Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Ἀνησυχητικές διαρροές πώς ἡ Κυβέρνηση μέ κατεπεῖγον νομοσχέδιο, περνᾶ τήν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ.!!! & Ἐνημερωτικό κείμενο τοῦ λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης!


Ἀνησυχητικές διαρροές
  πώς ἡ Κυβέρνηση 
μέ κατεπεῖγον νομοσχέδιο,
 περνᾶ τήν δρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ.!!!
&

Ἐνημερωτικό κείμενο 
τοῦ λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης!
 


Πληροφορίες πού ἔχουμε ἀπό μητροπολιτικούς καί ἀπό ἄλλους χώρους, μᾶς μεταφέρουν πώς ἡ Κυβέρνηση ἀνάμεσα στά ἀνθελληνικά καί ἀντιχριστιανικά μέτρα πού καταιγιστικά μᾶς ἐπιβάλλει, περνᾶ κατεπεῖγον νομοσχέδιο γιά τήν Ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ.,  παρά τίς ἐξ ἀρχῆς καί συνεχόμενες ποικίλες καί πολυάριθμες ἀντιδράσεις τῶν φοιτητῶν καί τῶν πολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης! 
Μέχρι τώρα, ἡ Κυβέρνηση τηρεῖ ἐπισήμως σιγή ἰχθύος ὅσον ἀφορᾶ σέ ποιά φάση βρίσκεται τό νομοσχέδιο γιά τό ἐν λόγῳ ζήτημα, τό ὁποῖο ἐδῶ καί ἕνα χρόνο ἔχει κατασκανδαλίσει τόν φοιτητικό, χριστιανικό κι ἑλληνικό κόσμο. Ἄς διαψευσθοῦν οἱ πληροφορίες μας. Μέ ἀφορμή αὐτές, παρουσιάζουμε μία σημαντική ἐνημέρωση χιλιάδων πολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό διάφορους χώρους, οἱ ὁποῖοι δέν σταμάτησαν νά βρίσκονται ἐπί ποδός γιά τό παρόν ζήτημα. Μετά καί τίς τελευταῖες εἰδησιογραφικές διαρροές, συνέταξαν τό παρακάτω κείμενο καί θέλησαν νά γνωστοποιηθεῖ στό διαδίκτυο: 
 


Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ

ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Α.Π.Θ.!!!Ὁ λαός τῆς ἁγιοτόκου πόλης μας σύσσωμος μέ: τούς φοιτητές ὅλων τῶν Σχολῶν τοῦ Α.Π.Θ., πλειάδα Καθηγητῶν, Ἐπιστημόνων, ἐπιφανῶν πολιτῶν καί τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., καθώς καί μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τοῦ Παναγιωτάτου μας Μητροπολίτη κ. κ. Ἀνθίμου, ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ἡ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. νά μετατραπεῖ σέ προαγωγό τοῦ Ἰσλάμ!

Ἔχουμε χρέος τόσο ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅσο καί ὡς Ἕλληνες, νά προασπιζόμαστε καί νά διαφυλάττουμε τήν Ἀληθινή Πίστη μας καί τήν εὐλογημένη πατρίδα μας. Μέ τήν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., τίθενται καί τά δύο σέ μεγάλους καί ἀνεξέλεγκτους κινδύνους! 

Ἡ Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων στήν χώρα μας καί ὁ Οἰκουμενισμός, προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν ἀντικανονικά τήν ἵδρυση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ.:
«Επί συνόλου ογδόντα ενός (81) Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής, πήρε είκοσι πέντε (25) θετικές και πενήντα έξι (56) αρνητικές».
«Στην Ευρώπη και την Αμερική κέντρα ή Ινστιτούτα Ισλαμικών Σπουδών λειτουργούν αυτόνομα…Ούτε λοιπόν στη Γερμανία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ιταλία στο Ποντιφικό Ινστιτούτο τίθεται ζήτημα ένταξης ενός προγράμματος Ισλαμικών Σπουδών σε Θεολογική Σχολή, ούτε και πρόσμιξης χριστιανικών και ισλαμικών θεολογικών παραδόσεων γίνεται. Το ίδιο ισχύει και στις Η.Π.Α., όπου δεν υφίσταται ζήτημα μίξης μη ομοειδών γνωστικών περιοχών, όπως είναι η χριστιανική και η ισλαμική θεολογία».
«Ανοίγετε την κερκόπορτα στο Ισλάμ όταν σήμερα οι ευρωπαϊκές χώρες η μία μετά την άλλη προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Η Αυστρία κλείνει τριακόσια (300) λαθραία Τζαμιά, η Αγγλία, η Ιταλία, η Γαλλία, ακόμα και οι Η.Π.Α. και η Αυστραλία προσπαθούν να περιορίσουν την αναρχία των Μουσουλμάνων και η Γερμανία σκέφτεται τρόπους αντιμετώπισης  της Μεταναστευτικής Μουσουλμανικής λαίλαπας».
«Υπάρχει πιο φανατική, απολυταρχική, φασιστική διδασκαλία από τον Ισλαμισμό; Πού οδηγεί ο Ισλαμισμός; Σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: α) Παραγωγή Τζιχαντιστών, β) δημιουργία φανατικών εχθρών της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Χριστιανισμού γενικότερα και γ) παράγει Μουσουλμάνους για την καταστροφή του Ελληνισμού και του πολιτισμού».
«Θεολογία εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει και Εκκλησία χωρίς Θεολογία δε νοείται. Δια ταύτα,…σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ενταχθούν οι ισλαμικές σπουδές, συνολικά, στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης».
(τ. Κοσμήτορας καί Πρόεδρος Χρῆστος Οἰκονόμου τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.. Ἀποσπάσματα ἀπό τήν εἰσήγησή του στήν Ἡμερίδα τῶν Φοιτητῶν Α.Π.Θ. κατά τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, τῆς 26ης  Νοεμβρίου 2014 στήν Μητρόπολη Θεσ/νίκης καί ἀπό δημοσιευμένο κείμενό του σχετικό μέ τό ζήτημα).

Ἕνας εἶναι ὁ Ἀληθινός Θεός, Τόν Ὁποῖον δέν πρέπει νά βλασφημοῦμε καί νά ἀρνηθοῦμε:
«Ὁ Ἕνας Ἀληθινός Θεός καί Δημιουργός μας, εἶναι Τριαδικός, εἶναι Τρισυπόστατος, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα. Θεός μονοπρόσωπος ΔΕΝ ὑπάρχει!!!  Κάθε ἕνας θεός μονοπρόσωπος εἶναι Δ ι ά β ο λ ο ς! Καί κυριολεκτῶ. Σᾶς ἱκετεύω, κάνετε τόν κόπον πάλιν νά ἐρωτήσετε ὅποιον Μουσουλμᾶνον θέλετε: Μήπως ὁ Ἀλλάχ τους εἶναι ὁ Πατήρ; θά ἀπαντήσουν ΟΧΙ. Διότι ὁ Ἀλλάχ, δέν ἔχει υἱό. Μήπως εἶναι ὁ Υἱός κάι Λόγος τοῦ Πατρός; Θά εἰποῦν ΟΧΙ. Μήπως, εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον; Θά μᾶς εἰποῦν ὅτι ἐμεῖς οἰ μουσουλμᾶνοι ΔΕΝ πιστεύουμε σέ...ὄ ρ  ν  ε  α!!! Λοιπόν, ὦ ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί τῶν Πανεπιστημίων μας ποῖος ἐστίν ὁ Ἀλλάχ; Ποῖος; Μήπως ἐντρέπετε κανείς νά ὁμολογήση τήν Ἀλήθεια; Δυσκολεύομαι  ὁ ἐλεεινός νά τό πιστέψω. Μακρυά, παρακαλῶ, Ἀδελφοί μου ἀτίμητοι ἀπό τοιαύτην ἀντίχριστον καί πεπλανημένην "θρησκείαν" τοῦ τσαρλατάνου Μωάμεθ. Μ α κ ρ υ ά».
(Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς Γέροντος Ἐφραίμ Ἱερᾶς Σκήτης Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί Μεγάλου Ἀντωνίου Ἁγίου Ὄρους γιά τήν "ἵδρυση κατεύθυνσης ἰσλαμικῶν σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης" ἀπευθυνόμενη πρός τούς Θεσσαλονικεῖς Ὀρθοδόξους Φοιτητές καί ὅλους τούς Χριστιανούς).
«Ὅσοι συνηγοροῦν, ἤ ἔχουν πλήρη ἄγνοια γιά τό Ἰσλάμ, ἤ ἔχουν συμφέροντα, ἤ συμφωνοῦν μέ ἔργα καί πράξει στή βία, τόν πόλεμο καί τούς σκοτωμούς τῶν ἀπίστων ἤ ἀλλοπίστων, τήν οἰκτρή ὑποτίμηση τῶν γυναικῶν (ἰδιαιτέρως τῶν αἰχμαλώτων γυναικῶν), τήν ἀκύρωση τοῦ ὅρκου, τήν ἀποκοπή χεριῶν τῶν κλεπτῶν, τή νομοθέτηση τῆς ἀντεκδίκησης καί ὄλα τά ἄλλα πού διδάσκουν: 
1ον) Τό ἱερό τους βιβλίο (τό Κοράνιο).
2ον) Οἰ Χαντίθ (οἱ παραδόσεις τους), πού ἐκφράζονται στήν ἰσλαμική νομοθεσία, τή Σαρία.  
Στό τμῆμα αὐτό τί θά μάθουν; Ποιοί θά διδάξουν; Πῶς θά ἐπιλεγοῦν οἱ καθηγητές; Στεντορίως ὑποστηρίζουν πώς "δέν ὑπάρχουν χρήματα", Πῶς, λοιπόν, ἀνοίγουν νέα Πανεπιστημιακά τμήματα καί μάλιστα σέ ἐποχή πού, λόγῳ σφοδρῶν πειρκοπῶν κάποια ἄλλα ὑπολειτουργοῦν;».
(Ἀπόσπασμα κειμένου Μοναχοῦ Ἰωσήφ Βίγλας Ἁγίου Ὄρους).

Τί μᾶς λέει τό Ἅγιον Ὄρος:
«…ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης προσέφερε κατά τό διάστημα λειτουργίας αὐτῆς πολυτίμους ὑπηρεσίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἐκτεινομένας πολύ πέραν τῶν ὁρίων τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου.
Διά τοῦτο καί ὀφειλετικῶς κρούομεν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἐν πνεύματι ἀγάπης καί εὐθύνης ἔναντι τῆς ἱστορίας ἡμῶν καί τῶν ἐπερχομένων γενεῶν, καθόσον ἡ ἐπιχειρουμένη προσπάθεια, σαφῶς παρεκκλίνουσα ἐκ τῆς πατερικῆς διδασκαλίας, ἀποτελεῖ σοβαρόν ὀλίσθημα, τό ὁποῖον, δυστυχῶς, φοβούμεθα ὅτι θά ὁδηγήσῃ εἰς ἐπικινδύνους ἀτραπούς, στρέφεται δέ ἐν τέλει κατά τῆς ἐπιστήμης τῆς Θεολογίας καί κατ' αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας.
   Ταῦτα ὀφειλετικῶς γνωρίζοντες Ὑμῖν, εὐελπιστοῦμεν εἰς τήν συμβολήν Σας πρός ἐξομάλυνσιν τῆς δημιουργηθείσης, ὡς μή ὤφειλε καταστάσεως, διά τήν συνέχισιν καί εὐόδωσιν τῆς σημαντικῆς ἀποστολῆς, τήν ὁποίαν ἔχει νά ἐπιτελέσῃ ἡ Θεολογική Σχολή, εἰς τό πλαίσιον τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί τῆς καλλιεργείας τῆς Πατερικῆς Θεολογίας».
(Ἀπόσπασμα Ἐπιστολῆς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους τῇ 22ᾳ-12-2014, προς τόν κ. Μιλτιάδην Κων/νον, Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.)

Τό Πανεπιστημιακό ἄσυλο πού θά παρέχεται καί σέ ἕνα πιθανό Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ., παράλληλα μέ τό μεταναστευτικό, θά ἀποτελεῖ διαρκῶς εὔφλεκτη ἀπειλή πού μπορεῖ νά δυναμιτίζει ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις στήν Θεσσαλονίκη.
«Ὁ κίνδυνος εἶναι πρῶτον:  τό Πανεπιστημιακό ἄσυλο, δηλαδή ἕνας χῶρος ἀνεξέλεγκτος καί δεύτερον: ἡ περιοχή, ἡ ὁποία εἶναι περιοχή φορτισμένη. Ἄς μήν ξεχνοῦμε, τό ’55, ὅτι ἡ ὅλη ἱστορία τοῦ ξερριζωμοῦ τῆς Πόλης ξεκίνησε ἀπό ἕνα ἐπεισόδιο πού ἔγινε μέ τόν δῆθεν ἐμπρησμό τοῦ δῆθεν σπιτιοῦ τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ, πού ὅπως ἀπεδείχθη ἔγινε ἀπό Τοῦρκο πράκτορα! Λοιπόν, αὐτό τό πρᾶγμα, οἰ προβοκάτσιες δηλαδή, εἶναι τό μόνο βέβαιο ὅτι θά ἀποτελέσουν μόνιμο κίνδυνο, ἐάν προχωρήσει ἡ Ἵδρυση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐδῶ!».
(Ἀπόσπασμα Συνέντευξης στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ στίς 2-1-2015 τοῦ κ. Ἀπόστολου Χατζητόλιου, Καθηγητῆ Α.Π.Θ. καί Δ/ντῆ τῆς Α΄ Προπαιδευτικῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης).

Ἐν κατακλείδει, ἡ ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ. ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη πλοκάμι τῆς μεταπατερικῆς «θεολογίας», τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης Πραγμάτων καί τοῦ εὐρύτερου διωγμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν:
«Επομένως είναι σαφές πως η παρούσα  απόφαση της θεολογικής σχολής  Θεσσαλονίκης που επάρθει από μία  μικρή μειοψηφία καθηγητών θεολογίας, ερήμην του τοπικού Επισκόπου του Χριστού και ερήμην της τοπικής εκκλησίας αλλά κα ερήμην της καθόλου  ορθοδόξου εκκλησίας και επεβλήθη άνωθεν από πολιτικά Κέντρα, για την δημιουργία τμήματος Ισλαμικών   σπουδών και Ισλαμολογίας στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, είναι σαφώς μέρος ευρύτερου νεοεποχίτικου και νεοταξίτικου  σχεδίου Μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας  και αποορθοδοξοποίησης της Θεολογίας, της Εκλησίας, της Ελλάδας.  Ακόμη περισσότερο δε είναι σχέδιο διωγμού του Χριστού και των ορθοδόξων Ελλήνων από την Ελλάδα».
(κ. Γεώργιος Π. Παύλου, Ἀνώτατος Καθηγητής Δ.Π.Θ., ἀπόσπασμα ἀπό τήν εἰσήγησή του στήν Ἡμερίδα τῶν Φοιτητῶν Α.Π.Θ. κατά τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, τῆς 26ης  Νοεμβρίου 2014 στήν Μητρόπολη Θεσ/νίκης).

Ἑνωμένος ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης ἀντιδροῦμε στήν ἰσλαμοποίηση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., μαζί μέ πλειάδα Ἐπισκόπων, Ἱερομονάχων, Μοναχῶν, Ἱερέων, Ἐπιστημόνων καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκδηλώνουν πολλάκις τήν ἀντίδρασή τους προφορικῶς καί γραπτῶς, λόγῳ καί ἔργῳ.
Ἄς προσευχηθοῦμε ταπεινά στόν Πολιοῦχο τῆς Θεσσαλονίκης μας Ἅγιο Δημήτριο καί στήν γλυκειά Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ὑπεραγία Θεοτόκο, νά μᾶς λυπηθοῦν καί νά ἀποτρέψουν τά ἐπικίνδυνα σχέδια ἵδρυσης Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.! 

Σύσσωμοι οἱ πολίτες τῆς Θεσσαλονίκης 
Νοέμβριος 2015  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ!
Εὐχόμαστε νά μάθουμε γρήγορα τί μᾶς μαγείρεψε ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καί ἐπ' αὐτοῦ τοῦ θέματος, μέσα στόν ὅλο συρφετό ἀνθελληνικῶν καί ἀντίχριστων δράσεων, δηλώσεων καί νομοσχεδίων!Ἀπό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣLinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)