Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 4 Ιουνίου 2016

Γιατί Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες μας καί Σεβαστοί Πατέρες μας δέν λέτε τά πράγματα μέ τό ὄνομα τους; Περί τῆς προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου.


Γιατί Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες μας
καί Σεβαστοί Πατέρες μας
δέν λέτε τά πράγματα μέ τό ὄνομα τους;
Περί τῆς προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου. 

http://www.romfea.gr/images/article-images/2016/01/naupaktoy.jpg

Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ παρόντος ἄρθρου, δεῖτε τήν συνέχεια ἐδῶ:
Ἡ συνειδητή ἀποφυγή τῶν λέξεων: "αἱρέσεις" καί "μετάνοια" ἀπό τίς συνοδικές καί διορθωτικές φράσεις ἀφήνουν ξεκάθαρα περιθώρια ἕνωσης! (Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου τῆς προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου)

καί ἐδῶ:
Λίγες ἀλλά οὐσιαστικές παρεμβάσεις σέ πρόσφατο κείμενο τοῦ Ἐπισκόπου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱεροθέου, ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

καί ἐδῶ:
Γιατί δέν ἀνεβαίνουν τά σχόλια πού παραπέμπουν στό ἄρθρο τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ γιά τά γραφόμενα Ἐπισκόπου Ναυπάκτου περί τῆς Συνόδου Κρήτης; (Καί κατά καιρούς καί σέ ἄλλες περιπτώσεις δέν ἀνέβηκαν...)
  

Σήμερα θά ἀσχοληθοῦμε γιά λίγο μέ ἕνα ἀπό τά πολλά ἀντορθόδοξα σημεῖα τῆς θεματολογίας τῆς ἐπερχομένης "Ἁγίας" (;) καί "Μεγάλης" Συνόδου.

Ἡ φράση τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου: "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ' αὐτῆς" (ἄρθρο 6), ὅπως καταλαβαίνουμε ὅλοι ἐπικυρώνει ἐκκλησιαστικῶς τήν ὕπαρξη καί ἀναγνωρίζει τό περιεχόμενο, διά τῶν ὅρων "Ἐκκλησιῶν", "Ὁμολογιῶν", "ἀναγνωρίζει" τίς "χριστιανικές" ἑτεροδιδασκαλίες καί πεποιθήσεις, πρᾶγμα ἀπαράδεκτον!

Ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου κ.κ. Ἱερόθεος, πρόσφατα εἰσηγήθηκε τήν ἀνασκευή τῆς φράσεως, ὡς ἑξῆς: 
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία γνωρίζει ὅτι ταυτίζονται τά χαρισματικά καί τά κανονικά ὅριά της, καθώς ἐπίσης γνωρίζει ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλαι Χριστιανικαί Ὁμολογίαι, αἱ ὁποῖαι ἀπεκόπησαν ἐξ αὐτῆς καί δέν εὑρίσκονται ἐν κοινωνίᾳ μετ' αὐτῆς".


Ἡ ἀλλαγή τῆς φράσεως εἶναι ἀσυζητητί ἐπιβεβλημένη!
Παρόλ' αὐτά, ὡς ἐνεργά μέλη τοῦ πληρώματος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τῆς μοναδικῆς Ὀρθοδοξίας, ἔχουμε μία σοβαρή ἔνσταση.
Συμφωνοῦμε μέ τήν προτεινόμενη ἀλλαγή, ἐκτός ἀπό τό ἑξῆς:
Ὁ ὅρος "Χριστιανικαί Ὁμολογίαι" νά ἀντικατασταθεῖ μέ τό "ΑΙΡΕΣΕΙΣ"!!!

Δυστυχῶς, συμφωνοῦν κάποιοι ρασοφόροι μέ τήν πρόταση τοῦ Ναυπάκτου, ὅπως π.χ. ὁ π. μμανουήλ Χατζηδάκης, Ἱερεῦς τῆς Ἀρχιεπισκοπς Ἀμερικῆς, καί ἄλλοι βέβαια, βάζοντας νερό στό κρασί τους σέ κάτι τόσο σημαντικό, ἐνῶ σέ γενικές γραμμές τοποθετοῦνται σωστά σέ ἄλλα ζητήματα πού ἀφοροῦν τή Σύνοδο.
  • Γιατί Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι μας καί Σεβαστοί Πατέρες μας δέν λέτε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους;
  •  Γιατί φοβᾶσθε (ἤ κάτι ἄλλο...) νά μήν ὑπάρχει σέ Σύνοδο ἡ λέξη: "αἱρέσεις", τή στιγμή πού οἱ Σύνοδοι κατ' ἐξοχήν συνέρχονταν γιά νά καταδικάσουν τίς αἱρέσεις;
  •  Γιατί δέν κάνετε δογματικῶς ὀρθές καί εὐθεῖες εἰσηγήσεις καί κατεβάζετε τόν πήχυ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Τέλειου Λόγου τοῦ Θεοῦ;
Μέ αὐτήν τήν ταχτική (τήν ἐσκεμμένη ἤ τήν ἀνεπίγνωστη), θά ἐξαλείψετε τήν λέξη "αἵρεση" καί τήν χρήση της ὡς πρᾶγμα ἐφάμαρτον, ἀλλά ΟΧΙ καί τήν "βασιλεία" τῶν αἱρέσεων! 
Ἐνώπιον τοῦ Τέλειου Θεοῦ δικαιολογοῦνται μεσοβέζικες "λύσεις" καί τό ἀρχαῖο ρητό: "τό μή χερρον βέλτιστον"; 
Ὁ Κύριος εἶπε:
«ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι» (Λουκ. 21, 33).
Ἐπίσης εἶπε:
"ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται" (Ματθ. 5, 18).

Ἐπειδή δέν βλέπουμε αὐτό τό πνεῦμα εὐθύτητας καί δογματικῆς ὀρθότητας στούς Ἱεράρχες μας, δυστυχῶς, καί τό κακό συνεχίζεται...εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς σημαντικώτερους λόγους πού ζητᾶμε τήν ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ καί ἀκολούθως κι ἐπιτακτικῶς τήν βαθειά ΜΕΤΑΝΟΙΑ καί τήν συστηματική ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ πάντων (εἰδικά τῶν ρασοφόρων)!Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:


LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)