Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

"Ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι"-καί ὄχι τοῖς Πατράσι! Ἡ αἵρεση ὁδηγεῖ μόνο στήν κόλαση! "Ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι"-καί ὄχι τοῖς Πατράσι!
Ἡ αἵρεση ὁδηγεῖ μόνο στήν κόλαση!


http://www.egolpion.com/img/damaskinou.jpg


«Οὐδείς ἅγιος τόν τοῦ Θεοῦ νόμον παραβέβηκεν, οὐδέ παραβάς δύναται καλεῖσθαι Ἅγιος».
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (P.G. 99, 1048)
(Κανένας Ἅγιος δέν μπορεῖ νά καταπατεῖ καί νά παραβιάζει συνειδητά τόν νόμον τοῦ Θεοῦ. Καί φυσικά ὅταν συμβεῖ αὐτό, δέν γίνεται οὔτε μπορεῖ αὐτός νά εἶναι καί νά ὀνομάζεται Ἅγιος).

«Πᾶς ὁ παραβαίνων καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεόν οὐκ ἔχειν· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ οὗτος καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν ἔχει». (Β’ Ἰωάννου, 9)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος
(Καθένας πού παραβαίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί δέν μένει μέσα εἰς τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, δέν ἔχει τόν Θεό μαζί του. Ἀντίθετα, ἐκεῖνος πού μένει πιστός στήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ, αὐτός ἔχει μέσα του κατοικοῦντας καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱό).

«Ἡ αἵρεσις χωρίζει ἀπό τῆς ἐκκλησίας πάντα ἄνθρωπον· τοῦτο εὔδηλον ἐστιν». 
Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος διά τοῦ Προέδρου της Ἁγίου Ταρασίου, Β’ Τόμος Συνοδικῶν Ἀποφάσεων, σελ. 733.
(Ἡ αἵρεσις χωρίζει ἀπό τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησία Του κάθε ἄνθρωπον πού πιστεύει σ΄αὐτήν. Αὐτό εἶναι ξεκάθαρο).

«Ὡρίσθη παρά τῶν Ἁγίων Πατέρων χρῆναι καί μετά θάνατον ἀναθεματίζεσθαι, τούς εἴτε εἰς ΠΙΣΤΙΝ, εἴτε εἰς ΚΑΝΟΝΑΣ ἁμαρτήσαντας».
Ε΄ Ἁγία Οἰκουμενική Σύνοδος, Β’ Τόμος Συνοδικῶν Ἀποφάσεων, σελ. 392
(Ἔχει ὁριστεῖ καί ἀποφασιστεῖ ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες μας, ὅτι πρέπει καί εἶναι ἀνάγκη νά ἀναθεματίζονται, ἀκόμη και μετά τόν θάνατό τους, ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἁμάρτησαν παραβαίνοντας τήν Ὀρθόδοξο Πίστη καί τους ἱερούς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας μας).

«Εἴ τις βούλοιτο σωθῆναι, πρό πάντων αὐτῷ χρεία κρατῆσαι τήν ὀρθόδοξον πίστιν· ἥν ἐάν μή τις ἀμόλυντον καί ἄφθορον τηρήσῃ, αἰώνιον εὑρήσῃ την ἀπώλειαν... Αὕτη τοίνυν ἐστίν ἡ ὀρθόδοξος ΠΙΣΤΙΣ ἥν ὁ μή τηρήσας ἀμώμητον σωθῆναι οὐ δύναται».
Μ. Ἀθανάσιος P.G. 28, 1588-1592
(Ὅποιος θέλει καί ἐπιθυμεῖ νά σωθεῖ, πρίν ἀπ’ ὅλα τά ἄλλα εἶναι ἀνάγκη νά κρατήσει τήν Ὀρθόδοξο Πίστη. Ἐάν κάποιος δέν καταφέρει να κρατήσει καθαρή τήν Ὀρθόδοξο Πίστη χωρίς να τήν μολύνει καί νά τήν φθείρει στό παραμικρό, αὐτός θά καταδικασθεῖ στήν αἰώνια ἀπώλεια... Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Πίστη, καί ὅποιος δέν καταφέρει νά τηρήσει καί νά κρατήσει αὐτή καθαρή καί ἄμωμη εἶναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ νά ΣΩΘΕΙ).

«Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους,ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
(Ματθ. ε΄, 19)
(“Ἐλάχιστος κληθήσεται”, κατά τούς Ἁγίους Πατέρες μας, σημαίνει: θά πάει στήν κόλαση).

« “Ὅς οὖν ἐάν λύσῃ μία τῶν ἐλαχίστων ἐντολῶν... ἐλάχιστος κληθήσεται...” δηλαδή ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Πατέρες θά ὁδηγηθεῖ εἰς τό αἰώνιον πῦρ, τήν κόλαση».
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (PG 99, 1032).

«Ὅταν δέ ἀκούσεις τόν Κύριό μας νά λέγει “ἐλάχιστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν”, τίποτε ἄλλο νά μήν σκέπτεσαι παρά ὅτι θά πάει στή γέεναν τοῦ πυρός, δηλαδή τήν κόλαση»
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (ΕΠΕ 9, 538).
 
«“Ἐλάχιστος δέ κληθήσεται”, ἀντί τοῦ ὅτι, στήν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν θά βρεθεῖ τελευταῖος καί πεταγμένος στήν γέεναν. Διότι δέν πρόκειται αὐτός νά εἰσέλθει στήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἄπαγε».
Ἅγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (P.G. 123, 193).

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)