Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής Ἐπιστολή ΞΔ΄ Δέν δέχεται μερισμούς ἡ καρδία· τόν Θεόν σου μόνον θά προσκυνῇς καί Αὐτόν θά λατρεύῃς.


ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἐπιστολή ΞΔ΄
Δέν δέχεται μερισμούς ἡ καρδία· 
τόν Θεόν σου μόνον θά προσκυνῇς 
καί Αὐτόν θά λατρεύῃς.

Σχετική εικόναΣχετική εικόνα
d47Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ , ΝΣΤ΄ , ΝΖ΄ , ΝΗ΄ , ΝΘ΄ , Ξ΄ , ΞΑ΄ , ΞΒ΄ΞΓ΄ ,
 Δέν δέχεται μερισμούς ἡ καρδία· τόν Θεόν σου μόνον θά προσκυνῇς καί Αὐτόν θά λατρεύῃς.(ΞΔ΄).
http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/03/kyrie-cf84cebf-cf80ceb5cf81ceb9ceb5cf87cf8ccebcceb5cebdcebf.jpg
Γίνεται μετά κόπου ἡ προσευχή. Ἀλλά ὕστερα λέγεται μέ χωρίς κόπον καί θαυμαστήν ἀγαλλίασιν. Διότι, ἐπειδή ἔχομεν τήν συγγένειαν μετά τοῦ Θεοῦ-ὄχι οὐσιαστικῶς, ἀλλά ὅπως εἴπαμεν εἴμεθα τό ἐμφύσημα τοῦ Θεοῦ-ὅταν καθαρεύσωμεν ἐκ τῆς ἁμαρτίας διά νηστείας, ἀγρυπνίας, κάι προσευχῆς αὐτῆς ὅπου λέγομεν· διά βιαίας ἐργασίας καί νήψεως καί δίκην κλεισούρας ὁ νοῦς ἐγκαρτερῶν μέσα εἰς τήν καρδίαν μή συγχωρούμενος νά ἐξέξλθῃ, ἐπιβλέπει ὁ ἀγαθός μας Θεός καί ἐξαποστέλλει τήν δροσοβόλον Του χάριν. Ὅπου καθάπερ νεφέλη διαυγεστάτη καταφωτίζει καί τηλαυγῶς θεωρεῖ τόν ἔσωθεν ἄνθρωπον ὁ ἐν σκότει εὑρισκόμενος πρίν ἀπό ὀλίγον. Καί παραμένει μαζί του ἡ χάρις καθόσον θελήσει ὁ Κύριος. Αὐτό γίνεται συνεχῶς καί ὁ ἄνθρωπος καθαρίζεται διαρκῶς καί τελειοῦται χάριτι Θεοῦ.

Καθότι, ὅταν ἡ χάρις ἐπισκιάζῃ, καί ἡ πνοή τοῦ Θεοῦ φλεγομένη ἀπό ἀγάπην ὑψώνεται, ὅπου εἶναι ἡ ψυχή μας ὠς εἴπομεν, τότε γίνεται θεία ἕνωσις. Καί τόσον ἀφομοιοῦται μέ τόν Θεόν, ὅπου δέν γνωρίζεται μήτε χωρίζεται τό ἕν ἀπό τό ἄλλο, ὅπως ὁ ἥλιος μέ τό φῶς του ἤ τό πῦρ μέ τό σίδηρον, ὅταν ἑνωθοῦν. Διότι τό ἐμφύσημα καί ἡ χάρις πηγάζουν ἐκ τῆς ἰδίας πηγῆς, ὅπου εἶναι ὁ γλυκύς μας Θεός.

Ὦ, πόσον καλός εἶναι ὁ ἀγαθός μας Θεός! Πόσον εὔσπλαχνος! Δέν ἔχει κανένα συμφέρον οὔτε εἶχε ποτέ ἀνάγκην ἀπό τόν ἄνθρωπον, ὡς ὐπερτέλειος ὅπου εἶναι. Ἀλλά, θέλων νά μεταδώσῃ ἀπό πολλήν Του ἀγάπην τά ὑπερτέλειά Του χαρίσματα, ἐδημιούργησεν ὅλα τά κτίσματα. Καί πλάσας τόν ἄνθρωπον, τόν ἔκαμεν βασιλέα, καί ὅλα τοῦ τά ἐχάρισεν. 

Ἕνα μόνον ζητεῖ ὁ Θεός· νά τόν τιμᾷς, νά τόν ἀγαπᾷς καί νά φυλάττῃς τάς ἐντολάς Του, ἀναγνωρίζων ὅτι ὁ Πλαστουργός σου εἶναι Αὐτός. Δέν θέλει νά μοιράζῃς τήν δόξαν Του καί http://1.bp.blogspot.com/-6zwGERQzxLc/T0GFjqZ-TXI/AAAAAAAACM0/57W5aR8hM3k/s1600/9.gifνά λατρεύῃς, ἄλλα ἀντί ἄλλων. Δέν θέλει νά ἀγαπήσῃς κανένα πρᾶγμα περισσότερο ἀπ' Αὐτόν. Δι' αὐτό καί δίδων τάς ἐντολάς Του εἰς τόν θεόγραφον Νόμον τῷ Μωϋσεῖ, τόν λέγει· "Ἄκουε Ἰσραήλ· ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης ψυχῆς σου, ἐξ ὅλης καρδίας, ἐξ ὅλης ἰσχύος, ἐξ ὅλης τῆς διανοίας"

Λοιπόν ἐκατάλαβες, ἀγαπητόν μου παιδί; Δέν σοῦ ἄφησε τίποτε νά κλίνῃ ἀλλοῦ ἡ ἀγάπη σου, ἀλλά ὅλως διόλου, πᾶσα ἡ ἔφεσις τῆς ψυχῆς σου νά ἀγαπήσῃ τόν Κύριον. Ἔτσι θά ἐπισκηνώσῃ ἡ χάρις Του. Δέν δέχεται μερισμούς ἡ καρδία· τόν Θεόν σου μόνον θά προσκυνῇς καί Αὐτόν θά λατρεύῃς. Ἄ, τότε! Τότε θά ἔλθῃ μέσα σου ὁ Χριστός, ὅπου εἶναι ὁ Λόγος σύν τῷ Πατρί καί τῷ Πνεύματι, καί μονήν ὑπεσχέθη, κάι ἔσει ναός.


ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)