Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑ΄ Τό ἔαρ ἐγγίζει· ὁ χειμών τῶν θλίψεων μικρόν-μικρόν διαλύεται.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑ΄
Τό ἔαρ ἐγγίζει· ὁ χειμών τῶν θλίψεων
μικρόν-μικρόν διαλύεται. 

Αγιορειτική Βιβλιοθήκη: Γέρων Ιωσήφ, Έκφρασις μοναχικής εμπειρίαςΈκφραση Μοναχικής Εμπειρίας – επιστολές του Γέροντα Ιωσήφ του ...
d47


 
Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ ,


Τό ἔαρ ἐγγίζει· ὁ χειμών τῶν θλίψεων μικρόν-μικρόν διαλύεται. (ΜΑ΄).
http://2.bp.blogspot.com/_Vek1TVdXFsg/TPjmI4dwv_I/AAAAAAAAEuI/YQ2C-c7jpRU/s1600/coroana.jpeg
Λοιπόν ἀνδρίζου καί κραταιούσθω ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἡ καρδία σου, καί ἐγκολπώνου ὡς μέγιστον φυλακτήριον τήν ὐπομονήν καί μακροθυμίαν. Ἕτι καί ἕτι κραταιωθήτω ἡ ἰσχύς σου ἐν ταῖς θλίψεσι καθότι μικρόν καί ἀπερχόμεθα τῶν ἐνθάδε.

Τό ἔαρ ἐγγίζει. Ὁ χειμῶν τῶν θλίψεων μικρόν-μικρόν διαλύεται. Καί τάς φωλεάς, ὅπου διά τῶν ἀλλεπαλλήλων πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων εἰργασάμεθα, μετ' ὀλίγον θά καταλάβωμεν. Καί οὐδείς πλεόν τότε ὁ ἑρίζων. Οὐδείς ὁ φθονῶν. Οὐδείς ὁ ἐπηρεάζων καί ἐκδικῶν. Πάντα ταῦτα ἐνθάδε μεμένηκαν. 
Καί τό μοχθηρόν καί περιπαθές τοῦτο σωμάτιον ὅ περικείμεθα ἔνθα-τό μή θέλον τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ ἐργάσασθαι-ἐνταῦθα εἰς τήν τεκοῦσαν αὐτό μητέρα γῆν ἀποσπώμεθα, καί ἡμεῖς ἐλευθερίῳ αέρι ὡς ἀετοί ὑψιπέται τάς ἁγίας μονάς καταληψόμεθα.

Εἰ δέ καί πάλιν μετά τήν ἀνάστασιν τό χοϊκόν τοῦτο φυλάκιον λαμβάνομεν, ἀλλ' οὐχί πλέον καρυβαρές καί πολύφορτον, ἡδυπαθές καί δυσκίνητον· ἀλλά ὅλως τῇ πυραυγεῖ αἴγλῃ τοῦ γλυκυτάτου μας Ἰησοῦ ἠλλοιωμένον· ἀπαστράπτον καί ἀκτίνας ἐκπέμπον ὑπέρ τόν ἥλιον, διαυγάζον καί αὐτόν τόν αἰθέρα.

Λοιπόν μικρά τά ἐνταῦθα παθήματα πρός σύγκρισιν τῆς μελλούσης ἀνταποδόσεως. Ὅθεν, ψυχή μου, κάμνε ὑπομονήν.

...

"Ματαιότης ματαιοτήτων καί τά πάντα ματαιότης"!

Ὅλα ἐνύπνια ἦσαν καί διελύθησαν. Πομφόλυγες ἦσαν καί διερράγησαν. Ἱστός ἀράχνης πού διεσπάσθη.

"Πάντα ματαιότης τά ἀνθρώπινα, ὅσα οὔχ ὑπάρχει μετά θάνατον"..

Βαβαί!  εἰς μίαν ἐξορίαν εὑρισκόμεθα καί δέν θέλομεν νά τό ἐννοήσωμεν. Ἐκ ποίου ὕψους ἐξεπέσαμεν δέν θέλομεν νά ἰδοῦμεν. Ἀλλ' ἐθελοκάκως κωφεύομεν καί τούς ὀφθαλμούς καμμύομεν, τυφλώττοντες ἐκουσίως, να΄μή βλέπωμεν τήν ἀλήθειαν. Οὐαί ἡμῖν, ὅτι τό ἐνταῦθα σκότος ὡς φῶς ἐννοοῦμεν καί τό ἐκεῖθε ὡς σκότος τό ἀποφεύγομεν· διά τήν μικράν ἡδονήν τοῦ αἰῶνος τούτου· διά τήν μικράν θλῖψιν ὅπου ἔχει τό σῶμα, διά τήν ἐκεῖθεν ἀνάπαυσιν. 
http://3.bp.blogspot.com/-Tw1GwrqNyB0/Ub2g1saFgAI/AAAAAAAAZaY/KxrqXMjgsL0/s400/2076321270014387105wgPVAB.wbz.jpg
Φεῦ τῆς ταλαιπωρίας ἡμῶν!  Ὄτι ὁ Θεός βοᾷ πρός ἡμᾶς τέκνα Αὐτοῦ γενέσθαι, ἡμεῖς δέ γινόμεθα υἱοί σκότους. Διά βραχύ μέλι τούς ὅλους αἰῶνας ἀλλάσσομεν. Διά μικράν ἡδονήν κἄν τε τυρφῆς, κἄν τε δόξης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ παραιτούμεθα καί ἐκπίπτομεν. 

Μακάριος λοιπόν ὅστις εἶδε τήν πλάνην ταύτην κάι ἐγκρατεύσατο τήν ἡδονήν τοῦ βραχέος μέλιτος, ἀποβλέπων εἰς τήν ἐκεῖθεν ἀπόλαυσιν.ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   Ἀπό: Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)