Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς (2ο μέρος) Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς (2ο μέρος)
Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου
ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα
http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/58810EBB/%5Bel%5Dimage1.png?635650539543852500

Περί λογισμῶν: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος , 4ο μέρος5ο μέρος ,
Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς: 1ο μέρος ,

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/07/%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82.jpg
12. Τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ σέ μᾶς μέσα ἀπό τούς γονεῖς μας ἤ μέσα ἀπό τούς δασκάλους μας ἤ μέσα ἀπό τούς ἐργοδότες μας. Ἄν χρειάζεται νά διορθώσουμε τή συμπεριφορά ἑνός παιδιοῦ, θά πρέπει νά τό κάνουμε αὐτό μέ πολλή ἀγάπη καί προσοχή. Ἄν τό μόνο πού ἔχουμε κατά νοῦ εἶναι νά ἀλλάξουμε τή ζωή τοῦ παιδιοῦ, τοῦ ἔχουμε δώσει ἤδη ἕνα σκαμπίλι μέ τούς λογισμούς μας. Τό ἔχω παρατηρήσει αὐτό μέσα ἀπό τά χρόνια τῆς θητείας μου ὡς ἡγούμενος. Πολλές φορές ἔβλεπα κάποιον ἀδερφό νά μή συμποεριφέρεται σωστά, ἀλλά ἀπό τή στιγμή πού σκεφτόμουν νά τόν διορθώσω, ἔνθωθα ὄτι τοῦ εἶχα δώσε ἕνα σκαμπίλι!

              Οἱ λογισμοί μας μπορεῖ νά εἶναι πολύ διεισδυτικοί καί διαθέτουν μεγάλη δύναμη. Κι αὐτό ἀληθεύει ἰδιαίτερα στήν περίπτωση τῶν λογισμῶν τῶν γονέων. Ἕνας γονιός πρέπει νά σηκώνει πολλά καί νά συγχωρεῖ τά πάντα. Μποροῦμε νά βοηθήσουμε τούς ἄλλους μόνο ἄν κάνουμε καλούς καί ἀγαθούς λογισμούς. Ἄν ἔχουμε λογισμούς πού θέλουν νά διορθώσουν τά λάθη τῶν ἄλλων, εἶναι σάν νά τούς χτυπᾶμε. Ἀνεξάρτητα πόσο κοντά μας εἶναι κάποιο πρόσωπο, θά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό μᾶς, διότι θά τοῦ ἔχουμε δώσει ἕνα σκαμπίλι μέ τούς λογισμούς μας. Κι ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι οἱ λογισμοί δέν εἶναι τίποτα!

13. Συχνά δέν ὑπάρχει ἑνότητα καί ὁμόνοια στίς οἰκογένειές μας, ἐπειδή οἱ γυναῖκες καί οἱ μητέρες παραβιάζουνα τήν ἐντολή τῆς ὑπακοῆς στό σύζυγό τους. Ὁ Θεός θέλει τούς ἔγγαμους νά ὁμονοοῦν. Παρακούοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, δημιουργοῦν μιά ἀτμόσφαιρα Ἅδη στά σπιτικά τους. 

14. Ἔχει τεράστια σημασία νά ὑπάρχει κάποιος πού νά προσεύχεται πραγματικά μέσα στήν οἰκογένεια. Ἡ προσευχή προσελκύει τή Χάρη τοῦ Θοεῦ καί τήν αἰσθάνονται ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας, ἀκόμα κι ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων ἡ καρδιά ἔχει παγώσει. Πάντα νά προσεύχεσθε.

15. Μπορεῖτε νά δεῖστε καί μόνοι σας πῶς μπορεῖ κανείς νά δημιουργήσει ἁρμονία ἤ δυσαρμονία μέσα σέ μιά οἰκογένεια, ἀνάλογα μέ τό εἶδος τῶν λογισμῶν καί τῶν εὐχῶν πού κάνει. Ἄν ἡ κεφαλή τῆς οἰογένειας εἶναι φορτωμένη μέ σκοτοῦρες καί λογισμούς σχετικούς μέ κάποια δυσκολία, τότε ἡ εἰρήνη σέ κείνη τήν οἰκογένεια διαταράσσεται. Ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας καταθλίβονται-δέν ἔχουν εἰρήνη καί παραμυθία. Ἡ κεφαλή τῆς οἰκογένειας πρέπει νά ἀκτινοβολεῖ ἀγαθότητα πρός ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του. Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ "μηχανή τῶν λογισμῶν" μας.
                Ὅταν ἥμουν νέος δέν ἤξερα ὄτι δέν πρέπι ποτέ νά κάνουμε ἀρνητικούς λογισμούς γιά τούς βιολογικούς ἤ πνευματικούς μας γονεῖς. Δέν πρέπει ποτέ νά τούς πληγώνουμε, οὔτε κἄν στούς λογισμούς μας. Ἐκεῖνο τόν καιρό, δέν ἤξερα ὅτι ἡ προσβολή πρός τόν ἄλλο ἔχει τέτοιτες ἀρνητικές http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/02/monaxos_4177.jpgσυνέπειες πρός ὄλους μας. Ὑπέφερα πολύ μέ τό νά πληγώνω τόν πατέρα μου στούς λογισμούς μου, καί δέν μπορῶ νά μετανοήσω ἐπαρκῶς γι' αὐτό. Ὁ πατέρας μου ἦταν ἕνας ἥσυχος καί πρᾶος ἄνθρωπος ἀπίστευτα ἀγαθός πρός τόν καθένα. Οὑδέποτε στή ζωή του ἀρρώστησε, διότι εἶχε πάντοτε εἰρήνη καί τά ἐσώτερα ὄργανα τοῦ σώματός του λειτουργοῦσαν χωρίς ἄγχος. Στοχαζόταν τή ζωή του σάν νά ἦταν ἕνα φίλμ. Ὅταν τόν προσέβαλε ἐνίοτε κάποιος, ἐκεῖνος δέν τό ἔπαιρνε κατάκαρδα-ἦταν ἥσυχος κάι πρᾶος ἄνθρωπος. Θά ἤμουν εὐτηχής ἄν εἶχα κληρονομήσει τόν χαρακτῆρα του. 

Ἐν πλῷ
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)