Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Προφητεία διά τά Κοινόβια πού λαμβάνει σάρκα καί ὁστά, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί τίς διώξεις τῶν Μοναχῶν πού κόβουν τό μνημόσυνο τοῦ Παναιρεσιάρχη Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου! Ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ

 Προφητεία διά τά Κοινόβια
πού λαμβάνει σάρκα καί ὁστά,
ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος
καί τίς διώξεις τῶν Μοναχῶν
πού κόβουν τό μνημόσυνο
τοῦ Παναιρεσιάρχη Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου!
Ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ

http://images.oca.org/icons/lg/august/0828moses-ethiopian-05.jpg

Εἴμαστε ἑνάμισυ μῆνα περίπου μετά τήν λήξη τῆς ληστρικῆς ψευδοσυνόδου Κρήτης ἐν Κολυμπαρίῳ 2016.
Οἱ πρῶτοι Μοναχοί ἐξ Ἀγίου Ὄρους πού ἔκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ παναιρεσιάρχη Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου διώκονται παράνομα ἀπό τίς Μονές τους καί ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, δηλαδή χωρίς νά ἔχουν πέσει σέ δογματικά ἤ ἠθικά παραπτώματα, ἀλλά ἀντίθετα...ἐπειδή ΟΡΘΟΦΡΟΝΟΥΝ!

Καί βέβαια, ἐτούτη ἡ "τιμωρία" ἔπεσε ὡς πέλεκυς στό σβέρκο τῶν Μοναχῶν γρήγορα-γρήγορα πρός "γνώσιν καί συμμόρφωσιν" ὅποιων ἄλλων, Μοναχῶν ἤ Κληρικῶν κυρίως, τολμήσουν νά ἀκολουθήσουν τήν ἐκκοπή μνημοσύνου.
Πρόκειται γιά ἕνα ταχύτατο νεοεποχίτικο-οἰκουμενιστικό ἀναχαιτιστικό "σινιάλο-ἀντανακλαστικό" "ἄνωθεν" πού ἐκτοξεύθηκε πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, κυρίως ρασοφόραν..., διότι ὡς γνωστόν οἱ Πατέρες καί Ποιμένες ἐπηρρεάζουν τό ποίμνιο, τό ἄγουν (ἤ τό φέρουν...), ὁπότε αὐτοί ἐν πρτοις πρέπει νά τεθοῦν ὑπό πλήρη ὑποδουλικό οἰκουμενιστικό ἔλεγχο, ἔτσι ὥστε νά μήν ἀκολουθήσουν τά ἑκατομμύρια λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὀπίσω τους μέ ἐκκοπές μνημοσύνων καί τό ντόμινο ἐκκοπῶν μνημοσύνων γίνει ἀνεξέλεγκτο ἀπό τούς προδότες τῆς Πίστεως!

Ὅπως βλέπετε, ὁ διάολος καί τά ὄργανά του "ἐργάζονται" ὀργανωμένα, μεθοδικά καί ἀκάματα, στοχεύοντας χτυπήματα σέ καίρια σημεῖα, ὥστε νά ξεμπερδεύουν μέ λιγότερους κόπους καί ἀπώλειες ὅσον ἀφορᾶ τά πανθρησκειακά σχέδιά τους...

Τό Ἄγιον Ὄρος καί ὑψηλότερο-τῷ καιρῷ ἐκείνῳ...-προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν παρόν "ἐάλω", καί οἱ "μονάζοντες" ἄλαλοι, οἰκουμενιστές καί σιγονταριστές τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου καί ἡγέτη τῆς παγκόσμιας Πανθρησκείας του πού "ἡσυχάζουν" σέ αὐτό, κηδεύουν μαζί μέ τήν συνείδησή τους καί τήν τελευταία ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδοξίας στήν χωματερή τῆς ἀφωνίας καί τῆς κακοδοξίας του!
(Βλέπε:

Σέ τοῦτο τό σημεῖο, παραθέτουμε μία ἐπίκαιρη ὅσο ποτέ προφητεία, καί τήν ἀφιερώνουμε στούς Ἡγουμένους, Ἱερομονάχους, Μοναχούς καί στήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖοι κατήντησαν τήν ὑψηλή κορφή τοῦ Ἄθωνα ἀπό ἔνδοξη στέγη τῆς Ὀρθοδοξίας, σέ κρημνό πνευματικῆς σήψης ἐν καιρῷ κινδυνευούσης καί προδομένης (μεταψευδοσυνοδικῶς) Πίστεως:
      
Ἀββᾶ Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, 
πού θά συμβεῖ τάς ὑστερνάς ἡμέρας 
τοῦ ἑβδόμου καί ἠμίσεως αἰῶνος: 

''...ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεῖναις θέλει εἶσθε μῖσος, φθόνος, φιλονεικῖαι, μάχαι εἰς τά Κοινόβια μέχρι φόνων, ὡσαύτως καί ἐν ταῖς Λαύραις ἰδιορρυθμίαι...
Ἐκ τῆς κακίας τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον καί διά τό ὅτι ἠμελήθησαν οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀλλά καί οἱ πνευματικοί ἀγῶνες, θέλουν προχειρίζεσθαι ἡγούμενοι καί ποιμένες αὐτῶν ἄνδρες ἀδόκιμοι ἀρετῆς, ἄπιστοι ἀπρόκοποι, ἀνωφελεῖς, ἀγροῖκοι, μή διακρίνοντες τήν δεξιάν ὁδόν ἐκ τῆς ἁριστερᾶς, ἀμελεῖς καί ἀσυντελεῖς, φιλομέριμνοι, καί τάς διανονίας ἀναιδῶς μεταχειριζόμενοι, τά πρωτεῖα μέ δῶρα ἁρπάζοντες καί ἐπεμβαίνοντες εἰς τήν ἡγουμενίαν μή γιγνώσκοντες κατηχεῖν καί νουθετεῖν τό ποίμνιον τῆς ἀδελφότητος καί μή γνωρίζοντες ὅτι εἶναι αὐτοί τύπος καί παράδειμγα ὠφελείας εἰς τούς ἀκολουθοῦντας τήν ἀρετήν καί μή νοοῦντες ὅτι αὐτοί θά δώσωσιν λόγο τῷ Θεῷ ἐν Ἡμέρ Κρίσεως πέρ τοῦ ποιμνίου αὐτῶν.
Ἐκ δέ τῆς τοιαύτης ἀμελείας καί καταφρονήσεως τῶν ποιμένων ἀπολοῦνται. Μέλλουσιν δέ κολάζεσθαι οὐ μόνον οἱ ἀμελεῖς καί ράθυμοι, ἀλλά καί οἱ ἐγκρατεῖς καί ἐνάρετοι ἀδελφοί"
(Λειμωνάριον τό παλαιόν σελ. 78-79).

Κατακλεῖδα:
Καί βέβαια, ὁ παραπάνω συνταρακτικός προφητικός λόγος πού λαμβάνει σάρκα καί ὁστά εἰδικά στίς ἡμέρες μας δέν περιορίζεται μονάχα στά Κοινόβια, στά Μοναστήρια καί στό Ἅγιον Ὄρος. 
Ἀφορᾶ καί ὅλους τούς Ποιμένες πού δέν κατηχοῦν ὀρθά τό ποίμνιό τους, εἰδικά σέ καιρούς ἐπικίνδυνης θρησκευτικῆς πανσπερμίας ὅπως στίς ἡμέρες μας, ἀφήνοντάς το κοιμισμένο στήν ἄγνοια καί κάνοντάς το εὔκολη λεῖα εἰς τά αἱμοβόρα στόματα τῶν λύκων τῆς κάθε αἵρεσης, τῆς κάθε πλάνης καί τοῦ κάθε σκότους. Ἐπιπλέον δέ, τό σπρώχνουν γιά χαριστική βολή μέ τά ἴδια τους τά χέρια συνειδητά στόν γκρεμό τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Πανθρησκείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί γίνονται παιδοκτόνοι!
Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ ὅλους μας καί πρώτους τούς Πατέρες (;) μας καί δι' εὐχῶν τους καί ἐμᾶς.

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)