Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Οἱ Χριστιανοί στούς ἔσχατους χρόνους (11΄) Μακαριστός Ἐπίσκοπος Καντιώτης ΕΙΤΕ ΜΟΝΟΣ ΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΑΛΛΩΝ ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΩ ΤΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ! (καί προφητεία!)

Οἱ Χριστιανοί στούς ἔσχατους χρόνους (11΄)
Μακαριστός Ἐπίσκοπος Καντιώτης
ΕΙΤΕ ΜΟΝΟΣ ΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΑΛΛΩΝ 
ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΩ ΤΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ!
(καί προφητεία!) 

 
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2013/06/%CE%97-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%97%CC%81-%CE%A7%CE%91%CE%9F%CE%A3-%CE%B9%CE%BD%CF%84-copy.jpg 

Διαβάστε ἐδῶ τό: ,   3', ,  5'6', , , 10'


http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2009/10/p-ayg-ist-s.jpg


Ἔχω πείσει τόν ἑαυτό μου, εἴτε μετ' ἄλλων εἴτε μόνος, νά ὑπερασπίσω τά ὅσια καί ἱερά. 
Εὐχάριστο εἶναι ν' ἀγωνίσεσαι μετ' ἄλλων· σοῦ δίνει χαράν καί ἀγαλλίασιν ἀναφαίρετον. "Ἰδών ὁ Παῦλος (τούς ἀδελφούς) ἔλαβε θάρσος" (Πράξ. 28, 15). Ὁ Παῦλος, πού πῆγε στή Ρώμη, ὅταν εἶδε τούς Χριστιανούς πῆρε θάρρος. Ἕνας Παῦλος πῆρε θάρρος· πόσῳ μᾶλλον ἐμεῖς! Νά δίνῃς τή μάχη μέ ἄλλους εἶναι ὡραῖο πρᾶγμα, σέ συλλαλητήριο στή Θεσσαλονίκη, στήν Πάτρα, στήν Ἀθήνα...Ἄν καί τώρα ὑποθερμαίνεται καί χαλαροῦται τό ἐνδιαφέρον τοῦ λαοῦ, λόγῳ τῆς ἀδρανείας τῶν ἰθυνόντων. Γι' αὐτό ἔχω πείσει τόν ἁυτό μου νά ἀγωνισθῶ, εἴτε μετ' ἄλλων εἴτε καί μόνος ἄν μείνω. 


Ἀλλά περιμένετε κ' ἐσεῖς τοιοῦτον διωγμόν. Δέν εἶναι μακράν ἠ ἡμέρα πού θά ἔρθῃ. Ἄν καί ὁ Φλωράκης εἶπα τά σοφώτερα λόγια· μολονότι ἄθεος, εἶπε στόν Παπαθεμελῆ· "Τί πάθανε αὐτοί; δέ βλέπουν στήν Πολωνία τίσ σεισμός ἔγινε;..." (συγκρούσεις πολιτείας ἐκκλησίας).
Θέλουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα Πολωνία; Νά διαιρέσωμε τό λαό καί νά χτυπηθοῦμε; Ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ὁ λαός εἶναι μαχητικός. Καί ἄν εἴχαμε ἀκόμη πιό μαχητικό στοιχεῖο καί πιό ἀποτελεσματικό, θά μποροῦσε νά δημιουργηθῇ νέα κατάστασι πραγμάτων, ὄχι μόνο ἐκκλησιαστική, ἀλλά καί ἐθνική. Νά προσεύχεσθε λοιπόν τίς ἡμέρες αὐτές ἰδιαιτέρως. Ἄν σεῖς προσεύχεσθε, ἐγώ θά εἶμαι δυνατός.
http://ethnikismosblog.files.wordpress.com/2014/03/flags02.jpgἘφ' ὅσον ἔχετε ἀπορίες, ὄχι τεχνητές ἀλλά οὐσιαστικές, θά ἔρχωμαι γιά νά τίς λύουμε.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: 
-Ἄν ἔρθῃ διωγμός, ἡ Ἑλλάς θά ἔχῃ ν' ἀναδείξῃ ζωντανούς Χριστιανούς;
-Παιδί μου, "τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν" (Λουκ. 18, 27).
Ἀπό ἐμᾶς ζητᾷ μεγάλα πράγματα ὁ Θεός, καί γιά μεγάλα πράγματα πλασθήκαμε. Ἐάν ἔχωμε "πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως" (Ματθ. 17, 20· Λουκ 17, 6), θά μᾶς δώσῃ δύναμη ὁ Θεός.
Ὅταν σκεφθῇ κανείς τί ἦταν οἱ μαθηταί, σέ πιάνει ἴλιγγος. Ἦταν δώδεκα ψαράδες· ἀλλά ἄλλαξαν τόν κόσμο ὅλο. Δός μου τοιούτους ἐργάτας, νά σείσω τήν οἰκουμένη.
Αὐτό εἶναι ζήτημα πίστεως!
 

Ἔκδοσις: Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2009/03/ceb5cebdceb4cf85cf83ceb1cf83ceb8-cf80ceb1cebdcebfcf80cebb.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)