Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Προφητικά καί σωτήρια (β΄ μέρος περί παγκόσμιας ἄρσης χάριτος, δυστυχίας, ἐλεύσεως Ἀντιχρίστου, ταραχῆς, ἀποστασίας καί σφραγίσματος! ) Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης ὁ Ἁγιορείτης

Προφητικά καί σωτήρια 
(β΄ μέρος περί παγκόσμιας ἄρσης χάριτος, δυστυχίας, ἐλεύσεως Ἀντιχρίστου, ταραχῆς, ἀποστασίας καί σφραγίσματος! )
Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης ὁ Ἁγιορείτης

Αποτέλεσμα εικόνας για όσιος Νείλος ο μυροβλήτης

Τό: α΄ μέρος ,  


http://cdns2.freepik.com/free-photo/fierce-wolf_2339069.jpg
...Ὅταν θά δυστυχεύση ὁ κόσμος ἀπό τήν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος, τότε θά ἔλθουν εἰς τόν κόσμον ὅλαι αἱ δυστυχίαι νά τόν περικυκλώσουν. Καί πρῶτον θά δυστυχεύση ὀ κόσμος ἀπό τήν ἀγάπην, ὁμόνοιαν καί σωφροσύνην· δεύτερον θά δυστυχεύση κάθε χώρα καί θά χαθοῦν τά ὑποκείμενα κεφάλαια ἀπό τάς χώρας, καί θέλει δυστυχεύση καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό ἀρχιερεῖς καί ποιμένες καί πνευματικούς. (Μᾶς φωτογραφίζει ὁ Ὅσιος, σά νά κρατᾶ κάμερα τώρα...)!
Ὕστερον ἀπό αὐτήν τήν δυστυχίαν θά γεννηθῆ ὁ ἀκάθαρτος ἀπό τήν κοιλίαν τῆς ἀκαθαρσίας, καί θά ποιῆ σημεῖα καί τέρατα μέ δαιμονικάς φαντασίας, ὑποκρινόμενος εἰς τόν κόσμον πώς εἶναι πρᾶος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ, ἀλλά θά εἶναι ἀλώπηξ εἰς τήν καρδίαν καί λύκος εἰς τήν γνώμην. Καί τροφή του θά εἶναι ἡ ταραχή τῶν ἀνθρώπων· ὅταν θά ταράσσωνται οἱ ἄνθρωποι, τότε θά ζωοτρέφεται ὁ ἀντίχριστος.
http://3.bp.blogspot.com/-8Skl_fzaDag/UmLSPGq8HFI/AAAAAAAAA0g/XjjayICnSkw/s1600/puppet_400.jpg
Καί ἡ ταραχή τῶν ἀνθρώπων θέλει εἶναι ἡ κατάκρισις, ὁ φθόνος, ἡ μνησικακία, τό μίσος, ἡ ἔχθρα, ἠ πλεονεξία, ἡ ἀρρενομανία (ὁμοφυλοφιλία!), ἡ μοιχεία, ἡ πορνεία, ἡ λήθη τῆς πίστεως (οἰκουμενισμός-πανθρησκεία-μεταπατερική "θολολογία"...) καί ἡ ἀλαζονεία, αὐτά εἶναι ἡ τροφή τοῦ ἀντιχρίστου, καί θά εἶναι κεφαλή ἐπάνω εἰς τάς χώρας...καί ἐξουσιαστής εἰς τόν κόσμον. Καί θά ἐξουσιάση τήν αἴσθησιν τοῦ ἀνθρώπου, καί ὅλοι θά πείθονται εἰς αὐτόν, διότι αὐτός θά εἶναι νομοκράτωρ καί αὐτοκράτωρ, καί θέλει ἐνεργεῖ ὅλων τήν ἀπώλειαν· καί ὅποιος εὑρίσκεται εἰς τήν ἀπώλειαν, ἐκεῖνος θά νομίζη πώς ἐργάζεται τήν σωτηρίαν του.
Τότε θά καταφρονηθῇ τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἡ ἀπώλεια θέλει φέρει τότε μεγάλην δυστυχίαν εἰς τόν κόσμον, καί θέλει γίνουν σημεῖα φοβερά ἐν μέσῳ τῆς δυστυχίας. Πεῖνα φοβερά θέλει γίνῃ ὁπού νά μήν χορταίνη ὁ ἄνθρωπος· διότι τότε θά τρώγη ἑπτά φοράς περισσότερον ἀπό ὅτι τρώγει τώρα καί πάλιν νά μήν χορταίνη, καί θά εἶναι παντοῦ δυστυχία...
http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/11/human_barcode_mark-of-the-beast-600x450.jpg
Τότε, ὅσοι σφραγισθοῦν μέ τήν σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου πολλοί θά πεθάνουν εἰς τούς δρόμους, καί ἡ καρδία τους περισσότερον θά λιγώνεται, καί μή δυνάμενοι νά βαστάσουν τήν πεῖναν ἀπό τήν λιγούραν, θά ἁρπάζουν νά τρώγουν τούς νεκρούς...καί ἡ σφραγίς του θά γράφη, ἐδικός μου εἶσαι, ναί ἐδικός σου εἶμαι, θεληματικῶς μου ἔρχομαι καί ὄχι δυναστικῶς, καί ἀλλοίμονον εἰς ὅποιον σφραγισθεῖ μέ αὐτήν· τότε θά γίνη μεγάλη ταραχή εἰς τόν κόσμον...καί βλέποντας ὁ Θεός τήν ταραχήν τῶν ἀνθρώπων, θέλει προστάξη τήν θάλασσαν νά λάβη τήν πρώτην της οὐσίαν ὁπού ἦτο θερμοτάτη...καί ὅταν καθίση ὁ ἀντίχριστος εἰς τόν κατηραμένον του θρόνον, θέλει βράσῃ ἡ θάλασσα ὡσάν χάλκωμα, καί θέλει στειρεύση ἡ γῆ τά βότανα καί δένδρα ἀπό τήν θερμότητα τῆς θαλάσσης καί αἱ φλέβαι τῶν πηγῶν θά ξηρανθοῦν καί τά ζῶα http://www.crashonline.gr/wp-content/uploads/2014/05/%CE%BE%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1.jpgκαί πετεινά νά ἀποθάνουν ἀπό τόν χνῶτον τῆς θαλάσσης. Καί τότε θά γίνη ἡ ἡμέρα ὡσάν ὥρα, ἡ ἑβδομάδα ὡσάν ἡμέρα, καί ὁ μήνας ὡσάν ἑβδομάδα, διότι ἀπό τήν πονηρίαν τοῦ ἀνθρώπου θά γίνουν τά στοιχεῖα βιαστικά, διά νά τελειώση γρήγορα ὁ καιρός, ὅπου ἐλάλησεν ὁ Θεός...  
Τότε θά ἔλθουν νά κηρύττουν ὁ προφήτης Ἡλίας κάι ὁ δίκαιος Ἐνώχ...καί νά λέγουν. Ὅποιος κάμῃ ὑπομονήν καί δέν σφραγισθῆ μέ τήν σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου, θέλει σωθῆ, καί ἐξάπαντος θά τόν δεχθῆ ὁ Θεός εἰς τόν Παράδεισον, μόνον νά μήν σφραγισθῆ, ἀλλά νά κάμνη τόν σταυρόν του, διότι ἡ σφραγίδα τοῦ http://www.img.biografik.ru/images/2cf01b2bda728697641517fa3fae251e.jpgσταυροῦ ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπον ἀπό τά βάσανα τοῦ ἅδου, καί ἡ σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου τόν παραδίδει εἰς τά βάσανα τοῦ ἅδου. Καί ἄν πεινοῦν, νά μήν ζητοῦν τροφήν, μόνον νά ἔχουν ὑπομονήν, καί βλέποντας ὁ Θεός τήν ὑπομονήν τους, θά στείλη ἐξ ὕψους βοήθεια...

Τά παγκάκιστα δέ τέκνα τοῦ ἀντιχρίστου εἶναι:

ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ ἀρσενοκοιτεία (ὁμοφυλοφιλία), ὁ φόνος, ἡ ἁρπαγή, ἡ κλεψιά, ἠ ἀδικία, τό ψεῦδος, ἡ τυρρανία, ἡ πώλησις καί ἀγόρασις τοῦ ἀνθρώπου..., τόσον πονηρά θέλει γίνη ἡ ἀνθρώπινος φύσις τότε (ὅλα αὐτά ἤδη ἐνεργοῦνται τώρα...)..., καί θά ἐνεργήσουν τήν πονηρίαν τους περισσότερον ἀπόhttp://3.bp.blogspot.com/-BFQkh8-nyMM/TyhACxUg0DI/AAAAAAAAAMg/a6hm7oFmdfw/s1600/wrath2.jpg τούς δαίμονας...., καί βλέποντας ὁ ἀντίχριστος πώς θά γίνη ἡ ἀνθρώπινος φύσις πονηροτέρα ἀπό τούς δαίμονας, θέλει χαρῆ κατά πολλά...

Ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἔρχεται διά νά παιδεύση ἐκείνους ὁπού ἐργάζονται τήν ἀνομίαν...
(συνέχεια...)

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)