Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ; Γνωρίζεις νά πολεμᾶς; Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἡλία Τσακογιάννη 3ο

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ;
Γνωρίζεις νά πολεμᾶς;-Παράδειγμα πού διδάσκει
Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἡλία Τσακογιάννη
3ο 
 
Διαβάστε τό: 
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΣ;
Πόσοι ὅμως ἐκ τῶν ἀμαρτωλῶν, τῶν ὁποίων τόν ψυχικόν ὀργανισμόν κατατρώγει τό ἀπαίσιον μικρόβιον τῆς ἁμαρτίας, γνωρίζουν τό Θεϊκόν αὐτό φάρμακον καί τό ἰατρεῖον αὐτό τῆς Θείας Εὐσπλαγχνίας; 

Τί λές, ἐσύ ἀναγνῶστα μου; Ἔχεις γνωρίσει ἐκ πείρας τό σωστικόν μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως; Καί ἔχεις φροντίσει νά μάθῃς διά τό μυστήριον αὐτό; Ἀσφαλῶς ἡ ζωή σέ ἔχει μάθει πολλά πράγματα. Ἀπό τότε πού γεννήθηκες μέχρι σήμερον δέν κάνεις τίποτε ἄλλο, παρά νά γεμίζῃ τό κεφάλι σου μέ διαφόρους γνώσεις.    
Ἀπό πολύ μικρός ἔμαθες νά διαβάζῃς καί νά γράφῃς. Ἔμαθες κατόπιν καί κάποια τέχνη. Ἴσως νά ἔχῃς ἀποκτήσει καί ἀνωτέραν μόρφωσιν. Πιθανόν νά γνωρίζῃς καί ξένες γλῶσσες. Καί ἐφ' ὅσον ἐξακολουθεῖς νά ζῇς, ἐξακολουθεῖς νά πλουτίζῃς συνεχῶς τάς γνώσεις σου. Κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά σέ κατηγορήσῃ δι' ἀυτό. Ἡ κάθε γνῶσις εἶναι πάντοτε ὠφέλιμος κάι μερικές φορές ἀπααραίτητος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ
Ἐάν ὅμως περιορίζεσαι εἰς τό νά πλουτίζῃς τόν ἐγκέφαλό σου μέ γνώσεις, πού ἔχουν σχετικήν ἀξίαν καί ἀδιαφορῆς διά τήν σπουδαιοτέραν γνῶσιν, ἡ ὁποία θά σέ ἀκολυθήση καί πέραν τοῦ τάφου, τότε εἶσαι ἕνας δυστυχής καί ἀξιολύπητος. Ἐάν, ἐπί παραδείγματι ἔχης γνῶσιν πολλῶν πραγμάτων καί ἁγνοῆς τό μυστήριον τῆς ἐξομολογήσεως, τό μέσον αὐτό τῆς σωτηρίας σου, τότε κινδυνεύεις νά πάθῃς αὐτό πού ἔπαθεν ὁ σοφός ἐκεῖνος πού εἰρωνεύεταο κάποτε ἕνα βαρκάρη.

Ὅταν ἐμπῆκεν εἰς τήν βάρκαν του, τόν ἠρώτησε μέ κάποιον περιφρόνησιν: Γνωρίζεις μαθηματικά; Ὄχι, ἀπήντησεν ὀ ἁπλοϊκός βαρκάρης. Γνωρίζεις ἀστρονομίαν; Οὕτε, ἀπήντησε καί πάλιν. Εἶσαι δυστυχής, εἶπε τότε ὁ ὑπερήφανος σοφός. Ἔχασες τόν περισσότερον χρόνον τῆς ζωῆς σου. Μετ' ὀλίγον ὅμως βλέποντας ὁ ναυτικός τόν ὀρίζοντα, ὁ ὁποῖος ἐπρομήνυε καταιγίδα, λέει εἰς τόν σοφόν. Γνωρίζεις νά κολυμπᾶς; Ὄχι, δυστυχῶς, τοῦ ἀπήντησεν ὀ σοφός. Τότε, τοῦ λέει ὁ βαρκάρης, ἔχασες τό πᾶν. Μετ' ὀλίγον θά ἐκσπάση θύελλα, θά σηκωθῆ θαλασσοταραχή καί ἐφ' ὅσον δέν ξέρεις κολύμπι θά χάσης διά παντός τήν ζωήν σου.

Ἀσφαλῶς εἶσαι καί σύ ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἐβαπτίσθηςξ εἰς νηπιακήν ἡλικίαν ἔλαβες κάποιο χριστιανικό ὄνομα, καί ἔκτοτε λέγεσαι Χριστιανός. Ἄν τολμήση κανείς νά σοῦ εἰπῆ ὅτι δέν εἶσαι Χριστιανός, ὄχι μόνον θά διαμαρτυρηθῆς, μέ ἔντονον ὕφος, ἀλλά καί θά ἐπιδιώξῃς νά ἀποδείξης ὅτι εἶσαι καλός Ὀρθόδοξος. Εἶσαι ἀξιέπαινος δι' αὐτό. Θά ἤσουν ὅμως πιό ἀξιέπαινος, ἐάν, παράλληλα πρός τήν ὁμολογίαν σου αὐτήν, ἐφρόντιζες νά γνωρίσης καλύτερον τό περιεχόμενον τῆς πίστεώς μας. Ἐάν ἐμελετοῦσες καθημερινῶς τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά τρέφεσαι καί νά καθοδηγῆσαι, διά νά ἀναδειχθῆς μίαν ἡμέραν συνειδητός Χριστιανός, θά ἤσουν ἄξιος πολλῶν ἐπαίνων.    
(συνέχεια...)

Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEB4BJTPm4QpXG1MTodUrccKhSnH8BLBpU52CX81hXtHbdC54t3stFmAtyLiAyobs1j1h9xxHT9pgeioZ7bolI7cSEeGuZnYSfsPHtZOvYJbhgFAIt975Apq_P5URH6EXpbyVEi9zcfrMu/s1600/DSC_0058.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)