Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Παραινετικά Κεφάλαια Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ, Α΄

Παραινετικά Κεφάλαια
Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ,
Α΄ 

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/Agion_pics/Jan_13.jpg 

Διαβάστε τά ἄλλα κεφάλαια, ἐδῶ: Α΄ , Β΄ , Γ΄Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄ , Z' , Η΄ , Θ΄ , Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ' , ΙΔ' , ΙΕ΄ , ΙΣΤ'

http://poimin.gr/wp-content/uploads/2015/05/diavasma.jpg
Πρόσεχε μέ ἀκρίβεια τόν ἑαυτό σου, ἀγαπητέ, ἔχοντας τήν πεποίθησι καί τή πίστι ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστό, ἄν καί ἦταν Θεό καί εἶχε ἀπερίγραπτη δόξα καί μεγαλωσύνη, ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά τόν ἔχουμε πρότυπό μας καί νά βαδίζουμε στά ἴχνη Του. 

Ταπεινώθηκε ὑπερβολικά γιά μᾶς, ὥστε πῆρε μορφή δούλου καί ἀψήφησε ντροπή καί μεγάλη φτώχεια. Ὑπέμεινε πολλές καί αἰσχρές ὕβρεις, καί καθώς ἔχει γραφῆ: "Ὥς πρόβατον ἐπί σφαγήν ἤχθη καί ὡς ἀμνός ἐναντίον τού κείροντος αὐτόν ἄφνος, οὔτε οὐκ ἀνοίγε τό στόμα αὐτοῦ, ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις ἀυτοῦ ἤρθη" (Ἡσ. νγ΄ 7-8)

Θανατώθηκε μέ πολλού ἐξευτελισμούς γιά μᾶς, ὥστε καί μεῖς σύμφωνα μέ τήν ἐντολή Του πρόθυμα νά ὑποφέρουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας τίς δίκαιες ἤ τίς ἄδικες ὕβρεις, τούς ἐξευτελισμούς, τήν περιφρόνησι, τίς καταλαλιές, τό μέχρι θανάτου μαστίγωμα πού μᾶς ἔκανε ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος.

Στίς περιπτώσεις αὐτές καί σύ μήν ἀντιμιλᾶς, ὅπως τό πρόβατο πού ὁδηγεῖται στήν σφαγή καί ὅπως τό ἄλογο ζῶο. 
Μᾶλλον νά προσεύχεσαι, ἄν μπορῆς. Διαφορετικά νά σιωπᾶς τελείως μέ πολλή ταπείνωσι.
 
Ἱερά Μονή Παρακλήτου
Γιά τό διαδίκτυο, ἀπό τό:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)