TRANSLATOR

Σελίδες

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

''Ὅταν ὁ Θεός θελήσει θά προχωρήσουμε στήν ποθητή ἑνότητα''! Δήλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καί "ἐργάτη" τῆς παναιρετικῆς Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου! Μετά τῶν δεόντων σχολίων ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.

pope berth
 Ἐπίσκοποι τῆς προδοσίας
πού ὑπογράψατε τά κατάπτυστα κείμενα τῆς ψευδοσυνόδου
καί ἐσεῖς πού βουβαθήκατε καί δέν κόβεται μνημόσυνο,
δεῖτε τόν Πατριάρχη τῆς προδοσίας
νά κοκκορεύεται δημόσια, ἀπροκάλυπτα 
καί "(ψευδο)συνοδικῶς ἐπικυρωμένα" γιά:
  •  τούς μικτούς γάμους, 
  •  γιά τήν "ἐνότητα" μέ τίς αἱρέσεις 
  • καί γιά τήν Πανθρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ  τοῦ Π.Σ.Ε.

Διαβάστε καί αὐτό:
Εὐχαριστήρια Ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου πρός ρασοφόρους καί λαϊκούς τῆς Κρήτης γιά τήν προδοσία τῆς ψευδοσυνόδου! "Διετυπώσαμεν...όσα παρελάβομεν παρά των θεοφόρων Πατέρων ημών"! Τραβᾶμε τά μαλλιά μας... καί δέοντα σχόλια ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
 

Συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δημοσιεύει σήμερα η ιταλική εφημερίδα La Repubblica με ιδιαίτερη αναφορά στην σημασία της Πανορθόδοξης Συνόδου που έλαβε πρόσφατα χώρα στην Κρήτη.


«Ή Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, μέσα από τα κείμενα πού επεξεργάστηκε και ενέκρινε, κατάφερε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες του σύγχρονου Ορθοδόξου Χριστιανού, αναλύοντας και διευθετώντας καθημερινά ποιμαντικά προβλήματα, όπως οι μικτοί γάμοι καθώς και οι σχέσεις μετά τοy λοιπού Χριστιανικού κόσμου και η σημασία των διαλόγων σε διαχριστιανικό και διαθρησκειακό επίπεδο», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπό δῶ καί πέρα θά ἀνεμίζει ἀναίσχυντα στούς λόγους καί στά ἔργα του τούς ἀντι-ιεροκανονικούς μικτούς γάμους μέ τούς αἱρετικούς, τίς "σχέσεις"  μέ τούς αἱρετικούς ("γενεά πόρνη καί μοιχαλίς"!!!...) καί τούς οἰκουμενιστικούς διαλόγους μέ τά "διαμόνια τῶν ἐθνῶν" τῆς συγκατάθεσης  καί τῆς ἔκπτωσης τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅσο συνεχίζει ἡ μνημόνευσή του καί ἡ μή ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ τῆς ψευδοσυνόδου ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τούς Ἐπισκόπους-Μοναχούς-Κληρικούς-καί λαϊκούς πού δέν πράττουμε τά δέοντα ὑπέρ Πίστεως, λόγῳ καί ἔργῳ! 
Ὅσο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀναλαμβάνει τίς εὐθύνες του καί νά πράξει τό ὁμολογιακό καθῆκον του ἀπέναντι στήν πιό ληστρική Σύνοδο ἀνά τούς αἰῶνας, ἀποκηρύσσοντάς την καί κόβοντας μνημόσυνο, ὁ παναιρεσιάρχης Πατριάρχης καί ο παρατρεχάμενοι προδότες θά νομιμοποιοῦν τή Σύνοδο στήν συνείδηση τοῦ ὀρθοδόξου κόσμου, πού δυστυχῶς ἀπαρτίζεται πλειοψηφικά ἀπό δογματικά ἀκατήχητους ἤ ἐλλιπῶς κατηχημένους χλιαρούς Χριστιανούς!).


Τόνισε επίσης ότι «η παρουσία παρατηρητών εκ μέρους των ετεροδόξων Εκκλησιών και των Χριστιανικών οργανισμών, αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της σπουδαιότητας την οποία αποδίδει ή Ορθόδοξη Εκκλησία στην συνεργασία με τους λοιπούς χριστιανούς» 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: 
Στό σημεῖο αὐτό, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, πού σημειωτέον ζεῖ στήν φαντασία του τήν ἀπείρου κάλλους Συνοδική νίκη του-νίκη πρός τό παρόν  καί παρ' ἀνθρώποις ὄμως...-μᾶς ἀνακοινώνει εὐθαρσῶς πώς ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ("λοιπούς χριστιανούς")!).

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει επίσης την πεποίθηση ότι πέρα από τον συνεχιζόμενο διμερή διάλογο με την Καθολική Εκκλησία, υπάρχει περιθώριο για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως ήταν η επίσκεψη στην Λέσβο «με τον αδελφό πάπα Φραγκίσκο», ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης προς τους πρόσφυγες».
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἐπιπλέον, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος δέν μᾶς ἀφήνει λεπτό χωρίς νά μᾶς κάνει σαφές λόγῳ καί ἔργῳ τήν "ἀδελφοσύνη" πού τόν δένει μέ τόν καταραμένο (κατά τόν Ἄγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό) καί αἱρετικό (βλέπε: Οἱ Σύνοδοι πού κατεδίκασαν τόν παπισμό ὡς αἵρεση) πάπα
καθώς καί τίς λίγο πρίν τήν Σύνοδο (διόλου τυχαῖες χρονικά, ὄπως σᾶς ἀποκαλύπταμε καί τότε...) συμπροσευχές στήν Λέσβο (βλέπε:
καί:
Οἱ ἀνώτεροι ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες Πατριάρχης καί Ἀρχιεπίσκοπος συμμετεῖχαν σέ συμπροσευχές ἐνάντια στούς Ἱερούς Κανόνες καί καθίστανται καθαιρετέοι!!! Συμπροσευχή Νο2 (βίντεο & φωτό))
Καί βεβαίως, μᾶς προετοιμάζει γιά τήν διαβολική συνέχειά τους μέ "κοινές δράσεις" καί "πρωτοβουλίες", ὅπως ἐξαγγέλει, καί πού ὁ ἔχων σῶας τάς πνευματικάς του φρένας καταλαβαίνει πώς θά σημάνουν ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ! Ἡ ἕνωση, ὅμως, ἤδη ὑπάρχει, ὑφέρπει καί ὐποσκάπτει τό ὑπέδαφος τῆς χριστιανοσύνης ἐδῶ καί χρόνια, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί ἄλλους συγχρόνους Ἁγίους, ὅπως τόν Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, τόν γιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς κ.ἄ., καί σύμφωνα καί μέ συγχρόνους ἀγίους Γέροντες καί Πατέρες, ὅπως τόν Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, τόν Ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο Καντιώτη κ.ἄ.! Ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης ἐπισημοποίησε μέ τόν ὅρο: "σχέσεις" τήν δημόσια ἕνωση μέ λες τίς αρέσεις πού θά εἶναι ἐμφανής ὅλο καί συχνότερα ἀπό δῶ καί πέρα, καί δέν χρησιμοποίησε στά κείμενα τήν λέξη "ἕνωση" ἐπίτηδες, διπλωματικά καί ἀπατηλά πρός ψυχολογικήν χειραγώγησιν ἐφυσηχασμοῦ τῆς χριστιανικῆς μάζας!
λοι, ὅμως, γνωρίζουμε πώς πραγματική "σχέση" χωρίς "ἕνωση" δέν ὑπάρχει!πότε, ὅσο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀντιδρᾶ δυναμικά κι ὀρθόδοξα στίς ἐκπτώσεις (πνευματική πορνεία καί μοιχεία μέ ψεύτικους θεούς καί τά διεστραμμένα δόγματά τους) πού βιώνουμε, καί ὄσο ἀποκοιμιέται (μέ αὐτούς τούς ψευδοθεούς), θά ξυπνήσει μία μέρα "ἔγκυος" μέ τέκνα μιγάδες εἰς τήν μήτραν της, δηλαδή ὄχι Ὀρθόδοξους πιστούς, ἀλλά οἰκουμενιστές, αἱρετικούς, ψευδοθρησκεύοντες προερχομένους ἐκ πάσης φυλῆς καί ἔθνους δαιμονίων "πατέρες"!).

Απαντώντας τέλος σε ερώτηση της La Repubblica σχετικά με την πρόοδο που μπορεί να έχει επιτελεσθεί στον Οικουμενικό Διάλογο μέχρι τους εορτασμούς της επετείου των δεκαεπτά αιώνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έχουν ορισθεί για το 2025, η Αυτού Αγιότητα Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απαντά:
«Από την πλευρά της ή Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πίστη στον Θεό (;) και με αισιοδοξία θα συνεχίσει τούς θεολογικούς διαλόγους, κυρίως με την Ρωμαιοκαθολική αδελφή Εκκλησία και πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει σημαντική πρόοδος. Δεν θα ήταν σοφό να θέσουμε χρονικά όρια στον διάλογό μας, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε με κοσμικά κριτήρια και κανόνες. Πιστεύουμε ότι οφείλουμε να συνομιλούμε με ειλικρίνεια, αίσθημα αγάπης, να προσευχόμαστε πολύ και με την χάρη τού Θεού, όταν εκείνος το θελήσει, θα προχωρήσουμε στην επίλυση των διαφορών μας και στην ποθητή ενότητα».
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Τό ἐρώτημα εἶναι σέ ποιόν Θεό ἀναφέρεται ὁ Πατριάρχης; Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, τήν ὁποία ἐπικαλεῖται ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀλλά εἶναι καί ὁ Θεός τῆς ἀληθείας, τήν ὁποία δέν ἐπικαλεῖται κ.κ. Βαρθολομαῖος. Ἀγάπη χωρίς ἀλήθεια=ψεύτικη ἀγάπη, δηλαδή ψεῦδος!  Ἁπλή πνευματική ἀριθμητική. Καί ποιός εἶναι ὁ "πατέρας τοῦ ψεύδους" κατά τό Εὐαγγέλιον; Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ! Αὐτόν τόν "θεό" ἐπικαλεῖται ὁ λατινολάγνος Πατριάρχης καί οἱ παρατρεχάμενοί του.
σο γιά τήν "ποθητή ἑνότητα" μέ τούς παπικούς καί μέ τούς "λοιπούς χριστιανούς" πού αὐτόματα θά ἐπακολουθήσει, τήν ὁποία ἀνερυθριάστως καί δημοσίως μᾶς παραδέχεται, ἄς τήν βλέπουν οἱ "ὀρθόδοξοι" συνήγοροί του καί συνήγοροι τοῦ διαβόλου θεοῦ του καί θεοῦ τους! 
Ἐξάλλου, ἄς θυμηθοῦμε πώς τόσο ὁ Πατριάρχης, ὅσο καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί οἱ λοιποί Συνοδικοί ρασοφόροι καί συνήγοροι τοῦ Πατριάρχη προσυνοδικά καί βλέποντας τίς εὔλογες ἀντιδράσεις τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας κατά τῆς συνόδου, μᾶς ἐπιβεβαίωναν πώς ἡ Ὀρθοδοξία θά παραμείνει πιστή στήν Ἱερά Παράδοσή της καί στό πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων της! Ὑποκριταί!
Τί ἔχουν νά ποῦνε τώρα;....
Ψέματα. Ψέματα. Ψέματα. Κι ὅλη αὐτή ἡ ἀνακολουθία λόγων καί ἔργων ἀποδεικνύει καί ἐπισφραγίζει τήν "πίστη" καί τήν "τιμή" πού ὅλοι τοῦτοι ἀποδίδουν στόν διάβολο καί πατέρα τοῦ ψεύδους πού ὑπηρετοῦν δουλικά, τόν ὁποῖον καί προφανῶς λατρεύουν ἐν σκότει, ἐνῶ παράλληλα δικαιώνουν ὅλους σους δέν κοιμόμασταν ὄρθιοι ἤ καθιστοί στά γεγονότα καί δέν τούς πιστέψαμε ἐξ ἀρχῆς, ὅπως θά ἐπιθυμοῦσαν προκειμένου νά δροῦν ἀνενόχλητοι!).  
Πηγή συνέντευξης: 
http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/9421-oikoumenikos-patriarxis-otan-o-theos-thelisei-tha-proxorisoume-stin-pothiti-enotita

Συντάκτης τῶν σχολίων ἐπί τῆς συνεντεύξεως, τό:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/ 
 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)