TRANSLATOR

Σελίδες

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! Συμπεράσματα-προτάσεις η΄μέρος Χρῆστος Κων. Λιβανός


ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ!
Συμπεράσματα-προτάσεις
η΄μέρος
Χρῆστος Κων. Λιβανός

http://02varvara.files.wordpress.com/2009/12/russian-woman-with-child.jpg 


Τό α' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τό ἄσεμνο εἰσέβαλε καί στούς Ναούς!)
Τό β' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Ὁ ἐνδυματολογικός κώδικας τοῦ Θεοῦ!)
Τό γ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Μέ τόν Χριστό ἤ μέ τόν Διάβολο;) 
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3599.html
Τό δ΄ μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Γιατί οἱ κληρικοί σιωποῦν;) 
Τό ε' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Ἐλᾶτε ὅπως εἶστε!)
Τό στ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τί δέον γενέσθαι;)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_7069.html
Τό ζ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τό Κοινοβούλιο ἱερώτερο τῶν Ναῶν;)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3056.html 
Τό η΄ μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Συμπεράσματα-προτάσεις)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_6317.html


Διαβάστε καί σχετικό μας ἄρθρο ἐδῶ:
ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΔΑ UNISEX ( ἕνα παγκοσμιοποιημένο φύλο )! 
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/unisex.html

http://www.taday.ru/data/2012/03/07/1233199051/001.JPG Ὁ γράφων γνωρίζει ὅτι οἱ ἀπόψεις του θά θεωρηθοῦν ἀπό πολλούς οὐτοπικές, ἐξωπραγματικές καί ἀνεφάρμοστες. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει τί θά εἰποῦν κοσμικῶς σκεπτόμενοι ἄνθρωποι, μᾶς ἐνδιαφέρει τί λέγει ὁ Θεός. Δέν ἐπιδιώκουμε τή δόξα καί ἐπιδοκιμασία τῶν ἀνθρώπων· ἐπιδιώκουμε, δίχως πολλές φορές νά τό ἐπιτυγχάνωμε, πῶς ν' ἀρέσωμε στό Θεό. Οἱ κοσμικοί θ' ἀποδοκιμάσουν τίς προτάσεις μας ὡς ἀναχρονιστικές, πολλοί δέ πνευματικοί θά τίς θεωρήσουν ὀρθές, ἀλλ' ἀνεφάρμοστες. Σημασία δέν ἔχει πῶς θά κριθοῦν τά γραφόμενά μας, ἀλλά πῶς θά σταματήσῃ τό μεγάλο αὐτό κακό, ἡ μεγάλη αὐτή πνευματική πυρκαϊά, πού ἔχει λάβει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις καί καίει πολλές ψυχές στό πέρασμά της μέσα ἀπό τούς Ἱ.Ναούς τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας. Καί λέγουμε τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας, διότι μόνο στόν Ἑλλαδικό χῶρο παρατηρεῖται αὐτό τό φαινόμενο κάι ὄχι σέ ἄλλους χώρους τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ Ρωσσίδες, οἱ Ρουμάνες κάι ὅλες γενικῶς οἱ γυναῖκες τῶν Σλαβόφωνων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐκκλησιάζονται μέ ἀξιοθαύμαστη εὐλάβεια καί εὐπρέπεια στούς Ναούς των, οἱ περισσότερες φορώντας μακρυές φοῦστες καί κάλυμμα στό κεφάλι τους, τό ἴδιο καί οἱ γυναῖκες πού ἀνήκουν στίς Ἑλληνορθόδοξες παλαιοημερολογητικές παρατάξεις. Μεγάλη ἐπίσης εὐλάβεια παρατηρεῖται καί στούς Ναούς τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ· τό ἴδιο καί στά περισσότερα Μοναστήρια τοῦ αὐτοῦ χώρου, γυναικεῖα καί ἀνδρικά, ὅπου ἰσχύει καί τηρεῖται αὐστηρός ἐνδυματολογικός κώδικας. Δέν φθάνουν οἰ ἐπιταγές τῆς σύγχρονης μόδας καί σ' αὐτές τίς γυναῖκες; Πῶς αὐτές κατορθώνουν νά ἐνδύωνται σεμνά καί θεάρεστα, σέ ἀντίθεση μέ τίς Ἑλληνίδες πού ἔχουν γίνει ἕρμαια τῆς σατανικῆς μόδας τῆς ἐποχῆς μας, μεταφέροντας αὐτή καί στούς Ἱερούς Ναούς;

http://1.bp.blogspot.com/-inZ4wgX7F9Y/T-y8PFQdvNI/AAAAAAAAQoc/hgiXu-OlVGw/s1600/pb-110327-greek-orthodox-whalen-02_photoblog900.jpgὩς πρῶτο λοιπόν βῆμα πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος, προτείνουμε ν' ἀναρτηθῇ ἐπιγραφή στήν εἴσοδο ὅλων τῶν Ναῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων, πού θά γράφῃ τά ἑξῆς: "Προσοχή! Ὁ Ναός εἶναι τόπος Ἱερός. Παρακαλεῖσθε νά εἰσέρχεσθε μέ εὐπρεπῆ ἐνδυμασία. Παρακαλοῦνται οἱ γυναῖκες νά ἀποφεύγουν τά παντελόνια, τίς μίνι φοῦστες καί ἄλλα ἄσεμνα καί προκλητικά ἐνδύματα, οἱ δέ ἄνδρες τίς βερμοῦδες καί σόρτς". Δυστυχῶς εἶναι σύνηθες πλέον φαινόμενο κατά τούς καλοκαιρινούς μῆνες, νέοι κυρίως ἄνδρες νά ἐκκλησιάζωνται φορώντας βερμοῦδες καί σόρτς. Φρονοῦμε ὅτι διαβάζοντας τήν ἐπιγραφή αὐτή, θά συνετισθοῦν καί θά διορθωθοῦν. 
Ως δεύτερο μέτρο, προτείνουμε τή σύνταξι εἰδικῆς Συνοδικῆς ἐγκυκλίου, πού θ' ἀναγνωσθῇ σέ ὅλους τούς Ναούς, θά ἐξηγῇ χωρίς φόβο καί πάθος τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας καί θά καλῇ ὅλους τούς πιστούς νά σεβασοῦν τήν ἱερότητα τῶν Ναῶν κάι νά συμμορωθοῦν μέ τις ὑποδείξεις τῆς Ἐκκλησίας. 
Δεδομένου ὅτι οἱ γυναῖκες γιά τίς ὁποῖες ὁμιλοῦμε, δέν εἶναι ἄπιστες (ἐάν ἦταν ἄπιστες δέν θά ἐκκλησιάζονταν), ἀλλά πιστές, πολλές δέ ἀπ' αὐτές συμμετέχουν στά Μυστήρια τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Ὡς τρίτο μέτρο προτείνουμε τήν ἐν Χριστῷ συστηματική νουθεσία καί πνευματική καθοδήγησι ἐκ μέρους τῶν σεβαστῶν Πνευματικῶν καί Ἐξομολόγων τους καί προειδοποίησι γιά τίς ὀλέθριες συνέπειες πού θά ἔχουν ἐάν δέν συμμορφωθοῦν πρός τίς ὑποδείξεις τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλήθεια, πόσοι Πνευματικοί ἔχουν σκεφθῆ ἤ ἔχουν ἐξηγήσει στά πνευματικά τους τέκνα, τήν ἐφαρμογή πού ἔχει ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου http://2.bp.blogspot.com/-XsAIAn2HGg0/T_Fy6YY2E_I/AAAAAAAACjM/UImBGllNYgE/s1600/SnapShot_120702_130214.pngστό Α΄ Κορ. 11, 27- 30 στήν περίπτωσι τῶν σημερινῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖες, δίχως αἰδῶ κάι φόβο Θεοῦ, ἐκκλησιάζονται μέ ἄσεμνη καί ἀσεβῆ ἐμφάνισι καί κοινωνοῦν τά Ἄχραντα Μυστήρια; Γνωρίζουν οἱ Πνευματικοῖ τίς εὐθῦνες πού ἐπωμίζονται ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τῶν πνευματικῶν τους τέκνων, μέ τή σιωπή τους καί τή διατήρησι τῶν τέκνων τους στήν ἄγνοια καί τόν ὀλέθρια ἐφησυχαμό; Ἀναλαμβάνουν ἐπίσης οἱ Πνευξατικοί τίς εὐθῦνες γιά τόν σκανδαλισμό πού προκαλοῦν στούς ἄνδρες οἱ παρελάσεις ἐνώπιόν τους ὅλων αὐτῶν τῶν γυμνῶν γυναικίεων σαρκῶν τήν ὥρα τῆ Θ. Λειτουργίας καί τῶν Ἱ. Μυστηρίων; Σεβαστοί Πατέρες, μή παίζετε μέ τή σιωπή καί ἀνοχή σας ἐν οὐ παικτοῖς. 

Ἀδελφοί Ὀρθοδοξοι Χριστιανοί πού διαβάζετε αὐτές τίς γραμμές, ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ διαφθορά, ἀνηθικότητα, ἀσέβεια καί ἀκολασία πού ἔχουν κατακλύσει τήν Πατρίδα μας, ἀργά ἤ γρήγορα κάπου θά ξεσπάσουν. Κάποιο κακό προμηνύεται. Θά εἶναι ἰσχυρός καί φονικός σεισμός; Θά εἶναι πόλεμος; Θά εἶναι πεῖνα; Ὁ Θεόςhttp://3.bp.blogspot.com/-BFQkh8-nyMM/TyhACxUg0DI/AAAAAAAAAMg/a6hm7oFmdfw/s400/wrath2.jpg γνωρίζει. Ἕνα εἶναι βέβαιο. Ἡ ἁμαρτία καί ἀποστασία τῆς γενεᾶς μας, ἔχει φθάσει στά ἄκρα καί δέν θά μείνῃ ἀτιμώρτητη, ἐκτός καί ἄν μετανοήσωμε. Ἄς τό κάνωμε σύντομα, κλῆρος καί λαός, μέ τή βεβαότητα, ὅτι ἡ ἀγάπη καί τό ἀμέτρητο ἔλεος τοῦ Θεοῦ, θά ὑπερισχύσουν τῆς δικαιοσύνης Του καί δέν θά ἐπαναλάβωμε καί ἐμεῖς μέ πόνο καί δάκρυα τούς λόγους τοῦ ληστοῦ ἐπάνω στό Σταυρό: "ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομε" (Λουκ. 23, 41).


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ! 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD.jpg

Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-δημοσίευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)