Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Κυριακή 5 Απριλίου 2015

1) Γιά τήν ταπείνωση καί τήν ὑπερηφάνεια (ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος) ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

1) Γιά τήν ταπείνωση καί τήν ὑπερηφάνεια
 (ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
(Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν 
πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος)
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ


Διαβάστε τό:
http://galaxy.hua.gr/~hp228304/ICONS/I%20FOTOS/21a.jpg
"...καί μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾶος εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ 
καί εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν" 
(Ματθ. 11, 29)

Ἐάν ταπεινώνεσαι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, γνώριζε ὅτι θέλει σέ ὑψώσει ὁ Θεός, ἐπειδή ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται. Θέλει ὑψώσει ὀ Θεός τήν δύναμή σου καί τήν δόξα σου.

Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἀθέτηση Θεοῦ, διότι, ὅταν κάποιος ἐπιγράφει στόν ἑαυτό του τά κατορθώματά του καί ὄχι στόν Θεό, τί ἄλλο εἶναι παρά ἄρνηση Θεοῦ καί ἀντιθεΐα!

Ταπείνωση εἶναι νά κατακρίνεις τόν ἑαυτό σου καί νά πιστεύεις ὅτι ὅλοι εἶναι καλοί. 

Τρία αἴτια στάθησαν στήν ἄρνηση τοῦ Πέτρου:

α) Ἡ ἀντιλογία στά λόγια τοῦ Κυρίου,
β) Ἡ προτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ του ἀπό τούς ἄλλους μαθητές, καί
γ) τό νά πιστεύει στόν ἑαυτό του καί νά ξεθαρρεύει στήν δύναμή του.

Ὅσο οἱ ἅγιοι πλησιάζουν στόν Θεό, τόσο καί ταπεινώνονται, διότι βλέπουν τίς ἀτέλειές τους. 

Ὄσους δέν μπορεῖ ὁ σατανᾶς νά τούς νικήσει μέ τά σωματικά πάθη, τούς νικᾶ λόγῳ τῆς φιλαυτίας καί τῆς ὑπερηφάνειας τοῦ νοῦ τους, ὅπως τούς φιλοσόφους, μάγους, φακίρηδες κ.τ.λ.

Τό ταπεινό φρόνημα γεννιέται ἀπό τήν μνήμη τῶν ἁμαρτιῶν. 

Χωρίς ταπείνωση δέν ὑπάρχουν ἀρετές.

Τό πάθος τῆς ὑπερηφάνειας συνδέεται μέ τό φθόνο καί τό μίσος πρός τόν συνάνθρωπο.

Διά τῆς ταπεινώσεως μᾶς σώζει ὁ Κύριος μέ συντομία.

Μάταιη εἶναι κάθε ἄσκηση κάι ἐγκράτεια καί κακοπάθεια κ.τ.λ., ὅταν στερεῖται τῆς ταπεινοφροσύνης.

Ἡ ταπείνωση προκαλεῖ τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί ἀναπληρώνει τίς ἐλλείψεις μας.

Ὁ σατανᾶς μιμεῖται ὅλες τίς ἀρετές, μόνον τήν ταπείνωση δέν μπορεῖ νά μιμηθεῖ.

Στήν ταπείνωση δίνεται ἡ χάρις. Ἡ ἀνταπόδοσις δέ δίνεται στήν ἀρετή οὔτε στόν μόχθο γιά αὐτή, ἀλλά στήν ταπείνωση πού προέρχεται ἀπ' αὐτήν. 

Ἀρχή ἁμαρτίας εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια· αὐτή εἶναι ρίζα καί πηγή καί μητέρα κάθε κακίας.

Ἡ πρώτη ταπείνωση εἶναι τό νά ἔχει κανείς κάποιον ἀδελφόν αὐτοῦ συνετότερον ἑαυτοῦ καί εἰς πάντα ὑπερέχοντα αὐτοῦ καί τό νά εἶναι ὑποκάτω ὅλων.
Ἡ δεύτερη ταπείνωση εἶναι τό νά ἐπιγράφει στόν Θεό τά κατορθώματα. Αὐτή εἶναι ἡ τέλεια ταπείνωση τῶν ἁγίων. Αὐτή μέ φυσικό τρόπο ἀποβαίνει στήν ψυχή ἀπό τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν.

Γιά νά πολεμήσεις τή φιλοδοξία, μήν κάνεις τίποτε γιά νά ἐπιδειχτεῖς· προτίμησε νά ἔχεις μοναδικό μάρτυρα τῶν ἔργων σου τόν Θεό.

Ἐρώτησε ἀδελφός Γέροντα λέγων, τί εἶναι ἡ ταπείνωση, καί εἶπε ὁ Γέροντας· ἡ ταπείνωση εἶναι μέγα ἔργο καί θεϊκό, ἡ δέ ὁδός τῆς ταπεινώσεως εἶναι οἱ κόποι οἱ σωματικοί μέ ἐπίγνωση, μέ τό νά εἶσαι ὑποκάτω ὅλων καί νά δέεσαι τοῦ Θεοῦ διά παντός. Αὐτή εἶναι ἡ ὁδός τῆς ταπεινώσεως. 

Ἡ ταπείνωση ἀχρηστεύει ὅλη τήν δύναμη τοῦ ἐχθροῦ.

Νά ἔχεις συντετριμμένο πνεῦμα, διότι θυσία γιά τόν Θεό εἶναι τό συντετριμμένο πνεῦμα.

http://galaxy.hua.gr/~hp228304/ICONS/I%20FOTOS/21b.jpg
Γιά νά πολεμήσεις τήν ὑπερηφάνεια, μήν κακολογεῖς, μήν κατακρίνεις, μήτε νά ἐξουθενώνεις τούς ἄλλους. Νά θυμᾶσαι τή Γραφή: "ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἰ οἰκοδομοῦντες" (Ψαλμ. 126, 1). Νά θεωρεῖς τόν ἑαυτόν σου ἁμαρτωλό καί νά ταπεινώνεσαι μπροστά στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Νά προσεύχεσαι συνεχῶς καί νά ζητᾶς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι θά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τήν ὑπεφηφάνεια.

Γιά νά πολεμήσεις τή φιλοδοξία, μήν κάνεις τίποτε γιά νά ἐπιδειχθεῖς· προτίμησε νά ἔχεις μοναδικό μάρτυρα τῶν ἔργων σου τόν Θεό.

Ἄν κατηγορεῖς τόν ἑαυτό σου, θά σέ δικαιώσει ὁ Θεός, ἄν τόν δικαιολογεῖς θά σέ κατακρίνει.


Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Γιά τό διαδίκτυο:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)