Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Ἀπό τίς ἁμαρτίες μας αὐτοτιμωρούμεθα. Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, Ὁλόκληρο τό κείμενο (τό α΄, β΄, καί γ΄ μέρος)

Ἀπό τίς ἁμαρτίες μας αὐτοτιμωρούμεθα.
Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος,
Ὁλόκληρο τό κείμενο 
(τό α΄, β΄, καί γ΄ μέρος)
http://cdn.thebest.gr/media/images/original/udipnyvvyp55478eaa7dabe.jpg
Σέ χάος μεγάλο βρίσκεται ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα. Βαδίζει κατά κρημνῶν καί βαράθρων. Βαδίζει στό σκοτάδι καί χωρίς πυξίδα. Ποῦ ἄραγε θά καταντήση; Ἐκεῖ πού κατάντησαν ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί καί παραβάτες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ...Ἡ τωρινή γενεά εἶναι πονηρή καί πρός τούς πονηρούς ὁ Κύριος στέλνει ἀνάλογες τιμωρίες γιά νά μετανοήσουν...Πταίουν βέβαια περισσότερον οἱ ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς, ἀλλά πταίουν καί οἱ λαϊκοί ἀπό τούς ὁποίους, ἐκτός ἀπό λίγους ἐκλεκτούς, ὅλοι εἶναι ἁμαρτωλοί, φονεῖς. Κάθε ἔτος 300 χιλιάδες βρέφη φονεύουν στίς κοιλιές τῶν μητέρων οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς! Τέτοιο τερατῶδες καί φρικτό κακούργημα ποτέ δέν ἀκούστηκε στούς περασμένους αἰῶνες! Ὅλα τά ἄγρια θηρία ἀγαποῦν καί περιποιοῦνται τά νεογνά τους καί οἱ Ἑλληνίδες μητέρες τά θανατώνουν στήν κοιλιά τους. Φρῖξε ἥλιε καί στέναξε γῆ! Γι' αὐτό στενάζει καί σείεται ἡ γῆ καί ζητεῖ νά καταπιῆ τούς ἁμαρτωλούς, τούς φονεῖς, τούς κακούργους, τούς ὑπερήφανους, τούς φθονερούς, τούς ἄδικους, τούς κλέπτες, τούς πλεονέκτες, τούς φιλάργυρους, τούς πόρνους, τούς μοιχούς, τούς ἀρσενοκοίτας, τούς ἀσελγεῖς καί ὅλους ὅσους κάμνουν κάθε κακία. Γι' αὐτούς λέγει ὁ ἴδιος ὁ Θεός, θά δώσω τούς ἄρχοντες κατά τίς καρδίες σας. Γιά τίς πολλές ἁμαρτίες ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ στούς ὑιούς τῆς ἀπειθείας...


Οἱ ἄνθρωποι τρέχουν μέ προθυμία στόν δρόμο τῆς καταστροφῆς. Σέ καμία ἐποχή δέν ὑπῆρξε τόση κακία, ὅση στίς ἡμέρες μας. Ἄς παρακαλοῦμε τόν πανάγαθο Θεό νά δώση μετάνοια καί ἐπιστροφή καί σέ ἐμᾶς καί σέ ὅλα τά ἔθνη. Ὁ φοβερός κατακλυσμός τῆς ἁμαρτίας ἀπειλεῖ νά καταποντίση ὅλους, λαϊκούς καί κληρικούς, πλουσίους καί πτωχούς, μεγάλους καί μικρούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, γέροντες, νέους καί νήπια, ἐπειδή ὅλοι σχεδόν ἔχουμε ξεκλίνει. Ὅσοι δέν ἔχουν ἐκκλίνει ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου, προσπαθοῦν οἱ ἀσεβεῖς, μέ πολλούς τρόπους, νά ἀποπλανήσουν, γιά νά τούς καταστήσουν συνοδοιπόρους στόν δρόμο τῆς ἀπώλειας.Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων τῆς πονηρῆς γενεᾶς μας δέν εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔγιναν, μέ τίς ἁμαρτίες τους καί τήν ἀμετανοησία τους, παιδιά τοῦ διαβόλου.


Γιά τήν πρόοδο τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων καί λαῶν βλέπουμε καί ἐμεῖς ὅτι ἀνεκάλυψαν πολλές ἐφευρέσεις, ἀλλά ὅλα τά μεταχειρίζονται γιά νά καταστρέψη ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Βλέπουμε καταπληκτική πρόοδο στήν κακία, στήν διαφθορά κάι παραλυσία· αὐτή εἶναι ἡ σημερινή πρόοδος.
Δυστυχῶς τό χρῆμα ἐπάνω σέ ὅλα, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ κάτω ἀπό ὅλα.
Πρῶτα τά κοσμικά ἔπειτα τά πνευματικά. Πρῶτα καί πάνω ἀπό ὅλα τό συμφέρον, ὕστερα ἀπό ὅλα ἡ πίστη, ἡ ψυχή, ὁ Θεός. Ἀλλοίμονο σέ ἐμᾶς...Οἱ χριστιανοί πιστεύουν σέ ἕνα Κύριον Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά δέν γνωρίζουν οὔτε τά θαύματα τῆς ζωῆς Του, οὔτε τήν ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας Του, οὔτε τῶν ἁγίων Του παθῶν τήν ἀξία, οὔτε τῆς δόξης Του τήν ὑπερβολή...
Στίς πονηρές ἠμέρες μας ὑπέρογκα ποσά χρημάτων ξοδεύονται γιά οἰκοδομές, θέατρα, κινηματογράφους κ.λ.π., ἔργα ἁμαρτωλά στά ὁποῖα μυριάδες ἄνθρωποι διδάσκονται τήν ἀνηθικότητα, τήν ἀσέβεια, τήν ἀπιστία, τήν ἀσέλγεια, τήν ἀκολασία, τήν διαφθορά, τήν βαρβαρότητα, τήν ἀπανθρωπιά καί κάθε φαῦλο καί ἀντιχριστιανικό ἔργο· στά δέ ἔργα τοῦ Θεοῦ οἰ περισσότεροι ἀπό τούς ἀνθρώπους ὄχι μόνο δέν ἐπιβλέπουν ἀλλά καί ἀποστρέφονται καί ἐμποδίζουν. Λίγοι μόνο ἐπιβλέπουν καί συμβοηθοῦν. Ἀλλά αὐτό εἶναι θαυμαστό, ὅτι τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, κατά κανόνα, ἐπιτελοῦνται περισσότερο μέ τήν πίστη ὀλίγων καί πτωχῶν ἀνθρώπων, παρά μέ τούς θησαυρούς πολλῶν ἀφρόνων πλουσίων...
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι τῆς σημερινῆς γενεᾶς εἶναι σάρκες καί διάβολοι, διότι ἀγαποῦν τήν σάρκα καί προτιμοῦν νά τηροῦν τά θελήματα τοῦ διαβόλου καί ὄχι τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν ὅμως καί σήμερα καί θά ὑπάρχουν μέχρι τήν συντέλεια τοῦ κόσμου ἅγιοι, ὄχι ὅμως σάν τούς παλαιούς...
Οἱ ἡμέρες μας εἶναι πονηρές καί οἱ καιροί δύσκολοι. Χρειάζεται ὑπομονή, προσευχή καί προσοχή. Μόνον ὅταν μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι σάν τούς Νινευίτες θά παρέλθη ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου. Ἀλλοίμονο στόν ἁμαρτωλό καί ἀμετανόητο κόσμο...
Ἔχασαν, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι ὄχι μονον τόν Χριστιανισμό, ἀλλά καί τόν ἀνθρωπισμό τους καί σάν θηρία ἐπιπίπτουν ὁ ἕνας κατά τοῦ ἄλλου χωρίς λύπηση, "καί διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψυχήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν".
Γιά τίς πολλές μας ἁμαρτίες κινδυνεύουν νά ἐρημώσουν τά Πατριαρχεῖα Κων/πόλεως, Ἱεροσολύμων καί Ἀλεξανδρείας. Ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἐγίναμε καί λαός καί κλῆρος σκότος. Ὅλοι ἔχουμε ἐξαχρειωθεῖ. Ἡ γενεά μας, ὡς γενεά ἁμαρτωλός, γεννᾶ τέκνα ἁμαρτωλά καί πονηρά. Ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε, ἀλλά νά παρακαλοῦμε τόν Κύριο μέ πίστη νά μᾶς φωτίζη, ἐνισχύη καί ἀσφαλίζη στό ἅγιο θέλημά Του πρός σωτηρία μας.
Ἡ Ἐκκλησία συγκαταβαίνει νά καταλύουν οἱ ἀσθενεῖς ἀλλά μέ διάκριση καί φόβο Θεοῦ...Νά βλέπουμε τό σῶμας, ἀλλά νά βλέπουμε καί τήν ψυχή μας. Ὄχι μόνο νά νηστεύουμε ἀπό τροφές, ἀλλά νά νηστεύουμε ἀπό ὑπερηφάνεια, φθόνο, κατάκριση, καταλαλιά, θυμό, ψεῦδος, συκοφαντία, παρακοή καί λοιπές κακίες....
Καμιά ὠφέλεια δέν παίρνει ὁ Χριστιανός ὅταν μεταλαμβάνη ἀπροετοίμαστος, ἔστω καί ἄν εἶναι ἑτοιμοθάνατος. Ὅταν μεταλαμβάνη κάποιος χωρίς νά ἔχη καθαρισθῆ, μέ τήν μετάνοια καί ἐξομολόγηση, ἀντί γιά ὠφέλεια ἀποκομίζει ζημία ἀνυπολόγιστη.

Μέ τήν καθαρή ἐξομολόγηση ὁ ἄνθρωπος καθαρίζεται ἀπό τίς ἁμαρτίες του, καί μέ τήν ἄξια, κατά τό δυνατό, μετάληψη τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, ἁγιάζεται, ἑνώνεται μέ τόν Θεό καί ἐνισχύεται στούς πνευματικούς ἀγῶνες.
Ὅσοι ἀποθάνουν μέ ἔχθρα, ὅ,τι καί ἄν κάμνουν (οἱ δικοί τους), νηστεῖες, ἐλεημοσύνες, προσευχές, ἀγρυπνίες, φιλανθρωπίες καί εὐεργεσίες, χωρίς ἀγάπη, ὅλα δέν ὠφελοῦν...
Χωρίς τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως σπάνιοι ἤ ἐλάχιστοι θά σώζονταν. Ὅλος δέ ὁ βίος μας εἶναι καιρός εὐπρόσδεκτος γιά μετάνοια καί σωτηρία. Εὐτυχής καί μακάριος ὅποιος πεθάνει μέ μετάνοια.

ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ
Ἀλήθειες πόνου καί ἀγάπης, γιά ἀσφαλή οὐρανοδρομία
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΔΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)