Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΘ΄ Θά βάλωμεν τόν πλάγιον τοῦ πρώτου ὅπου εἶναι χαρμόσυνος.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου 
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΘ΄
Θά βάλωμεν τόν πλάγιον τοῦ πρώτου
ὅπου εἶναι χαρμόσυνος.
.

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47
Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ , ΝΣΤ΄ , ΝΖ΄ , ΝΗ΄ ,


Θά βάλωμεν τόν πλάγιον τοῦ πρώτου ὅπου εἶναι χαρμόσυνος. (ΝΘ΄).
http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7.jpgΜέ γράφεις διά τάς θλίψεις σου. Πληροφοροῦμαι καί χωρίς νά μέ γράφῃς ὅτι ὑποφέρεις πολύ. Σέ βλέπω ὡς ἐν σκότει νά θηριομαχῇς μέσα εἰς ἕνα λαβύρινθον χωρίς νά γνωρίζῃς τί κάμνεις. Καί ἐγώ ὡς ἄλλη Ἀριάδνη σέ δίδω τό νῆμα διά νά ἐξέλθῃς. Σοῦ ἀνοίγω τήν θύρα καί μέ ἀγάπην ἀνόθευτον πατρικήν σέ προσκαλῶ νά ἐπανέλθῃς.

Ἐλθέ, τέκνον μου· ἔλα νά εἰρηνεύσωμεν, νά συνέλθῃς. Ὡς ἰατρός ἠμπορῶ νά σοῦ θεραπεύσω τό πάθος τῆς ταραχῆς καί τῆς λύπης, ὅπου τό νῦν κραταιῶς σέ κατέχει. Ἔλα καί ἰδού ἀλλάζω τήν πλάκα. Θά βάλωμεν τόν πλάγιον τοῦ πρώτου ὅπου εἶναι χαρμόσυνος. Θά σφάξω τόν μόσχον νά εὐφρανθῶμεν. Εἶμαι ἀγάπην γεμᾶτος καί πλήρης συγγνώμης. Θά σέ δεχθῶ ὡς πατήρ φιλόστοργος εἰς τήν ἀγκάλην του καθάπερ τόν υἱόν τῆς Παραβολῆς. Θά σοῦ φιλήσω τό στόμα ὅπου τυχόν ἐλάλησεν ἄσχημα νά εὐλογηθῇ ἐφεξῆς νά λέγῃ τά εὔσχημα· καί ποτέ πλέον νά μήν κρίνῃ κανέναν. Ἐγώ εἶμαι τόσον χορτάτος ἀπό αὐτά, ὥστε ὅ,τι καί ἄν ἀκούσω ὅ,τι καί ἄν μοῦ πῇ κανείς δέν τό πιάνω μεράκι. Ἐξ ἄλλου ἄνθρωποι εἴμεθα. Ἀλλέως τά βλέπεις ἐσύ καί ἀλλέως ἐγώ. Ἀρκεῖ νά βλέπωμεν ἐν Θεῷ. Ἡ ταπεινότης μου δέν αἰσθάνομαι ὅτι ἐλύπησα ἤ παρηνώχλησα μήτε ἐσένα μήτε ἄλλον κανένα μέ τήν στροφήν ὅπου ἔκαμα πρός τά Μοναστήρια.
http://www.enorasis.edu.gr/wp-content/themes/awake/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://www.enorasis.edu.gr/wp-content/uploads/2014/10/mpalkoni2.jpg&w=568&h=240&zc=1&q=100Μήν πιστεύῃς ὅσα ἀκούεις. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πρᾶγμα ἀκριβόν καί δέν εὑρίσκεται εἰς τοῦ καθενός τόν λόγον. Καθώς ζῇ ἔτσι καί ὁμιλεῖ ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων. Γνῶθι ἐκ τοῦ τρόπου ζωῆς τήν ἀλήθειαν τῶν λεγομένων. Νόει ἅ λέγω.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)