Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..." 17. Προσευχή καί ζωή (Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου) Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..."
17. Προσευχή καί ζωή
(Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου)
Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ
Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:Αποτέλεσμα εικόνας για Ἀποστήτω ἀπό ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τό ὄνομα Κυρίου"Ἀποστήτω ἀπό ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τό ὄνομα Κυρίου" (Β΄ Τιμ. 2, 19), παραγγέλνει ὁ Ἀπόστολος. Ἡ ἐντολή αὐτή ἀναφέρεται σ' ὄλους τούς Χριστιανούς, ἰδιαίτερα ὅμως ἀναφέρεται σ' ὅσους σκοπεύουν νά ἀσκηθοῦν στήν ἀδιάλειπτη προσευχή στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Τό ἁγνότατο ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ δέν μπορεῖ ν' ἀνέχεται νά κατοικει μέσα στήν ἀκαθαρσία. Ἀπαιτεῖ νά ἀποβληθεῖ καί νά διωχτεῖ ἀπό τό σκεῦος τοῦτο ἀνάλογα μέ τό βαθμό τῆς καθαρότητάς του κι ἀρχίζει ἀμέσως νά ἐνεργεῖ μέσα σ' αὐτό καί φέρνει τήν πιό πέρα κάθαρση, γιά τήν ὁποία οἱ ἴδιες οἱ προσπάθειες τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἀνεπαρκεῖς καί ἡ ὁποία χρειάζεται, ἄν πρόκειται τό σκεῦος τῆς ψυχῆς νά γίνει ἕνα ἄξιο σκεῦος γιά ΄τον πνευματικό θησαυρό, ἕνας ναός γιά τό πανάγιο Ὄνομα.

                  Ἄς ἀποφεύγουμε νά τρῶμε κατά κόρον κι ἀκόμα καί τήν ἱκανοποίηση ἀπό τό φαγητό. Ἄς κάνουμε κανόνα μας τή μετρημένη καί σταθερή ἐγκράτεια στό φαγητό καί τό ποτό. ἄς ἀρνηθοῦμε στόν ἑαυτό μας τήν ἡδονή εὔγευστων φαγητῶν καί ποτῶν. Νά κοιμόμαστε ἀρκετά, μά ὄχι ὑπέρμετρα. Ἄς ἀπαρνηθοῦμε τή φλυαρία, τό γέλιο, τά ἀστεῖα, τή χλεύη. Ἄς σταματήσουμε, ὅταν δέν εἶναι ἀναγκαῖο, νά ἐπισκεπτόμαστε ἤ νά δεχόμαστε ἀδελφούς στό κελί μας μέ τό πρόσχημα τῆς ἀγάπης, κάτω ἀπό τό ὁποῖο συγκαλύπτουμε φλυαρίες καί ἐνασχολήσεις πού καταστρέφουν τήν ψυχή. Ἄς ἀπαρνηθοῦμε τίς ὀνειροπολήσεις καί τίς μάταιες σκέψεςι, πού γεννιοῦνται μέσα μας ἀπό τήν ἀπιστία μας καί τήν ἀσύνετη ἀνησυχία μας καί ἐξ αἰτίας τῆς ματαιοδοξίας, τῆς μνησικακίας, τῆς ὀξυθυμίας καί τῶν ἄλλων παθῶν μας. Μέ ἀπόλυτη πίστη ἄς στηριζόμαστε ὁλότελα στόν Κύριο, καί τίς πάμπολλες σκέψεις καί τά κούφια ὀνειροπολήματά μας ἄς τά ἀντικαταστήσουμε μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή στόν Κύριο Ἰησοῦ. Ἄν ἀκόμη μᾶς κυκλώνουν ἐχθροί, ἄς κλάψουμε μέ δυαντό κλάμα κάι πένθος μπροστά στό Βασιλέα τῶν βασιλέων, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ἄνθρωποι πού ἀδικήθηκαν καί διώχτηκαν κλαῖνε μέ τήν ψυχή τους. Κι ἄν γίνουμε δεκτοί στήν ἔσω αἴθουσα τοῦ Βασιλέα, νά Τοῦ ὑποβάλουμε τό παράπονό μας καί νά ζητήσουμε τό ἔλεός Του μέ τήν πιό μεγάλη ἠρεμία καί ταπείνωση, ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας. Τέτοια προσευχή εἶναι ἰδιαίτερα δυνατή. Εἶναι ὁλότερα πνευματική καί διατυπώνεται ἄμεσα στό ἴδιο τό αὐτί τοῦ Βασιλέα, στήν καρδιά Του.
                     Ἀπαραίτητη καί οὐσιώδης προϋπόθεησ ἐπιτυχίας στήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἡ τήρηση τῶν Ἐντολῶν Του. "Μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ" (Ἰωάν. 15,9), εἶπεν Ἐκεῖνος στούς μαθητές Του. Τί σημαίνει νά μείνει κανείς μέσα στήν ἀγάπη γι' Αὐτόν; Σημαίνει νά Τόν θυμούμαστε ἀδιάλειπτα, νά μένουμε ἀκατάπαυστα σέ ἕνωση ἐν πνεύματι μαζί Του. Τό πρῶτο χωρίς τό δεύτερο εἶναι νεκρό κι ἀκόμα δέν μπορεῖ νά ὐπάρχει. "Ἐάν τάς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου" (Ἰωάν. 15, 10). Ἄν σταθερά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου, θά εἴμαστε μέ τό πενῦμα μας ἑνωμένοι μαζί Του. Ἄν εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί Του ἐν πνεύματι, θά Τόν ποθοῦμε μέ ὅλο τό εἶναι μας, θά Τόν θυμούμαστε συνεχῶς. Ρυθμίστε τίς πράξεις σας καί ὅλη σας τή συμπεριφορά σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ρυθμίστε τά λόγια σας, τίς σκέψεις σας καί τά αἰσθήματά σας σύμφνα μ' αὐτές καί θά γνωρίσετε τίς ἀρετές Του. Σάν θά νιώσετε μέσα σας αὐτές τίς ἀρετές μέ τήν ἐνέργεια τῆς θείας Χάρης καί σάν ἀποκτήσετε μέ τά αἰσθήματα πού θά νιώσετε μιάν ἐμπειρική γνώση γι' αὐτά, θά σᾶς συνεπάρει μιά https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4iWP2OcU-Ld_S_ITE7FSVCDm38u1hE4lmjlh8KhC5V90GCoNHzBj4J_BPc_Vd0YQEjDOIpmWeJdXRWFtEpj5hB4XYWXcjJPnlkVK6cfuPVVlYafv0jEJ0tLlJwOwaHvyZsjWG_FcJmZw/s1600/monk+praying+5.jpgἄφθαρη γλυκύτητα, πού δέν εἶναι τοῦ κόσμου τούτου ἤ τοῦ αἰώνα τούτου, μιά ἤρεμη μά δυνατή γλυκύτητα, πού ἀφανίζει τή ροπή τῆς καρδιᾶς πρός ὄλες τίς ἀπολαύσεις καί ἡδονές τῆς ζωῆς. Σάν σέ συνεπάρουν οἱ ἀρετές τοῦ Ἰησοῦ, θά Τόν ἀγαπήσεις καί θά ποθεῖς νά κατοικήσει Ἐκεῖνος ὁλότελα μέσα σου. Χωρίς Ἐκεῖνον θά θεωρεῖς πώς φθείρεσαι καί εἶσαι χαμένος. Θά κλαῖς τότε ἀδιάκοπα, θά λές μέ πλήρη τήν πεποίθηση, μέ ὄλη σου τήν ψυχή: "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν". Ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ θ' ἀντικαταστήσει γιά σένα ὅλες τίς ἄλλες προσευχές. Κι ὅλες τους, ποιά σκέψη μποροῦν αὐτές νά περιέχουν καί νά ἐκφράζουν, πληρέστερη ἀπό τή σκέψη τῆς συγχώρησης τῶν ἁμαρτιῶν ἀπό τόν Ἰησοῦ;
                   Κάντε μόνο σκοπό τῆς ζωῆς σας νά κάνετε τό θέλημα τοῦ Ἰησοῦ σέ κάθε περίσταση, ὅσο σημαντική ἤ ἀσήμαντη κι ἄν φαίνεται.  


ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γιά τό διαδίκτυο:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)