Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

S.O.S! Ὁ κόσμος ἀλλάζει! Παγκόσμιο καί Ἐθνικό σχέδιο Μουσουλμανοποίησης-ἀποχριστιανοποίησης!Μετάφραση ( ἀπό Μ.Σ. ):
Ὁ κόσμος ἀλλάζει. Οἱ κουλτοῦρες τοῦ κόσμου, οἱ κληρονομιές τῶν παιδιῶν μας. Θά γίνετε μάρτυρες μίας ἔρευνας στήν δημογραφική ἀλλαγή τοῦ κόσμου!
Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα ( τοῦ 2008 ):
Γιά νά μπορέσει ἕνας πολιτισμός νά διατηρηθεῖ γιά περισσότερα ἀπό 25 χρόνια, ἀπαιτεῖται ἀναλογία ἀναπαραγωγῆς 2,11 παιδιά ἀνά οἰκογένεια.

"Τό ἀντιρατσιστικὸν" νομοσχέδιον ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τούς βουλευτάς τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ( καί μέ σχόλιο τοῦ ἱστολογίου μας )

"Τό ἀντιρατσιστικὸν" νομοσχέδιον


ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τούς βουλευτάς τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς

( καί μέ σχόλιο τοῦ ἱστολογίου μας )

Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν Παν. Ἰωαννίνων

Διαβάστε σχετικά καί ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8210.html

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Βουλευτὰς τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς
Ἀξιότιμοι Κύριοι/αι Βουλευταί, Σχετικῶς μὲ τὸ ὑπὸ ψήφισιν «ἀντιρατσιστικὸν» νομοσχέδιον, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἡ νέα ἐκδοχή του δὲν διαφέρει οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὴν προηγουμένην, διὰ τοῦτο σᾶς ἱκετεύω νὰ μὴ τὸ ψηφίσητε.
Διότι ἂν ψηφισθῆ, πιστεύω ὅτι θὰ ὁδηγήση τὴν Ἑλληνικὴν κοινωνίαν εἰς διάλυσιν! Οἱ κακοὶ πάντοτε θὰ ἐκτοπίζουν τοὺς καλούς! Ποῖος σωστὸς ἄνθρωπος θὰ ἐπιλέξη νὰ γίνη κληρικός, πολιτικός, δημοσιογράφος, ἐκπαιδευτικός, δικαστής, δικηγόρος κ.λπ. ἂν τοῦ ἀπαγορεύηται νὰ λέγη τὴν ἀλήθειαν; Τί θὰ ἀπαντᾶ, παραδείγματος χάριν, ὁ διδάσκαλος εἰς τὴν ἀκόλουθον ἐρώτησιν τοῦ μαθητοῦ: «Τί εἶναι τὸ Ἰσλάμ, Κύριε;»

Μᾶθε εὔκολα ποιός φίλος σου εἶναι γνήσιοςΜᾶθε εὔκολα ποιός φίλος σου εἶναι γνήσιοςἘκεῖνος εἶναι γνήσιος φίλος, πού στίς θλίψεις πού ἀκολουθοῦν στόν πλησίον του, ἀνάγκες, πειρασμοί καί συμφορές συνυποφέρει ἀθόρθυβα καί ἀγόγγυστα, θεωρώντας αὐτές καί σάν δικές του...Μόνο ἐκεῖνοι, πού εἶναι ἀκριβεῖς φύλακες καί γνήσιοι ὑπηρέτες τῶν θείων ἐντολῶν, δέν ἐγκαταλείπουν τούς πειραζομένους κατά συγχώρηση φίλους τους· ἐκεῖνοι ὅμως πού εἶναι καταφρονητές τῶν ἐντολῶν καί ἀμύητοι στά κρίματα τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ φίλος εὐημερῇ συναπολαμβάνουν τῶν ἀγαθῶν του, ὅταν ὅμως κακοπαθῇ, τόν ἐγκαταλείπουν, μερικές φορές ὅμως συμπράττουν μαζί μέ τούς ἐναντίους. 
( Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής )

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει! ( τό μήνυμα τῆς ἡμέρας )

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
« γάπη οδέποτε κπίπτει» ( Α’ Κορ. ιγ΄ )


Δέν χει τέλεια γάπη
κενος πού λλάζει διάθεση πρός τούς νθρώπους
 νάλογα μέ τόν χαρακτρα τους,
 τόν ναν π.χ. τόν γαπ καί τόν λλον τόν μισε,
  τόν διον νθρωπο λλοτε τόν γαπ
καί λλοτε τόν μισε γιά τίς διες ατίες.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlhbX9wo95dMJ7Gbe7lKHGlZ4dpOCBur82ZwC72rij6xL1x3h-
( Α’ Ιωάν. δ’, 8 )
Μακάριος νθρωπος

πού μπορε νά γαπήσει κάθε νθρωπο στόν διο βαθμό.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη!


Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη!
( καί ὁ Παρακλητικός Κανών τοῦ Ἁγίου φυσικά )

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/11/geron_porfyrios.jpg
Γιά ὅσους ἐπιθυμεῖτε νά γνωρίζετε τήν Ἀκολουθία τοῦ νεοαγιοκατατεχθέντος Ἁγίου μας, θά τήν βρεῖτε ἐδῶ:


ΑΓΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ!

Ἡ μοναχική ζωή ὡς μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ( τά ἀσκητικά τῆς ἐνορίας )
Ἡ μοναχική ζωή 
ὡς μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α΄. 
ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ

  1. Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

    Ἡ μοναχική ζωή ὡς μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ.


    Ὁ Κύριος ἐνήστευε καί μάλιστα ἀμέσως μετά τήν Βάπτισή Του στόν Ἰορδάνη. Γιά σαράντα ἡμέρες δέν ἔφαγε τίποτε60. Ἐπίσης ὁ Κύριος ἀγρυπνοῦσε, «διανυκτέρευε στήν προσευχή»61 κατά μόνας, προσευχόταν ἀδιάλειπτα, κακοπαθοῦσε, δέν εἶχε σπίτι, δέν εἶχε περιουσία, δέν εἶχε χρήματα, ἔκανε συνεχῶς ὑπακοή στόν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα62 Του, ταύτιζε ἀδιαλείπτως τό ἀνθρώπινο θέλημά Του μέ τό θεῖο, δέν ἁμάρτησε ποτέ63. Ζοῦσε ὡς τέλειος μοναχός καί ἀσκητής ἤ πιό σωστά οἱ μοναχοί-ἀσκηταί ζοῦν κατά μίμηση τοῦ Κυρίου.
«Στήν περιοχή τοῦ Χριστιανισμοῦ», παρατηρεῖ ὁ καθηγητής Γ. Μαντζαρίδης «ὁ ἀσκητισμός, πάνω στόν ὁποῖον οἰκοδομήθηκε ἀργότερα ὁ μοναχισμός, δέν ἐμφανίστηκε ὡς παρείσακτο στοιχεῖο, ἀλλά ὡς οὐσιώδης διάσταση τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί ὡς βασική συνέπεια τῆς μορφώσεως τοῦ ἐν Χριστῷ καινοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ἀποταγή τῶν πάντων, πού ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς ἀσκητικῆς καί μοναχικῆς ζωῆς στόν Χριστιανισμό, παρουσιάστηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό ὡς προϋπόθεση γιά ὅλους, ὅσοι θέλουν νά Τόν ἀκολουθήσουν: “Εἰ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι” (Ματθ. 16, 24). “…, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής” (Λουκ. 14, 33).

Σημαντικές σκέψεις ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων... ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΕΥΧΕΣ!

Σημαντικές σκέψεις ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων...
ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΕΥΧΕΣ!https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEM8Pk6g8LnThzrzb7kQ2IJGJxy3TB8e170j33w-tHt3ksFvvAuZCqgDrWAcX4T48p4YzSypDpbaqoyhGT_Ds9atL-9KOPOdPxFf7xYaW4Iuhb01rLL8uV8v8heBGcBjsJTdPiDWJN4ho/s1600/gen9.jpg
 
Την περίοδο των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς συνηθίζουμε να ανταλλάζουμε ευχές. Αλλά πίσω από αυτές τις ευχές κρύβεται η δυστυχία που υποβόσκει στις καρδιές μας. Γιατί προφανώς, κανείς δεν εύχεται στον άλλο να αποκτήσει αυτό που έχει, αλλά αυτό που του λείπει. Τι μας λείπει; Το μαρτυρούν οι λέξεις που πλεονάζουν στα ευχολόγιά μας τούτες τις μέρες. Η αγάπη, ειρήνη, χαρά, ευτυχία, υγεία, κ.λπ. 


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIbE_KIpLEzpRjPS0UlMIIk8HBkXqmvZL0jzKPeD_7rKGT0ztrstIV7En4gntOJxt4AOOyvkOSiUChc0bQx2Fu9GkO1s03V9ImvNpURnB4hGpnUqvcj1hC_LDwLwdSwy5E_izpgJ-Xtlts/s1600/ICXC+%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9+2010.JPGhttp://xristougenniatikes-kartes.grandblogs.com/wp-content/uploads/2009/10/cards_christmas_greeting_cards_gift_cards.jpgΜε αυτές τις ευχές, χωρίς να το θέλουμε, αναδεικνύουμε την εσωτερική μας φτώχεια. Ακούσια αποσύρουμε το καταπέτασμα που αποκρύπτει τη δυστυχία και τον πόνο που φωλιάζει στις καρδιές μας. Αλλά η εσωτερική μας κατάσταση είναι απόρροια της σχέσης και του δεσμού μας με το Χριστό. Και επειδή οι σχέσεις των περισσότερων συνανθρώπων μας με τον Κύριο είναι χαλαρές ή και ανύπαρκτες, γι' αυτό το λόγο απουσιάζει η λέξη Θεός από αυτές τις Χριστουγεννιάτικες ευχές. Αντί να λέμε, ο Θεός να σου δίνει χαρά, ο Κύριος να μας δώσει ειρήνη, κ.λπ, αλληλοευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, χαρά, σαν να έχουμε τη δύναμη ή την εξουσία να υλοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Όσο βαθαίνει το κενό μέσα μας, τέτοιες ευχές ακούγονται μάλλον σαν δυνατές κραυγές απόγνωσης.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Σεραφείμ Πειραιώς προς τους επικριτές του [ΒΙΝΤΕΟ-2013] ἡ ἀπάντησή του


Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, 
Ο Σεραφείμ Πειραιώς προς τους επικριτές του [ΒΙΝΤΕΟ-2013]
ἡ ἀπάντησή του 


http://katanixis.blogspot.gr/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)