Σελίδες

TRANSLATOR

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Οἱ Χριστιανοί στούς ἔσχατους χρόνους (12΄) Μακαριστός Ἐπίσκοπος Καντιώτης Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ! Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΗΡΟ!!!

Οἱ Χριστιανοί στούς ἔσχατους χρόνους (12΄)
Μακαριστός Ἐπίσκοπος Καντιώτης
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ!
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΗΡΟ!!!

 
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2013/06/%CE%97-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%97%CC%81-%CE%A7%CE%91%CE%9F%CE%A3-%CE%B9%CE%BD%CF%84-copy.jpg 


Διαβάστε ἐδῶ τό: ,   3', ,  5'6', , , 10' , 11΄

Ὁ ἔλεγχος ἀναγκαῖος!
Αποτέλεσμα εικόνας για έσχατες ημέρεςἘάν καί σήμερα ἔχουμε αὐτή τήν κατάσταση στήν ἐκκλησία, εἶναι διότι λείπει ὀ ἔλεγχος. Ὁ ἔλεγχος ὀφείλει νά γίνεται σύμφωνα μέ τούς κανόνας τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν δῇς ἕνα ἐλάττωμα στόν ἀδελφό σου, νά τοῦ τό πῇς. "Ἄν δέν σέ ἀκούσῃ", λέει ὁ Χριστός, "νά τό πῇς σέ ἄλλους δύο μάρτυρας· καί ἐάν πάλι δέν σέ ἀκούσῃ, πές το στήν ἐκκλησία· ἐάν καί τήν ἐκκλησία δέν ἀκούσῃ, τότε μήν ἔχεις σχέση μαζί του" (βλ. Ματθ. 18, 15-17).

Ὁ ἔλεγχος ἀναγκαῖος καί στόν κλῆρο!!!
Σήμερα ὑποστηρίζονται οἱ ἐπίσκοποι οἰ πόρνοι καί οἱ κίναιδοι-ἀφοῦ θέλετε νά μιλήσω ἔτσι. Ἔχουν πλέον δημιουργήσιε κόμμα· καί καλά διαμαρτύρονται ἐκεῖ οἱ Χριστιανοί.
Ἡ ἐκκλησία εἶναι δεσποτοκρατούμενη, ἐνῶ τό κράτος μας εἶναι δημοκρατικό καί φιλελεύθερο. Δημιουργήθηκε στήν ἐκκλησία μιά νοοτροπία νοσηρά.
Ἐνθυμοῦμαι, πού κάποια μέρα ἦρθε μία γυναίκα ἀπό χωριό τῆς ἐπαρχίας μου κάι κατήγγειλε ἔνα παράπτωμα τοῦ ἱερέως. Διέταξα ἀμέσως ἀνακρίσεις. Μόλις ὄμως τό ἔμαθε αὐτή, ἦρθε καί μοῦ εἶπε· "Δέν κάνει ἐγώ νά ἐλέγχω, θ' ἀποσύρω τήν κατάθεσή μου...", καί ἔκλαιγε καί ἐσπαράσσετο μέσα στήν Μητρόπολη. 
Αὐτή εἶναι νοσηρά ἀντίληψις!
http://www.pentapostagma.gr/wp-content/uploads/2014/06/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE.jpg
Ἡ προδοσία τῆς πίστεως δέν διορθώνεται χωρίς ἔλεγχο!
Ὑγιής στάσις εἶναι ὁ ἔλεγχος.
Θά πρέπει ὄμως νά τόν ἐφαρμόσουμε πρεπόντως καί σύμφωνα μέ τούς κανόνας περί ἐλέγχου, γιά νά μήν ἀφήσουμε νά καταστήσῃ ἡ ἐκκλησία ὅπως κατήντησε σήμερα...
Εἶναι φοβερά πράγματα αὐτά. Ὁ Θεός νά ἐλεήσῃ τήν Ἐκκλησία Του. "Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἁγίας Σου Ἐκκλησίας..." (Λειτ. Μ. Βασ. μετά τό "Ἐξαιρέτως...").
Ὁ Τρεμπέλας ἔλεγε· Ἐάν ποῦμε ὅτι ἀγαποῦμε ἐμεῖς τήν Ἐκκλησία, ψέματα θά ποῦμε· ἕνας ἠγάπησε τήν Ἐκκλησία, ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καί Αὐτός θά βρῇ τρόπο νά ὁδηγήσῃ τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας, πού "κλυδωνίζεται ἀλλ' οὐ καταποντίζεται".
Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί μας.
Μέ συγχωρεῖτε πού μιλῶ αὐστηρά, ἀλλά τό ἐπιβάλλει ἠ ἰδιότης μου καί ἡ ὅλη κατάσταση τῆς ἐκκλησίας.
Καί σήμερα φωνάζουν καί τό γράφουν καί οἰ ἐφημερίδες· Διακόσοι καντιωτικοί, αὐτοί φωνάζουν καί ὠρύονται, καί κανείς ἄλλος...Ἀλλά δέν εἶναι σωστά αὐτά τά πράγματα. Δημιουργήθηκε σ' ὄλη τήν Ἐλλάδα καί στό ἐξωτερικό ἕνα ρεῦμα ἐκκλησιαστικό· καί μαχόμεθα ὑπέρ αὐτοῦ, μολονότι παραγκωνιζόμεθα καί συκοφαντούμεθα.
Θά πρέπῃ νά ἐνδιαφερώμεθα γιά τήν ἐκκλησία.

Ἔκδοσις: Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/ 
 
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2009/03/ceb5cebdceb4cf85cf83ceb1cf83ceb8-cf80ceb1cebdcebfcf80cebb.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)