Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΣΤ΄ Ἐκεῖνος ὅπου τούς αἰῶνας ἐποίησε, καί πρό τῶν αἰώνων ὑπῆρχε, καί ἐν ἄκρᾳ σιγῇ τάς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου 
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΣΤ΄
Ἐκεῖνος ὅπου τούς αἰῶνας ἐποίησε,
 καί πρό τῶν αἰώνων ὑπῆρχε,
καί ἐν ἄκρᾳ σιγῇ 
τάς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε.
.

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ ,


Ἐκεῖνος ὅπου τούς αἰῶνας ἐποίησε, καί πρό τῶν αἰώνων ὑπῆρχει, κάι ἐν ἄκρᾳ σιγῇ τάς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε. (ΝΣΤ΄).
http://www.ec-patr.net/keimena/YMNOI/HristosGenate_Eirmos.jpg
Χριστός γεννᾶται, ἵνα σώση τούς πάντας.

Χαίρετε λοιπόν καί ἀγάλλεσθε μετά Ἀγγέλων καί τῶν Ποιμένων σύν πάσῃ τῇ Κτίσει, ἠγαπημένα τεκνία τοῦ Ἰησοῦ...

Καί πρῶτον μέν σᾶς κομίζω καθάπερ οἱ Μάγοι τήν εἴδησιν τήν λαμπράν, ὅτι ὁ γλυκύς Ἰησοῦς μας γεννᾶται καί πᾶσα ἡ φύσις ἀγάλλεται καί εὐωδιάζει, διότι βλέπει ἐν χερσί βασταζόμενον τόν Δημιουργόν της. Οἱ Ἄγγελοι συναγάλλονται καί μελωδικῶς ψάλλουσι· 

"Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη"!

Διότι ἐγεννήθη ὁ εἰρηνάρχης Θεός. Ἐκεῖνος ὅπου τούς αἰῶνας ἐποίησε, καί πρό τῶν αἰώνων ὑπῆρχε καί ἐν ἄκρᾳ σιγῇ τάς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε. Αὐτός σήμερον βαστάζεται εἰς τάς ἀγκάλας γλυκυτάτης Μητρός. Γαλακτοτροφεῖται καί θάλπεται διά νά σώσῃ πάντας ἡμᾶς. 

Ἐγεννήθη ὁ γλυκύς Ἰησοῦς διά νά ἀναγεννήσῃ ἡμᾶς. Ἔγινεν ἄνθρωπος, διά νά μᾶς δείξῃ τόν τρόπον ὄπου πρέπει νά τόν ἀκολουθήσωμεν καί νά μιμηθῶμεν τάς πράξεις Του. Μᾶς ἄφησεν ἐντολάς, διά νά μή πλανηθῶμεν εἰς ἀνοδίαν καί βαδίσωμεν εἰς τό σκότος.

Ἔλαβε σάρκα ὁ γλυκύς μας Χριστός διά νά ἐσθίωμεν κάι ἀπολαμβάνωμεν τήν μακαρίαν συγγένειαν. Νά γινώμεθα ἀδλεφοί τοῦ Χρισοτῦ μας καί τέκνα τῆς Παναχράντου Μητρός Του. Καί ἐν τέλει νά γίνωμεν κατά πάντα μιμηταί τοῦ Κυρίου καί κατά χάριν τέκνα τοῦ ἐπουρανίου Πατρός.

Ἄς ἐξετάσωμεν λοιπον ὀ καθείς μας, νέοι καί γέροντες, μικροί καί μεγάλοι· εἰς τόν κάθε λόγον ὅπου θά εἰποῦμεν, εἰς τό κάθε μας βῆμα, εἰς ὅλας τάς στιγμάς νυκτός καί ἡμέρας μήπως κάμνωμεν, λέγωμεν ἤ διανοούμεθα κάτι πού δέν ἀρέσει εἰς τόν Χριστόν;

http://www.evagelidisilias.gr/sites/default/files/06156.gifἌραγε εἴμεθα ἄξιοι πάντοτε, ὁπόταν προσερχώμεθα νά κοινωνήσωμεν τόν Χριστόν; Ἄραγε βαδίζομεν κατά μίμησιν; Ἄραγε μένει μέσα μας ὁ γλυκύς Ἰησοῦς; Ηὕρε θέσιν εἰς τήν καθαράν μας καρδίαν ἤ ἀμέσως ἀναχωρεῖ; 

Ταῦτα πάντα ὀφείλει νά ἐξετάζῃ ὁ ἀληθής Χριστιανός εἰς κάθε στιγμήν· μάλιστα ἐκεῖνος πού θέλει νά βαδίσῃ τήν στενήν καί τεθλιμμένην ὁδόν τοῦ Κυρίου μας καί νά ἔλθῃ σέ τελειότητα. Ὅπως καί σεῖς, τά ἠγαπημένα τεκνία τοῦ καλοῦ κἀγαθοῦ πνευματικοῦ μου υἱοῦ, ὅπου τόσον ὑπέφερε καί τήν ὑγείαν του ἔχασε διά νά βρῆτε ἐσεῖς τήν ψυχικήν σας χαράν καί ὑγείαν.

Διότι ὁ κάθε ποιμήν προβάτων λογικῶν ὀφείλει νά θυσιάζῃ τόν ἑαυτόν του ὑπέρ τοῦ ποιμνίου, μιμούμενος τόν Δεσπότην Χριστόν, ὅστις ἦλθε νά δώσῃ τήν ψυχήν Του λύτρον ἀντί πολλῶν.


ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)