TRANSLATOR

Σελίδες

Δευτέρα 2 Μαΐου 2016

Μητροπολίτης Ἰγνάτιος: "Ὅποιος ἀρνεῖται τήν προσφορά στούς πρόσφυγες δέν εἶναι οὔτε Ἕλληνας, οὔτε Ὀρθόδοξος"! Μετά τῶν δεόντων σχολίων ἐκ τοῦ Ἰστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.

Μητροπολίτης Ἰγνάτιος: 
"Ὅποιος ἀρνεῖται τήν προσφορά 
στούς πρόσφυγες 
δέν εἶναι οὔτε Ἕλληνας, οὔτε Ὀρθόδοξος"!
Μετά τῶν δεόντων σχολίων
ἐκ τοῦ Ἰστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ. 
 
Μητρόπολίτης Ιγνάτιος: Όποιος αρνείται την προσφορά στους πρόσφυγες δεν είναι ούτε Έλληνας, ούτε Ορθόδοξος  - Media


Διαβάστε ἀπό τήν ἴδια Συνέντευξη καί αὐτό:
Δέν μᾶς ἐκπλήσσουν, ἄν τίς συνδυάσουμε μέ τήν γενική εἰκόνα τῶν πνευματικῶν-δογματικῶν φρονημάτων τοῦ συγκεκριμένου Ἐπισκόπου (βλέπε Οἰκουμενισμό, "μεταπατερική" Θεολογία, ἐπιθυμία ἀντικατάστασης μέ τή νεοελληνική γλώσσα τή γλώσσα τῶν Λειτουργικῶν Κειμένων κ.λ.π..
Μήν ξεχνᾶμε, ὅτι ὑπῆρξε καί ὑπάρχει ὑπέρμαχος τῆς ἵδρυσης Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Ἰδού οἱ δηλώσεις:


«Η μεγαλύτερη δεξαμενή εθελοντισμού στην Ελλάδα είναι η Εκκλησία, είναι η φύση της. Το ξέρουν οι άνθρωποι που προσφέρουν και ετοιμάζουν το φαγητό».
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ἡ μεγαλύτερη δεξαμενή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ τῆς Ἀλήθειας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὄχι ἐθελοντισμοῦ. Δέν πρέπει νά παρουσιάζεται ἡ Ἐκκλησία, καί μάλιστα ἀπό Ἐπισκόπους, ὡς ὁ σερβιτόρος τοῦ κόσμου. Ναί στήν ἐλεημοσύνη, ναί στήν ἀγάπη τοῦ πλησίον. Μά πιό πάνω ἀπό τήν κοιλία, ὑπάρχει ὁ νοῦς, ἡ ψυχή. Ὁ "ἐθελοντισμός" τοῦ φαγητοῦ τῆς κοιλίας πού πολλοί, δυστυχῶς ὑψηλά ἰστάμενοι ρασοφόροι περιορίζονται μόνο σέ αὐτόν,
μ3
ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  σέ Ἐκδήλωση "κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης"
παραπέμπει στίς Μασονικές "δημόσιες ἐλεημοσύνες" μέ τυχαίως εὑρισκόμενα κανάλια παραπλεύρως..., Καί οἱ Μσασόνοι περιορίζονται σέ αὐτές κάνοντας public relations (δημόσιες σχέσεις) ὥστε νά "χτίζουν" ἕνα καλό ἔξωθεν προσωπεῖο, ἐνῶ ταυτόχρονα δροῦν ὑπογείως καί παραπλανοῦν ἀνθρώπους στήν αἵρεσή τους. Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ εἶναι τό κύριον ἔργο τῆς Ἐκκλησίας! Καί τῶν Ὀρθοδόξων, μέ τήν κατήχηση καί τό παράδειγμα στά χνάρια τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί τῶν αἱρετικῶν καί ἀλλοθρήσκων!).

«Το έλλειμμα συντονισμού δείχνει χάος αλλά εμείς τρέξαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Στις επαρχίες οι πρώτοι που έτρεξαν ήταν οι ιερείς.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: πιδοκιμάζουμε τήν γοργή ἀνταπόκριση ἐλέους ἐνθυμούμενοι τόν "καλό Σαμαρείτη", ἀρκεῖ νά ὑπάρχει αὐτό τό "τρέξιμο" καί στούς ἀδελφούς ὁμοπίστους. Καί ὅταν λέμε "τρέξιμο" δέν ἐννοοῦμε μόνο τήν ἀνθρωπιστική ὑλική βοήθεια, ἀλλά καί τήν τροφή καί τό πότισμα τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν μέ τόν Ὕδωρ τό Ζῶν, τοὐτέστι τόν Λόγο τῆς Ἀληθείας, τά ὁποῖα ἡ μεγάλη πλειψηφία ρασοφόρων στερεῖτε ἀπό τούς Ὀρθοδόξους. Εἴτε διά τῆς κατηχητικῆς σιωπῆς (ἐπί δογματικῶν θεμάτων δέ ὑπάρχει χαώδης ἀφωνία), εἴτε διά τῆς κακόδοξης οἰκουμενιστικῆς καί "μεταπατερικῆς" "κατηχήσεως" (παραφωνίας)!).
Όταν είδα να ανοίγουν παρεκκλήσια στα νησιά για να μπουν οι άνθρωποι, ήταν η αγιότερη πράξη που υπήρξε. Ακόμα και την φυσική εικόνα, το ξύλο, όπου και αν την βρούμε, θα την πάρουμε, θα την καθαρίσουμε και θα την βάλουμε σε ένα καλό σημείο του σπιτιού μας. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Βεβαίως έχει πόνο, κόπο. Όσο και αν μας λοιδόρησαν εμάς τους Έλληνες, δικαίως τώρα στρέφουν όλοι τα μάτια και λένε ότι οι Έλληνες είναι άνθρωποι.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Χάθηκαν τόσοι τόποι, ὥστε νά βάλουμε στά ἱερά παρεκκλήσια ἰσλαμιστές; Ὁ Κύριος μέ τό φραγγέλιο πέταξε ἔξω ἀπό τόν οἶκο τοῦ Πατρός Του τούς ὁμοπίστους συμπατριῶτες Του, διότι τόν μετέτρεψαν ἀπό Οἶκο προσευχῆς σέ οἶκο ἐμπορίου. Ἐμεῖς βάζουμε οἰκειοθελῶς ἰσλαμιστές στούς Οἴκους τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλα τά ἱερά καί τά ἅγια πού ὑπάρχουν μέσα σέ αὐτούς, γιά νά τούς μετατρέψουμε, στήν καλύτερη περίπτωση, σέ κατασκηνώσεις ἀλλοθρήσκων! Σέ αὐτό τό σημεῖο θυμίζουμε ὅτι ὁhttp://2.bp.blogspot.com/-9sAofu43mec/Tbthj815ePI/AAAAAAAAANI/9MVuYPchnMo/s1600/imgp9546.jpg "καλός Σαμαρείτης" τῆς παραβολῆς ἔβαλε τόν ἀλλόθρησκο Ἰουδαῖο σέ πανδοχεῖο. Ἐπίσης νά θυμίσουμε στόν κ.κ. Ἰγνάτιο, ὄτι παραδώσαμε αὐτά τά παρεκκλήσια σέ ἀνίερες βεβηλώσεις πού συνέβησαν ἀπό τούς πιό φανατικούς ἰσλαμιστές πρόσφυγες, καθώς καί στούς "ἀλληλέγγυους" ἐγχώριους "Σαμαρεῖτες" ἄθεους! Ὁ Θεὀς μᾶς ἔδωσε καί τήν σύνεση ἐκτός ἀπό τήν "ἀγάπη"...).
Δεν μπορώ να δεχτώ κάποιον που αρνείται την προσφορά σε πρόσφυγες και μετανάστες.
Για μένα αυτός δεν είναι ούτε Έλληνας ούτε Ορθόδοξος. Η Ορθοδοξία περιθάλπει όποιον άνθρωπο από όπου και αν είναι Αυτό σημαίνει Χριστός. Όσο θα κηρύττουμε τον Χριστό αυτό θα το κάνουμε πράξη». (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἔτσι εἶναι ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐλεημοσύνη. Συμφωνοῦμε κι ἐπαυξάνουμε. Τήν προσφέρεις σέ κάθε πλησίον πού ἔχει ἀνάγκη. Ὅταν, ὅμως, ὁ "πλησίον" εἶναι χιλιάδες καί ἑκατομμύρια ὀρδές ἰσλαμιστῶν πού κατευθύνονται μέ σχέδιο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων στήν Ἑλλάδα, φοβούμεθα πώς δέν θά προλάβουμε νά κάνουμε "προσφορές" γιά νά εἴμαστε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι...Ἄν συνεχιστοῦν (πού συνεχίζονται) τά τσουνάμια τῶν ἰσλαμιστῶν καί οἱ καταρράκτες τῶν ἀδιακρίτων "προσφορῶν"...δέν θά μείνει οὔτε Ἕλληνας, οὔτε Ὀρθόδοξος ὄρθιος μέσα στήν Ἑλλάδα. Τό θέλει αὐτό ὁ Θεός Σεβασμιώτατε; Δέν ἔχουμε εὐθύνη νά περιφρουρήσουμε πάνω ἀπ' ὅλα τήν Πίστη μας, ἀλλά καί τήν Πατρίδα μας;).

«Στους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι ο Χριστός σήμερα. Αυτόν τον Χριστό διδάσκουμε. Θα είμαστε υπόλογοι αν δεν τον υποδεχτούμε. Μόνο με αυτόν τον Χριστό μπορούμε να γιορτάσουμε πραγματική Ανάσταση το Πάσχα». (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβασμιώτατε κ.κ. Ἰγνάτιε, σέ ἐμᾶς εἶναι ὁ Χριστός;...
Ὑμεῖς ἤδη γιορτάζετε "πραγματική" Ἀνάσταση μέ "μεταπατερικούς" καί μέ Οἰκουμενιστές (δηλαδή μέ κάθε αἱρετικό καί ἀλλόθρησκο)! Στούς Ἰσλαμιστές θά κολλήσετε; Ἐξάλλου, γιά αὐτούς ἔχετε δείξει ἐδῶ καί πολύ καιρό τήν "ἀγάπη" Σας, ἀφοῦ θέλετε νά διδάσκεται τό Ἱσλάμ μέσα στήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης! 
Αὐτόν τόν Χριστό διδάσκετε;...).

«Και εγώ ανησυχώ αλλά στο όνομα της ανησυχίας δεν μπορείς να αφήσεις ένα παιδί νηστικό. Εμείς 400 χρόνια σκλαβιάς και δεν χαθήκαμε, θα χαθούμε τώρα; Και τώρα θα αντέξουμε. Η Ευρώπη κινδυνεύει γιατί έχασε τον Θεό. Τους προέκυψε το Ισλάμ και τρέχουν να βάλουν θρησκευτικά στα σχολεία για να μάθουν τα παιδιά τί είναι Θεός και τί τζαμί. Αν πάμε φοβικά, θα κάνουμε τα μεγαλύτερα λάθη. Η Εκκλησία όποτε χρειάστηκε έδωσε τα πάντα».
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Νά τα καί τά θρησκειολογικά Θρησκευτικά! Σεβασμιώτατε, πεῖτε μας ἕναν Ἄγιο πού εἰσηγήθηκε ποτέ νά μαθαίνουν τά Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα τό Ἰσλάμ ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη κακοδοξία. Ἔτσι θέλετε νά καταντήσουμε κι ἐμεῖς; Τέτοια Εὐρώπη; Ὅταν ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέγει· "ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν" (Α΄ Κορ. 2, 16), πόσῳ μᾶλλον πρέπει νά φυλάξουμε τά ἀνήλικα παιδιά χωρίς ὥριμη κρίση, ὥστε νά τά μεταλαμπαδεύσουμε "νοῦν Χριστοῦ"; Ὑμεῖς τί δέν καταλαβαίνετε ἐξ αὐτοῦ; 
Λέτε· "ἐμεῖς πᾶμε φοβικά". Ἔχετε συγχύσει τόν φόβο τοῦ Θεοῦ μέ τό θράσος καί τήν πρόκλησή Του. 
Λέτε· "ὅποτε χρειάστηκε ἡ Ἐκκλησία ἔδωσε τά πάντα"!
Ρωτοῦμε: Πότε ἡ Ἐκκλησία ἔδωσε τά πάντα; Ἡ Ἀλήθεια καί τά ὀρθά δόγματα, γιά παράδειγμα, δέν "(παρα)δίδονται" ποτέ! 
Ἐπίσης τί ἐννοεῖται λέγοντας· "ὅταν χρειάστηκε"; Δηλαδή τώρα γιά παράδειγμα πού μᾶς μπουκώνουν μέ λαθρομετανάστες ἰσλαμιστές, "χρειάζεται" νά "δώσουμε" Πίστη καί Πατρίδα γιά νά μήν εἴμαστε "φοβικοί"; Σεβασμιώτατε δέν εἴμαστε "φοβικοί". Σώφρονες εἴμαστε. Ὑμεῖς;).

«Στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή των Αθηνών διδαχτήκαμε το Ισλάμ. Έδωσα μάθημα για το Ισλάμ. Είναι λάθος να πούμε ότι όλο το Ισλάμ είναι τζιχαντιστές και θέλει «ιερό πόλεμο». 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Τώρα ἐξηγοῦνται ὅλα! Σεβασμιώτατε, οἰ Ὀρθόδοξοι Πιστοί, τέκνα καί ἀδελφοί Σας, ἐπιθυμοῦμε νά μᾶς κάνετε μάθημα γιά τούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων. Γι' αὐτούς δέν δώσατε ποτέ μάθημα καί ἐνῶ ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας τῆς ὁποίας εἶσθε Ἐπίσκοπος.
Καί ἐφόσον δώσατε μάθημα γιά τό Ἰσλάμ, νά σᾶς παραπέμψουμε στό Ἰσλαμικό "ἱερό" Κοράνι, γιά νά μήν μιλᾶμε ἀστοιχείωτα, καί νά Σᾶς δείξουμε ἕνα ἀπειροελάχιστο δεῖγμα χωρίων ἀπό τά ἀναρίθμητα πλήθη παρομοίων μέσα σέ αὐτό:

4 __  

5 __

 6 __

Στο 47,8: Εκείνοι όμως που αρνούνται (τον ΑΛΛΑΧ) γι’ αυτούς είναι η καταστροφή, κι ο ΑΛΛΑΧ θα ματαιώσει τα έργα τους.
Στο 34,5: Αυτοί όμως που προσπαθούν να ματαιώσουν τις Εντολές Μας, -γι’ αυτούς θα υπάρξει μια Τιμωρία, -ένας οδυνηρός εξευτελισμός.
Στο 9,123 γράφει: Ω! Εσείς που πιστέψατε! Πολεμάτε τους Άπιστους που σας ζώνουν τριγύρω, κι ας βρουν στο πρόσωπό σας τραχύτητα, και μάθετε, ότι ο ΑΛΛΑΧ βρίσκεται μαζί μ’ αυτούς που Τον φοβούνται.
Στο 4,84: Πολέμα λοιπόν υπέρ του ΑΛΛΑΧ. Ευθύνη δεν έχεις παρά μόνο για τον εαυτό σου. Να εξεγείρεις τους πιστούς στη μάχη. Ίσως ο ΑΛΛΑΧ αναχαιτίσει τη δύναμη των απίστων. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είν’ άφθαστος σε δύναμη κι ο πιο αυστηρός στην τιμωρία.
Στο 8,39: Και πολεμήστε τους (σκοτώνοντάς τους) μέχρις ότου να μην υπάρχει πειρασμός και να είναι η θρησκεία του ΑΛΛΑΧ η μοναδική, κι αν όμως βάλουν τέλος (στην απιστία τους), τότε (στ’ αλήθεια) ο ΑΛΛΑΧ βλέπει όλα όσα κάνουν.

7 __

Αὐτά διδάσκατε; Αὐτά θέλετε στά σχολεῖα μας καί στό θρησκειολογικό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιά νά μήν εἴμαστε "φοβικοί"; 
Ἄν ναί, λυπούμεθα. 
Ἄν ὄχι, τότε εἶναι ἀνεπαρκεῖς οἱ γνώσεις Σας γιά τό Ἰσλάμ καί ὡς ἐκ τούτου ἀντιεπιστημονική ἡ διδασκαλία πού κάνατε. Ἐκτός πραγματικότητος.).
 
«Βεβαίως, υπάρχουν στοιχεία που όποιος τα παραφράσει ή τα πάρει στα χέρια του για πολιτικούς λόγους, μπορεί να το μετατρέψει σε πολεμική μηχανή. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού όμως δεν απέτρεψε τις Σταυροφορίες. Η παρερμηνεία έφερε αίμα.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Πρῶτον: τά χωρία πού σᾶς παραθέσαμε, ἀλλά καί τό Κοράνι γενικώτερα, εἶναι ἐννοιολογικά ξεκάθαρα. Ἐξάλλου Σεβασμιώτατε, ὑπάρχουν τόσα καί τόσα ἄλλα γραπτά κείμενα-"ὁμολογίες" ἰσλαμιστῶν καί βίντεο μέ δηλώσεις, κηρύγματά τους, βασανιστήρια καί φόνους πού διαπράττουν, τά ὁποῖα συμβαδίζουν ἀπόλυτα μέ αὐτά πού γράφονται στό Κοράνι καί πού ὅλοι ἐμεῖς τά καταλαβαίνουμε. Ὑμεῖς ὄχι;
Δεύτερον: Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ δέν εὐθύνεται γιά τίς Σταυροφορίες, ἀλλά οἱ αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί γέννημα τοῦ Παπισμοῦ.
Τρίτον: Πράγματι ἡ παρερμηνεία φέρνει αἷμα. Καί ἀποροῦμε Σεβασμιώτατε. Διότι ἐφόσον τό γνωρίζετε αύτό, πῶς εἶσθε ὑπέρμαχος τῆς "μεταπατερικῆς" Θεολογίας καί ΟΧΙ τῶν ἁγιοπνευματικῶν ἑρμηνειῶν ἐπί παντός πνευματικοῦ καί δογματικοῦ ζητήματος τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς "ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι";).

 Ως βιβλίο πολιτισμού ο καθένας πρέπει να διαβάσει το Κοράνι και δεν έχει να χάσει τίποτα, γιατί όμως ένας Ευρωπαίος όταν διαβάζει το Κοράνι γίνεται τζιχαντιστής; Έχει χάσει το νόημα της ζωής και μέσα από το Κοράνι που ευκολύνει τα πράγματα νομίζει ότι μπορεί να βρει νόημα στη ζωή του. Εμείς οι Έλληνες έχουμε παράδοση, μυστικισμό, έχουμε την αλήθεια».
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:  
 • Τό "ἱερό" Κοράνι τῶν ἰσλαμιστῶν εἶναι "βιβλίο πολιτισμοῦ"; 
Εἶναι "πολιτισμός" αὐτά πού παραθέσαμε ἐκ τοῦ Κορανίου προηγούμενως καί τά παρόμοια (καί χειρότερα) πού εἶναι γραμμένα μέσα σέ αὐτό;
 • Λέτε· "ὁ καθένας πρέπει νά διαβάσει τό Κοράνι καί δέν ἔχει νά χάσει τίποτα"!!! Μένουμε ἄναυδοι! Μᾶς παροτρύνετε ὡς Ὀρθόδοξος (;) Ἐπίσκοπος νά διαβάσουμε τό Κοράνι, καί μάλιστα σέ τέτοιους καιρούς πού τό μουσουλμανικό στοιχεῖο αὐξάνεται δραματικά μέρα μέ τή μέρα στήν χώρα μας, καί ὄχι τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες καί μέ πιθανό κίνδυνο κάποιοι πιό ἀδύναμοι Χριστιανοί νά ζημιώσουν ἀπό αὐτήν τήν "μελέτη";;;!!!
 • Ἕνας Εὐρωπαῖος μπορεῖ νά μή γίνει τζιχαντιστής διαβάζοντας τό Κοράνι, ἀλλά μπορεῖ νά χάσει τήν Πίστη του (ἄν εἶναι
  http://re.llb.be/image/ce/562e76a935700fb9300848ce.jpg
  20χρονος Βέλγος τζιχαντιστής
  ἀδύναμη καί χλιαρή). Στήν καλύτερη περίπτωση, ἄν δέν διαβάσει τό Κοράνι γιά λόγους ἐπιστημονικούς, ἀλλά γιατί "πρέπει", χάνει τόν πολύτιμο γιά τήν σωτηρία χρόνο του. Θά Σᾶς πληροφορήσουμε ὅμως, πώς πολλοί Εὐρωπαῖοι ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ (καί ὁ ἀριθμός τους αὐξάνεται) διότι διάβασαν τό Κοράνι, καί μάλιστα πολλοί ἀπό αὐτούς ἔγιναν ἐνεργά μέλη τοῦ ΙSIS, παίρνουν κεφάλια καί ἀνατινάζουν κόσμο! ).
 • Κλείνοντας, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε Μυστήρια καί (πρέπει νά) ἔχουμε Μυστηριακή ζωή στήν ἐκκλησία, καί ὄχι μυστικισμό (ὁ ὅρος εἶναι ἀτυχής καί παραπέμπει στόν ἀποκρυφισμό...). Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες τοὐλάχιστον. Τέλος, τήν Ἀλήθεια δέν φθάνει νά τήν ἔχει κανείς, ἀλλά παράλληλα πρέπει καί νά τήν πιστεύει καί νά τήν φυλάττει.


Πηγή: http://www.exapsalmos.gr/2016/03/12/dimitriados-ignatios-opios-arnite-tin-prosfora-stous-prosfyges-den-ine-oute-ellinas-oute-orthodoxos/
Συντάκτης σχολίων, ἐπιμέλεια τοῦ ἄρθρου:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)