TRANSLATOR

Σελίδες

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

ΜΟΥΣΙΚΗ Τό μεγάλο ὅπλο τοῦ Ἐωσφόρου γιά νά ὁδηγήσει μέ "χαρά" τούς ἀνθρώπους στήν ἀπώλεια! (9ο μέρος) "ΟΛΟΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ!" "Everybody gonna die"! (καί βίντεο)


ΜΟΥΣΙΚΗ
Τό μεγάλο ὅπλο τοῦ Ἐωσφόρου
γιά νά ὁδηγήσει μέ "χαρά" τούς ἀνθρώπους στήν ἀπώλεια!
(9ο μέρος)
"ΟΛΟΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ!"
"Everybody gonna die"! 
(καί βίντεο)

 http://i1.ytimg.com/vi/e3Hz5wc-8vg/hqdefault.jpg

Τά προηγούμενα μέρη θά βρεῖτε ἐδῶ καί σᾶς συνιστοῦμε νά διαβάσετε καί τά διαφωτιστικά-ἀναλυτικά ἄρθρα:

(1ο μέρος ): http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/1.html
(2ο μέρος): http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/2.html
(3ο μέρος): http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/3.html
(4ο μέρος): http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/4.html
(5ο μέρος): http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/5.html
(6ο μέρος): http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/5.html  
(7ο μέρος):  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/7.html
(8ο μέρος):  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/8-dancing-with-stars-music-with-devil.html

 Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Εἰδικά αὐτό τό ἄρθρο, τό ἀφιερώνω σέ αὐτούς πού κωφεύουν, ἐθελοτυφλοῦν καί μειδιοῦν ἀπέναντι στήν λυπηρή πραγματικότητα τῆς ἐκμετάλλευσης τῆς Μουσικῆς, ὡς παγκόσμιο ὅπλο ἐξολόθρευσης τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν!
Γιά ὅσους διαβάσατε, ἀκούσατε καί εἴδατε ὄλα τά προηγούμενα ἄρθρα, βίντεο καί εἰκόνες ἀντίστοιχα καί ἐξακολουθεῖτε νά μήν θέλετε νά πιστέψετε στό μυαλό σας, στά αὐτιά σας καί στά μάτια σας, σᾶς  ἔχω καί κάτι πιό "ὡμό" καί ἄμεσο! 
Ἕνα βίντεο-τραγουδάκι πού μᾶς ἐπαναλαμβάνει εὐθέως καί ἀποφασιστικά, ὅτι:
"ΟΛΟΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ"!  
 Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός πού εἶναι ἡ Ζωή, θέλει "πάντας σωθῆναι" καί νά μποῦμε στήν αἰώνια Βασιλεία Του.
Ποιός εἶναι "αυτός" ὁ ἀνθρωποκτόνος ἄραγε πού θέλει ὅλοι νά πεθάνουμε;...
Τό μοναδικό ὄν πού ἀνέκαθεν μᾶς θέλει ὅλους πεθαμένους, εἶναι ὁ Διάβολος φυσικά!

Στό βίντεο πού θά ἀκολουθήσει, παρατηρῆστε τίς ἑξῆς λεπτομέρεις:
  1. Μᾶς δείχνουν ἀρχικά τόν πλανήτη γῆ, ὅλη τήν ἀνθρωπότητα (περνᾶ τό μήνυμα ὅτι αὐτά πού θά ἀκολουθήσουν, ἀφοροῦν "ἕνα παγκόσμιο σχέδιο"). 
  2. Ἀμέσως μετά, διαγράφεται ἕνα κόμικ πού μετασχηματίζεται σέ ἕνα μεγάλο μάτι (τό γνωστό ἀποκρυφιστικό σύμβολο τῶν Μασόνων) καί τό ὁποῖο μάτι θά ἐμφανίζεται καί θά "μᾶς παρακολουθεῖ" σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ βίντεο. (Ἐπιβεβαιώνεται ἠ παγκόσμια παρακολούθηση καί κυριαρχία τῶν ἀποκρυφιστῶν-big brother).
  3. Πολύ γρήγορα μετά τήν ἐμφάνιση τοῦ "ὀφθαλμοῦ", θά βλέπετε νά ἐμφανίζεται μία ἀστραπή, κατά τή διάρκεια ὅλου τοῦ βίντεο σχεδόν! Ἡ ἀστραπή συμβολίζει τόν πεπτωκότα διάβολο, ὅπως περιγράψαμε καί σέ προηγούμενο ἄρθρο τοῦ θέματος, θυμίζουμε:"Εἶπε δὲ αὐτοῖς (Εἶπε δέ ὁ Κύριος στούς μαθητές)· ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα". (Λουκ. 10:18) (εἶδα τόν σατανᾶ νά πέφτει ὡς ἀστραπή ἀπό τόν οὐρανό)
  4. Ὁ τραγουδιστής εἶναι ντυμένος μέ μαῦρα ροῦχα (ἐπίσημο χρῶμα τῶν σατανιστῶν, εἰδικά στίς τελετές τους) καί ὅπου πηγαίνει τόν "ὁρᾶ" ὁ "παγκόσμιος ὀφθαλμός", ἐνῶ στήν ἀρχή τοῦ βίντεο καί στό τέλος (ὅταν θά ἔχει ἐκπληρώσει τήν "ἀποστολή του") τόν "λούζει" τό "φῶς ἀστραπῆς ἐξ οὐρανοῦ". Μήπως ὑποννοεῖται πώς ὁ Ἐωσφόρος εἶναι ἀνάμεσας μας;...Πιθανότατα! (Ἐωσφόρος: "αὐτός πού φέρει φῶς" σημαίνει καί εἶναι τό ἀρχικό ὄνομα τοῦ Διαβόλου)!... Αὐτή ἡ ἀστραπή στό τελευταῖο μέρος τοῦ βίντεο, ἐμφανίζεται συνεχῶς μαζί μέ μαῦρα καί λευκά σχήματα (μήπως μαύρη καί λευκή μαγεία;...), τά ὁποῖα πυροδοτεῖ μανιωδῶς σέ διάφορα σημεῖα τοῦ κόσμου, δημιουργώντας ἐκρήξεις, ἐνῶ ὁ στίχος "everybody gonna die", ἐπιταχύνεται (γιά καλύτερη πλύση ἐγκεφάλου καί ἐκφοβισμό)! Κάποια ἀπό τά σχήματα, εἶναι πυραμίδες (μαγικό-παγανιστικό-μασονικό σύμβολο καί σύμβολο τῆς Νέας Ἐποχῆς).
  5. Κατόπιν καί μέχρι τό τέλος τοῦ βίντεο, ἐμφανίζονται παντοῦ στόν ἀέρα σ' ὅλη τή γῆ, οἱ λέξεις: die (πέθανε), fear (φόβος) καί timore (τρόμος) μέ μαῦρα γράμματα καί σέ διάφορες γλῶσσες! Δηλαδή μᾶς θέλουν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα μέσα σέ φόβο καί τρόμο, μέχρι τελικῆς πτώσεως!
  6. Μέ προσοχή παρατηρῆστε, πώς στό τελευταῖο πλάνο τῶν αἰωρούμενων λευκῶν καί μαύρων σχημάτων, ἐμφανίζεται ἕνας λευκός αἰγυπτιακοῦ τύπου σταυρός (μαγικό σύμβολο καί ἐμπαιγμός τοῦ κανονικοῦ Σταυροῦ).
  7. Τελική εἰκόνα, ὁ τραγουδιστής μέ τά μαῦρα μένει μόνος σῶος στό σύμπαν, κοιτάζει τόν πλανήτη γῆ νά εἶναι σκοτεινιασμένη, ἀπό ἕνα ἐρημικό τοπίο (ὑποννοεῖται ὅτι εἶναι ὁ ἀπόλυτος παντοκράτωρ), ἐνῶ ἐμφανίζεται πάλι ἡ ἀστραπή καί δημιουργεῖ στόν οὐρανό μία σελήνη. (Ὑπονοεῖται πώς ὁ Ἐωσφόρος ἀνέκτησε τό χαμένο του φῶς, τό ὁποῖο ἔχασε ὅταν ἐξέπεσε ἀπό τήν λαμπρή δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός συχνά ἀναφέρεται ὡς "ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης". Τό ἀντίπαλον δέος, ὁ Ἐωσφόρος, ἐμφανίζεται τώρα μέ τό σύμβολο τῆς σελήνης καί μάλιστα ὡς πανσέληνο, σύμβολο μαγείας καί μέρας ἐκτέλεσης παγανιστικῶν καί σατανιστικῶν τελετῶν)! Κάντε ἐπίσης, μία διασταύρωση ὁμοιοτήτων σέ συμβολισμούς τῆς τελευταίας σκηνῆς τοῦ βίντεο, μέ αὐτήν τήν φωτογραφία ἀπό μασονική στοά.

("Ἀποστολή" καταστροφῆς γῆς...ἐξετελέσθη. Βίντεο τέλος.)


Δεῖτε το:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)