Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Περί τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα (5ο μέρος) Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Περί τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα
(5ο μέρος)
Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου
ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα
      
http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/58810EBB/%5Bel%5Dimage1.png?635672243314497500 
Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος ,
Περί ταπεινώσεως: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3o μέρος ,
Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος , 4o μέρος , 5ο μέρος , 6ο μέρος ,
Περί μοναχισμοῦ: 1ο  μέρος ,
Περί μετανοίας: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος , 4ο μέρος ,
Περί τοῦ πεπτωκότος κόσμου: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος ,
Περί τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3o μέρος , 4ο μέρος ,

Αποτέλεσμα εικόνας για πρόβατο επί σφαγής12. Ὅποιος δέν θυσιάζει τόν ἑαυτό του "ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν" χάριν καί τῆς παραμικρῆς ἀρετῆς, ἤ δέν δίνει αἷμα προκειμένου νά λάβει πνεῦμα, δέν πρόκειται ποτέ νά ἐπιτύχει τήν ἀρετή. Ἔτσι ἔκανε τά πράγματα ὁ ΘΕός μέ τή θεία προνοητική Του δύναμη πετυχαίνουμε τήν αἰώνια ζωή μέσα ἀπό τόν ἑκούσιό μας θάνατο. Ἄν δέν πεθάνεις ἕναν ἑκούσιο θάνατο, δέν μπορεῖς νά ἐπιτύχεις τήν αἰώνια ζωή, καί θά νεκρωθεῖς. Αὐτός πού δέν πεθαίνει ἕναν τέλειο θάνατο διά τῆς ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματός του, δέν πρόκειται νά εἰσέλθει στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἄν ἀξιωθεῖς στήν καρδιά σου τόν Θεό, πρόσεχε μήν κάνεις τίποτα ἀνάξιο τοῦ θείου θελήματος. Εἰδάλλως θά ἀναχωρήσει Ἐκεῖνος ἀπό σένα κι ἐσύ θά χάσεις τόν θησαυρό άπό μέσα σου. Σεβάσου Τον ὅσο περισσότερο μπορεῖς σέ ὄλα τά πράγματα καί μήν ἀποδεχτεῖς ποτέ, ὅσο ἐνοικεῖς μαζί Του, κάτι ἐνάντιο στό θέλημά Του, μήν τυχόν καί Τόν θυμώσεις κι ἀποχωρήσει ἀπό σένα. Ποτέ νά μή μιλᾶς ἤ προσεύχεσαι χωρίς νά εἶσαι ὁλότελα συγκεντρωμένος στούς λογισμούς σου. Ποτέ μή σκεφθεῖς: "Ἄς τοῦ δείξω ζεστασιά καί ἔνθερμη ἀγάπη, ὤστε νά καταλάβει πόσο πολύ Τόν ἀγαπῶ καί Τόν σέβομαι", διότι Ἐκεῖνος γνωρίζει τούς λογισμούς σου, πρίν ἀκόμα τούς συλλάβεις ἐσύ. Οὐδέν κρυφό ἀπό Ἐκεῖνον.
Ἅν τολμήσεις νά Τόν κρατήσεις μέ τή βία, θά νιώσεις ἀμέσως ἄδειος, διότι Ἐκεῖνος εἶναι ἀχώρητος. Θά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό σένα καί ἀκόμα κι ἄν συντριβεῖς καί μετανοήσεις μέ δάκρυα, τά δάκρυά σου δέν θά σέ βοηθήσουν. Αὐτό εἶναι ἀλήθεια, διότι Ἐκεῖνος εἶναι χαρά καί δέν πρόκειται ποτέ νά εἰσέλθει σέ ἕνα ἐδνιαίτημα πού εἶναι γεμάτο κατήφεια καί θλίψη, ἀκριβῶς ὅπως καί μιά μέλισσα ἐργάτρια δέν θά μπεῖ ποτέ σέ ἕναν τόπο γεμάτο ἀπό καπνό. Ἄν ὅμως ἀπαλλαγεῖς ἀπό τίς μέριμνές σου καί δοθεῖς στό θέλημά Του, Ἐκεῖνος θά ἔρθει καί θά ἐνοικήσει μέσα σου ξανά.
Μήν πεῖς ποτέ στόν ἑαυτό σου: "Ἄν δέν προσευχηθῶ μέ δάκρυα, θά ἀναχωρήσει Ἐκεῖνος ἀπό μέσα μου σάν μέσα ἀπό ὀκνηρό ἄνθρωπο". Ἄν ὁ Θεός ἤθελε νά ἐπιτύχεις τήν τελειότητα μέσα ἀπό τόν θρῆνο, θά σέ πρόσεχε ἀπό μακρυά καί θά εἶχε μείνει ὁλότελα ἀπόμακρος. Θά εἶχε ἐνθαρρύνει τά δάκυρά σου γιά τήν κάθαρση τοῦ ἐνδιαιτήματος τῆς καρδιᾶς σου. Τώρα, ὅμως, ἔπειτα ἀπό τή μετάνοιά σου καί τήν κάθαρση πού ἔχεις δεχτεῖ ἀπό τή μεριά Του, ἔρχεται σέ σένα προκειμένου νά σοῦ δώσει ἀνάπαυση καί νά βάλει τήν πληρότητα τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης στή θέση τῆς θλίψης.  
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHCAm4l13kiJ5eweiETHUQcecETCwE2efuGEpvIhHOAKVusAJUvFcXNPxwfyf2x1L1piglc3CNUKw7Kt1KAiSTMbiFLvaZAEziybdpdV5vakVpwO1brIiZZgVuwwVbItyQdSghx4f-tnJ_/s1600/%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3+%CE%95%CE%9D+%CE%94%CE%9F%CE%9E%CE%97.jpg
Στάσου ὄρθιος, ὄχι μέ τό σῶμα σου ἀλλά μέ τίς κινήσεις καί τίς νεῦσεις τῆς ψυχῆς σου. Βάλε μέσα σου βαθιά τήν ἀκινησία καί τή διαρκή προσευχή καί ἑτοίμασε τόν οἶκο τῆς ψυχῆς σου γιά νά εἰσέλθει ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλέων. Διάταξε ὄλους τούς ὑπηρέτες σου (δηλαδή τά αἰσθήματα καί τά συναισθήματά σου):
"Πλησιάζει ὀ Βασιλεύς, σταθεῖτε προσοχή στίς πύλες, σταθεῖτε μέ γαλήνη καί φόβο". Πρόσεχε μή σοῦ χτυπήσουν τήν πόρτα κλέφτες· μήν ἀφήσεις καμία φωνή ἔσωθεν ἤ ἔξωθεν, νά εἰσέλθει στά δώματα τοῦ Βασιλέως. Πρόσεχε μήν σέ ἐξαπατήσει κανείς καί μπεῖ μέσα, διότι τότε ὁ Βασιλιάς θά ἀναχωρήσει ἀπό τό ἐνδιαίτημά σου.
Νά εἶσαι περιχαρής καί γεμάτος ἀγαλλίαση, ἀλλά συνάμα προσεκτικός καί ἕτοιμος νά ἀκούσεις ὅ,τι εὐαρεστηθεῖ Ἐκεῖνος νά σοῦ πεῖ. Δέν ἔχει ἀνάγκη ὅπως οἱ ἐπίγειοι βασιλιάδες τίς ὑπηρεσίες πού Τοῦ παρέχουν οἱ ὑποτελεῖς Του, διότι Ἐκεῖνος εἶναι τέλειος καί ἄσπιλος.Ἐν πλῷ
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/ 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)