Σελίδες

TRANSLATOR

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Οἱ ἄντρες προσκυνητές θά συνεχίζετε νά ἐπισκέπτεσθε τό Ἄγιον Ὄρος μετά τήν μετασυνοδική ἁγιορείτικη ἀφωνία, κακοφωνία καί κακοτροπία; Προβληματισμός πρός ἅπαντα Ὀρθόδοξο!!!

 Οἱ ἄντρες προσκυνητές 
θά συνεχίζετε νά ἐπισκέπτεσθε τό Ἄγιον Ὄρος
μετά τήν μετασυνοδική 
ἁγιορείτικη ἀφωνία, κακοφωνία
καί κακοτροπία;
Προβληματισμός πρός παντα Ὀρθόδοξο!!!

https://thumbs.dreamstime.com/t/closeup-old-scary-pumpkin-jack-isolated-white-background-35117773.jpg
 https://fdathanasiou.files.wordpress.com/2013/07/images3.jpg?w=600


Αἰδς Πατέρες !!! Μιλῆστε καί πράξτε τά δέοντα !!!
(Φρίξτε καί μέ αὐτήν τήν 
ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους:

Παρέμβαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας: 
«Τά θεσμοθετημένα ὄργανα ἐκφράζουν 
τό Ἄγιον Ὄρος»! 
Τήν Ἀλήθεια τήν ἐκφράζουν;...) 


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ 
ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ
ΕΣΤΑΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ:
ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΑΝ
Η ΠΡΩΤΗ (ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ)
ΣΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΟΝΑΧΩΝ
ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ (ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ) ΣΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ!

 

29 Ἱουλίου 2016.
Εἴμαστε ἕνα μῆνα μετά τήν λήξη τῆς ψευδοσυνόδου Κρήτης 2016 καί τίς κατάπτυστες ἀποφάσεις της πού προδίδουν τήν Ὀρθοδοξία  
(βλέπε:
Εἴμαστε ἕνα μῆνα μετά τήν βλασφημία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ὅλων τῶν αἰώνων καί ὅλων ὅσων καλῶς ἐδογμάτισαν 
(βλέπε:
Εἴμαστε ἕνα μῆνα μετά τίς πρῶτες διώξεις καί τιμωρίες (τίς φανερές...) κάποιων μεμονωμένων Ἁγιορειτῶν Πατέρων πού ἔκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ἤ πού προειδοποιοῦν ὅτι θά τό κόψουν
(βλέπε: 
καί:
Τέλος, εἴμαστε ἕνα μῆνα μετά τήν μαζική κατακραυγή καί ἀποκήρυξη τῆς ψευδοσυνόδου Κρήτης ἀπό τήν συντριπτική πλειοψηφία τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ κόσμου. 
Μονάχα οἱ 4 Ἐκκλησίες πού δέν συμμετεῖχαν μετά τῶν ποιμνίων τους ἀριθμοῦν κατά πολύ περισσότερο ἀπό τό ἥμισυ τῶν συμμετεχόντων Ἐπισκόπων μετά τῶν ποιμνίων τους! Ἄν συνυπολογίσουμε καί τούς Ἐπισκόπους πού δέν συμμετεῖχαν στήν Σύνοδο μετά τῶν ποιμνίων τους (εἴτε γιατί δέν ἐκκλήθησαν, εἴτε γιατί δέν ἤθελαν κι ἀπέφυγαν νά συμμετάσχουν), καθώς καί τῶν διαφωνούντων μέ τίς συνοδικές ἀποφάσεις συμμετεχόντων Ἐπισκόπων μετά τῶν ποιμνίων τους, ἀλλά καί μεγάλο μέρος τῶν ποιμνίων τῶν συμμετεχόντων Ἐπισκόπων πού συμφώνησαν μέ τά συνοδικά κείμενα, πού ὅμως αὐτά δέν συμφωνοῦν μαζί τους, τότε: ἔχουμε νά κάνουμε μέ μία ληστρική Σύνοδο τῆς μειοψηφίας, (καί ὄχι τῆς "ὁμοφωνίας"), τῆς ὀλιγοφωνίας καί τῆς παραφωνίας, τόσο ἐξ ἐπόψεως πνευματικοῦ-δογματικοῦ περιεχομένου, ὅσο κι ἐξ ἐπόψεως ἁπλῆς ἀριθμητικῆς τοῦ Δημοτικοῦ στόν ὑπολογισμό τῶν συμμετεχόντων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας: 
1.    στήν διαδικασία ὀργάνωσης, 
2.    πραγματοποίησης 
3.    καί ἀποδοχῆς της!

Πρίν ἀρκετά χρόνια, σέ καιρούς λιγότερο πνευματικά χαλεπούς, ὁ θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κορναράκης κατονόμασε τό Ἅγιον Ὄρος· "ἀποσαθρωμένο ὁπωροφυλάκιο Ὀρθοδοξίας", ἀποδίδοντας του εὐθύνες γιά τήν ἀντορθόδοξη καί μή μάχιμη στάση του ἀπέναντι στίς προδοτικές "ἀγάπες" τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου μέ τόν Πάπα, λέγοντας·
"Δεν διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας.
 
Αντίθετα, επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!". 
(βλέπε:  
Το Περιβόλι της Παναγίας αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!! Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.).
Ἀλήθεια; Τί θά ἔλεγε σήμερα ὁ κ. Κορναράκης, μετά τήν διεξαγωγή μίας "πανορθόδοξης" "συνόδου" μέ ἀντορθόδοξη διοργάνωση καί ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις πού ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ὅ,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα γιά τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, τούς Ἁγίους Θεοφόρους Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, καί ὅσα καλῶς ἐδογμάτισαν; Θά μιλοῦσε ξανά ἁπλῶς γιά "ἀποσαθρωμένο ὁπωροφυλάκιο" ἤ γιά τελειωμένη χωματερή;...Γιατί ἀκόμη καί τά σάπια κάποια στιγμή παίρνουν χειρότερη μορφή, ἀποσυντίθενται καί γίνονται χῶμα καί τά ὁπωροφυλάκια πού ἐγκαταλείπονται ἀπό τά ὑγειῆ ἀγαθά καί πού γεμίζουν μέ χώματα γίνονται χωματερές.
Ὅπου σάπια=κακοδοξίες, ἀπουσία ὁμολογίας.
Ὅπου χῶμα=πνευματικός θάνατος.
Ὅπου ὑγειῆ ἀγαθά=ὀρθή Πίστη.
Ὅπου χωματερή=τόπος ἀπωλείας. 
Πόσα χρόνια πέρασαν ἀπό ἐκείνη τήν δήλωση; Διαπιστώνουμε ἐν ἔτει 2016 πώς ὄντως ἡ σαθρότης πού χρονίζει γίνεται ἀποσύνθεση.
Ἐρωτοῦμε:
Ποῦ εἶναι ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τί ἀνακοινώνει ὡς θέσεις της γιά τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κρήτης ἐν Κολυμπαρίῳ 2016;
Μέχρι τώρα, ὄχι μόνο δέν εἶναι πουθενᾶ, ὄχι μόνο δέν ἀνακοινώνει τίποτε, ἀλλά ἐπιτρέπει ἐπιλεκτικῶς βουβά καί τυφλά τίς διώξεις καί τιμωρίες Ἁγιορειτῶν Πατέρων πού ἔκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ παναιρεσιάρχη Πατριάρχη!
Μέχρι σήμερα σιωπή ἰχθύος στά δογματικά ζητήματα καί ἀνοχή στίς διώξεις καί στίς τιμωρίες! 
Ποῦ εἶναι οἱ Ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔστω καί μεμονωμένα, νά μᾶς δώσουν μία ἀνάσα ζωῆς αἰωνίου, νά ἀνακοινώσουν τίς θέσεις τους γιά τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κρήτης ἐν Κολυμπαρίῳ 2016;
Μέχρι τώρα, ὄχι μόνο δέν εἶναι πουθενᾶ, ὄχι μόνο δέν ἀνοικοινώνουν τίποτε, ὄχι μόνο δέν ἀντιδροῦν στίς διώξεις καί τιμωρίες τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων πού ἔκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ παναιρεσιάρχη Πατριάρχη, ἀλλά κάποιες Μονές (Μονή Χιλανδαρίου, Μονή Μεγίστης Λαῦρας) ἔσπευσαν γρήγορα-γρήγορα νά ἀναλάβουν ρόλο θύτη καί ἐκτελεστῆ τῶν ἀγωνιστῶν Μοναχῶν μέ ἐκδιώξεις των καί τιμωρίες των!
Μέχρι σήμερα σιωπή ἰχθύος, ἀνοχή στίς διώξεις καί στίς τιμωρίες, καί ἀκόμη χειρότερα αὐτοχειρία των μέ διώξεις καί τιμωρίες!  
Ντροπή στό Ἐπίσημο Ἅγιον Ὄρος!
Ντροπή στίς Μονές-terminators (ἐξολοθρευτές)!
Ντροπή στίς Μονές τῆς ἀφωνίας!
Ντροπή στό σημερινό ἁγιορείτικο ὄνειδος ὅλων τῶν χιλιάδων Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Γερόντων πού ἐβίωσαν εἰς τό Περιβόλι τῆς Παναγίας ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι", τιμῶντας τόν Θεόν, τούς Ἱερούς Κανόνες, τήν Ἱερά Παράδοση καί προπάντων τήν Παναγία Μητέρα τους πού τούς φιλοξένησε διά τόν ἁγιασμόν των, στό μοναδικό φιλέτο γῆς παγκοσμίως πού ἐπέλεξε ὡς κτῆμα της, στόν Ἑλληνικό Ἄθωνα!
Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς ἄντρες πού ἐπισκέπτεσθε τό Ἅγιον Ὄρος.
Θά συνεχίζετε νά ἐπισκέπτεσθε αὐτό τό συνδρομητικό "ἁγιορείτικο ἔκτρωμα" τῆς παναιρετικῆς-οἰκουμενιστικῆς-νεοεποχίτικης μετάλλαξης;
Θά συμμετέχετε στίς Ἀκολουθίες του μέ τό ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη καί θά ἀνεβαίνετε μαζί του εἰς πνευματικάς θεωρίας;...
Θά τούς συνδράμετε οἰκονομικά καί ὑλικά γιά νά ἔχουν ἀπασχολημένο τό στόμα καί νά μή μιλᾶνε;
Κι ἄν συνεχίσετε νά πηγαίνετε, ποῦ θά πηγαίνετε ἀπό ἐδῶ καί ἐμπρός;
Σέ κάποια μεμονωμένα ἄξια Γεροντάκια σέ κελλάκια καί ἀσκητάρια πού δέν προδίδουν τήν πίστη καί εἶναι πρός τό παρόν στό ἀπυρόβλητο γιατί δέν ἔχουν πρόσβαση στήν δημοσιότητα...
ἤ 
στίς Μονές πού ἐκδιώκουν καί τιμωροῦν τούς ὀρθοφρονοῦντες Μοναχούς τους ἤ κατάπιαν τόν λοστό στά ὕψιστα καί σωτηριολογικά θέματα ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως;
Ἡ ἀπόφαση δική σας. Τό ἴδιο καί ἡ εὐθύνη σας. Ἐμεῖς ρωτοῦμε.

Κλείνοντας, εὐχόμαστε νά δοῦμε σύντομα θαῦμα ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δηλαδή πνευματική ἀνάνηψη καί ἔγερση.
Πρῶτοι θά γράψουμε τά εὐχάριστα, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, θά βάλουμε εὐλόγησον δημόσια, θά φιλήσουμε τούς πόδας τῶν Ἁγιορειτῶν καί θά δοξάσουμε τόν Θεόν.
Εὐχόμαστε νά δοῦμε σύντομα ἀνάκληση τῶν διωγμῶν, τῶν τιμωριῶν καί τῆς ἀφωνίας ἐκ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἐξ ὅλων τῶν Ἱερῶν Μονῶν.
Προσοχή!
Δέν θά ἀρκεστοῦμε σέ ὀρθοτομοῦσες μελέτες καί ὀρθοτομοῦντα κείμενα μεμονωμένων Ἁγιορειτῶν Πατέρων πού ἀγωνίζονται μεμονωμένα ὑπέρ Πίστεως καί κρατοῦν στήν πλάτη τους τό ὅποιο κύρος ἀπέμεινε στόν Ἅγιον Ὄρος. Δέν πρέπει χάριτι αὐτῶν νά στρουθοκαμηλίζουμε ἀπέναντι στήν ἀπαράδεκτη μέχρι τώρα στάση τοῦ σύσσωμου Ἐπίσημου Ἁγίου Ὄρους καί νά μήν παραδεχόμαστε τήν πραγματικότητα.
Δέν θά βάλουμε ἄλλο στάχτη στά μάτια μας καί μέλι στά αὐτιά μας
εἰς ἀντικατάστασιν ὅσων πρέπει νά δοῦμε καί νά ἀκούσουμε ἀπό τό Ἐπίσημο Ἅγιον Ὄρος σχετικά μέ τήν ληστρική Σύνοδο, τό ὁποῖο ἄν συνεχίσει τήν πορεία του κατ' αὐτόν τόν τρόπο, θά μετατραπεῖ ἀπό Περιβόλι τῆς Παναγίας σέ παράκτιους βραχώδεις γκρεμούς ὀλέθρου τῆς Ὀρθοδοξίας. Σέ μία τέτοια ἀπευκτέα περίπτωση, ἴσως ὁ Θεός ἐπιτρέψει τήν ἄρση τοῦ ἄβατου γιά τίς γυναῖκες, τήν μετατροπή τοῦ Ἁγίου Ὄρους σέ τουριστικό θέρετρο, ἕναν καταστροφικό σεισμό ἤ κάτι ἄλλο παιδαγωγικό...πρός ταπείνωσιν, ἐπίγνωσιν καί μετάνοιαν.
Αἰδς "Πατέρες" (;) !!! Μιλῆστε καί πράξτε τά δέοντα !!!
Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)