TRANSLATOR

Σελίδες

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

13) Γιά τήν ἐξομολόγηση (ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος) ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

13) Γιά τήν ἐξομολόγηση
 (ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
(Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν 
πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος)
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΔιαβάστε τό:

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/wp-content/uploads/2012/08/38b37549203aae47059535cdb3ea5483.pngΔέν φθάνει νά πεῖ κανείς, ζηλεύω, θυμώνω κ.τ.λ., ἀλλά πρέπει νά πεῖ τίς συγκεκριμένες πτώσεις του γιά νά βοηθηθεῖ. Καί ὅταν πρόκειται γιά κάτι βαθύ, ὅπως ἡ πονηριά, πρέπει νά πεῖ καί πῶς σκέφτηκε καί πῶς ἐνήργησε, ἀλλιῶς κορϊδεύει τόν Χριστό.

Ὅταν ἀδικήσεις καί πληγώσεις κάποιον, μέ τή συμπεριφορά σου, πρέπει πρῶτα νά τοῦ ζητήσεις συγνώμη, νά συμφιλιωθεῖς μαζί του, καί ἔπειτα νά ἐξομολογηθεῖς τήν πρώση σου στόν πνευματικό.

Ὅσοι ἐκθέτουν τά σ΄φαλματά τους στόν πνευματικό τους καί ἐξευτελίζονται, λάμπουν γιατί δέχονται τήν Θεία Χάρη.


Ὁ Θεός θά μᾶς ζητήσει λόγο γιά τό παρελθόν. Νά ἐρευνοῦμε συχνά τό παρελθόν μας, ὅσες φορές διερχόμεθα εὐτυχεῖς ἤ δυστυχεῖς ἡμέρες.

Οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς τελειότητος ἀποτελεῖ ἠ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος, καί ἡ ἐπίγνωση τῆς ἀναξιότητος τοῦ ἀγωνιζομένου.

Ἡ συναίσθηση τῆς ἀναξιότητος εἶναι βασικό γνώρισμα τῶν ἁγίων.

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δεξίωση ἀναμάρτητων οὔτε σύλλογος ἀμέμπτων, ἀλλ' εἶναι ἰατρεῖο ἁμαρτωλῶν.

Νά ἐξομολογούμαστε στόν πνευματικό καί στόν Θεό νά ἐξομολογούμαστε, ἀπογυμνώνοντας τόν ἑαυτό μας· Θεέ μου ἔκανα αὐτό καί ἐκεῖνο.

Στόν ἀγώνα μας γιά κάθαρση ἀπό τά πάθη θά ἔχουμε καί τραυματισμούς, μέ τήν ἐξομολόγηση θεραπεύονται.

Νά προσερχόμαστε στό μυστήριο τῆς Μετανοίας μέ τή συναίσθηση ὅτι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, καί τήν ἀπόφαση νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά πάθη μας.

Πρίν πᾶμε γιά ἐξομολόγηση νά προσευχηθοῦμε θερμά. Νά ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς χαρίσει μετάνοια καί συντριβή.

Νά πιστεύουμε ὅτι βρισκόμαστε μπροστά στόν Κύριο, καί ὅτι ἀκούει ὅ,τι λέμε στόν πνευματικό. Πρέπει νά εἴμαστε ἀπόλυτα εἰλικρινεῖς. Χωρίς εἰλικρίνεια δέν λαμβάνουμε ἄφεση ἁμαρτιῶν, ἀλλά προσθέτουμε καί τό ἁμάρτημα τῆς ἀσέβειας.

Στήν ἐξομολόγηση νά μή λέμε μόνον τά ἁμαρτήματά μας, ἀλλά καί τούς διαφόρους λογισμούς π.χ. φόβου, λύπης, χαρᾶς, στεναχώριας πού περνᾶμε ἀπό διάφορα γεγονότα π.χ. θανάτους, γάμους, σεισμούς.

Ὅσοι δέν δέχονται παρατηρήσεις ἀπό τόν πνευματικό ἤ ἀπό ἀνθρώπους πού τούς ἀγαποῦν, τελικά παρμένουν στραβόξυλα καί ἀχρηστεύονται μόνοι τους πνευματικά.
Αποτέλεσμα εικόνας για Θεός ωκεανός αγάπης
Ὁ καπετάνιος φεύγει τελευταῖος ἀπό τό καράβι, προσπαθεῖ νά σώσει ὅλους, καί τελευταῖο τόν ἑαυτό του. Ποτέ ὁ καλός καπετάνιος δέν ἐγκαταλείπει τό πλήρωμα. Θυσιάζει τή ζωή του γιά τούς ἄλλους. Ὁ ποιμήν ὁ καλός ἀφήνει τά 99 πρόβατα καί τρέχει νά σώσει τό ἀπολωλός. Δέν ἐγκαταλείπει τό κοπάδι, ὅταν ἔρχεται ὁ λύκος, ἀλλά θυσιάζει τήν ζωή του γιά τά πρόβατα.

Ἐάν συγχωρεῖς τόν πλησίον σου, θά συγχωρεθεῖς ἀπό τόν Θεό. Ἄν δέν ἀδικεῖς καί δώσεις ἐλεημοσύνη, τότε, ἄν οἱ ἁμαρτίες σου εἶναι κόκκινες, ὁ Θεός θά τίς κάνει λευκές σάν τό χιόνι.

Ὁ Θεός μας εἶναι ὠκεανός ἀπέραντος ἀπό ἀγάπη, ἀπό εὐσπλαχνία καί συγχωρητικότητα. Σκεφθῆτε τί Θεό ἔχουμε! Γι' αὐτό νά μήν χάνουμε τό θάρρος καί τήν ἐλπίδα τῆς μετανοίας καί τῆς ἐπιστροφῆς μας. Ἄν μετανοήσουμε μὰς δέχεται ὁλόψυχα ἡ ἄπειρος ἀγάπη Του... Ἐάν ὁ ληστής μέ τό κλειδί τοῦ μνήσθητί μου, ἄνοιξε τήν πύλη τοῦ Παραδείσου, πολύ περισσότερον ἠ μετάνοια, ἡ ἐπιστροφή, τά δάκυρα θ' ἀνοίξουν εὐκολώτατα τήν πύλη τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

 
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-δημοείευση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)