TRANSLATOR

Σελίδες

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΉ Ιη΄ Καί πάλιν ἠγέρθην καί συνεκρότησα μάχην μέ ὅλα τά πνεύματα.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΙΗ΄
Καί πάλιν ἠγέρθην 
καί συνεκρότησα μάχην μέ ὅλα τά πνεύματα.

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47

Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ ,
Καί πάλιν ἠγέρθην καί συνεκρότησα μάχην μέ ὅλα τά πνεύματα.(ΙΗ΄).
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwmDVX_rIF51esSr6nzt1XpUKAkI07WMXGFJ3CzFghjptZkxh12QZXBisXnFa10JlZrlfxsGHC8XILpEuvmvEDQ3TzXGXMf06pbbt7-37Ad8mBLERfO8v9r2vyLCrenzmpLH9CBtGDwHqW/s1600/1.jpg
Σύ λοιπόν τέκνον μου, διά μίαν παρακοήν ἔρριψες ὅλα τά ὅπλα; Διά τόν λόγον ἑνός δαίμονος παραιτεῖσαι τῆς μάχης; Καί ποῦ εἶδες ἐσύ τόν χειμῶνα; Ποῦ χιονοθύελλες; Ποῦ τάγματα καί συντάγματα δαιμόνων νά σέ φοβερίζουν; Ἑνός δαίμονος ἀπειλήν ἐπτοήθης; Ἀλλά μήν πιστεύσῃς ποτέ εἰς αὐτά ὅπου λέγει. Διότι εἶναι ἀνέκαθεν ψεύστης· καί δέν ἔχει οὐδεμίαν ἰσχύν καθ' ἡμῶν, εἰ μή μόνον εὑρεθῶμεν εἰς ὑπερήφανον ἀγνωσίαν. Αὐτοί μόνον ἀπειλοῦν καί φοβερίζουν ἡμᾶς, ὄχι ὅμως ὅτι ἰσχύουν. Διότι, ἄν εἰς τούς χοίρους δέν εἶχαν τήν ἐξουσίαν νά πᾶνε, πῶς θά πειράξουν ἠμᾶς χωρίς τήν ἄδειαν τοῦ Κυρίου;

Λοιπόν μάθε νά ἔχῃς φρόνημα ταπεινόν καί μή φοβῆσαι ποσῶς λόγους δαιμονισμένου ἀνθρώπου. Ἔχομεν σαφῆ μαρτυρίαν τοῦ Κυρίου μας· ὅπου ἅπαξ λαλήσας ὁ δαίμων, εἰπών "οἴδαμεν τίς εἶ", καίτοι εἰπών τήν ἀλήθειαν, ὁ Κύριος τόν ἐφίμωσε· δίδων παράδειγμα εἰς ἡμᾶς νά μή ἀκούωμεν λόγους δαιμονισμένων-ὅσον καί ἄν φαίνωνται αὐτοί ὅτι ἀληθεύουν. Διότι διά στόματος τοῦ ἀνθρώπου λαλεῖ ὁ δαίμων. Καί, τώρα θά εἰπῇ τήν ἀλήθειαν, ἀλλ' ὕστερα πάλιν τό ψεῦδος· ἐπειδή ἀπ' ἀρχῆς εἶναι ψεύστης καί δέν στέκει ποτέ στήν ἀλήθειαν. Καί, ἄν ἀφεθῇ ὁ ἄνθρωπος νά πιστεύῃ αὐτά, συντόμως θά γίνῃ χλεύη καί ἐμπαιγμός τῶν δαιμόνων. 

Σύνελθε λοιπόν καί ἀπόβαλε τούς λόγους αὐτούς ἀπό τοῦ νοός σου. Ὁ ταπεινός, μυρίας φοράς καί ἄν πέσῃ, πάλιν ἐγείρεται καί νίκη ἡ πτῶσις λογίζεται. Ὁ δέ ὑπερήφανος, εὐθύς μέ τήν πτῶσιν εἰς τό ἁμάρτημα, πίπτει καί στήν ἀπόγνωσιν· καί σκληρύνων δέν θέλει πλέον νά ἐγερθῇ. Ἡ ἀπόγνωσις εἶναι θανάσιμος ἁμαρτία· καί χαίρει ἐν αὐτῇ ὑπέρ ἅπαντα ὁ διάβολος. Διαλύεται δέ εὐθύς μέ τήν ἐξαγόρευσιν. 
http://1.bp.blogspot.com/-OfF_dVyGUzc/TqRBoSANfdI/AAAAAAAABcw/-1CkMv914sw/s400/215117_205597556156180_100001178127309_514108_8368865_n.jpgΚαί λοιπόν, τέκνον μου, βιάζου εἰς πᾶν ἀγαθόν. Καί ἄν συνεργοῦντες εἰς καλόν, πίπτωμεν κάτω πολλάκις, ὅμως νά μή μένωμεν ἐν τῷ πτώματι· ἀλλά ἀνιστάμενοι νά ζητοῦμεν συγχώρησιν παρά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Ἐκεῖνος δέ, ἐφ' ὅσον εἶπεν εἰς τόν μαθητήν Του νά συγχωρῇ τῷ πταίοντι ἑβδομηκοντάκις ἑπτά τήν ἡμέραν, πῶς ὁ ἴδιος νομοθέτης δέν θά συγχωρήσῃ ἡμᾶς;

Ὅθεν μή φοβοῦ. Ἀλλ' ὁσάκις πίπτεις ἔγειραι καί ζήτει διά τῶν Ἱερέων συγχώρησιν. Καί Αὐτός ὡς Ὑπεράγαθος δέν σοῦ κρατεῖ κακίνα, δέν συντηρεῖ θυμόν· "καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαί ἀπό δυσμῶν ἐμάκρυνεν ἀφ' ἡμῶν τάς ἀνομίας ἡμῶν".ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Ἀπό: Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)