Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Τό προσυνοδικό κείμενο περί "ἑνότητας", τό συνοδικό λογότυπο περί "ἑνότητας", ἡ πλανεμένη "ἑνότητα" καί ἡ ἀληθινή ἑνότητα πού σᾶς κρύβουν!!!

Τό προσυνοδικό κείμενο περί "ἑνότητας",
τό συνοδικό λογότυπο περί "ἑνότητας",
ἡ πλανεμένη "ἑνότητα"
καί ἡ ἀληθινή ἑνότητα πού σᾶς κρύβουν!!!


Προσέξτε πῶς τό λογότυπο τῆς ἐπερχομένης Συνόδου: 
"He called all to unity" (κατά τό: "ἵνα ὦσιν ἕν")  

παραπλανᾶ πρός παναιρετική "ἑνότητα", ὅταν ἡ φράση εἶναι ποκομμένη αύθαιρέτως ἀπό τήν εὐαγγελική συνάφεια μέ τήν ὁποία γειτνιάζει καί κυρίως...ὅταν "συνοδεύεται" ἀπό ἀντορθόδοξα θέματα, φρονήματα καί συμπεριφορές!  
Τό προσυνοδικό κείμενο πού ψηφίσθηκε θέτει ὡς ἕνα ἀπό τά πιό κυρίαρχα, ἀλλά καί πιό πονηρά καί ἄκρως ἐπικίνδυνα θέματα στήν ἐπερχόμενη Σύνοδο τῆς συμφορᾶς, πού εἶναι:
"Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο"!...

Δηλαδή μέ τίς αἱρέσεις, γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους.

Ἤδη καί μόνο ἀπό αὐτήν τήν παρατήρηση, ἄν κάνουμε λίγη ἁπλή θεολογική ἀριθμητική, βλέπουμε τόν συνδυασμό: 
"ἵνα ὦσιν ἕν" + "ὑπόλοιπος χριστιανικός κόσμος".
Ξεκάθαρο τό μήνυμα καί ὁ σκοπός τῆς Συνόδου: 
=Η ΕΝΩΣΗ μέ τούς αἱρετικούς! 

Ἄς ἀναπτύξουμε, ὅμως, τό θέμα βαθύτερα θεολογικά: 

Ὄντως, ὁ Κύριος εἶπε: "ἵνα ὦσιν ἕν", δηλαδή "γιά νά γίνουν ἕνα", λλά ὄχι ἀπροϋπόθετα μέ τόν κάθε καρυδιᾶς καρύδι αἱρετικό.
Δεῖτε τί εἶπε ὁλοκληρωμένα ὡς προϋπόθεση ἑνότητας καί προσέξτε ἰδιαιτέρως τίς ὑπογραμμίσεις:
 "Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,

 ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, 

ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 
  καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν,
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν,
 καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας 
καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.  
 πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, 
θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ᾿ ἐμοῦ
ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι
ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 
πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω
ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας· 
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω,
 ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς". 
(Κατά Ἰωά. 17, 20-26)
Ρωτοῦμε βάσει τῶν ὑπογραμμίσεων:
1. Οἱ αἱρετικοί πιστεύουν μέ εὐαγγελική ἀκρίβεια καί συνέπεια διά τοῦ λόγου τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἱερῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων τους στόν Χριστό;
2.  Οἱ αἱρετικοί εἶναι "ἕνα" μέ τόν Χριστό ὅπως καί ὁ Υἱός εἶναι "ἕνα" μέ τόν Πατέρα Του, μή τηρώντας τίς ἐντολές Του καί τούς Κανόνες τῶν Ἀποστόλων Του;
3.  Οἱ αἱρετικοί πού δέν πιστεύουν ὀρθῶς σέβονται τήν δόξα τοῦ Θεοῦ Πατρός πού εἶναι "ἕνα" μέ τόν Υἱό καί μποροῦν νά γίνουν "ἕνα" μέ τόν Θεό καί μέ τόν κάθε πιστό πού εἶναι μέτοχος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ὡς πιστεύων ὀρθῶς καί ὡς τηρῶν τάς ἐντολάς Του;
4. Οἱ αἱρετικοί ὡς ἀποκομμένα αὐτοβούλως ξερά κλήματα ἐκ τῆς Ἀμπέλου τῆς Ζωῆς, δηλαδή τῆς Ζώσης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μποροῦν νά εἶναι "τετελειωμένοι";
5. Οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά εἶναι ὅπου εἶναι καί ὁ Χριστός, ἀφοῦ δέν τηροῦν τίς ἐντολές Του καί δέν ὑπακοῦν στούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Του, καί ἐνῶ ὁ Χριστός εἶπε· "ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με" (Ἰωά. 14, 21);
6. Οἱ αἱρετικοί γνωρίζουν τόν Ἀληθινό Θεό καί μποροῦν νά μετέχουν στήν Ἄκτιστη Δόξα Του καί νά τήν θεωροῦν, ὅταν μάλιστα δέν πιστεύουν στήν Ἄκτιστη Χάρη, ἀλλά στήν κτιστή..., ὅπως οἱ παπικοί, οἱ προτεστάντες καί ὄχι μόνο αὐτοί;
7.  Οἱ αἱρετικοί μέ τά κοσμικά ἀνθρώπινα ἀλλοιωμένα δόγματά τους (ὄχι τά θεϊκά, ὀρθά καί τέλεια) μποροῦν νά γνωρίσουν τόν Θεό καί τόν Υἱό Του Χριστό πού μᾶς ἀπέστειλε, ὅσο ἐμμένουν στίς κακοδοξίες τους, ἤ γίνονται ἕνα μέ τόν κάθε Ἀντίχριστο πού κι αὐτός πηγαίνει κόντρα στίς ἐντολές τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ;
8. Χριστός γνωρίζει τό ὄνομά Του στούς αἱρετικούς ἀφοῦ δέν ἐπιθυμοῦν νά Τόν γνωρίσουν ἐν ἀληθείᾳ καί οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά Τόν ἀγαπήσουν καί νά μείνουν στήν ἀγάπη Του, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀγαποῦν τίς κακοδοξίες τους καί τήν διαστρεβλωμένη εἰκόνα πού "δημιουργοῦν" βλασφήμως γιά τόν ἴδιο τους τόν Δημιουργό
9. Οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά ἐπικαλοῦνται "ἀγάπες" καί "ἑνότητες", ἐνῶ δέν γνωρίζουν τόν Ἀληθινό Θεό, καί ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέει ξεκάθαρα πώς μόνο σέ αὐτούς πού γνωρίζουν τόν Πατέρα καί πού ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τούς Τόν γνωρίζει μποροῦν νά γίνουν "ἕνα";
"καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω,
 ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς"
  

Συμπέρασμα καί ταυτόχρονα Πνευματική Συνταγή:
Μελετᾶτε τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες ταπεινά προσευχόμενοι, γιά νά μήν σᾶς πλανοῦν, γιά νά μήν σᾶς πιάνουν κορόιδα καί γιά νά μήν βρίσκεσθε σέ  ἐφάμαρτο ὕπνο. Εἶναι ἐντολές!
Ὁ Κύριος δέν εἶπε τυχαῖα: "ἐρευνᾶτε τάς γραφάς" (Ἰωά. 5, 39), οὔτε εἶπε τυχαῖα: «γνώσεσθε τὴν Ἀλήθειαν, καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η´ 32), οὔτε εἶπε τυχαῖα: "γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν" (Ματθ. 26, 41).  
Ἄν δέν τά κάνουμε αὐτά εἶμαστε πνευματικά χρεωκοπημένοι τῇ Πίστει ἐκ προοιμίου καί ἕρμαια τοῦ κάθε πονηροῦ καί τοῦ κάθε κακόφρονος πρός ἀπώλειαν!
Μή γένοιτο. Ἀμήν καί τῷ Θεῷ δόξα!  
 

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου τό:


 

 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)