Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Νά πάψουν κάποιοι νά λυσσᾶνε μέ τόν Ἅγιο Παΐσιο γιά αὐτά πού πρέσβευε περί ΜΗ παραλαβῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καί νά θέλουν νά φιμώσουν ὅσους τόν ἐπικαλούμαστε!


Νά πάψουν κάποιοι 
νά λυσσᾶνε μέ τόν Ἅγιο Παΐσιο
γιά αὐτά πού πρέσβευε 
περί ΜΗ παραλαβῆς 
τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας
καί νά θέλουν νά φιμώσουν
 ὅσους τόν ἐπικαλούμαστε!
 

Άγ. Παΐσιος «Να κρατήσετε τις παλιές ταυτότητες & να ξεσηκωθείτε αν  θελήσουν να σας δώσουν τέτοια..» - Triklopodia | Triklopodia
 
Οἱ μαρτυρίες πλήθους ρασοφόρων καί λαϊκῶν, 
ἐπισήμων καί ἀσήμων,
-πού σημειωτέον δέν γνωρίζονται μεταξύ τους
 (γιά νά συνωμοτίσουν ὅλοι στό ἴδιο σενάριο...)
καί πού σέ διαφορετικά χρονικά διαστήματα
 συνομίλησαν μαζί μέ τόν Ἅγιο
σέ βάθος δεκαετιῶν τῆς ζωῆς του μέχρι τήν κοίμησή του-
ὅλες ὅσες ἀποκαλύφθηκαν δημόσια (γραπτῶς καί προφορικῶς),
ΛΕΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ
περί τῆς θέσεως τοῦ Ἁγίου 
ὅσον ἀφορᾶ τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα!  
ΗΤΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ!
Τί νά κάνουμε τώρα;
Νά ἀγνοήσουμε μία ὑψηλή σωρό μαρτυριῶν ἀνθρώπων 
κατά κανόνα ἀγνώστων μεταξύ τους,
διαφορετικῶν τόπων, χρόνων, ἡλικιῶν καί εἰδικοτήτων, 
ἐπειδή κάποιοι γελοιοποιοῦν 
τήν ὕπαρξη τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ 666 καί δέν τούς βολεύει
(μᾶλλον θά τήν παραλάβουν γιά νά ζήσουν ζωή χαρισάμενη...)
κι ἐπειδή ἐνοχλοῦνται νά ἐνημερώνεται ὁ κόσμος γι' αὐτόν;
Λυπούμεθα,
ἀλλά δέν θά κάνουμε τό χατήρι σέ αὐτούς τούς κάποιους.
Βάλαμε στήν ζυγαριά ἀπό τήν μία πλευρά
 τόν Ἅγιο Ἀρέθα, τόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν Σύρο
(Ὁ Ἅγιος Ἀρέθας ἐπίσκοπος Καισαρείας καί διάδοχος τοῦ Μ. Βασιλείου στόν ἐπισκοπικό θρόνο στό ἔργο του "Ἐξήγησις τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως PG 106" ἀναφέρει:
"τό χάραγμα θά δοθεῖ σάν ψῆφος (πλακίδιο, δηλαδή κάρτα) ἐντριβή καί ἐγνωσμένη ἀνθρώποις"
Ἀπό τήν ἄλλη ἔχουμε τόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν Σύρο πού στόν λόγο του "περί ἐμφάνισης τοῦ ἀντιχρίστου" ("Ἀσκητικά") μᾶς πληροφορεῖ:
"διότι τοιοῦτον τρόπο χρησιμοποιεῖ ὁ τύραννος ὥστε ὅλοι νά βαστάζουσιν τό σημάδι του πρίν ἔρθει νά ἀπατήσει τά σύμπαντα".),
 
τόν Ἅγιο Παΐσιο καί τούς ἐπισκέπτες του
καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά 
τούς γελοιοποιοῦντες καί ὑποτιμοῦντες τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666
καί ἡ ζυγαριά φυσικά καί ἀσυζητητί γέρνει στούς Ἁγίους
καί στούς ἑκατοντάδες-χιλιάδες προσκυνητές 
τοῦ Ἁγίου Παϊσίου πού τόν ἄκουσαν
καί μίλησαν μαζί του γιά τό φλέγον αὐτό ζήτημα
ἐκ τῶν ὁποίων ὅσες μαρτυρίες ἦλθαν στό φῶς
δέν ἀποκλίνουν μεταξύ τους!
Ἔφθασαν, μάλιστα, κάποιοι στό σημεῖο 
νά θεωροῦν πλαστογραφημένα τά χειρόγραφα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου:
"Τά Σημεῖα τῶν Καιρῶν" 
κι ὅτι δέν εἶναι αὐθεντικά.
Ἔχουμε νά ποῦμε τό ἑξῆς ἐπ' αὐτοῦ.
Ἄς σκεφθοῦμε γιά λίγο λογικά μέ τόν κοινό νοῦ:
ἀκόμη κι ἄν ὑποθέσουμε (δέν τό πιστεύουμε) 
ὅτι τά χειρόγραφα δέν εἶναι αὐθεντικά, 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ οἱ μαρτυρίες τῶν προσκυνητῶν
 πού συνομίλησαν ἤ ἄκουσαν τόν Ἅγιο Παΐσιο
 γιά τό θέμα τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας,
οἱ ὁποῖες πιστοποιοῦν πώς ἦταν ἀρνητικός στήν παραλαβή της!
Προσωπικά γνωρίζουμε ἔγκριτο μάχιμο Θεολόγο
πού γνώριζε πολύ καλά τόν Ἅγιο Παΐσιο ἐπί 25 χρόνια
καί μᾶς ἐπιβεβαιώνει τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Δέν θά μιλήσουμε ὅμως ἐκ μέρος κανενός χωρίς τήν ἔγκρισή του, 
(ὁ καθένας ἄς τό κάνει αὐτεξουσίως μέ εὐθύνη του)
γι' αὐτό γιά νά μήν μακρυγοροῦμε, 
θά ποῦμε τό βασικότερο καί ἐγκυρότερο ἐπιχείρημα γιά ἐμᾶς:
ἡ ἄποψη τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ 
μέ αὐτές τοῦ Ἁγίου Ἀρέθα καί τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, 
γι' αὐτό καί δέν ἤθελε νά λάβουμε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες!
Ποιά σπουδαιότερα ἐπιχειρήματα ἔχουν οἱ ἀντιφρονοῦντες;


Συντάκτης τοῦ ἄρθρου:
 
 

Συναφή ἄρθρα:
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ! 
Τό αὐθεντικό χειρόγραφο τοῦ Ἁγίου Παΐσιου τοῦ Ἁγιορείτου γιά τό 666 καί τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες!
 
 
Δύο συγκλονιστικές προφητεῖες γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη! Ἅγιος Ἀρέθας-Ἄγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΑ!
 

Μέ τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα "δεσμεύεται ὁ ἄνθρωπος στά κατάστιχα τοῦ διαβόλου"! (Τό σφράγισμα μέ λέηζερ!) Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης

 

Τό τσιπάκι τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου! (2 σημαντικά βίντεο) 


«Θὰ ἔρθει μία ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία μόνον ὅσοι βιώνουν τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ μποροῦν νὰ διακρίνουν τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό." (Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου)


Γέρων Ιουστίνος Πίρβου: «Θα έρθει η ώρα που οι ποιμένες σας θα σας πουλήσουν» Bίντεο καί μετάφραση 


Ἔχουν ἕτοιμα τά μηχανήματα-αἰσθητῆρες γιά τό σκανάρισμα σέ μέτωπο καί χέρι! Βίντεο

 
Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες! Γέρων Γεώργιος Καψάνης Βίντεο
 
 
Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Μακαριστός πατήρ Ἰωάννης Καλαΐδης Βίντεο
 
 
Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Γέρων Σάββας Ἀχιλλέως Βίντεο
 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες πατήρ Ἐλπίδιος Βίντεο

 

Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης: Όσοι πάρουν τη νέα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, δεν έχουν μέρος με το Χριστό!!! Βίντεο 
 
 
 

Ο πρώην Επίσκοπος Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Η Δ.Ι.Σ με τον Μητσοτάκη θέλει να μας εμβολιάσει με το σφράγισμα του Αντιχρίστου!

 

π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ: ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ! Βίντεο
 
 
Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες π. Ἀντώνιος Στυλιανάκης Βίντεο
 
 
Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Ἐπίσκοπος Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος Βίντεο
 
 

Ἐπιστολή-χαιρετισμός Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων γιά τήν μήν παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη στήν συγκέντρωση ἐν Θεσσαλονίκῃ 3-9-23!

 

«Φακέλωμα του πολίτη» οι νέες ταυτότητες. Ενημερωτική εκδήλωση της NIKHΣ στο ΣΕΦ Βίντεο

 

Ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Ἀντώνιος μιλάει ὀρθά γιά τήν ψηφιακή κάρτα! Βίντεο

 

Γιά τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος «Ἐγώ λέω ὄχι!» Βίντεο

 

ΜΗΝΥΜΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ....στήν ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τῆς 6.9.2023 (ν. ἡμ.) - περί ψηφιακῶν ταυτοτήτων- κάρτα πολίτη. Ἁγιορείτης Κελλιώτης 

 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος

 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ

 

Γιά τίς τἠλεκτρονικές ταυτότητες: "ἄν τίς πάρουμε καί δέν ἀντιδράσουμε θά τιμωρηθοῦν καί οἱ ἄρχοντες καί ὁ λαός!" π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῑος

 

 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Γέρων Γαβριήλ Βίντεο

 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος

 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες: "ἄν τίς πάρουμε καί δέν ἀντιδράσουμε θά τιμωρηθοῦν καί οἱ ἄρχοντες καί ὁ λαός!" π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῑος 

 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλίες περί ταυτοτήτων, σφραγίσματος καί Ἀντιχρίστου Γέρων Σάββας Ἀχιλλέως

 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες: "Δέν πρέπει νά τίς πάρουμε!" Ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος Βίντεο

 

Τι μας διδάσκει ένα βιβλίο (1.0): Για το δικτατορικό ηλεκτρονικό σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης Γέρων Ιουστίνος Πίρβου, Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης Βίντεο

 

Γιά τίς νέες ταυτότητες Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἱερώνυμος: «Μήν βιάζεστε νά πάρετε τίς νέες ταυτότητες – Ὄχι πρίν τό 2026» Βίντεο

 

ΟΧΙ στις νέες ταυτότητες! ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Βίντεο

 

Για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τι είχε πει ο Όσιος Πορφύριος το 1982

 

Ἕνα ἁπλό ρητορικό ἐρώτημα γιά τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ δωράκι τόν Προσωπικό Ἀριθμό! Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 24-09-23:«Ἠλεκτρονική ταυτότητα:ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφράγισμα Βίντεο

 

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες! "Μήν πάρει κανείς τέτοια ταυτότητα. Εἶναι σημάδι τοῦ ἀντιχρίστου!... Στούς χίλιους ἕνας μόνο θά ἀντισταθεῖ!" Μακαριστός Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)