Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

Οἱ Χριστιανοί στούς ἔσχατους χρόνους (25τ΄) Μακαριστός Ἐπίσκοπος Καντιώτης "Ἔχει ὁ Θεός", ἀλλά κ' ἐμεῖς ν' ἀγωνιστοῦμε ( προφητεία!)

Οἱ Χριστιανοί στούς ἔσχατους χρόνους (25΄)
Μακαριστός Ἐπίσκοπος Καντιώτης
Δέν θά σωθῆτε!
( προφητεία!)
Καί σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2013/06/%CE%97-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%97%CC%81-%CE%A7%CE%91%CE%9F%CE%A3-%CE%B9%CE%BD%CF%84-copy.jpg

Διαβάστε ἐδῶ τό: ,   3', ,  5'6', , , 10' , 11΄, 12΄, 13΄, 14΄, 15΄, 16΄, 17΄, 18΄, 19΄ , 20΄, 21΄, 22΄, 23΄, 24΄

Ἄς κοινωνᾶτε, ἄς ἐξομολογῆσθε· δέν θά σωθῆτε, ἐάν δέν ἀνοίγετε καί τό στόμα σας γιά τόν Χριστό!
Ὁ Χριστιανισμός ἔφθασε μέχρι σ' ἐμᾶς διά τῆς διαδόσεως τοῦ εὐαγγελίου, ἡ ὁποία εἶναι ἱερά ὑποχρέωσις παντός Χριστιανοῦ. Καί εἶναι ψευτοχριστιανός αὐτός ὁ ὁποῖος δέν ἀνοίγει τό στόμα του νά μιλήσῃ γιά τόν Χριστό!
Ἔκδοσις: Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2009/03/ceb5cebdceb4cf85cf83ceb1cf83ceb8-cf80ceb1cebdcebfcf80cebb.jpg

Καί γεννᾶται ὁ προβληματισμός:
Ἐάν εἶναι ψευδοχριστιανός 
ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς τούς χλιαρούς Χριστιανούς, 
 τότε τί εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ αἱρετίζοντες οἰκουμενιστές 
πού ὄχι μόνο δέν ὁμιλοῦν ἀπλανῶς διά τόν Χριστόν
 καί δέν κατηχοῦν τόν ὀρθό Λόγο τῆς Σωτηρίας, 
ἀλλά ἀντίθετα ὁμιλοῦν στρεβλά, 
 ἀντίστροφα τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καί τῶν Ἁγίων Πατέρων,
προδοτικά κατά τῆς ὀρθοῦς Πίστεως 
καί πλανοῦν ἅπασα τήν οἰκουμένη,
ἀντί τῆς συνεποῦς διαδόσεως 
τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἀληθείας;
Ἐλλιπῶς ὀνομάζονται "οἰκουμενισταί". 
Θά ἔπρεπε νά ὀνομάζονται "πλανοικουμενιστές", 
διότι αὐτό πραγματικῶς εἶναι καί πράττουν! 
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-.jpg
Τά πρόσωπα βεβαίως δέν εἶναι μόνο δύο, ἀλλά καί ὅποια βαδίζουν στόν γκρεμό τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)