Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Προφητικά καί σωτήρια (α΄ μέρος περί πορνείας, πλεονεξίας καί ἀντιχρίστου) Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης ὁ Ἁγιορείτης


Προφητικά καί σωτήρια 
(α΄ μέρος περί πορνείας, πλεονεξίας καί ἀντιχρίστου)
Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης ὁ Ἁγιορείτης

Αποτέλεσμα εικόνας για όσιος Νείλος ο μυροβλήτης
Τό: β΄ μέρος ,

Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού θά περπατοῦν εἰς τά μέσα τοῦ ὀγδόου αἰῶνος (7.500 ἀπό κτίσεως κόσμου) θά συγκαταβαίνουν εἰς τήν φθοράν τῆς πορνείας· τότε θέλει γίνῃ ταραχή μεγάλη νά φιλονεικοῦν ἀκαταπαύστως, καί δέν θέλουν εὕρῃ οὔτε τήν ἀρχήν οὔτε τό τέλος.

http://static.greatbigcanvas.com/images/singlecanvas_thick_none/getty-images/two-yellow-baby-chicks-kissing-in-front-of-flowers-,1132808.jpg?max=540
Ὕστερον θέλει γίνη ἡ ὀγδόη Σύνοδος..., καί τότε θά εἰρηνεύσουν ὀλίγον καιρόν οἱ ἄνθρωποι, καί πάλιν θέλουν νά μετατρέψουν τήν γνώμην τους εἰς τό πονηρόν, εἰς τήν ἀπώλειαν, ...καί νά μή γνωρίζουν τί ἐστι τό στέφανον τοῦ γάμου, μόνον θά ἔχουν μίαν ἀπώλειαν κάι συγκατάβασιν εἰς τήν ἀσωτείαν χειρότεροι ἀπό τά Σόδομα καί Γόμορρα..., καί ἄλλα μύρια κακά θά πολιτεύωνται· καί ὅσαι κακίαι θά πολιτεύωνται, τόσαι δυστυχίαι θά ἔλθουν· ...καί τάς κακίας ὅπου ἔκαμνον οἰ παλαιοί ἄνθρποι πρίν τοῦ κατακλυσμοῦ, διπλασίως θά ἐργάζωνται αὐτοί χειρότερα...Θά ἀποφασίζουν, ὅτι ἐκεῖνος ὁπού ἐργάζεται τήν κακίαν θά εἶναι καλός...καί ὄσον θά πλεονεκτοῦν οἰ ἄνθρωποι, τόσον δυστυχία θέλει εἶναι εἰς τόν κόσμον...Ἡ φιλαργυρία εἶναι πάθος ἀκόρεστον...Ἡ πλεονεξία εἶναι ὁδηγός τῆς ἀπωλείας καί ἡ ἀκτημοσύνη εἶναι ὁδηγός τῆς σωτηρίας. Ἐπλεονέκτησες; ἀπώλεσας τήν σωτηρίαν σου, διότι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου κινδυνεύει νά χαθῇ ἀπό τήν πλεονεξίαν.
Αὐτή ἠ κατηραμένη θά φέρη εἰς τόν κόσμον τήν δυστυχία καί θά ἀπωλεσθῆ ἡ εὐτυχία· αὐτή ἐκατέστησε τήν διχόνοιαν εἰς τόν κόσμον, καί εἰς τήν μοναδική πολιτείαν...Ἡ πλεονεξία εἶναι θρόνος τοῦ ἀντιχρίστου...Ἡ πλεονεξία ἐπρόσφερε το ψεῦδος εἰς τόν κόσμον, καί ἑλκύζονται μέ τό ψεῦδος καί ἀνομοῦν μέ τήν ἁρπαγήν τῆς ἀδικίας· καί ἡ ἀλήθεια ἐχάθη, καί εἰς τό ψεῦδος πείθονται ὅλοι. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ καί τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου· καί τό ψεῦδος εἶναι ἡ ἔλευσις τοῦ ἀντιχρίστου καί ἠ βασιλεία του, ὁπού θέλει νά φέρη τήν http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/07/%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82.jpgπαγκόσμιον δυστυχίαν καί ἀπώλειαν εἰς ὅλον τόν κόσμον· καί καθώς οἱ Προφῆται προέλεγον τήν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου, ἔτσι καί ἠ πολυφρόντισις θά σκοτίζῃ τήν διάνοιαν τῶν ἀνθρώπων, διά νά γίνωνται ἀναίσθητοι εἰς τήν σωτηρίαν τους, ἀπό τήν πολλήν φροντίδα ὁπού θά ἔχουν· καί ἡ σωτηρία σώζεται μόνον εἰς ὅσους δέν πείθονται εἰς τήν ἐργασίαν τοῦ ἀντιχρίστου· καί ἡ ἐργασία τοῦ ἀντιχρίστου εἶναι ἡ μέριμνα τοῦ κόσμου καί ὁ θησαυρισμός...Καί τήν σήμερον οἱ ἄνθρωποι ἐδόθησαν εἰς τήν πολυθησαύρισιν καί μέριμναν, καί παρεδόθησαν εἰς τήν ἀπώλειαν μέ ἁρπαγάς, προδοσίας, ψεύδη, ἀρρενομανίας (ὁμοφυλοφιλία), γαστριμαργίας, ὑπερηφανείας, μέ τήν σκληρότητα τῆς καρδίας, καί μέ τήν πλεονεκτική φιλαργυρίαν...
(συνέχεια...)

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)