TRANSLATOR

Σελίδες

Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

ΜΟΥΣΙΚΗ Τό μεγάλο ὅπλο τοῦ Ἐωσφόρου γιά νά ὁδηγήσει μέ "χαρά" τούς ἀνθρώπους στήν ἀπώλεια! (1ο μέρος)
Τό δεύτερο μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.com/2014/03/2.html


Πατῆστε στό ἐπάνω μέρος τοῦ ἱστολογίου στήν ἐτικέτα ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ πού θά βρεῖτε μέ ἀλφαβητική σειρά ἀνάμεσα στίς ὑπόλοιπες ἐτικέτες, γιά νά διαβάσετε, νά δεῖτε καί νά ἀκούσετε ὅσα περιέχονται, σέ ὅλα τά ὑπόλοιπα κι ἐνδιαφέροντα σχετικά κι ἀποκαλυπτικά ἄρθρα αὐτοῦ τοῦ θέματος. Ἐπίσης, ἀντ' αὐτοῦ γιά εὐκολία, μπορεῖτε στό τέλος τοῦ κάθε ἄρθρου, νά πατήσετε στό link Ἐτικέτες: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ (μέ τά μπλέ γράμματα).

Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ὁ σατανισμός στή Μουσική, εἶναι ἕνα ὀγκῶδες κεφάλαιο μέ πάμπολες ἐνδείξεις-ἀποδείξεις γιά τήν συσχέτιση αὐτῶν τῶν δύο, κάτι πού συμβαίνει μέ μεγαλύτερη ταχύτητα καί συχνότητα εἰδικώτερα τίς τελευταῖες δεκαετίες. Ὑπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο, ἐξώφυλλα δίσκων μέ εἰκόνες καί σύμβολα, στίχοι τραγουδιῶν, ἀνάστροφα μηνύματα καί συνεντεύξεις τραγουδιστῶν καί μελῶν συγκροτημάτων, πού ἀποδεικνύουν τήν προσπάθεια "μύησης" τοῦ κοινοῦ (ὅλων τῶν ἀνθρώπων δηλαδή, ποιός δέν ἀκούει κάθε μέρα μουσική θέλει δέν θέλει; Ἔχει εἰσβάλλει παντοῦ! ), στό δαιμονικό στοιχεῖο.


Αὐτό τό πάντρεμα μουσικῆς-σατανισμοῦ, εἶναι ἕνα ἄλλο ὄχημα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, γιά νά ἀπομακρύνει τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν Ἀληθινό Θεό, γιά νά χειραγωγήσει σκέψεις καί νά κατευθύνει συμπεριφορές, μέ σκοπό τήν ἀπόκτηση πρόσκαιρου χρήματος καί τῆς ἐφήμερης δόξας τῶν ταγῶν της. Βέβαια ὁ διάβολος πού κρύβεται συχνά πίσω ἀπό τήν Μουσική, ἔχει σκοπό τήν ἀπώλεια τῶν ψυχῶν μας. Ὁ διάβολος πρίν τήν πτώση του, ὀνομαζόταν Ἐωσφόρος, γιατί ἦταν ὁ πιό λαμπρός Ἄγγελος καί σέ φῶς καί σέ ἀξιώματα. Ὠς Ἄγγελος πού δοξολογοῦσε τόν Θεό, γνωρίζει ἄπταιστα τήν "ψαλτική", τήν Μουσική δηλαδή. Αὐτήν τήν ἰδιαίτερη γνώση του τήν ἐκμεταλλεύεται, γιά νά παγιδεύσει ἀνθρώπινες ψυχές! 

Ἡ Μουσική ἔχει τήν ἰδιότητα νά ἐπηρρεάζει τό πνεῦμα καί τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί μάλιστα μέ τρόπο εὔκολο καί χαλαρό. Ἡ ἐπίδρασή της εἶναι τεράστια ἑπομένως, ὄχι μόνο γιατί μπορεῖ νά ἐπιδρᾶ στό πνεῦμα καί στήν ψυχολογία τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἐπίσης γιατί μπορεῖ αὐτό νά τό κάνει ταυτόχρονα σέ μεγάλες ἀνθρώπινες μάζες καί ὄχι στόν καθέναν ξεχωριστά (τηλεόραση, κινηματογράφος, καφετερίες, συναυλιακοί χῶροι, κέντρα διασκέδασης κλπ). Νά ἀναφέρουμε σέ αὐτό τό σημεῖο τήν ἐπίσημη δημιουργία μίας ὁλόκληρης ἐπιστήμης πού ἀποδέχεται καί ἀποδεικνύει τήν δύναμη καί ἐπίδραση τῆς Μουσικῆς, τήν Μουσικοθεραπεία. Ἡ Μουσική ἔγινε ἀξιοπρόσεχτη γιά τίς ἰδιότητές της (πνευματικές-ψυχικές πέραν ἀπό τίς αἰσθητικές-τεχνικές ) ἐξ ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἀπό σπουδαίους φιλοσόφους, ἐπιστήμονες καί προσωπικότητες τῶν μεγάλων πολιτισμῶν! Ἀρκεῖ νά ἀναφέρουμε τρεῖς περιτπώσεις:
  1. Τήν σύνδεση ἤχου καί ἤθους (Πλάτων) καί τήν ἐφαρμογή νόμων γιά τήν σωστή λειτουργία μίας κοινωνίας μέ τήν σωστή μουσική (Ἀριστοτέλης). (Ἀρχαία Ἑλλάδα).
  2. Τήν σωστή διακυβέρνηση τοῦ κράτους μέ σωστή μουσική, ἀπό τόν Κομφούκιο (ἀρχαία Κίνα).
  3. Τήν ἐπιρροή τῆς Μουσικῆς στίς σκέψεις καί στίς ζωές τῶν νέων πού μπορεῖ κάποιος νά τούς καταστρέψει μέσῳ αὐτῆς, ἀπό τόν Λένιν (πρόσφατη Ρωσσία).
Ἐπιπλέον, νά προσθέσουμε ὅτι τό star system τῆς Μουσικῆς ἐθνικῶς καί παγκόσμια, κατασκευάζει "εἴδωλα", τραγουδιστές καί τραγουδίστριες, τά ὁποῖα γίνονται πρότυπα μίμησης ἀπό δισεκατομμύρια νέους κυρίως: τό πῶς ντύνονται, βάφονται, χτενίζονται, συμπεριφέρονται, τά ἀποκρυφιστικά σύμβολα τῶν κοσμημάτων καί τῶν ρούχων τους, τά τατουάζ τους, ὁ τρόπος πού μιλᾶνε, πού ζοῦνε κλπ.

Ἄς μήν κοιμώμαστε τόν ὕπνο τοῦ δικαίου ὅμως. Ὅλα αὐτά δέν συμβαίνουν μόνο στήν ξένη μουσική καί ἀπό ξένους καλλιτέχνες. Ὁ διάβολος πάει παντοῦ καί πειράζει τούς πάντες. Τό ἴδιο καί ἡ Μουσική του. Θά δοῦμε καί Ἕλληνες καλλιτέχνες νά ἐμπλέκονται σέ παιχνίδια illuminati, σατανισμοῦ καί ἀποκρυφισμοῦ (ἐν γνώσει καί ἀγνοίᾳ ) καί μάλιστα γνωστούς κι ἀγαπητούς. Μέ λύπη θά παρουσιάζουμε κάθε φορά αὐτά πού πέφτουν στήν ἀντίληψή μας (καί πιστέψτε με εἶναι τόσα πολλά, πού δέν θά παρουσιαστοῦν ποτέ ὄλα, γιατί στό ἐντομεταξύ ἐμφανίζονται κι ἄλλα κάθε φορά). Πρέπει κάποτε νά ξυπνήσουμε ἀπό τήν ἄγνοια καί τόν ὠχαδελφισμό τοῦ καναπέ καί νά καταλάβουμε ὅτι κινδυνεύουν τά παιδιά μας καί ὅλοι μας. 

Χωρίς φίλτρο στήν βρύση, περνᾶνε ἐπικίνδυνες οὐσίες στό νερό καί στόν ὀργανισμό μας.
Χωρίς νά φιλτράρουμε τό τί ἀκοῦμε καί βλέπουμε ὅμως, περνᾶ καταστροφικά σκουπίδια στήν ψυχή μας!

Ἔλενα Παπαρίζου.

Τό σύμβολο τοῦ Σατανᾶ (κεφάλι μέ κέρατα). Ἀλλιῶς ὀνομάζεται "obey to devil", δηλαδή "ὑπακούω (ἤ ὑπακοῦστε) στόν διάβολο. Παρατηρῆστε, πώς τό σχηματίζουν πλεῖστοι τραγουδιστές καί πλεῖστες τραγουδίστριες, ὅπως καί ἀκροατές τους.
Αποτέλεσμα εικόνας για the devil sign with hands by singers
π.χ. οἱ Beatles: ὁ ἁριστερός σχηματίζει τό ἐξάρι (666) καί ὁ δεξιός τά κέρατα τοῦ διαβόλου!


Ἄς δοῦμε στίς παρακάτω εἰκόνες τήν ἐφαρμογή τῶν ὅσων εἴπαμε παραπάνω:
Μέ αὐτούς τούς "σχηματισμούς" κέρδισε ἡ τραγουδίστρια τήν Eurovision καί ἐμεῖς εἴμασταν ἐθνικά ὑπερήφανοι...Τό ἕνα μάτι συμβολίζει κατά τούς μασόνους τόν Θεό (τόν δικό τους "θεό" ἐννοοῦν φυσικά ) πού παρακολουθεῖ τά πάντα (big brother δηλαδή):Αποτέλεσμα εικόνας για μασονικό μάτι


Στίς μασονικές στοές, τό πάτωμα εἶναι ἀσπρόμαυρο στύλ σκακιέρας (λευκή-μαύρη μαγεία)
Ἡ σκάλα, ἄλλο ἕνα σύμβολό τους (καί μήν φανταστεῖτε τήν Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη φυσικά )

Ἡ πυραμίδα, ἄλλο ἕνα μασονικό καί ἀρχαῖο μαγικό σύμβολο ποῦ προέρχεται ἀπό τούς ἀρχαίους Αἰγυπτίους κυρίως καί συμβολίζει τήν μετενσκάρκωση καί μετεμψύχωση.

Ἡ σατανική πεντάλφα, πού συμβολίζει τό πρόσωπο τοῦ τραγόμορφου διαβόλου καί τά δύο κέρατά του. Συχνά ἐμφανίζεται φλεγόμενη (παραπομπή στίς φλόγες τῆς κολάσεως καί τόπου τοῦ διαβόλου).

Σχετική εικόνα
Σχετική εικόνα


Σχετική εικόνα

Ἐδῶ βλέπουμε τήν καλλιτέχνιδα στίς φλόγες. Στό πάτωμα δέ γνωρίζουμε ἄν ὑπάρχει πεντάλφα, φαίνεται ὅμως καθαρά, ὅτι σχηματίζεται ὀ κύκλος τῆς πεντάλφα γύρω ἀπό τήν τραγουδίστρια. Ἡ πεντάλφα θά ἦταν ἀρκετά τρομαχτική γιά νά τήν δείξουν ξεκάθαρα στό κοινό, ὅμως, τό ὅλο concept τῆς φωτογραφίας παραπέμπει στά ἄνωθι. 

Παρατηρεῖστε ὅτι ἡ τραγουδίστρια εἶναι ντυμένη στά μαῦρα (τό ἀγαπημένο χρῶμα τῶν σατανιστῶν, οἱ ὁποῖοι φορᾶνε μαύρους μανδύες στίς τελετές τους). Ἐπίσης καί τό Mr. Perfect (Κύριος Τέλειος) ὡς τίτλος τοῦ δίσκου καί ὁμώνυμου τραγουδιοῦ...δέν ξέρουμε ἄν ἀναφέρεται στόν Διάβολο... Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τέλειος ἄνθρωπος καί τέλειος Θεός. Μόνο ὁ διάβολος καί ἐχθρός του δέν θά ἤθελε νά εἶναι τέλειος, ὅπως λέει καί τό τραγουδάκι τῆς Παπαρίζου:  
"You don't have to be Mr. Perfect" (δέν χρειάζεται νά εἶσαι ὁ Κύριος Τέλειος)..
Ἠ μήπως δέν χρειάζεται νά εἶσαι ὁ Τέλειος Θεός!;
Ἐπίσης μέ ἕνα κόμμα μετά τό "be" ἀλλάζει τό νόημα:
"You don't have to be,     Mr. Perfect"....
Μήπως λοιπόν, δέν χρειάζεται νά ὑπάρχεις Τέλειε Θεέ!;...
Μέ εὐρύτερη σημασία: δέν χρειάζεται νά ὑπακοῦς στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ!;...ἀναρωτιόμαστε...
Ὁ Κύριος ὅμως, μᾶς λέει νά γίνουμε τέλειοι:
 "Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς". (Ματθ. 5,48)


{{Οι παραπανω φωτογραφιες δεν ειναι δικο μου κατασκευασμα μιας και βρισκονται ευκολα στο google καθως και μερικες αλλες, απλως απαθανατιστηκαν κατα την αναπαραγωγη video clips στο youtube}}

Πηγή εἰκόνων: http://epanastasi-gr.blogspot.com/2012/04/illuminati_2888.html

 

1 σχόλιο:

  1. Ας δουμε αναλυτικα πως περιγραφεται ο δρομος για την Πυλη του Παραδεισου μεσα απο την οπτασιου του μοναχου Γρηγοριου.
    .. 8. Τελώνιον της φλυαρίας και αστειολογίας
    Και ανεβαίνοντας φθάσαμεν στο τελώνιον της αστειολογίας και φλυαρίας και ζητούσαν οι δαίμονες να δώσω απολογίαν για τα αισχρόλογα, τις αστειολογίες και άσεμνα τραγούδια που έλεγα στη νεότητα μου και απορούσα πως τα θυμούνταν, ενώ εγώ από την πολυκαιρία τα ξέχασα· και πληρώνοντας οι Άγγελοι ανεχωρήσαμεν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)