TRANSLATOR

Σελίδες

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 4) Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου (Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης) "Τοῦ ἰδίου (Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου) (11ο)

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 4)
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
(Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης)
"Τοῦ ἰδίου (Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου) (11ο)
 
Αποτέλεσμα εικόνας για flower tear

Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:
"Τοῦ ἰδίου (Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου) (11ο) 

 

http://www.to-en.gr/afos/Gavrilia/images/p03.jpg
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἐπισκέπτεται τίς καρδιές μας. Ἄν βρῆ ἀνάπαυσι θά ἔλθη νά κατοικήση παντοτινά μέσα στήν ψυχή. Ἄν δέν βρῆ καθαρή καρδιά, φεύγει. Πάλι ὅμως οἱ οἰκτιρμοί Τήν ἀναγκάζουν νά ἔλθη νά ἐπισκεφθῆ ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Ἐπειδή ὄλοι εἴμεθα εὐμετάβλητοι κατά ατήν διάθεσι, ὄχι ὄμως καί κατά τήν φύσι. Πάντοτε βρισκόμεθα ἀμελεῖς καί χαῦνοι, φθονεροί καί πονηροί. Σκεπτόμεθα συνεχῶς γιά ἄλλους. Ἐνθυμούμεθα ἐνθυμήσεις πονηρές. Εὑρισκόμεθα πάντοτε σέ κακούς λογισμούς., σάν μέσα σέ βόρβορο. Καί ὅταν ἔλθη ἡ Χάρις γιά νά μᾶς ἐπισκεθφῆ, εὑρίσκει τήν δυσωδία τῶν κακῶν λογισμῶν μέσα στίς καρδιές μας. Ἀμέσως ἀναχωρεῖ, ἐπειδή δέν εὑρῆκε εἴσοδο νά ἔλθη νά κατοικήση σέ μᾶς ὅπως θέλει. Πλήν ὅμως κεντᾶ (παροτρύνει) τήν καρδιά μέ φωτεινό γλυκασμό, γιά νά ἔλθη σέ αἴσθησι. Γιατί μᾶς ἐπεσκέφθη καί δέν εὑρῆκε εἴσοδο, ὥστε μέ τόν /διιο τρόπο νά γλυκαθῆ ὁ ἄνθρπωος διά μέσου τοῦ φωτισμοῦ καί νά Τήν ζητήση.
Ὅμως ἡ Χάρις δέν μπορεῖ νά ἀπομακρυνῆ ἀπό ἐμᾶς ἐντελῶς. Γιατί μέ τήν δική Της εὐσπλαγχνία ὅλους βιάζεται νά τούς ἐλεήση. Εἶδες τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ; Εἶδες τά σπλάγχνα του Χριστοῦ; Πῶς πάντοτε ὁ ἅγιος Θεός μᾶς ποθεῖ κάι θέλει νά σωθοῦμε; Εὐτυχισμένος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ πάντοτε νά ἑτοιμάση καθαρή τήν καρδιά του διά μέσου τῆς Θείας Χάριτος. Γιατί, ἐρχομένη, θά εὕρη τήν εὐδωδία τῶν ἀρετῶν, τῆς ψυχῆς τό ἁγίασμα καί θά κατοικήση μέσα εἰς αὐτό εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Λοιπόν τί θά ἀνταποδώση εἰς τόν εὔσπλαγχνο Θεό γιά ὅλα αὐτά τά ἀγαθά καί γιά https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxQNekNhCdi1UAN6ECt_KGOgI5Oimn-RAvlgM0VZDLLs7HnTjAetRrNs-PDlCaShOt6-Lr8batxQxZvKC9PgFlqLced7gJHPgb3KmAaMFJyAWojFyWVF1Edus0hdoiquK04R0OLX47r34/s320/2924694633_88f79f6f18.jpgὅλες αὐτές τίς δωρεές; Ὅτι δηλαδή ἦλθα ἀπό τόν οὐρανό διά μέσου τοῦ Πατρός; Ἤ ὅτι ἐσαρκώθη μέσα εἰς τήν μήτρα γιά μᾶς; Ἤ ὅτι γιά μᾶς ἐρραπίσθη; Γιά νά ἀνταποδώσωμε μόνον ὅσον ἀφορᾶ τό ράπισμα τοῦ Χριστοῦ, καί χίλια χρόνια ἄν ζοῦμε ἐπάνω στήν γῆ, δέν μποροῦμε νά ἀνταποδώσουμε τήν ἀνταμοιβή τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐγώ αὐτό φοβᾶμαι, παιδιά μου ἀγαπητά. Ἐπειδή γνωρίζω τήν ἀμέλειά μου, μήπως ὅλοι οἱ θεατές καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι μακαρίζουν τήν ψεύτικη εὐλάβειά μου, μέ χλευάσουν ἐκεῖ, ὅταν μέ δοῦν νά καίγωμαι μέσα εἰς τό πῦρ.
 
Ἐκδόσεις: Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)