Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..." 16. Ἀντιδράσεις ἀνθρώπων (Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου) Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ


"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..."
16. Ἀντιδράσεις ἀνθρώπων
(Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου)
Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ


Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:
17. Προσευχή καί ζωή
http://www.pentapostagma.gr/wp-content/uploads/2015/01/calugar_neamt.jpg
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με!
Ἕνας πραγματικά εὐάρεστος στόν Θεό ἀσκητής τῆς προσευχῆς ὑπόκειται σέ ἰδιαίτερες θλίψεις καί διωγμούς ἀπό τούς συναθρώπους του. Καί σ' αὐτό τό φαινόμενο, ὅπως ε/παμε ἤδη, οἱ κυριότεροι δράστες εἶναι οἱ δαίμονες. Αὐτοί χρησιμοποιοῦν σάν ὄργάνά τους τά πρόσωπα ἐκεῖνα πού ἔχουν συνταυτίσει τή δράση τους μέ τή δική τους, ὅπως καί κείνους πού δέν καταλαβαίνουν τίς στατνικές συγκρούσεις καί κατά συνέπεια εὔκολα γίνονται ὄργανα τοῦ διαβόλου, ἀκόμα καί κείνους πού καταλαβαίνουν τίς πονηρίες τοῦ ἐχθροῦ, μά δέν εἶναι ἀρκετά προσεκτικοί ἤ δέν ἀσκοῦν ἀρκετή αὐτοσυγκέντρωση κι ἔτσι ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά πλανηθεῖ.
Τό πιό ἐκπληκτικό καί τό πιό φρικατό παράδειγμα τοῦ τρομεροῦ μίσους γιά τόν Θεό, γιά τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, μέ τό ὁποῖο μποροῦν νά μολυνθοῦν ἄνθρπωοις, πού τό πνεῦμα τους καί ἡ ἀντίληψή τους ἔχει γίνει ἕνα μέ κείνη τῶν δαιμόνων, τό βλέπουμε στούς Ἑβραίους ἀρχιερεῖς, προσβυτέρους, γραμματεῖς καί φαρισαίους πού διέπραξαν τό μεγαλύτερο ἀνθρώπινο ἔγκλημα-τή θεοκτονία. 
              Ὁ Ἅγιος Συμενών ὁ Νέος Θεολόγος λέει πώς, μέ τήν ὑποκίνηση δαιμόνων, μοναχοί πού ζοῦν μέ ἀνειλικρίνεια τή μοναχική ζωή φθονοῦν τούς ἀληθινούς ἀσκητές καί κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά τούς ἀναστατώνουν νά τούς διώξουν ἀπό τό κοινόβιο. 
              Ἀκόμα καί μοναχοί μέ καλές προθέσεις, πού ζοῦν ὅμως μιάν ἐξωτερική ζωή καί δέν συλλαμβάνουν τό νόημα τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς, προσβάλλονται ἀπό τούς πνευματικούς ἐργάτες, θεωροῦν παράξενη τή συμπεριφορά τους, τούς καταφρονοῦν καί τούς συκοφαντοῦν, τού βρίζουν καί τούς διώκουν μέ διάφορους τρόπους. 
               Ἕνας μεγάλος ἀσκητής τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ὅσιος γέροντας Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, ὑπέφερε ἀπό τήν ἄγνοια τῶν ἀδελφῶν του μοναχῶν καί τή σαρκική τους ἀντίληψη γιά τό μοναχισμό, γιατί ὅσοι διαβάζουν τό Νόμο τοῦ Θεοῦ σωματικά, νομίζουν πώς μποροῦν νά τόν ἐκπληρώσουν μέ ἐξφωτερικές μονάχα πράξεις, χωρίς πνευματική ἐργασία, "μή νοοῦντες μήτε ἅ λέγουσι μήτε περί τίνων διαβεβαιοῦνται" (Α΄ Τιμ. 1, 7).
                "Ὅταν ἀκολουθοῦμε τήν ὁδό τῆς ἐσωτερικῆς θεωρητικῆς ζωῆς", μᾶς παραγγέλνει καί μᾶς παρηγορεῖ ὁ Ἅγιος Σεραφείμ, ἀντλώντας τή διδαχή καί τήν παρηγοριά ἀπό τή δική του πνευματική πείρα, "δέν πρέπει νά ὐποχωροῦμε κάι νά τήν ἐγκαταλείπουμε, γιατί οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι προσκολλημένοι σ' ὅ,τι εἶναι ἐξωτερικό καί αἰσθητό ἐναντιώνονται μέ τίς γνῶμες τους τίς πιό http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2015/03/149.jpgπροσφιλεῖς μας πεποιθήσεις καί κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά μᾶς ἐκτρέψουν ἀπό τή βίωση τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς βάζοντας στό δρόμο μας κάθε λογῆς ἐμπόδια. Καμιά ἐναντίωση δέν πρέπει νά μᾶς ἐμποδίσει ἀπό τό ν' ἀκολουθήσουμε αὐτό τό δρόμο, ἀλλά νά στηριχτοῦμε πρέπει στόν λόγο τοῦ Θεοῦ:'Τόν δέ φόβον αὐτῶν οὐ φοβηθησόμεθα οὐδέ μή ταραχθῶμεν ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Κύριον αὐτόν ἁγιάσομεν', μέ τήν ἐγκάρδια ἐνθύμηση τοῦ θείου Του ὀνόματος 'καί αὐτός ἔσται ἡμῶν φόβος" (Ἡσ. 8, 10-13).ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γιά τό διαδίκτυο:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/  

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)