Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΒ' Οὐαί μοι τῷ ταπεινῷ καί ἀθλίῳ! ποίαν ἀπολογίαν θά δώσω ἐν ὥρᾳ τῆς Κρίσεως;

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΒ' 
Οὐαί μοι τῷ ταπεινῷ καί ἀθλίῳ!
ποίαν ἀπολογίαν θά δώσω ἐν ὥρᾳ τῆς Κρίσεως;

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47

 


Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ ,


Οὐαί μοι τῷ ταπεινῷ καί ἀθλίῳ! ποίαν ἀπολογίαν θά δώσω ἐν ὥρᾳ τῆς Κρίσεως; (ΝΒ΄).

http://static.pblogs.gr/f/358658-Optimized-sparrow.jpg
Λοιπόν, εἰ μέν εὐνοϊκῶς τελειώσῃς θεῖον ἔργον νά πράξῃς. Λοιπόν, εἰ μέν εὐνοϊκῶς τελειώσῃς, τῷ Θεῷ χάρις, εἰ δέ καί ἐμποδισθῇς, δι' οἱονδήποτε λόγον μή λυπηθῇς. Εἰς ἄλλον καιρόν θά τό κάμῃς, ἐάν εἶναι θέλημα τοῦ Κυρίου.

Διότι πολλά πράγματα ἐμποδίζονται πρός καιρόν, ἐπειδή δέν ἦλθεν ἡ ὥρα τους· ἄλλα, διότι ἐμποδίζουν οἱ ἄνθρωποι-καθότι, ὡς λέγουν οἱ Ἅγιοι, δύνανται οἱ ἄνθρωποι νά ἐμποδίσουν τό θέλημα τοῦ Κυρίου διά ἔτη πολλά-καί ἄλλα, διότι τελείως δέν εἶναι θέλημα Κυρίου νά γίνουν . Ἄπειρα εἶναι τά παραδείγματα εἰς τούς Βίους τῶν Ἁγίων, πλήν καί ἡ Πανοσιότης σου τά διαβάζεις, καί ἐξ ἰδίας πείρας πολλά ἤδη γνωρίζεις.

Δι' αὐτό, ὅπως καί ἄν περιστρέφῃ ὁ κύκλος τῆς σφαίρας τῆς πολυάθλου ἡμῶν βιοτῆς, πρέπει νά μένῃς ἀτάραχος καί ὡς Ἅτλας νά βαστάζῃς τάς περιπετείας τοῦ βίου σου, ἀφοῦ ὡς λέγεις ἐκλήθης ποιμήν προβάτων πολλῶν. 

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/10/rimata_zois_to_thelima_ger.paisiou.jpgἘνῶ ἀντιθέτως ἐγώ, καθώς ἀπεδείχθη, εἶμαι νά φυλάγω τούς βράχους, ὡς ὑστερημένος τοιούτου χαρίσματος, καί ἀνάξιος τῆς διακονίας τοῦ λόγυ.

Οὐαί μοι τῷ ταπεινῷ καί ἀθλίῳ, ἐάν δέν μελετῶ τό τοιοῦτον καί δέν ἀναγνωρίζω τῶν ἀδελφῶν μου τάς χάριτας. Ποίαν ἀπολογίαν θά δώσω ἐν ὥρᾳ τῆς Κρίσεως; Ἅπαξ γάρ καί δίς κλαπείς ἀπό κολακείας καί ἐπιχειρήσας ἐναυάγησα. Καί νῦν εἰσέτι συνάγω ἀγώγιμα.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)