Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Ἐπιστολή συμπαράστασης ἀπό τήν ὁμάδα τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πρός τόν Ἐπίσκοπο Πειραιῶς κ. Σεραφείμ (γιά τόν ἀγῶνα του κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τό ἐπαίσχυντο "σύμφωνο συμβίωσης" καί τίς ὑβριστικές ἐπιθέσεις πού δέχεται στό πρόσωπό του)
Ἐπιστολή συμπαράστασης
   ἀπό τήν ὁμάδα τῶν
 ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 πρός τόν Ἐπίσκοπο Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
(γιά τόν ἀγῶνα του κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας,
τό ἐπαίσχυντο "σύμφωνο συμβίωσης"
καί τίς ὑβριστικές ἐπιθέσεις 
πού δέχεται στό πρόσωπό του)
                
http://www.grekomania.ru/images/catalog/320/gallery/3993_Agios-Dimitrios.jpg

  Θεσσαλονίκη  13 / 01 / 2014


   Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Πειραιῶς
κ.Σεραφείμ,

είς Πειραιᾶ


Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Πειραιῶς κ. Σεραφείμ,

     Παρακολουθοῦμε, εἰδικά τόν τελευταῖο καιρό, μέ μεγάλη μας λύπη, τά τεκταινόμενα σχετικά μέ τήν κατάθεση ἀπό τό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ Συμφώνου Συμβίωσης ὁμοφύλων πρός ἐπίσημη νομιμοποίηση καί τίς προκλητικές-ὑβριστικές συμπεριφορές κατά τοῦ προσώπου σας, μετά τίς δικαιολογημένες ἀντιδράσεις σας περί ἀφορισμοῦ, τίς ὁποῖες ἐπικροτοῦμε.
    Παρακολουθοῦμε, μέ μεγάλη μας λύπη, πολιτικούς ἡγέτες νά τάσσονται ὑπέρ τέτοιων ἐπαίσχυντων προτάσεων, τήν στιγμή πού θα ἔπρεπε κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, νά λάμπουν ὡς ἥλιος ἀπό τίς ὑψηλές θέσεις τους στα μάτια τῶν πολιτῶν πού τούς ψηφίζουν γιά νά τούς ὑπηρετοῦν, ὥστε νά ἀποτελοῦν φωτεινά πρότυπα ἤθους κι ἐναρέτου βίου κι ὄχι παραδείγματα πρός ἄτακτον φυγήν!
     Παρακολουθοῦμε με λύπη δημοσιογράφους καί κάποιους ἐπιφανεῖς συμπολίτες μας και μή, νά συμφωνοῦν μέ τίς «προοδευτικές» θέσεις τους στό γενικότερο ὀλίσθημα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας μας, στήν μεγαλύτερη ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί στην βαθυτέρα ἀμετανοησία, τήν έθνική καί τήν προσωπική τοῦ καθενός.

      Παρακολουθοῦμε ὅμως και μέ μεγάλη μας χαρά, ἕναν Ἐπίσκοπο παλληκάρι, ἄς μᾶς συγχωρεθεῖ ἡ ἔκφρασις, νά ἀποτελεῖ τήν ὑγιαίνουσα λαλιά τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ χριστεπώνυμου ποιμνίου, πού κρέμεται κυριολεκτικά ἀπό τήν ὀρθή πίστη καί στάση τοῦ Ποιμένα του. Βλέπουμε νά προτάσσετε σθεναρά τά στήθη σας, ὅπως σέ ὅλα τά ζητήματα πού κατά καιρούς ἐπιχειροῦν νά κλυδωνίσουν τήν Κιβωτό τῆς Σωτηρίας, ἔτσι καί στό θέμα τοῦ Σοδομισμοῦ καί τῆς παραφύσιν χρήσης τῆς ἀναπαραγωγικῆς λειτουργίας.
      Χαιρόμαστε γιά κάθε σας θεοφιλῆ ἐνέργεια, συντασσόμαστε μαζί σας στόν ἀγώνα σας ὑπέρ Πίστεως καί πατρίδος, συμμεριζόμαστε τίς ὀρθές ἀπόψεις κι ἐνέργειές σας, συμβάλλουμε κι ἐμεῖς σάν ἀνεπίσημη ὁμάδα Χριστιανῶν Πολιτῶν μέ τίς ταπεινές δυνατότητές μας, ὑπέρ τῆς Ἀληθείας καί συμπορευμόμαστε μαζί σας ψυχῇ, σώματι καί πνεύματι, λόγῳ καί ἔργῳ!
      Οἱ Ὀρθόδοξοι Πολίτες Θεσσαλονίκης, εἴτε μόνοι μας ὡς ἀνεπίσημη ὁμάδα, εἴτε συμπράττοντας καί μέ ἄλλες ἐπίσημες χριστιανικές ὀργανώσεις κατά καιρούς, ἔχουμε ἤδη πολλάκις προβεῖ τά τελευταῖα χρόνια σέ διαμαρτυρίες ( στό διαδίκτυο, μέ ἐπιστολές σέ διάφορους θρησκευτικούς καί πολιτικούς φορεῖς ἤ πρόσωπα καί συναντήσεις μαζί τους, στόν ἔντυπο τύπο, μέ εἰρηνικές συγκεντρώσεις, μέ ὀμιλίες, τηλεοπτικές συνεντεύξεις κλπ ), τόσο στό παρελθόν, ὅσο καί στό παρόν, ἀλλά θά συνεχίσουμε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί στό μέλλον, προκειμένου νά ὁμολογοῦμε τόν Κύριο, νά ὑπηρετοῦμε μέ ἀγάπη τόν συνάνθρωπο καί πλησίον μας καί τήν ὀρθή Πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων μας τήν ὁποία παραλάβαμε.

  Ταπεινά εὐχόμαστε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ὅλοι οἱ Ἄγιοι, νά σᾶς συνοδεύουν και προστατεύουν σέ κάθε σας θεοφιλῆ και φιλάνθρωπη ἐνέργεια, ἀλλά καί κάθε στιγμή τῆς ζωῆς σας καί σᾶς παρακαλοῦμε νά εὔχεσθε καί ὐπέρ ἡμῶν, καθώς καί γιά τήν εὐδοκίμηση κάθε δικῆς μας φιλόθεης καί φιλάνθρωπης ταπεινῆς ἀγωνιστικῆς ἐνέργειας, πρός σωτηρίαν καί πρός δόξαν Θεοῦ.


Ἀσπαζόμαστε τήν δεξιάν σας μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ,

 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*Τήν ἐπιστολή ὑπέγραψαν μέλη ἐκ μέρους ὅλης τῆς ὁμάδας ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τά στοιχεῖα τῶν ὁποίων ἔχει στήν διάθεσή του τό ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)