TRANSLATOR

Σελίδες

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

S.O.S! Ὁ κόσμος ἀλλάζει! Παγκόσμιο καί Ἐθνικό σχέδιο Μουσουλμανοποίησης-ἀποχριστιανοποίησης!Μετάφραση ( ἀπό Μ.Σ. ):
Ὁ κόσμος ἀλλάζει. Οἱ κουλτοῦρες τοῦ κόσμου, οἱ κληρονομιές τῶν παιδιῶν μας. Θά γίνετε μάρτυρες μίας ἔρευνας στήν δημογραφική ἀλλαγή τοῦ κόσμου!
Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα ( τοῦ 2008 ):
Γιά νά μπορέσει ἕνας πολιτισμός νά διατηρηθεῖ γιά περισσότερα ἀπό 25 χρόνια, ἀπαιτεῖται ἀναλογία ἀναπαραγωγῆς 2,11 παιδιά ἀνά οἰκογένεια.

Μέ μικρότερη ἀναλογία ἀπό αὐτήν, θά ἀρχίσει ὁ πολιτισμός νά σβήνει.
Ἱστορικά, κανένας πολιτισμός δέν μπόρεσε νά ἀναστρέψει μία ἀναλογία ἀναπαραγωγῆς κάτω ἀπό 1.9! Μέ ἀναλογία μάλιστα 1,3…εἶναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ νά γίνει ἀνατροπή! Θά χρειαζόταν 80 μέ 100 χρόνια, γιά νά διορθώσει ὁ πολιτισμός τήν πορεία του πρός τήν ἐξαφάνιση! Καί μάλιστα, δέν ὑπάρχει κανένα οἰκονομικό μοντέλο πού νά μπορεῖ νά βοηθήσει τόν πολιτισμό πρός ἐξαφάνιση, ὅσο θά μειώνεται.

Μέ ἄλλα λόγια, ἄν δύο ζευγάρια γονέων ἔχουν τό καθένα ἀπό ἕνα παιδί, μελλοντικά θά προκύψουν ἀπό τά παιδιά τους ὑποδιπλάσιες, δηλαδή κατά τό ἤμισυ οἰκογένειες . Καί ἄν τό κάθε ἕνα παιδί μέ τή σειρά του, κάνει κι αὐτό μόνο ἕνα παιδί, τότε θά ὑπάρχει ἀναλογία 1,4 στά ἐγγόνια τους.

Ἄρα σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ἄν μόνο 1.000.000 παιδιά γεννήθηκαν τό 2006, εἶναι δύσκολο νά ὑπάρξουν 2.000.000 ( διπλάσιοι  δηλαδή )ἐνήλικες τό 2026. Ὅσο συρρικνώνεται ὁ πληθυσμός, τόσο συρρικνώνονται καί οἱ πολιτισμοί!

Τό 2007, τά ποσοστά ἀναπαραγωγῆς ἦταν τά ἐξῆς:
Γαλλία 1,8
Ἀγγλία 1,6
Ἑλλάδα 1.3
Γερμανία 1.3
Ἰταλία 1.2
Ἰσπανία 1.1

Σέ ὅλη τήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωση τῶν 31 χωρῶν, τό συνολικό ποσοστό ἀναπαραγωγῆς, εἶναι 1,38!
Ἡ ἱστορική ἔρευνα μᾶς λέει ὅτι αὐτό τό ποσοστό…εἶναι ἀδύνατον νά ἀνατραπεῖ!!! Σέ λίγα χρόνια λοιπόν, ἡ Εὐρώπη ὅπως τήν γνωρίζαμε, θά πάψει νά ὑπάρχει!
Παρόλ’ αὐτά, ὁ πληθυσμός τῆς Εὐρώπης δέ μειώνεται ( ἐνῶ σβήνουν οἱ πολιτισμοί της )!
-Γιατί;
-Οἱ πρόσφυγες! Οἱ Ἰσλαμιστές πρόσφυγες!

Ἀπό ὅλους τούς πολιτισμούς πού πλήθυναν στήν Εὐρώπη ἀπό τό 1998, τό 90% ὀφειλόταν στούς Μουσουλμάνους πρόσφυγες!
Γαλλία: σέ 1,8 παιδιά Γάλλων ἀνά οἰκογένεια, στούς Μουσουλμάνους ἀντιστοιχοῦν 8.1.
Στήν Ἀνατολική Γαλλία, παραδοσιακά τήν πιό δημοφιλή στόν κόσμο θρησκευόμενη περιοχή, τώρα ὑπάρχουν πιό πολλά τεμένη, παρά ἐκκλησίες!

Τό 30% τῶν παιδιῶν κάτω τῶν 20, εἶναι Μουσουλμάνοι. Στίς μεγαλύτερες πόλεις ὅπως Νίκαια, Μαρσαλία καί Παρίσι, αὐτό τό ποσοστό μεγάλωσε σέ 45%! Μέχρι τό 2027 ἕνας στούς 5 Γάλλους, θά εἶναι Μουσουλμάνος! Μόνο σέ μόλις 39 χρόνια, ἡ Γαλλία θά εἶναι Ἰσλαμική «Δημοκρατία»!

Στά τελευταῖα 30 χρόνια, οἱ Μουσουλμάνοι στήν Μ.Βρετανία, ἀπό 82.000, ἔγιναν 2.500.000! Τουλάχιστον 30% αὔξηση. Ὑπάρχουν περισσότερα ἀπό 1.000 τεμένη, τά περισσότερα, ἦταν πρώην χριστιανικές ἐκκλησίες.

Στή Νορβηγία, τό 50% τῶν νεογέννητων εἶναι Μουσουλμάνοι καί μόνο μέσα σέ 15 χρόνια, ὁ μισός πληθυσμός της θά εἶναι Μουσουλμάνοι!:

Στή Ρωσία, ὑπάρχουν παραπάνω ἀπό 23.000.000 Μουσουλμάνοι, δηλαδή ἕνας στούς 5 Ρώσους! Μέσα σέ λίγα χρόνια, τό 40% τοῦ Ρωσικοῦ Στρατοῦ θά εἶναι Μουσουλμάνοι!

Στό Βέλγιο, τό 25% τοῦ πληθυσμοῦ καί το 50% τῶν νεογέννητων, εἶναι Μουσουλμάνοι! Ἡ Βελγική Κυβέρνηση δήλωσε πώς μέχρι τό 2025, τό 1/3 τοῦ Εύρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ θά εἶναι Μουσουλμάνοι! Μόνο σε 17 χρόνια ἀπό τώρα ( ἀπό τό 2008 )!!!

Ἡ Γερμανική Κυβέρνηση, ἡ πρώτη πού μίλησε γι’ αὐτό τό θέμα δημόσια, πρόσφατα ἔκανε τήν ἐξῆς δήλωση:
Ἡ πτώση τοῦ Γερμανικοῦ πληθυσμοῦ, δέ μπορεῖ πιά νά σταματήσει. Ἡ φθίνουσα πορεία του δέν εἶναι πιά ἀναστρέψιμη.
Μέχρι τό 2050, ἡ Γερμανία θά εἶναι Μουσουλμανικό κράτος!

Ὁ Καντάφι, πρόεδρος τῆς Λιβύης εἶχε πεῖ:
«Ὑπάρχουν σημάδια πώς ὁ Ἀλλάχ, θά ἐπικρατήσει ἔνδοξα ἔναντι τῆς Εύρώπης, χωρίς σπαθιά, χωρίς ὅπλα, χωρίς κατάκτηση. Δέν χρειαζόμαστε τρομοκράτες, δέ μᾶς χρειάζονται βομβιστές πού αὐτοκτονοῦν. Τά 50.000.000 Μουσουλμάνων στήν Εὐρώπη, θά τήν μετατρέψουν σέ Μουσουλμανική ἤπειρο, μέσα σέ λίγες δεκαετίες»!

Τώρα ὑπάρχουν 52.000.000 Μουσουλμάνοι στήν Εὐρώπη! Ἡ Γερμανική Κυβέρνηση λέει ὅτι αὐτό τό νούμερο θά διπλασιαστεῖ στά ἐπόμενα 20 χρόνια σέ…104.000.000!!!

Τώρα στόν Καναδά, ἡ ἀναλογία ἀναπαραγωγῆς εἶναι 1,6 δηλαδή 2.11 χαμηλότερη ἀπό αὐτήν πού ἀπαιτεῖται γιά νά διατηρηθεῖ ὁ πολιτισμός του καί τό Ἰσλάμ, εἶναι τό πιό μεγάλο καί αὐξανόμενο θρήσκευμα τῆς χώρας. Μεταξύ τοῦ 2001-2006, ὁ πληθυσμός τοῦ Καναδᾶ αὐξήθηκε κατά 1.600.000 ἀνθρώπους. Οἱ 1.200.000…εἶναι πρόσφυγες ( Μουσουλμάνοι )!

Στίς Η.Π.Α., ἡ ἀναλογία ἀναπαραγωγῆς εἶναι 1.6. Μέ τούς Λατίνους πρόσφυγες, ἀνεβαίνει στό 2.11 καί εἶναι μόλις τό ποσοστό πού χρειάζεται γιά νά διατηρηθεῖ ἕνας πολιτισμός. Τό 1970 ὑπῆρχαν μόνο 100.000 Μουσουλμάνοι στήν Ἀμερική. Τό 2008, εἶναι 9.000.000!!!

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ! ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ!

Τό 2005, ἔγινε μία συνάντηση 24 Ἰσλαμικῶν Ὀργανώσεων στό Σικάγο.
Τά πρακτικά τους ἔδειξαν μέ λεπτομέρεια, τά σχέδιά τους νά «εὐαγγελίσουν» τήν Ἀμερική μέσω τῆς δημοσιογραφίας,  τῆς πολιτικῆς, τῆς ἐκπαίδευσης κλπ.
Εἶπαν:
«Πρέπει νά προετοιμάσουμε τούς ἑαυτούς μας γιά μία πραγματικότητα στήν ὁποία μέσα σέ 30 χρόνια θά ὑπάρχουν 50.000.000 Μουσουλμάνοι κάτοικοι στήν Άμερική».

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ!

Ἡ Καθολική Ἐκκλησία εἶπε, ὅτι τώρα οἱ Μουσουλμάνοι πιστοί, ξεπερνοῦν τούς δικούς της ἀριθμητικά.
Κάποια ἔρευνα λέει ὅτι μέσα σέ 5 μέ 7 χρόνια, ὁ Μουσουλμανισμός θά εἶναι ἡ κυρίαρχη θρησκεῖα ὅλου τοῦ κόσμου!!!

ΩΣ ΠΙΣΤΟΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΔΟΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ!

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

Μήπως καταλάβατε τώρα τί ἐπιχηρεῖται νά γίνει καί στήν Χριστιανική Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, μέ τά συστηματικά παλιρροιακά κύματα Μουσουλμάνων μεταναστῶν;
Τά τελευταῖα χρόνια βλέπε :
1. τίς πολιτικές πιέσεις γιά ἀνύψωση τζαμιῶν
2. τίς δημόσιες προσευχές χιλιάδων Μουσουλμάνων πού κατακλύουν τό κέντρο στήν πρωτεύουσα ( καί ὄχι μόνο αὐτῆς ) τῆς πατρίδας μας
3. τούς εἰσαγόμενους ἀνεξέλεγκτα ( ἤ κακῶς ἐλεγχόμενα ) καί κατά συρροήν Μουσουλμάνους λαθρομετανάστες – πρόσφυγες
4. τήν ἐμφάνιση ὁλοένα καί περισσότερων Μουσουλμάνων ἤ μουσουλμανολάγνων πολιτικῶν καί τῶν τσιρακίων τους
5. τά συχνά Μουσουλμανικά προγράμματα στήν τηλεόραση καί μάλιστα μέ ὅρο τήν μή μεταγλώτισσή τους
6. τήν "ἀντιρατσιστική" προπαγάνδα ὑπέρ κάθε καρυδιᾶς καρύδι μειονότητας καί κατά τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ…
 Καί ἡ λίστα τοῦ «σχεδίου Παγκόσμιας Μουσουλμανοποιησης»
δέν τελειώνει...!
....

θά σᾶς κρατᾶμε ἐνήμερους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)