Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Θεολογική ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς (α΄μέρος...) Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας καί Ἀνωνύμου τινός Ἀγίου Λόγος Θαυμάσιος

 Θεολογική ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς (α΄ μέρος...)
Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας
καί
Ἀνωνύμου τινός Ἀγίου Λόγος Θαυμάσιος
http://www.imaik.gr/wp-content/uploads/tablets-and-signboards-vector72.jpg 


http://1.bp.blogspot.com/-HVpPoYc7Ghs/UtFnjXpsBSI/AAAAAAAATpM/1zg_MxwgXIs/s1600/tumblr_lsav57o6Mq1qdzpbco1_500.jpg
 Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας:
 Ὁ τύπος τῶν λόγων τῆς εὐχῆς παραλλάσσει, ὑποτάσσεται καί δέν ὑποτάσσει τήν ἐλευθερία καί τήν εὐλάβεια τοῦ ἀγωνιστοῦ. Ἔτσι λαμαβάνει τίς ἑξῆς μορφές: "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν", "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με", "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με", "Ἰησοῦ Χριστέ μου, ἐλέησόν με", "Ἰσηοῦ μου, ἐλέησόν με", "Ἰησοῦ, Ἰησοῦ...", "Ἰησοῦ μου". Ἡ μονολόγιστη δέ συμπύκνωσή της περιλαμβάνει ὅλη τήν ὀρθόδοξη σωτηριολογία. (Ἀρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα, Ἡ νοερά προσευχή, ἔκφραση ἀληθοῦς λατρείας τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσ/νίκη 2006, σελ. 272).


Ἀνωνύμου τινός Ἀγίου Λόγος Θαυμάσιος:
http://4.bp.blogspot.com/-Qx5YHO692oY/UEcKax57r7I/AAAAAAAAIcs/BmjAQZi0jS8/s640/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82%2B%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82%2B2.jpg
Περί τῶν λόγων τῆς Θείας Προσευχῆς, δηλαδή τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με: "Τά θεῖα λόγια τῆς εὐχῆς, φανερώνουν καί τό ὀρθόν δόγμα τῆς πίστεώς μας καί ἀνατρέπουν κάθε αἵρεσιν τῶν αἱρετικῶν. 
Τό "Κύριε", φανερώνει τήν θείαν φύσιν τοῦ Χριστοῦ καί ἀνατρέπει τήν αἵρεσιν ἐκείνων, ὅπου Τόν ἔλεγον πώς εἶναι μόνον ἄνθρωπος καί Θεός δέν εἶναι.
Τό "Ἰησοῦς", φανερώνει τήν ἀνθρώπινην φύσιν τοῦ Χριστοῦ και ἀνατρέπει τήν αἵρεσιν ἐκείνων, ὁπού Τόν ἔλεγον πώς εἶναι μόνον Θεός καί ἄνθρωπος δέν εἶναι, ἀλλά κατά φαντασίαν φαίνεται ἄνθρωπος.
Τό "Χριστός", φανερώνει τήν θέωσιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ὁποῦ ἔλεβεν ὁ Κύριος ἡμῶν καί ἐσαρκώθη καί ἔγινε ἄνθρωπος. Πρίν ἀπό τό πάθος καί τόν θάνατόν Του, τό ἐμπόδιζεν εἰς τούς μαθητάς Του και δέν τούς ἄφηνε νά Τόν κηρύττουν. Μέ μεγάλην παρρησίαν Τόν ὠνόμαζει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἔμπροσθεν εἰς τόν λαόν τῶν Ἰουδαίων, Χριστός, λέγοντας "γινωσκέτω πᾶς οἶκος ἱσραήλ, ὅτι καί Κύριον αὐτόν καί Χριστόν ὁ Θεός ἐποίησε" (Πράξ. β΄, 36).
Οἱ θεόσοφοι Πατέρες μας παρέλαβον ὡσάν μίαν κληρονομίαν πατροπαράδοτον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τή παρέδωσαν εἰς ἡμᾶς διά νά λέγωμεν καί ἡμεῖς τά θεῖα αὐτά λόγια, τό "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με".
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/12/cf83ceaccf81cf89cf83ceb700011.jpgΕἰς ἡμᾶς τούς ἀρχαρίους καί ἀτελεῖς πρεπόντως παρέδωσαν νά λέγωμεν ἀκόμη καί τό "ἐλέησόν με". Δηλαδή, "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με". Ὄχι διά ἄλλο αἴτιον, παρά διά νά γνωρίζωμεν τά μέτρα μας καί τήν κατάστασίν μας καί πῶς χρειαζόμεθα τό μέγα καί πλούσιον ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Πρέπει νά πιστεύωμεν ὅτι εἴμεθα ὡσάν τόν τυφλόν ἐκεῖνον ὁπού λέγει τό Εὐαγγέλοιν, ὁ ὁποῖος ἔχοντας πόθον νά λάβῃ τό φῶς τῶν ματιῶν του, ἐφώναζεν πρός τόν Κύριόν μας καί ἔλεγεν: "Ἰησοῦ, ἐλέησόν με" (Μάρκ. ι΄, 47). Ἔτσι καί ἐμεῖς ὡσάν τυφλοί ὁπού εἴμεθα εἰς τήν ψυχήν, νά παρακαλοῦμεν τόν Θεόν νά δείξῃ τό ἔλεός Του εἰς ἡμᾶς καί νά ἀνοίξῃ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας νά Τόν ἰδοῦμε νοερῶς.
Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τήν ὁποίαν πρέπει νά τήν ζητοῦμεν ἀπό τόν Θεόν ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί καί νά φωνάζωμεν ἀκαταπαύστως τό: 


"Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με", 
δηλαδή λυπήσουμε, Κύριε, τόν ἁμαρτωλόν 
εἰς τήν ἐλεεινήν κατάστασιν ὁπού εὐρίσκομαι
 καί δέξου με πάλιν εἰς τήν χάριν Σου" 
(Φιλοκαλία, ἔκδ. Περιβόλι τῆς Παναγίας, Θεσσαλονίκη 1993, τ. 5, σελ. 285-288).
Ἡ μονολόγιστη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ
"Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με"
στήν κατ' ἰδίαν προσευχή τῶν πιστῶν
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/ 
 
 
Αποτέλεσμα εικόνας για κύριε ελέησόν με
17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,
18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε·
 τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς.)
(Α Θέσ. 5: 17,18)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)