Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΙΕ΄ Λοιπόν, δέν μέ ἀκοῦς νά γυρίσῃς ὀπίσω;

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΙΕ΄
Λοιπόν, δέν μέ ἀκοῦς νά γυρίσῃς ὀπίσω;

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47

Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ ,


Λοιπόν, δέν μέ ἀκοῦς νά γυρίσῃς ὀπίσω; (Ἐπιστολή ΙΕ΄).

http://2.bp.blogspot.com/-3nf4kIk2gMA/UoVVR-JQ7WI/AAAAAAAABe8/S-BDAjPw0Dk/s1600/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%CC%81%CF%82+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%B9%CC%81%CE%BD%CE%B9.jpgἜτυχε κάποιος εἰς τάς ἡμέρας μας ἐδῶ εἰς τά Κατουνάκια, ὅπου ἐγώ δέν τόν προφθασα, διότι πρό ὀλίγου καιροῦ εἶχεν ἀποθάνει. Αὐτός ἦταν ὐποτακτικός εἰς ἕνα Γέροντα τυφλόν. Λοιπόν μίαν ἡμέραν ἦλθεν ἕνας πτωχός κοσμικός, περαστικός ἀπό τό Κελλίον του. Καί τόν ἐρωτᾷ ὁ νέος μοναχός· 
-Πόθεν εἶσαι;

Καί ἦτον χωριανός του.

Λοιπόν δέν τοῦ ἔδωκε γνωριμίαν, μόνο τοῦ εἶπε τί κάμνει ὁ δεῖνα-διά τόν πατέρα του. Τόν λέγει ὁ ξένος, ὅτι αὐτός ἀπέθανε καί ἄφησε τήν γυναῖκα του κάι τρία κορίτσια εἰς τούς δρόμους ὀρφανά καί πτωχά. Εἶχαν καί ἕναν υἱόν, λέγει, ὅπου ἔφυγεν ἀπό χρόνια καί δέν γνωρίζουν τί ἔγινε.


Λοιπόν εὐθύς ὡς ἀπό κεραυνοῦ ἐπλήγη ὀ μοναχός. Καί εὐθύς τόν προσέβαλεν ἡ πάλη τῶν λογισμοῶν. 

-Θά φύγω, λέγει εἰς τόν Γέροντά του. Θά φύγω νά πάω νά τούς προστατεύσω!

Ζητεῖ εὐλογίαν. Δέν τοῦ δίδει ὀ Γέροντας. Αὐτός συνεχῶς ἐπιμένει. Καί συμβουλεύων ὁ Γέρων· κλαίει δι' ἑαυτόν, κλαίει καί δι' ἐκεῖνον. Ἀλλ' ἐστάθῃ ἀδύνατον νά τόν μεταπείσῃ. Τέλος τόν ἄφησεν εἰς τό θέλημά του, καί ἔφυγεν ὁ ὑποτακτικός.

Ἀφοῦ ἐβγῆκεν ἔξω τοῦ Ὄρους ἐκάθισε νά συνέλθῃ ὑπό μίαν δενδροσκιάν.

Καί ἔφθασεν ἐκεῖ κατά συγκυρία ἱδρωμένος καί ἕτερος μοναχός· ἐκάθισε καί αὐτός ὑπό τήν ἰδίαν σκιάν. Καί ἤρχισεν ὁ φανείς νά τόν λέγῃ:

-Σέ βλέπω, ἀδελφέ, ταραγμένον. Δέν μοῦ λέγεις τί ἔχεις;

-Ἄφησε, Πάτερ, τόν λέγει· ἔπαθα μεγάλο δυστύχημα. Καί τόν διηγεῖται καταλεπτῶς ὅλην τήν ἱστορίαν του. Ὁ δέ ἀγαθός ὁδοιπόρος τόν λέγει:

-Ἄν θέλῃς, ἀγαπητέ ἀδελφέ, νά ἀκούσῃς· στρέψε ὀπίσω εἰς τόν Γέροντά σου καί ὁ Θεός θά προστατεύσῃ τό σπίτι σου. Σύ ὑπηρέτει τόν Γέροντά σου, ἀφοῦ μάλιστα εἶναι καί τυφλός.

Ἀλλ' αὐτός δέν τόν ἤκουεν. Κυριευμένος ἀπό τούς λογισμούς τοῦ ἐφαίνοντο ὡσεί λῆρος οἱ λόγοι τοῦ ἄλλου. Καί, ἀφοῦ τόν ἔφερεν πολλά παραδείγματα, ὅπως τώρα ἐσένα ἐγώ, ἐσηκώθη ὁ ἀνυπάκουος μοναχός νά συνεχίσῃ τόν δρόμον του πρός τόν κόσμον. Ὁ δέ φανείς ἐν τέλει τοῦ λέγει· 

-Λοιπόν δέν μέ ἀκοῦς νά γυρίσῃς ὀπίσω;

-Ὄχι! ἀντιλέγει ἐκεῖνος.

-Ἔ τότε! λέγει ὁ φανείς· Ἐγώ εἶμαι Ἄγγελος Κυρίου καί ἐμένα ἐπρόσταξεν ὁ Θεός, εὐθύς ὅπου ἀπέθανεν ὁ πατήρ σου νά πάω κοντά τους νά τούς φυλάγω καί νά γίνω προστάτης των. Ἀφοῦ λοιπόν τώρα ἐσύ πηγαίνεις ἀντί ἐμοῦ, καί ἐγώ τούς ἀφήνω καί φεύγω, ἐφ' ὅσον δέν μέ ἀκοῦς. Καί ἔγινεν ἄφαντος ἀπ' ἐμπρός του. Τότε λοιπόν συνῆλθεν ὀ μοναχός κάι ἐγύρισεν εὐθύς εἰς τόν Γέροντα· καί τόν ηὕρε γονατιστόν, νά εὔχεται δι' αὐτόν. 
http://4.bp.blogspot.com/-ea9MkUeKBVk/T97l0kHog8I/AAAAAAAAE04/tWmB9RQlqyc/s640/%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%97+3.jpg 
Ἐννόησες, τέκνον μου; Ἔτσι γίνεται, ὅταν ἡμεῖς ἀφήνομεν ὅλα εἰς τόν Θεόν. Ἀφοῦ λίαν καλῶς τά οἰκονομεῖ Ἐκεῖνος ὡς ἀγαθός κυβερνήτης καί οὐδέν ἐσφαλμένον κατ' εὐδοκίαν Αὐτοῦ. Ἀλλά θέλει ὑπομονήν νά ἔχῃ ἐκεῖνος ὅπου ζητεῖ νά σωθῇ. Εἰ δέ καί ζητοῦμεν ἡμεῖς νά τά κάμνῃ ὁ Θεός, ὅπως ἀρέσουν εἰς τήν ἰδική μας διάκρισιν, τότε ἀλλοίμονον εἰς τό χάλι μας.


ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)