Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Μητροπολίτης Ταμασού: Βλάσφημο και επικίνδυνο το τραγούδι "El Diablo"!

Μητροπολίτης Ταμασού: 

Βλάσφημο και επικίνδυνο το τραγούδι "El Diablo"!

 Προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν
πώς τό τραγούδι διαπραγματεύεται
τό σύνδρομο τῆς Στοκχόλμης,
ὅπου δηλαδή τό θύμα προσκολλᾶται στόν θύτη του,
παρά τήν κακοποίηση!
Παρόλ' αὐτά, διαβάζοντας προσεχτικά τούς στίχους
(θά τούς βρεῖτε ἐδῶ:

Κύπρος καί eurovision '21! Update 2-3-21 Σατανισμός καί ἡ ψυχή τῆς τραγουδίστριας στόν Διάβολο! Βίντεο-Φωτό ), 

ἀπό πουθενᾶ δέν προκύπτει στό ἐν λόγῳ τραγούδι

ἱστορία καί ἀναφορά κακοποιήσεως!!!

Μόνο, ἔκφραση ἔρωτος στόν Διάβολο

καί παράδοση σέ αὐτόν!!!

Ποιούς νομίζουν πώς κοροϊδεύουν,

προκειμένου μέ αὐτό τό τραγούδι

νά γίνει μία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

στόν Διάβολο,

χωρίς νά προκαλέσει ἀντιδράσεις

(βλέπε ὑποτιθέμενο καί ταυτοχρόνως ἀνύπαρκτο...

σύνδρομο Στοκχόλμης)!

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ


Λάβρος κατά του τραγούδιου "Εl Diablo" που επιλέγηκε για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 65ο Διαγωνισμό της Eurovision εμφανίζεται ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ισαίας. Σε ανακοίνωση αναλύει τα νοήματα των στίχων, όπως παρουσιάστηκαν από το ΡΙΚ και επισημαίνει ότι πρόκειται για μια μοιρολατρική παράδοση του ανθρώπου στα χέρια της αιώνιας καταδίκης του προσώπου στην αιχμαλωσία του διαβόλου

 Διαβάστε την ανακοίνωση του π.Ησαία:

Μητσοτάκης: «Ἐπεκτείνουμε τό πρόγραμμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης σέ ΟΛΑ τά σχολεῖα»! Βίντεο

Μητσοτάκης: 

«Ἐπεκτείνουμε τό πρόγραμμα 

τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης 

 σέ ΟΛΑ τά σχολεῖα»!

Βίντεο

 

vorini-gr: ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 
Σύνταξη:
 

Ἀπό τον Σεπτέμβριο ὁ Πρωθυπουργός σκοπεύει νά ἐπεκτείνει σέ ΟΛΑ τά σχολεῖα τό πρόγραμμα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης (πονήρευσης καί λοιπά...), τό ὁποῖο μέχρι τώρα ἐφαρμόζεται  πιλοτικά σέ κάποια σχολεῖα πανελλαδικά!

Digitdog σήμερα, digitman αὔριο... Βίντεο

 Digitdog σήμερα,

digitman αὔριο...

Βίντεο

 

Boston Dynamics Robotic Dog

Στήν Ἀμερική ἤδη χρησιμοποιοῦν σκυλιά-ρομπότ,
τά digitdogs (περίπου 30 κιλά) 
γιά τήν πάταξη τοῦ ἐγκλήματος.
Ἡ τεχνολογία τῶν ἐλίτ τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅμως, 
σίγουρα ἑτοιμάζει ἀνθρώπους-ρομπότ
γιά νά καθυποτάξει κάπου παρακάτω χρονικά,
ὄχι μόνο τά ἐγκλήματα, ἀλλά ὅλοι τήν ἀνθρωπότητα,
ὅταν θά ξεσηκώνεται στούς δρόμους καί θά ἀντιδρᾶ
σέ ὅ,τι ἀντισυνταγματικό, δυστοπικό καί παράλογο
θά συνεχίσουν νά ἐπιβάλλουν!
Ἀπό δῶ καί πέρα ζοῦμε ἤδη πώς ὄλο καί πιό ἐντατικά 
πετᾶνε τούς πάντες στήν φτώχεια καί στήν ἀνέχεια,
σέ βιολογικούς πολέμους, ἀρρώστειες καί θάνατο
(βλέπε π.χ. κορωναϊό, lockdowns,
καταπάτηση ἐλευθεριῶν 
καί συνταγματικῶν δικαιωμάτων),
μέ ἀπώτερο στόχο ὅλο τόν παγκόσμιο πλοῦτο 
καί τήν ἐξουσία
στίς καρέκλες τους, στί θυρίδες τους 
καί στά θησαυροφυλάκιά τους!
Ὅταν πεινασμένα κι ἀγανακτισμένα πλήθη
σέ μεγάλες περιπτώσεις κρίσεων καί χάους
θά ξεχύνονται στούς δρόμους 
γιά νά ρημάξουν τά Κοινοβούλια,
ὁ στρατός σκεπτόμενων ἀνθρώπων 
μπορεῖ ἐνδοχομένως νά  μήν ὑπακούσει 
σέ κυβερνητικές προσταγές ἐπιβολῆς τῆς "τάξης".
Ἕνας στρατός ἄψυχων δολοφόνων ρομπότ, ὅμως,
θά ἐκτελεῖ ἀναντίρρητα τό πρόγραμμά του!... 
Ξέρω, εἴμαστε "συνομωσιολόγοι" καί "ψεκασμένοι".
Ἀλλά γιά ὅ,τι ἔχουμε πεῖ μέχρι τώρα,
πέρα ἀπό ντοκουμέντα, 
μᾶς ἔχει ἐπαληθεύσει ἡ πραγματικότητα.
 
 
 Ἀκολουθεῖ βίντεο:

«ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ» «Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐν­τός μας, κα­τά τόν Ἅγιο Γέ­ρον­τα Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη» (6/12/1912-27/2/1998) Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη Γ΄ Μέρος

 

«ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ»

«Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις 

ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως 

τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐν­τός μας, 

κα­τά τόν Ἅγιο Γέ­ρον­τα 

Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη»

(6/12/1912-27/2/1998)

Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη

Γ΄ Μέρος

 


 

 

Δημητρίου Ἰ. Τσε­λεγ­γί­δη

Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης

 

«ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ»

 

Ὑ­πό­τι­τλος:

«Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως 

τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐν­τός μας, 

κα­τά τόν Ἅγιο Γέ­ρον­τα Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη»

(6/12/1912-27/2/1998)

 

Δεῖτε ἐδῶ τό: Α΄ Μέρος , Β΄ Μέρος

 

Γ΄ Μέρος

 

Καρ­πός τῆς ὑ­πα­κο­ῆς, κα­τά τόν Ἅγιο Ἐ­φραίμ, εἶ­ναι ἡ νο­ε­ρά προ­σευ­χή. Κα­τ’ αὐ­τήν ὁ νοῦς τοῦ ἀν­θρώ­που γί­νε­ται τό νο­ε­ρό θυ­σι­α­στή­ριο, ἀ­π’ ὅ­που ἀ­να­πέμ­πε­ται ἡ λο­γι­κή λα­τρεί­α μας πρός τό Θε­ό.

Ὅ­πως ἡ ἀ­δι­ά­λει­πτη νο­ε­ρά προ­σευ­χή ἀ­πο­τε­λεῖ ἐν­το­λή τοῦ Θε­οῦ πρός ὅ­λους τούς πι­στούς, σύμ­φω­να μέ τίς Βι­βλι­κές μαρ­τυ­ρί­ες, ἐ­ξί­σου καί ὁ με­τε­ω­ρι­σμός τοῦ νοῦ κα­τ’ αὐ­τήν ἀ­πο­τε­λεῖ σα­φῆ ἀ­πα­γό­ρευ­ση ἐκ μέ­ρους τοῦ Χρι­στοῦ. Κα­τά τόν Ἅγιο Ἐ­φραίμ, ἡ πνευ­μα­τι­κή ποι­ό­τη­τά μας προσ­δι­ο­ρί­ζε­ται ἀ­πό τήν ποι­ό­τη­τα τῆς προ­σευ­χῆς μας. Ἡ προ­σευ­χή μᾶς προ­ά­γει πνευ­μα­τι­κῶς, κα­τά τρό­πο βι­ω­μα­τι­κό. Δι’ αὐ­τῆς ἀ­πο­κτοῦ­με σα­φῆ αἴ­σθη­ση τῆς κα­τα­στά­σε­ώς μας. Ὡς πρώ­τη πνευ­μα­τι­κή γεύ­ση ἀ­πό τήν νο­ε­ρά προ­σευ­χή ἐμ­φα­νί­ζε­ται ἡ χα­ρά, ἐ­νῶ ἡ γλυ­κύ­τη­τα πού ἀ­κο­λου­θεῖ εἶ­ναι ἀ­νώ­τε­ρη καί ἀ­πό τήν προ­σευ­χή. Γι’ αὐ­τό καί στήν πο­λύ γλυ­κύ­τη­τα στα­μα­τᾶ ἡ προ­σευ­χή, καί ὁ πι­στός γεύ­ε­ται τήν γλυ­κύ­τη­τα ὡς ἐ­νερ­γού­με­νος ἀ­πό τή Θεί­α Χά­ρη.

Ἡ Γιουροβίζιον διδάσκει στὰ παιδιά μας τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις; (28.02.2021) Ἐπίσκοπος Μόρφου Νεόφυτος Βίντεο

Ἡ Γιουροβίζιον διδάσκει στὰ παιδιά μας τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις; 

 (28.02.2021)

Ἐπίσκοπος Μόρφου Νεόφυτος

Βίντεο 

 

 Ἡ Γιουροβίζιον διδάσκει στὰ παιδιά μας τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις; (28.02.2021)  - YouTube

 

 

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Κινητό τηλέφωνο που κάνει τεστ κορωνοϊού δοκιμάζουν οι Γάλλοι! Βίντεο

Κινητό τηλέφωνο 

που κάνει τεστ κορωνοϊού 

δοκιμάζουν οι Γάλλοι!

Βίντεο

 

 
Γάλλοι επιστήμονες, μετατρέπουν τα κινητά τηλέφωνα σε συσκευές που κάνουν τεστ κορωνοϊού.

Ο χρήστης παίρνει μόνος του το δείγμα, το τοποθετεί στην ειδικά διαμορφωμένη συσκευή και βλέπει στην οθόνη αν είναι θετικός ή αρνητικός στον ιό.

Μέσα σε μερικά λεπτά, ο χρήστης μπορεί, λαμβάνοντας ο ίδιος επίχρισμα, να τοποθετήσει το δικό του δείγμα στην ειδική ακίδα και μέσα από μία σειρά ηλεκτροχημικών αντιδράσεων, να δει στην οθόνη του τα αποτελέσματα για τα επίπεδα του ιικού του φορτίου.

Δείτε το βίντεο:

Ἐνδύσου τίς καλές πράξεις! (ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ)

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ἐνδύσου τίς καλές πράξεις!

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

 


Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Δέν κερδίζεις ὑπόληψη φορῶντας ροῦχα πολυτελῆ,
ἀλλά φορῶντας τά ροῦχα τῶν καλῶν πράξεων.
Glitter Graphics: the community for graphics enthusiasts!

Γιά τό διαδίκτυο ἀπό:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)