Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ Καί μιά ἄλλη ἐξήγηση 5ο

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ
Καί μιά ἄλλη ἐξήγηση
5οΔιαβάστε ὅλα τά κεφάλαια:

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τῆς ἀρρώστιας τοῦ Ἀπ. Παύλου πρέπει νά βρεῖς τήν ἐξήγηση καί γιά ἕνα ἄλλο ζήτημα πού σέ ἀπασχολεῖ: "γιατί νά ὐποφέρουν οἱ καλοί ἄνθρωποι"; 
Ἴσως νά τό λές καί γιά τόν ἑαυτό σου, αἰσθανόμενος πώς εἶσαι ἐντάξει ἀπέναντι στόν Θεό καί στούς ἄλλους. Ἴσως νά εἶδες ἄλλους, πού τούς ἀναγνωρίζει σάν ἐκλεκτούς, νά πάσχουν. Ἄκουσε, λοιπον, γιατί συμβαίνει αὐτό:
Ἄν ἕνας ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἐπειδή ὄλα στή ζωή του πηγαίνουν καλά, τότε ἡ πράξη του αὐτή δέν ἔχει καμμιά ἀξία. Εἶναι φυσικό νά ἀγαπᾷ κανείς ἕναν, ἀπό τόν ὁποῖον ἔχει συμφέρον. "Ἐάν ἀγαπᾶτε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις;", εἶπε ὁ Χριστός. 

Ὅταν, ὅμως, ἀγαπᾶ τόν Θεό, παρ' ὅλες τίς στενοχώριες τῆς ζωῆς, τότε ἔχει ἀξία, καί ἡ πίστη του αὐτήν θά τόν παρουσιάζει στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους ἔνα πραγματικό χριστιανό. Γιατί νά ἀκολουθεῖ κανείς τόν Χριστό, δέν σημαίνει ὁπωσδήποτε πώς θά εἶναι σ' αὐτή τή ζωή εὐτυχισμένος. Τά βραβεῖα, πού δίνει ὁ Θεός, δέν εἶναι μόνο ἐπίγεια. Εἶναι φυλαγμένα καί θά δοθοῦν στό νικητή ἐκεῖ ψηλά, στόν οὐρανό. Ὁ Χριστός ποτέ δέν ὑποσχέθηκε δόξες, τιμές καί ἀνέσεις σέ κείνους, πού θά Τόν ἀκολουθήσουν. Ἀντίθετα, τούς προειδοποιεῖ, ὅτι θά ἔχουν θλίψεις σ' αὐτό τόν κόσμο, ὅτι θά κακοπαθαίνουν, ὅτι θά σηκώσουν βαρεῖς σταυρούς. 

Ἐδῶ πρέπει νά θαυμάσεις τήν εἰλικρίνεια τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας. Οἱ ἄνθρωποι, ὅταν θέλουν νά ἀποκτήσουν φίλους καί ὀπαδούς, τάζουν πολλά. Οἱ πολιτικοί, γιά νά ἀποκτήσουν ψηφοφόρους, ὑπόσχονται αὐξήσεις μισθῶν, καλυτέρευση ζωῆς, ἔργα. Ὁ Χριστός ὅμως δέν ὑποσχέθηκε ἐπίγεια ἀγαθά. Διεκήρυξε καθαρά, ὅτι ὁ θησαυρός τοῦ χριστιανοῦ εἶναι φυλαγμένος στόν οὐρανό. Δέν θ' ἄξιζε νά πληρωνόταν ἡ ἀρετή μας μέ ἐπίγειο χρῆμα, φθαρτό καί πρόσκαιρο. Ὄχι. Γι' αὐτό πληρώνεται μέ ἄφθαρτη δόξα κάι μακαριότητα, κοντά στόν Θεό, στούς οὐρανούς.

Ὥστε, μ' αὐτήν τήν προϋπόθεση πρέπει νά ξεκινήσεις καί σύ στή νέα ζωή σου. Νά ἀκολουθήσεις τόν Χριστό χωρίς ὑστεροβουλία καί μέ ἐλεύθερη συγκατάθεση.

Ὁ Χριστός λέγει: "Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ κάι ἀκολυθείτω μοι". Δέν σέ βιάζει κανείς. Ἀκολούθησέ Τον μέ τήν ἀπόφαση νά δεθεῖς κάθε τι, πού θά σοῦ στείλει. Ὅμως, μέσα σέ ὅλες αὐτές τίς δοκιμασίες, θά αἰσθάνεσαι χαρά. Θά τίς νικᾶς. Θά ἔρχεται ὁ Χριστός νά σοῦ ἐπαναλαμβάνει ζωηρά:  "Θάρσει, τέκνον". "Ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον". Κι ὅπως Ἐκεῖνος ἐνίκησε, θά νικᾶς καί σύ μέ τή χάρη Του καί τή δύναμή Του.

Ξεχνᾶς τά μαρτύρια, τά ὁποῖα ὑπέφεραν οἱ ἅγιοι μάρτυρες; Κι ὄμως, ἦσαν ἕτοιμοι νά ἀποθάνουν γιά τό ὄνομά Του. Κι ὁ Χριστός ἐρχόταν πολλές φορές νά τούς σώσει κατά ἕνα θαυμαστό τρόπο, μπροστά στόν ὁποῖο ἔμεναν κατάπληκτοι οἱ βασανιστές τους. 
Ἐκεῖνος, λοιπόν, πού δυνάμωνε τά μικρά παιδικά, γιά νά δέχονται εὐχαρίστως τίς πληγές τοῦ μαρτυρίου, θά ἔλθει καί σέ σένα νά σέ κάνει γενναῖο, γιά νά βαστάξεις κάθε ὀδυνηρό ἀπακόλουθο τῆς ἀρρώστιας. Ὁ γλυκύς Ἰησοῦς θά εἶναι στό προσκέφαλό σου. Θά σοῦ σκουπίζει τόν ἱδρῶτα τῆς ἀγωνίας σου καί θά συμπονεῖ μαζί σου, γιατί κι Ἐκεῖνος ἔχυσε τό Αἷμα Του, πόνεσε, πληγώθηκε, ἔγινε ὁ βαρύτερος ἄρρωστος τοῦ κόμσου καί πέθανε στό Σταυρό, γιά χάρη μας. Καί γι' αὐτό ξέρει νά συμπονεῖ. Δέν θά βρεῖς ἀλλοῦ τόση συμπόνοια.  
(συνέχεια...)


Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEB4BJTPm4QpXG1MTodUrccKhSnH8BLBpU52CX81hXtHbdC54t3stFmAtyLiAyobs1j1h9xxHT9pgeioZ7bolI7cSEeGuZnYSfsPHtZOvYJbhgFAIt975Apq_P5URH6EXpbyVEi9zcfrMu/s1600/DSC_0058.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)