Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ; Λίγα λόγια-Τά μικρόβια-Ὁ πιό φοβερός ἐχθρός -Γνώρισε τόν ἐχθρόν σου Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἡλία Τσακογιάννη 1ο


ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ;
Λίγα λόγια-Τά μικρόβια-Ὁ πιό φοβερός ἐχθρός
-Γνώρισε τόν ἐχθρόν σου
Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἡλία Τσακογιάννη
1ο 


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Μέ τό ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ αὐτό θέλω νά ἐπικοινωνήσω μαζί σου. Ἐπιθυμῶ νά σοῦ ὁμιλήσω γιά ἕνα ΣΟΒΑΡΟ θέμα. Πολλά σοβαρά θέματα σέ ἔχουν ἀπασχολήσει μέχρι σήμεραν. Δέν ὑπάρχει ὄμως σοβαρώτερον καί σπουδαιότερον θέμα ἀπό τό θέμα τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς σου. Δέν ξέρω ἄν ἄλλοτε ἔχης μιλήσει μέ κανένα γιά τό θέμα αὐτό. Προτοῦ ἀρχίσω νά σοῦ ὁμιλῶ, θά σοῦ ζητήσω μιά χάρι. Θέλω τίς λίγες αὐτές σελίδες τοῦ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ αὐτοῦ νά τίς μελετήσης μέ προσοχή μέχρι τέλους. Μήν τό ἀφήσης ἀπό τά χέρια σου, ἐάν δέν μελετήσης καί τήν τελευταία σελίδα. Ἀπό τήν μελέτη θά διαπιστώσης ὅτι γιά τήν ΣΩΤΗΡΙΑ τῆς ΨΥΧΗΣ σου εἶναι ἀνάγκη νά κάνης καί σύ κάτι. Καί γιά ἐκεῖνο πού ἠμπορεῖς νά κάνης ἐσύ, θά σοῦ ὁμιλήσω εἰς τήν συνέχειαν. 

ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
Βλέπομεν πολλούς ἀνθρώπους νά ἔχουν πάθει μικροβιοφοβία. Παντοῦ βλέπουν μικρόβια. Δι' αὐτό κάι ἀπολυμαίνουν τά πάντα. Πλένουν μέ σχολαστικότητα τά διάφορα οἰκιακά σκεύη, τά χέρια τους καί αὐτά ἀκόμη τά φροῦτα. Προσπαθοῦν νά ἀμυνθοῦν κατά τῶν ἀοράτων αὐτῶν ἐχθρῶν, οἱ ὁποῖοι μεταδίδουν πολλές φορές διαφόρους ἀσθενείας. Εἰς πολλάς περιπτώσεις ὁ φόβος αὐτός παίρνει τήν μορφήν μιᾶς ἀγωνιώδους καί ἀγχώδους ἀνησυχίας. Καί τοῦτο διότι ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Παστέρ, κατά τόν παρελθόντα αἰῶνα, ἔγινε δεκτόν ἀπό ὅλους ὅτι πολλές μολυσματικές ἀσθένειες ὀφείλονται εἰς τήν ὕπαρξιν διαφόρων μικροοργανισμῶν καί βακτηριδίων.
Ἔχει πλέον ἀποδειχθῆ πειραματικῶς ὅτι αὐτοί οἱ ἀδιόρατοι μέ τόν γυμνόν ὀφθαλμόν μικροοργανισμοί, δηλ. τά μικρόβια, γίνονται αἰτία ἀσθενειῶν. "Φθείρουν τά ἐρυθρά αἱμοσφαίρια, μολύνουν τό αἷμα, καταστρέφουν τούς πνεύμονας, τούς ἱστούς, τά κύτταρα, τά ὁστᾶ, τά πάντα ἐν τῷ ὀργανισμῷ. Τά ὠνόμασαν "ἄθλια θηρία" καί εἶχαν δίκαιον. Διότι μία αἱμοβόρος τίγρις, ἡ ὁποία πειναλέα ἐξορμᾶ ἀπό τά πυκνά δάση τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας, πόσους ἀνθρώπους δύναται νά κατασπαράξη καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς της; Εἶναι μηδαμινός ὁ ἀριθμός τῶν θυμάτων τῶν μεγάλων θηρίων τῆς ζούγκλας ἐμπρός εἰς τόν ἀριθμόν τῶν θυμάτων πού προκαλοῦνται ἀπό τήν δρᾶσιν τῶν μικροσκοπικῶν αὐτῶν θηρίων πού λέγονται μικρόβια. Αὐτά τά πλάσματα εἶναι ἕνα εἶδος θηρίων πού κατέστρεψαν καί ἐξόντωσαν ὁλόκληρες φυλές ἀνθρώπων...Εἶναι οἱ σιωπηλοί δολοφόνοι πού σκοτώνουν ἀθῶα παιδάκια εἰς τίς ζεστές κούνιες των, καί βασιλεῖς πανίσχυρους ἐπάνω εἰς τόν κολοφῶνα τῆς δόξης των"..

Ο ΠΙΟ ΦΟΒΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ
Ἐκτός ὅμως τῶν φονικῶν αὐτῶν μικροβίων, ἐναντίον τῶν ὁποίων μάχεται ἡ ἐπιστήμη, ὑπάρχουν κάι κάτι ἄλλα φοβερώτερα μικρόβια. Αὐτά προξενοῦν ἀσυγκρίτως μεγαλύτερον κακόν ἀπό τά μικρόβια, πού γίνονται πρόξενα πολλῶν ἀσθενειῶν. Οἱ περισσότεροι τά ἁγνοοῦν. Μερικοί τά ὑποτιμοῦν. Καί ἄλλοι ἀνύποπτοι τά ὑποθάλπουν καί τά ἐκτρέφουν. Καί τά μικρόβια αὐτά εἶναι ἡ ἁμαρτία. Εἶναι τά διάφορα πάθη τῆς ἁμαρτίας, τά ὁποῖα εἰσέρχονται εἰς τόν ψυχικόν ὀργανισμόν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τό ἀδιόρατον μικρόβιον, διά νά τόν κλονίση κάι διά νά προκαλέση τάς διαφόρους ψυχικάς ἀσθενείας. Τά διάφορα βακτηρίδια καί τά θαναητφόρα μικρόβια, πού ἀφαιροῦν καθημερινῶς τήν ζωήν χιλιάδων ἀνθρώπων, ἐμπρός εἰς τά μικρόβια τῆς ἁμαρτίας, εἶναι ἀθωότερα καί ὀλιγώτερον καταστρεπτικά. 

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΣΟΥ
Δι' ἀυτό εἶναι ἀνάγκη νά διαπιστώση ἐγκαίρως ὁ ἄνθρωπος τήν ὕπαρξιν τῆς ἁμαρτίας. Διότι ἐάν δέν τήν ἀντιληφθῆ ἀμέσως καί τήν καταπολεμήση, τά βακτηρίδια τῆς ἁμαρτίας θά αὐξηθοῦν καταπληκτικά, θά κατακλύσουν τό ἐσωτερικόν του, θά κλονίσουν ἀνεπανορθώτως τήν ψυχικήν του ὑγείαν, διά νά προκαλέσουν εἰς τό τέλος τόν πνευματικόν θάνατόν του.
Ἐάν δέν ἐφευρίσκετο τό μικροσκόπιον, ἀσφαλῶς θά ἁγνοούσαμεν τήν ὕπαρξιν τῶν διαφόρων μικροβίων καί δέν θά ἐγνωρίζαμεν ὅτι εἰς κάθε σταγόνα ὕδατος κινοῦνται 2.700.000 ζῶντες μικροοργανισμοί. Πῶς ὅμως θά μάθωμνεν ἐάν ὑπάρχουν εἰς τόν ψυχικόν μας ὀργανισμόν τά μικρόβια τῆς ἁμαρτίας; Εὐτυχῶς πού ἔχομεν εἰς τήν διάθεσίν μας τό κάτοπτρον τοῦ Θείου Νόμου. Μόλις πάρωμε εἰς τά χέρια μας τό μικροσκόπιον τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἠθικοῦ νόμου, θά ἠμπορέσωμε νά διακρίνωμε ἀμέσως τά πιό κρυφά πάθη καί τίς πλέον ἀδιόρατες ἁμαρτίες.
(συνέχεια...)

Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.


http://4.bp.blogspot.com/-2yangV9c-P4/Uw36obPuJOI/AAAAAAABQXY/NpBaU1s4E9I/s1600/DSC_0058.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)