TRANSLATOR

Σελίδες

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Τά ἐπικοινωνιακά τρύκ τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῶν παγκοσμιοποιητῶν!Τά ἐπικοινωνιακά τρύκ 
τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῶν παγκοσμιοποιητῶν!
http://www.annabaa.org/nbanews/2011/11/Images/061.jpg

Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Λυπηρόν, μετά ἀπό ὅλα τά ἀντίχριστα, τά ἀπάνθρωπα καί τά παράλογα πού συμβαίνουν παγκοσμίως, νά ὑπάρχουν ἀκόμα πολλοί ἄνθρωποι, πού ὅταν ἀκοῦνε γιά τή Νέα Τάξη Πραγμάτων, τήν Παγκοσμιοποίηση καί τά Σχέδια ἐξουσιασμοῦ καί ὑποταγῆς τῆς ἀνθρωπότητας, μειδιοῦν ἤ χλευάζουν ἤ δυσπιστοῦν!

Ὅλα αὐτά τά θεωροῦν "συνωμοσιολογία" τῆς ζωηρῆς φαντασίας κάποιων φονταμεταλιστῶν, ἐθνικιστῶν καί "θεουσῶν"!

Προφανῶς δέν παρακολουθοῦν προσεχτικά τά τεκταινόμενα παγκοσμίως, στή χώρα τους, γύρω τους, ἀκόμη καί στήν ἴδια τήν ζωή τους!

http://static.pblogs.gr/f/377172-231165-ihsousxristos.jpg Πλάι στήν κατευθυνόμενη-παραπλανητική πληροφόρηση πού ἔχουν, προστίθενται ἡ ἀδιαφορία τους καί ἡ ἄγνοιά τους! Μά πάνω ἀπ' ὅλα, τόσο σέ αὐτούς, ὅσο καί στούς περισσότερους ἀνθρώπους αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, λείπει ἀπό τίς ψυχές κι ἀπό τίς ζωές τους, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ! Τό μόνο πού διαλύει πᾶν ψεῦδος καί πᾶν σκότος! Τό μόνο πού δύναται νά μᾶς ἀποκαλύπτει στίς ὀρθές διαστάσεις ὅ,τι ἔχει γίνει, ὅ,τι γίνεται καί ὅ,τι θά γίνει, ἐν ἀσφαλείᾳ, ἀπλανῶς καί κυρίως πρός μετάνοιαν, διόρθωσιν καί αἰώνιον σωτηρίαν!

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς ὁ μόνος Ἀληθινός Θεός καί Σωτῆρας, ὡς τό Φῶς τό Ἀληθινόν καί ὡς Φιλάνθρωπος, φανερώνει ὅ,τι πρέπει νά γνωρίζουν τά παιδιά Του προκειμένου νά σωθοῦν.
Ἀρκεῖ νά Τόν πιστεύουμε καί νά Τόν ἀκολουθοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Του, ὅπως μᾶς τίς παρέδωσε διαμέσου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης.

Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων δέν βαδίζει "στήν τύχη", ἀλλά βάσει σχεδίων καί μεθόδων!

Εἶναι ἀφελές νά νομίσει κανείς, πώς γίνονται κοινές προσπάθειες καί σύμπλευση Κυβερνήσεων γιά τήν ἐπίλυση "παγκόσμιων ζητημάτων" καί μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ἐγκαθίδρυση Μίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης, χωρίς πλάνο! Εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι, τό πόσες φορές πολιτικοί ἡγέτες διαφόρων χωρῶν καί ὀργανώσεων, δημόσια καί ἀπροκάλυπτα ἔκαναν καί συνεχίζουν νά κάνουν ἀνακοινώσεις, γιά τήν "ἀναγκαιότητα" Μίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης! Τό γεγονός αὐτό ἀπό μόνο του, ἀποδεικνύει περίτρανα τό ποῦ "βαδίζουν" τήν ἀνθρωπότητα ( διάλυση ἐθνῶν, πολτοποίηση πολιτισμῶν, ὁμογενοποίηση θρησκειῶν, ὑποτίμηση γλωσσῶν, ρομποτοποίηση-τηλεκατεύθυνση συμπεριφορῶν κ.ο.κ.)...

Παρουσιάζουμε ἀμέσως παρακάτω, τίς σημαντικώτερες μεθόδους-τρύκ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, γιά τήν ἐπιβολή τῆς Παγκόσμιας Δικτατορίας της καί Κυβέρνησης τοῦ Ἀντιχρίστου:

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHf-CezxtMQZCSetymWS_EKYqt8ZmxIeopkHsms-OaRuTRvUp3Klf6F0KXW_bjp97BWoj-89qfbQJ4gr7_J_XTnFr_Wko-mkEXAIJmpBx2SQIXo9S7sbtvqeKjYHcURRcq1FsgFsJyIQ/s400/%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%91+%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91.jpg

1. Ἔλεγχος τῶν Μ.Μ.Ε.-Παραπλάνηση: ἀλλοιώνουν τίς εἰδήσεις ἤ τίς ἀποκρύπτουν,  ὥστε νά ἐπηρρεάζουν μέ ψέμματα ἤ μέ "σκηνοθετημένες κατά τό δοκοῦν ἀλήθειες" τούς ἀνθρώπους. Μέ αὐτόν τόν τρόπο οἱ πολίτες δέν ἔχουν σωστή εἰκόνα τῶν καταστάσεων κι ἑπομένως, δέν ἀντιδροῦν ὑγειῶς ἤ πρεπόντως στά κακῶς κείμενα πού συμβαίνουν, ἀλλά ὑπόκεινται σέ "πλύση ἐγκεφάλου". Ἐπιπρόσθετα, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν εἰδήσεων εἶναι ἀρνητική καί δηλητηριάζει συστηματικῶς τήν ψυχολογία τῶν ἀνθρώπων μέχρι νά τήν κουρελιάσει τελείως. Οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνονται ἀνίσχυροι μπροστά σέ τόση κακία καί ἀθλιότητα στήν κοινωνία τους καί στόν κόσμο πού ζοῦνε! Τό καλό...ὄντως παραδόξως ἀποκρύπτεται ἤ νανοποιεῖται-μηδενοποιεῖται ἀκόμη καί σάν "εἴδηση"!

2. Καλλιέργεια καί διασπορά τῆς διαφθορᾶς: χρησιμοποιοῦν κάθε τέχνασμα, προκειμένου νά διαφθείρουν τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων. Μολύνουν μέ ἀνηθικότητες καί ἀνισόρροπα "ἰδεώδη" τά μυαλά καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί τούς βομβαρδίζουν μέ αὐτά συνεχῶς μέσα ἀπό τά θεάματα ( θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, διαφημιστικές ἀφίσσες ), ἀναγνώσματα ( βιβλία, περιοδικά, ἐφημερίδες, ἔντυπα ), ἀκούσματα ( ραδιόφωνο, μουσική ), τά ὁποῖα εἶναι κοινά γιά ὅλους. Σημειωτέον ὅτι αὐτό τό τρύκ εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικό, διότι:
πρῶτον: ἀπευθύνεται καί ἐπηρρεάζει ταυτόχρονα μεγάλες ἀνθρώπινες μάζες καί
δεύτερον: δρᾶ πιό ὔπουλα καί καμουφλαρισμένα μέσα ἀπό τήν εὐχαρίστηση-διασκέδαση (καί ὄχι ψυχαγωγία)-χαλάρωση, ὁπότε περνᾶ εὔκολα στήν ἀνθρώπινη νοοτροπία.
Μέ τά ἄνωθι μέσα, προσπαθοῦν νά διαμορφώσουν:
  • ἄβουλα καταναλωτικά ὄντα-μαριονέτες πού δέν θά ἀντιδροῦν ὐγειῶς, ἀλλά θά τούς ἐνδιαφέρει ὅπως τά ἄλογα ζῶα τό τί θά φᾶνε, τί θά πιοῦνε, πῶς θά διασκεδάσουν καί πῶς θά βολεύονται οἱ ὑλικές καί χαμερπεῖς ἀνάγκες τους!
  • ἀνήθικα ὄντα, πού θά ἀγαποῦν τά πάθη, τό σκότος καί τό ἀντίχριστο "ρεῦμα καί πνεῦμα τῆς ἐποχῆς", ὄπως καί οἱ χειραγωγοί τους παγκοσμιοποιηταί.  Διεφθαρμένα ὄντα πού δέν θά ἔχουν λόγο νά ἀντιδροῦν, ἀλλά ἀντίθετα θά συμπλέουν καί θά συμπορεύονται μαζί μέ τούς νεοεποχίτες πρός τήν ἀπώλεια, νομίζοντας πλανεμένα πώς προοδεύουν, πώς ἐξουσιάζουν τίς ἀποφάσεις καί τίς ζωές τους καί πώς ζοῦνε δίκαια καί ἀποδεχτῶς ἐλεύθερα,  ἐνῶ ζοῦνε ἀσώτως καί βουτηγμένα στήν ἀδικία (βλέπε ὁμοφυλόφιλους καί gay-pride festivals γιά παράδειγμα)!
3. Ἀποχριστιανοποίηση-πολτοποίηση θρησκειῶν (οἰκουμενισμός) καί παράλληλα διάλυση-παραμόρφωση τῆς παιδείας:  ὁ Χριστιανισμός κι ὄ,τι ἔχει σχέση μέ τόν Ἀληθινό Θεό, μεθοδευμένα καί συστηματικά ἀπαξιώνεται, διασύρεται, διαστρεβλώνεται, περιθωριοποιεῖται, παραγράφεται, διαγράφεται ἤ πολτοποιεῖται μέ κάθε καρυδιᾶς καρύδι παραθρησκεία καί αἵρεση, ὥστε νά ἀποχρωματιστεῖ-ἀποδυναμωθεῖ καί μαζί μ' αὐτόν νά ἀπενεργοποιηθοῦν καί οἱ πιστοί του, οἱ ὁποῖοι παρεμπιπτόντως "ὑψώνουν τήν κεφαλήν τους" στά σχέδιά τους! Πρέπει εἴτε νά ἀποκοπεῖ, εἴτε νά σκύψει αὐτή ἡ κεφαλή (βλέπε Συρία)!
Παράλληλα, ἡ σωστή παιδεία βάλλεται παντοιοτρόπως. Ἐκτός ἀπό τήν ἔλλειψη ὑλικοτεχνολογικῆς ὑποδομῆς καί ἐπαρκοῦς οἰκονομικῆς ἐπένδυσης σέ αὐτήν,  οἱ μαθητές  δέν μορφώνονται ἀλλά παραμορφώνονται: 
  • εἴτε γιατί ἀποσύρεται ἀπαραίτητη καί ὠφέλιμη ὕλη ἀπό μαθήματα (θρησκευτικά, ἱστορία κλπ) κι ἔτσι ξερριζώνεται τεχνηέντως ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τήν Ὀρθοδοξία, τήν πατρίδα καί τίς ἐθνικές ρίζες, τήν οἰκογένεια καί κάθε ἀξία πού δυναμώνει τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου καί διαμορφώνει ἦθος, 
  •  εἴτε γιατί προστίθεται ψυχοβλαβής ὕλη σέ μαθήματα (γιόγκα στή γυμναστική, αἱρεσιολογία στά θρησκευτικά, τουρκοφιλία στήν ἱστορία, ἀπαράδεκτα-ἀποβλακωτικά κείμενα στά Νέα Ἑλληνικά, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση-διαφθορά κλπ). Ἔτσι, ὄχι μόνο δέν μορφώνονται σωστά κι ἐπαρκῶς οἱ μαθητές, ἀλλά ταυτόχρονα διαφθείρονται καί μυοῦνται στή Νέα Ἐποχή πλαγίῳ τρόπῳ! Μ' ἔνα σμπάρο...δυό τρυγώνια!
Οἱ ἄνθρωποι δίχως Ἀληθινό Θεό καί δίχως σωστή παιδεία, θά γίνουν μία ἀποδυναμωμένη, ἀνισόρροπη κι εὔπλαστη ἀνθρωπομάζα στά χέρια τῶν ἀνθρωποκτόνων παγκοσμιοποιητῶν, πού θά τῆς δίνουν ὅ,τι σχῆμα θέλουν!

4. Οἱ "ἡμέτεροί" τους στίς κατάλληλες θέσεις: "φυτεύουν" τρεῖς κατηγορίες ἀνθρώπων σέ θέσεις-κλειδιά στίς κοινωνίες. Συγκεκριμένα:
  1. δικά τους πρόσωπα μέ τίς ἴδιες ἀντιλήψεις (μυημένους σέ στοές καί ἀποκρυφιστικές τελετές) ἤ 
  2. πρόσωπα-ὄργανά τους πού τά ἐξαγοράζουν καί τά καθοδηγοῦν μέ μικρά ἀνταλλάγματα (π.χ. χρηματικά, ἐργασιακά κλπ.) ἤ 
  3. πρόσωπα πού τά ἐξαπατοῦν ἐν ἀγνοίᾳ τους καί τά ἐκμεταλλεύονται γιά ὅσο διάστημα τούς εἶναι χρήσιμα καί τά ὁποῖα "ἀποσύρουν", εἴτε ὅταν αὐτά ἀφυπνιστοῦν καί δέν συνεργάζονται πλέον, εἴτε ὅταν δέν τά ἔχουν πιά ἀνάγκη.
Τέτοια πρόσωπα εἶναι κατ' ἐξοχήν πολιτικοί, ἀλλά καί δημοσιογράφοι, ἐπιστήμονες, θρησκευτικοί ἡγέτες, τραπεζίτες, δικαστές,  κλπ. Ἐν ὀλίγοις, οἱ "ἡμέτεροι" εἶναι ἐπιφανῆ συνήθως πρόσωπα μέ ἐξουσία στά χέρια τους, γιά νά περνοῦν στίς κοινωνίες τούς κανόνες καί τούς νόμους τῶν παγκοσμιοποιητῶν καί γιά νά ἀσκοῦν ἐπιρροή στίς γνῶμες τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων πού τά ὑπολείπτονται λόγῳ θέσης καί δύναμης!

5. Ἀντιπερισπασμός:
Ἐπειδή τό πρῶτο, τό δεύτερο καί τό τρίτο τρύκ βρίσκουν ἐνίοτε ἀντίσταση ἀπό χριστιανούς πιστούς καί ἀπό ἀνθρώπους μέ βαθειά ριζωμένο μέσα τους τό αἴσθημα τοῦ δικαίου καί τοῦ ἤθους κι ἐπειδή τό τέταρτο τρύκ ἀφορᾶ λίγους καί ὄχι τήν ἀνθρώπινη πλειοψηφία, καταφεύγουν σέ ἄλλη μέθοδο: «κατασκευάζουν» προβλήματα. Αὐτά τά προβλήματα λειτουργοῦν ὡς ἀντιπερισπασμός, ὥστε νά μήν ὑπάρχει χρόνος καί κουράγιο γιά ἀντίσταση - ἀντίδραση στά πραγματικά προβλήματα πού εἶναι βαθειά πνευματικά καί σωτηριολογικά (βλέπε γιά παράδειγμα τήν οἰκονομική κρίση πού δημιουργεῖ θέμα ἐπιβίωσης, ἤ τίς πολλές ὦρες δουλειᾶς-δουλείας ἄρα τήν διάλυση τῆς οἰκογένειας κ.ἄ.)! Ποῦ χρόνος καί ὄρεξη γιά σωτηρία καί ἀφύπνιση...

6. Διπλός ἀντιπερισπασμός: εἶναι ἕνας πιο ἐξειδικευμένος ἀντιπερισπασμός, πού λειτουργεῖ ὡς ἑξῆς:
Ἐφαρμόζουν ἕνα σχέδιό τους. Ξεσηκώνονται λαϊκές ἀντιδράσεις. Ἀντί νά τίς καταστείλουν ἤ νά κάνουν πίσω, σπέρνουν παράλληλα κι ἄλλο σχέδιό τους, τραβώντας τήν προσοχή τοῦ κόσμου  ἀπό τό πρῶτο σχέδιο, ὁ ὁποῖος κόσμος τώρα τρέχει γιά νά βρεῖ λύση στό νεοεμφανισθέν πρόβλημα πού ἔχει νά ἀντιμετωπίσει.
Στό ἐντομεταξύ, οἱ νεοεποχίτες προχωροῦν ἀνενόχλητοι στήν ὑλοποίηση τοῦ πρώτου τους σχεδίου πού γιά λίγο ξεχάστηκε ἀπό τόν κόσμο. Οἱ ἴδιοι βέβαια δέν ξεχνοῦν τό δεύτερο σχέδιό τους. Θά προσπαθήσουν νά τό ὑλοποιήσουν κι αὐτό κάπου παρακάτω χρονικά, σπέρνοντας κατά τόν ἴδιο τρόπο ἕνα τρίτο πρόβλημα, πού ἐκ νέου θά τραβήξει παραπλανητικά τήν προσοχή ἀπό τό δεύτερο κ.ο.κ.! Στιγνή μέθοδος ἀλυσιδωτοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ!

7. Καταιγισμός ἀντιπερισπασμῶν: βάζουν σέ ἐφαρμογή πολλά σχέδιά τους ταυτόχρονα, ἐλπίζοντας ὅτι ἔτσι θά ἀποδιοργανώσουν τελείως τόν κόσμο, ὁ ὁποῖος δέν θά ξέρει γιά ποιό πρᾶγμα νά ἀντιδράσει πρῶτα! Μέ αὐτήν τήν στρατηγική μέθοδο ψυχολογικῆς χειραγώγησης, κοινωνικῆς ἐπίθεσης καί ἀποσυντονισμοῦ, στοχεύουν νά ἀπογοητεύσουν τόν κόσμο καί νά τόν κάνουν νά πιστέψει πώς εἶναι ἀνίσχυρος, πώς κάθε προσπάθεια ἀντίδρασης θά ἀποβεῖ μάταιη, ἄρα: "παραδινόμαστε στήν τύχη μας μοιρολατρικά" μέ τά χέρια ψηλά καί ἄπραγοι!

8. Ὑπνωτισμός: τόν ἐφαρμόζουν μέ δύο τρόπους:
α) «Ταΐζουν» τόν κόσμο μέ πράγματα πού τόν ἀποβλακώνουν. Ἄν ὁ κόσμος «τσιμπήσει τό δόλωμα», μένει «ἀπενεργοποιημένος» στήν λατρεία τοῦ  καναπέ. Δηλαδή ἐφαρμόζουν τό πρῶτο καί τό δεύτερο τρύκ μέ πιό ἐντατικοποιημένη λειτουργία, τόσο ὅσον ἀφορᾶ στήν χρονική συχνότητα, ὅσο καί στήν τεχνολογική ἀρτιότητα κατά τήν ἐφαρμογή. Ἄν δέν τό γνωρίζετε γιά παράδειγμα, ὑπάρχουν τεχνολογικές μέθοδοι γιά νά δείχνεις εἰκόνες ἤ νά προβάλλεις ἀκούσματα μέ "κρυφά" μηνύματα ( σέ εἰκόνα καί λόγο γραπτό ἤ ἠχητικό ), μέ ὅ,τι περιεχόμενο θέλει "ὁ σκηνοθέτης" τους. Αὐτά τά μηνύματα δέν μπορεῖ νά τά συλλάβει ὁ συνειδητός νοῦς γιατί περνῶνται ἀστραπιαῖα ἀπό τά μάτια ἤ τά αὐτιά τοῦ ἀνθρώπου. Ὅμως, τά συλλαμβάνει ὁ ὑποσυνείδητος νοῦς κι ἐπηρρεάζεται ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἰδιαίτερα μάλιστα ἄν αὐτή ἡ πλύση ἐγκεφάλου συμβαίνει ἐπανειλλημένως!

β) Τέρπουν τόν κόσμο μέ διάφορα ὑλικά – κοσμικά πράγματα (εὐδαιμονία), γιά νά τόν κάνουν μαλθακό. Ὕστερα ἀπειλοῦν νά τοῦ τά στερήσουν ἤ τοῦ τά στεροῦν, προκειμένου νά  τόν κάνουν νά «ἐνδώσει» στά σχέδιά τους ἀμαχητί, μόνο καί μόνο για νά τά ἀποκτήσει πάλι. Μέ ἄλλα λόγια, δημιουργοῦν ἐπίπλαστες ἀνάγκες καί μ’ αὐτές ἀσκοῦν ἔμμεσο ἐκβιασμό στήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ καθενός, προκειμένου νά τήν κατευθύνουν πρός τήν μεριά πού θέλουν! Φανταστεῖτε ἕνα ψάρι. Τοῦ πετᾶνε ἕνα νόστιμο δόλωμα γιά νά τοῦ ἀνοίξουν τήν ὄρεξη κι ὅταν συμβεῖ αὐτό, τοῦ τό στεροῦν ἀποτραβώντας το καί μετά τοῦ τό ξαναρίχνουν, μαζί βέβαια μέ τό κρυμμένο ἀγκίστρι, τό ὁποῖο σέ λίγο θά καρφωθεῖ στόν λαιμό τους. Κι ἔτσι, τό σέρνουν στό πιάτο τους! Δηλαδή μᾶς συμπεριφέρονται σάν ψάρια-ὑποψήφια θύματα!

http://denplirono.files.wordpress.com/2013/09/anger-ypotagh.jpg
Ἄν ἀγωνιστεῖς μπορεῖ καί νά χάσεις, ἄν δέν ἀγωνιστεῖς, εἶσαι ἤδη χαμένος! 
(Μπέρτολ Μπρέχτ)
9. Πειθαναγκασμός (α΄βαθμός ἄμεσης βίας): ὅταν ὅλα τά προηγούμενα ἕμμεσης βίας τρύκ βρίσκουν ἀντιστάσεις, ἐμπόδια καί ἐπιπλοκές, χρησιμοποιοῦνται πιά ἄμεσα κι ἐμφανῆ φόβητρα  γιά νά κάνουν τόν κόσμο νά σκύψει ὑποταγμένα τό κεφάλι. Τέτοια φόβητρα μπορεῖ νά εἶναι δυσβάσταχτοι φόροι, παράλογοι νόμοι, κάμερες παρακολούθησης, τσιπάκια καί τσιπαρισμένες κάρτες ἀπόλυτου ἐλέγχου καί ἄλλα σχετικά πού ἤδη ζοῦμε φανερά στίς μέρες μας, μέ σκοπό τήν συστηματική ἀποδυνάμωση, ὑποταγή, τήν ἀνασφάλεια καί τόν φόβο!

10. Ἐξολόθρευση (β΄βαθμός ἄμεσης καί τελικῆς βίας): τό τελικό τρύκ τῶν παγκοσμιοποιητῶν! Ὅταν τά πλήθη δέν ἐννοοῦν παρολ' ὅλ' αὐτά νά «καθίσουν φρόνιμα» καί νά ὑποκύψουν δουλικά στά σχέδιά τους, θά βάλουν μπρός τό «βαρύ πυροβολικό» τους. Τήν ἐξολόθρευση!
Τήν ἐφαρμόζουν μέ τρεῖς τρόπους, εἴτε ἀτομικά, εἴτε μαζικά:
α) ἀναίμακτα, ἀθόρυβα: { ψεκασμοί, μολυσμένα ἐμβόλια, ἐπικίνδυνα γενόσημα φάρμακα, κλωνοποιημένα τρόφιμα, τεχνητές «φυσικές» καταστροφές (βλέπε σύστημα H.A.A.R.P.), πανδημίες κλπ }. Νά "ἀδειάσουν τήν γωνιά" οἱ πολλοί, ἀνεξέλεγκτοι κι ἀνυπάκοοι ἀπό τόν πλανήτη καί παράλληλα, νά λάβουν ἕνα μήνυμα συνετίσεως οἱ ἐναπομείναντες, πρός γνώσιν καί συμμόρφωσιν στά νεοεποχίτικα ἐντάλματα......
β) διά τῆς νομικῆς ὁδοῦ, δηλαδή μέ νόμους πού μποροῦν νά σέ καθήσουν στό σκαμνί ἄν δέ συμμορφωθεῖς μέ τό σύστημα ( βλέπε τίς διώξεις καί τά προβλήματα τῶν ἀστυνομικῶν πού δέν παρέλαβαν τήν κάρτα τοῦ πολίτη γιά λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης, ἤ τῶν χριστιανῶν πού δέν παρέλαβαν τόν Α.Μ.Κ.Α., βλέπε τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο πού ποινικοποιεῖ ἀκόμη καί τήν δημοκρατικά ἐκφραζόμενη γνώμη τοῦ καθενός μας κλπ )!
γ) μέ κατασκευασμένα τρομοκρατικά χτυπήματα καί πολέμους, δηλαδή μέ θάνατο! Ἐδῶ θά τολμούσαμε νά μιλήσουμε καί γιά δολοφονίες, ἀτομικές ἤ μαζικές, παράνομες ἤ "νομιμοποιημένες" μέ πλάγιους τρόπους!

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQCuWRw346L2dkWnSBOL5iSYI7fv4u_dJQE4Brus5yYEllq7jNBlrJ81zxhprgpgXbVI_SL69DJYAZGGoqqTlPyZ5aR7vaCZ5N9pBXRecqe6XmmvMD7cVAncb1dY_BNMPMMgYEs_Mlb6w2/s400/christrebukessatan.jpg

Γρηγορεῖτε καί νήφετε ἐν Κυρίῳ καί ἐκφεύγετε ἐκ τῆς Αἰγύπτου τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων!

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)