Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Τό Φανάρι "ἀδειάζει" τίς ἀντιδράσεις τοῦ πλήθους Ἀθωνιτῶν κατά τῆς Συνόδου πού προειδοποιοῦν γιά ἐκκοπή μνημοσύνου. Γιατί δέν τά βάζει μέ ὅσους δέν προειδοποιοῦν γιά ἐκκοπή μνημοσύνου; & Καί ἡ σκυταλοδρομία μετάθεσης εὐθυνῶν! (Μετά τῶν δεόντων σχολίων ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ)Τό Φανάρι "ἀδειάζει" τίς ἀντιδράσεις
τοῦ πλήθους Ἀθωνιτῶν κατά τῆς Συνόδου
πού προειδοποιοῦν γιά ἐκκοπή μνημοσύνου.
 Γιατί δέν τά βάζει μέ ὅσους
δέν προειδοποιοῦν γιά ἐκκοπή μνημοσύνου; 
&
Καί ἡ σκυταλοδρομία μετάθεσης εὐθυνῶν!
(Μετά τῶν δεόντων σχολίων
ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ) 
 
  Το Φανάρι τα βάζει με Αγιορείτες-Σύμβουλος Βαρθολομαίου: Η επιστολή των 60 δεν εκφράζει το Άγιο Όρος
Τό Φανάρι ἐκδηλώθηκε πώς τρέμει
τήν ἐκκοπή μνημοσύνου!!!
Εὐχόμαστε οἱ προειδοποιήσεις τῶν Ἁγιορειτῶν
γιά ἐκκοπή μνημοσύνου, αὐτή τή φορά,
νά μή μείνουν στά χαρτιά.
Πρός τό παρόν,  πραγματικά πρωτοπόρα γνήσια παληκάρια ἀπεδείχθησαν μονάχα οἱ Χιλανδαρινοί Μοναχοί,
πού χωρίς προσωπικές προβολές, τιμές, δόξες,
τυμπανοκρουσίες καί πολλά λόγια
ἔπραξαν κατ' εὐθεῖαν τό καθῆκον τους ἀπέναντι στόν Θεό!
(βλέπε:
Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι τό θέμα ἐκκοπῆς μνημοσύνου
τό τραβᾶνε ἀπ' τά μαλλιά
ρίχνοντας ὁ ἕνας τό μπαλάκι στόν ἄλλον
σέ ἀγώνα σκυταλοδρομίας.
Οἱ Ἐπίσκοποι ἄφαντοι.
 (βλέπε:
Οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές ἄφαντοι, ἄφαντες
περιμένοντας κάποιοι ἀπό αὐτούς κι ἀπό αὐτές
τούς Ἐπισκόπους...κληρικούς, θεολόγους καί λαϊκούς.
Οἱ κληρικοί καί οἱ θεολόγοι περιμένουν
ἀπό τούς ἁγιορεῖτες καί ἀπό τούς λαϊκούς.
Οἱ ἁγιορεῖτες ἀπό τήν Ἱερά Κοινότητα.
Ὅλοι οἱ προηγούμενοι ρασοφόροι καί θεολόγοι
περιμένουν παράλληλα καί ἀπό τίς Συνόδους
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Οἱ λαϊκοί ἀπό τόν Θεό κι ἀπό κανένα θαῦμα...
Ἡ τραγική μας κατάσταση.Ὁ θεολογικός Σύμβουλος τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Ἀρχιδιακόνος Ἰωάννης Χρυσαυγής, εἶπε σχετικά μέ τίς ἀρνητικές καί καταδικαστικές ἀντιδράσεις πλήθους Ἀθωνιτῶν τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου Κρήτης 2916 σέ ἐπιστολή τους:

"Κάθε ίδρυμα ή οποιοδήποτε άτομο μπορεί να αξιολογήσει την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Η εκτίμηση αυτή ήταν μέρος της προσυνοδικής διαδικασίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Συνόδου.
Μερικές φορές, ωστόσο, χρειάζεται η κατάλληλη μικρή διευκρίνιση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν και μερικοί Αθωνίτες μπορούν να δηλώσουν την αντίθεσή τους, από την Ιερά Κοινότητά (τοῦ Ἁγίου Ὄρους) στην πραγματικότητα υποστηρίζεται η Σύνοδος. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρότεινε στο Άγιο Όρος να στείλει έναν αντιπρόσωπο στην Κρήτη, στο πλαίσιο της επίσημης αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριάρχη (ως σύμβουλος) - ακριβώς επειδή εκφράζει την ικανοποίησή της και σέβεται τη γνώμη (και ίσως ακόμη περισσότερο, την προσευχή) του Όρους. Σε απάντηση, η Ιερά Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των μονών του Αγίου Όρους, όρισε επίσημα έναν πληρεξούσιο για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Έτσι, ο Σεβασμιώτατος, Αρχιμανδρίτης Τύχων, ηγούμενος της μονής Σταυρονικήτα (μαθητής του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη) παρακολούθησε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. 
Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις κλήθηκε να συμβουλεύσει τους επισκόπους που συμμετείχαν, με τον ισορροπημένο χαρακτήρα του αυθεντικού μοναχισμού ενός Αθωνίτη. Έτσι, το Άγιο Όρος όχι μόνο υποστήριξε ανοιχτά, αλλά και εκπροσωπήθηκε στην Αγία & Μεγάλη Σύνοδο μετά  από πρόσκληση της Α.Θ.Π. Πατριάρχου Βαρθολομαίου".
(Πηγή δήλωσης: http://www.vimaorthodoxias.gr/)

Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:
Κάποιος πρέπει νά ὑπενθυμίσει τόσο στόν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὅσο καί στόν θεολογικό (;...) Σύμβουλό του, πώς καί ἕνας ἄνθρωπος νά ἐκφράζει τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, αὐτός εἶναι ἡ πραγματική Ἐκκλησία!!!
Διότι ἡ Ἀλήθεια τοῦ Τέλειου καί Παντοδύναμου Θεοῦ (καί ὄχι τῶν ἀτελῶν καί ἀδυνάτων ἀνθρώπων) εἶναι ἀπό μόνη της ὑπερπλειοψηφική, διότι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἄπειρος καί Τέλειος Θεός· "Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή" (Ἰωά. 14, 6). 
Ἀκόμη καί ὁ ἕνας ἄνθρωπος πού θά ἐκφράσει τήν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, εἶναι αὐτόματα πλειοψηφία!
Ἐξάλλου: "τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι οἰ εἰσερχόμενοι εἰς αὐτήν" (Ματθ. 7, 14)
Ἑπομένως τό ψευδοεπιχείρημα τοῦ θεολόγου (;...) Συμβούλου περί "πλειοψηφίας" εἶναι τελείως ἐκ τοῦ διαβόλου! 

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή τῶν Ἀθωνιτῶν πού προειδοποιεῖ γιά δεύτερη φορά γιά ἐκκοπή μνημοσύνου!
Ὑπῆρξε καί μία μικρότερη ἐπιστολή Ἀγιορειτῶν Μοναχῶν μέ λίγες ὑπογραφές πρό Συνόδου, ἡ ὁποία προειδοποιοῦσε πώς θά κόψουν μνημόσυνο ἄν οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ἦταν ἀντορθόδοξες καί ἡ ὁποία δέν ἐφαρμόστηκε, ἀλλά μετά τήν Σύνοδο παρέδωσε τήν σκυτάλη σέ τούτη τήν δεύτερη ἐπιστολή, ἡ ὁποία μέ τήν σειρά της ἀναθέτει τίς εὐθύνες στήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους:


Εν Αγίω Όρει τη 20/6/2016 (3/7/2016 ν.ημερ.)
Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων
ομολογητών, οσίων, ιεραρχών και μαρτύρων
Ανοικτή Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων
Προς:
Την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους,
Τους είκοσι καθηγουμένους μετά των συνοδιών αυτών,
Και προς ενημέρωσι του Χριστεπωνύμου Πληρώματος της Εκκλησίας.
«…ως φιλοπάτορες υιοί, την πατρικήν κληρονομίαν φυλάξωμεν απαρεγχείρητον· μη καταργήσωμεν τον τόπον ως η άκαρπος συκή· αλλά των Ηγουμένων ημών αναθεωρούντες, την έκβασιν της αναστροφής, μιμησώμεθα την ΠΙΣΤΙΝ και τους αγώνας· ίνα και συν αυτοίς των αιωνίων αγαθών επιτύχωμεν».
(τροπάριο Λιτής εκ της ασματικής ακολουθίας των Οσίων και Θεοφόρων Αγιορειτών Πατέρων ημών των εν τω Αγιωνύμω Όρει του Άθω διαλαμψάντων.)

Σεβαστοί Πατέρες,
Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχής τα κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, καθώς και τις απαντήσεις εγκρίτων θεολόγων και μητροπολιτών, προαγόμεθα όπως εκθέσωμεν τα ακόλουθα.
Το συμπέρασμα που αβίαστα εξάγεται εκ της μελέτης των είναι ότι τελικώς η σύνοδος αυτή αποδεικνύεται αντορθόδοξη, ληστρική και αιρετική, διότι:
1. Ακολούθησε καινοφανείς μεθοδεύσεις στην θεματολογία και τις πρακτικές της.
2. Απέκλεισε τους Επισκόπους και κατέλυσε την Ορθόδοξη συνοδικότητα και εν γένει χρησιμοποιήθηκαν αντορθόδοξοι μέθοδοι στον τρόπο λειτουργίας της.
3. Δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση του ορθοδόξου πληρώματος· αντίθετα υπήρχε απόκρυψη των αποφασιζομένων κατά την προσυνοδική διαδικασία.
4. Καθιερώνει την μεταπατερική θεολογία.
5. Νομιμοποιεί επίσημα και συνοδικά την παναίρεσι του Οικουμενισμού.
6. Επετεύχθη τελικά ο στόχος της εκκλησιαστικοποιήσεως των αιρέσεων, δηλαδή έγινε δεκτό ότι ο Παπισμός καθώς και λοιποί αιρετικοί είναι Εκκλησίες και όχι αιρέσεις.
7. Υποβιβάζει τον χριστιανισμό στο επίπεδο του κοινωνισμού («κοινωνικό ευαγγέλιο»).
8. Δεν εκφράζει την αγιοπνευματική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος.
9. Δεν ακολουθεί την αγιοπατερική Παράδοση της Εκκλησίας, μιάς και δεν έγινε εξ’ αρχής αναγνώριση όλων των προηγουμένων συνόδων, και κυρίως αναγνώριση ως Οικουμενικών συνόδων της 8ης και της 9ης.
10. Καταλύει αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων.
11. Αναγνωρίζει το Προτεσταντικό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾽Εκκλησιών.
12. Παραγκωνίσθηκε και αγνοήθηκε ο ρόλος του Μοναχισμού, και ιδιαίτερα η στάση των Αγιορειτών έναντι του Παπισμού και του Οικουμενισμού.
Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, “Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον” της λεγομένης “Αγίας και Μεγάλης Συνόδου’’, στη παράγραφο 6 αναφέρεται ότι: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται τήν ιστορικήν ονομασίαν των μή ευρισκομένων εν κοινωνία μετ’ αυτής άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών καί Ομολογιών».
Αποδεχομένη έτσι η Σύνοδος ότι ο Παπισμός είναι Εκκλησία, συναποδέχεται και τις αποφάσεις των θεολογικών διαλόγων μετά των παπικών, οι οποίοι τώρα λαμβάνουν και συνοδικήν ισχύν. Σε αυτούς, όμως, όπως γνωρίζετε, γίνεται αναγνώρισις εκκλησιαστικού χαρακτήρα, αποστολικής πίστεως, αυθεντικών μυστηρίων και αποστολικής διαδοχής στην Παπική Αίρεση (βλ. κείμενα Μονάχου 1982, Μπάρι 1987, Νέο Βάλαμο 1988, Μπαλαμάντ 1993). Εξ αυτής λοιπόν και μόνον της αποφάσεως, αποδεικνύεται ότι η Σύνοδος αυτή έχει εκπέσει της Ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας.
Επ᾽ αυτών θα ακολουθήσει άμεσα αναλυτική μελέτη προς πλήρη κατοχύρωση των λεγομένων μας.
Σεβαστοί Πατέρες, ως Ιερά Κοινότης ενώ αρχικά διαφοροποιήθηκατε με κείμενό σας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως προς επί μέρους σημεία των προσυνοδικών κειμένων, μετά ταύτα, διά της συμμετοχής σας μέσω του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Σταυρονικήτα στην λεγομένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ουσιαστικά αποδεχθήκατε τις τελικές αποφάσεις της, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσω των τελικών κειμένων. Δηλαδή, μέχρι στιγμής επισήμως αποδέχεσθε το ʺορθόδοξονʺ της Συνόδου, το τελεσίδικο των αποφάσεων, και συνακόλουθα την επίσημη συνοδική κατοχύρωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού.
Παρακαλούμε λοιπόν και αναμένουμε, καθώς θεωρούμε ως επιβεβλημένο πνευματικό σας καθήκον, να συγκαλέσετε άμεσα Έκτακτον Διπλήν Σύναξιν και να καταδικάσετε, βάσει των ανωτέρω εκτεθέντων ενστάσεων, την εν λόγω σύνοδο ως αιρετική, αντικανονική και ληστρική.
Τέλος σας δηλώνουμε, ως Αγιορείτες Πατέρες, ότι με την χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού μας, την βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου, και όλων των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων, Οσιομαρτύρων, και Ομολογητών, «επόμενοι τοις αγίοις Πατράσι», κατόπιν όλων τούτων, εάν, ο μη γένοιτο, εσείς δεν καταδικάσετε την εν λόγω ψευδοσύνοδο και δεν διακόψετε το μνημόσυνο του Πατριάρχου, τότε, είμεθα υποχρεωμένοι, βάσει των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας και της διαχρονικής παραδόσεως του Ιερού ημών Τόπου, να πράξουμε εμείς αυτό το, αυτονόητο, καθήκον άμεσα. Σύμφωνα με τον ΙΕʹ Κανόνα της Αʹ και Βʹ Οικουμενικού κύρους Συνόδου, οφείλουμε να σταματήσουμε την μνημόνευσι του Πατριάρχου, όπως έπραξαν και οι προ ημών Όσιοι Αγιορείτες Πατέρες επί του αιρετικού πατριάρχου Ιωάννου Βέκκου, οι οποίοι τελικώς και εμαρτύρησαν και τους εορτάζουμε· διότι καθώς μας επισημαίνει ο ΙΕʹ Κανόνας οι διακόπτοντες το μνημόσυνον, «Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν». Όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν το ίδιο: «Παραγγελίαν έχομεν εξ αυτού του Αποστόλου, εάν τις δογματίζη ή προστάσση ποιείν ημάς, παρ᾿ ο παρελάβομεν, παρ᾿ ο οι Κανόνες των κατά καιρούς Συνόδων, καθολικών τε και τοπικών ορίζουσιν, απαράδεκτον αυτόν έχειν και μηδέ λογίζεσθαι αυτόν εν κλήρω αγίων». (Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 99, 988A), και «Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι, πάσαι αι θείαι Γραφαί, φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διΐστασθαι». ( Αγ. Μάρκος ο Ευγενικός, P.G. 160, 105C).
Επίσης και κατά τον ΛΓʹ Κανόνα της εν Λαοδικεία Συνόδου, « ου δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι ». και ο «κοινωνών ακοινωνήτω ακοινώνητος έστω», (Βʹ Κανών της εν Αντιοχεία, τον οποίον χρησιμοποιούν και οι Αγιορείτες Πατέρες στην Επιστολήν τους προς την Σύνοδον Κων/πόλεως το 1275). Παραθέσαμε εδώ μόνον ελάχιστα χωρία από την πλούσια διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας.
Εξάλλου ο Οικουμενικός πατριάρχης τυγχάνει και ο κύριος εμπνευστής και υποκινητής αυτής της Συνοδικής αποφάσεως, και, ως εκ τούτου, για εμάς τους Αγιορείτες Πατέρες, και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς κληρικούς και λαικούς, καθίσταται εν έργοις και λόγοις ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ, όπως ο Άρειος, ο Νεστόριος, ο Βέκκος κ.α., όπως το έχουν αποδείξει πολλοί επίσκοποι και θεολόγοι, μέχρι σήμερα, και όχι μόνον διά της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού αλλά και διά της Πανθρησκείας την οποίαν κηρύττει διά των συμπροσευχών. Διδάσκει αλλότρια δόγματα, αντορθόδοξα και αντιπατερικά˙ διά τούτο κατά την εντολήν του Κυρίου οι πιστοί «αλλοτρίω (ποιμένι) ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ᾿ αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν» (Ιωαν. Ιʹ,1-5).
Οφείλουμε, επίσης να σας ενημερώσουμε ότι θα είναι αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσεως όσοι θα υποκύψουν και θα αποδεχθούν τις αποφάσεις αυτής της ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ψευδοσυνόδου, και θα εξακολουθήσουν εν γνώσει να μνημονεύουν τον Πατριάρχη· όλοι αυτοί ας γνωρίζουν ότι θα διαιρέσουν την αγιορειτική μοναστική πολιτεία. Λυπούμεθα, πολύ για την αντορθόδοξη αυτή πορεία, όπως σας το είχαμε επισημάνει και στην Ανοικτή Επιστολή μας ως Αγιορείτες Πατέρες (13 Μαΐου 2016). Θα αναμένουμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όπως εκάστη Ι. Μονή, Ι. Σκήτη και κάθε Αγιορείτης Μοναχός, λάβει θέση ξεκάθαρα και συνειδητά επί του θέματος.
Άγιοι Πατέρες, η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί κηρύσσονται εν διωγμώ. Ήδη η αιρετική ψευδοσύνοδος της Κρήτης χαρακτηρίζει όλους εμάς τους αντιδρώντες Ορθοδόξους χριστιανούς, Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχούς και λαικούς, ως «αιρετικούς», «ζηλωτές» και ειρωνικά ως «υπερορθοδόξους». Θα επιτρέψουμε, αυτή η παραπληροφόρηση και αλλοίωση να την περάσουν στην λαική συνείδηση; Με πολλή ταπείνωσι, φόβο Θεού και αγάπη για την αγία μας Εκκλησία, σας παρακαλούμε, ώστε όλοι μαζύ ενωμένοι να συντελέσουμε, ώστε να συγκληθεί τελικώς η όντως Ορθόδοξος Αγία και Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία θα αποκηρύξει την εν λόγω ψευδοσύνοδο.
Σεβαστή Ιερά Κοινότης και Άγιοι Καθηγούμενοι, εκατό χρόνια άκρας οικονομίας και ανοχής απέναντι σε οικουμενιστές - λατινόφρονες και φιλενωτικούς Πατριάρχες και επισκόπους προκάλεσαν μεγάλη φθορά της πίστεως και έθρεψαν αιρετικές αποκλίσεις. Η ζημία και η αλλοίωσι που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη “οικονομία’’ στο Ορθόδοξο φρόνημα κλήρου και λαού είναι τεραστίων διαστάσεων. Σας παρακαλούμε και πάλιν: Αγωνιστείτε να διαφυλάξετε την Ιερά Παρακαταθήκη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Πίστεως.
Αμήν.
 
Αναμένοντες τις συνεπείς προς την Αγιορειτική Παράδοσι αποφάσεις σας διατελούμεν,
Μετά τιμής και του προσήκοντος σεβασμού(Τήν ἐπιστολή μέχρι τώρα ἔχουν ὑπογράψει 60 Ἁγιορεῖτες)


(Πηγή ἐπιστολῆς:Τήν ἐπιστολή μᾶς εἶχαν στείλει οἱ Ἁγιορεῖτες στό μέηλ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ)Ἐρωτήσεις καί σκέψεις 
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:

1. Θά συγκληθεῖ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους
σχετικά μέ τήν Σύνοδο;
Ἔχει δείξει διάθεση γιά κάτι τέτοιο;
...

2. Μέχρι πόσο διάστημα θά ἀναμένουν οἱ ἁγιορεῖτες
πού ἐξαγγέλουν πώς θά κόψουν μνημόσυνο,
νά συνέλθει Σύναξις ὥστε νά προβοῦν στήν ἐκκοπή; 

3. Ἄν ἡ Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους συγκαλέσει Σύναξη,
δύο τινά θά συμβοῦν:
α) Νά ἀπορρίψει τίς κακῶς κείμενες ἀποφάσεις τῆς Συνόδου.
Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει θά ὁμιλοῦμε περί θαύματος,
γνωρίζοντας τί προβληματική στάση κρατᾶ τά τελευταῖα χρόνια
σέ μικρότερου βεληνεκοῦς δογματικά ζητήματα.
Καί βεβαίως, στό ἐνδεχόμενο μίας τέτοιας περίπτωσης
ἀπόρριψης ἀποφάσεων τῆς Συνόδου, 
θά εἶχε ἤδη ἀντιδράσει στήν ἐκδίωξη τῶν Χιλανδαρινῶν Μοναχῶν
 πού ἔκκοψαν μνημόσυνο, εἴτε γιά νά τούς ὑποστηρίξει,
εἴτε γιά νά ζητήσει ἀπό τήν Μονή Χιλανδαρίου
νά περιμένει πρίν προβεῖ αὐθαιρέτως 
σέ ἐνέργεια ἐκδίωξης Μοναχῶν,
μέχρι νά ὑπάρξει ἐπίσημη ἀπόφαση,
πρᾶγμα πού δέν ἔγινε!
Μέχρι τώρα, ἀντιθέτως, σιωπᾶ ἐνόχως 
καί δέν προέβην σέ καμμία ἀντίδραση
στήν δίωξη πού ἀσκήθηκε.
β) Νά συμφωνήσει μέ τίς κακῶς κείμενες ἀποφάσεις τῆς Συνόδου.
Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ὅμως, 
δέν ὑπάρχει λόγος νά συγκαλέσει Σύναξη
 καί νά ἐκτεθεῖ περισσότερο.
Ἡ Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὄρους,
 ἁπλῶς θά παραμένει διπλωματικά βουβή
καί βεβαίως δέν θά παραδώσει μονάχη της τό κεφάλι της 
ἐπί πίνακει δημοσίως, ὥστε νά γίνει δημόσιο ρεντίκολο
γιά τήν ἐπιτίμηση ἤ τήν ὅποια τιμωρία τῶν Μοναχῶν
πού ἐξαγγέλουν πώς θά κόψουν μνημόσυνο.
Θά φερθεῖ διπλωματικά 
καί θά τούς ἀφήσει νά τούς διώκουν οἱ Μονές τους,
ὅπως ἔγινε καί μέ τούς Χιλανδαρινούς Μοναχούς
(κι ἄν τό μάθει ὁ κόσμος τό ἔμαθε...),
ἤ νά φύγουν ἀπό μόνοι τους,
διότι ἐκ τῶν πραγμάτων δέν θά μποροῦν νά συνυπάρχουν 
μέ τούς ὑπολοίπους Μοναχούς στό Ἅγιον Ὄρος,
ἤ ἀκόμα καλύτερα νά κάνουν πίσω ὅλοι ἤ κάποιοι ἀπό αὐτούς
καί νά μήν κόψουν μνημόσυνο τελικά.
Ἔτσι, θά νίψει ἡ Ἱερά Κοινότης ὡς ἄλλος Πόντιος Πιλᾶτος 
τάς χεῖρας της δημοσίως στά μάτια τῶν πιστῶν.

Ἄντε νά δοῦμε ποῦ θά πάει τό χάλι μας...
 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)