TRANSLATOR

Σελίδες

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Προφητεία Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου: "Θά τιμωρηθοῦμε, γιατί περιφρονήσαμε τά λόγια τοῦ Θεοῦ"!

 Προφητεία
Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου 
Αὐγουστίνου Καντιώτου:
"Θά τιμωρηθοῦμε, 
γιατί περιφρονήσαμε τά λόγια τοῦ Θεοῦ"!

 http://4.bp.blogspot.com/-n_dR8wPQrWE/VSVaoZ6LvWI/AAAAAAAAcFc/IW5U_9g3dNo/s1600/%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B9.jpg

Στό παρόν μας ἄρθρο θά παραθέσουμε ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, πού ἔγινε στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τό 1977. 

Οἱ ἐσχατολογικοί καιροί τῆς ἀποστασίας πού βιώνουμε, κρούουν τώρα ὅσο ποτέ ἄλλωτε πιό ἀνησυχητικά τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά ὅλους μας παγκοσμίως, εἰδικά ὅμως γιά τήν Ἑλλάδα καί γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. 
Καί λέμε "εἰδικά", διότι ἐμεῖς ἐλάβαμεν:
1ον) Ἅγιον Βάπτισμα καί 
2ον) τήν πιό εὐλογημένη χώρα τοῦ κόσμου, διά τῶν νεφῶν τῶν Ἁγίων καί τῶν ἡρώων της κυριευόντως, καί δευτερευόντως γιά τίς ἀπερίγραπτες φυσικές ὀμορφιές καί τά ἀγαθά της.

Ποιάν ἀπολογία θά δώσουμε στόν Κύριο ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως ὅταν θά ἐλέγξει τί εἴδους διαχείριση κάναμε στήν ψυχή μας καί στήν Πατρίδα μας; Καλοδιαχειριστήκαμε ἤ καταχραστήκαμε καί καταδαπανήσαμε τόν πνευματικό κι ἐθνικό μας πλοῦτο καί θησαυρό "ζῶντες ἀσώτως";...
Καί βέβαια, σέ τοῦτο τό σημεῖο ἄς μήν ξεχνᾶμε πώς τό τέλος κάθε ἀποστασίας ἐν ἀμετανοησίᾳ εἶναι πάντα τό ἴδιο: παιδαγωγική τιμωρία, καί δεινά!

Ἐπιτρέψαμε στήν Ἑλλάδα καί στήν Ἁγία Πίστη μας νά εἰσβάλλουν: ἡ Νέα Ἐποχή, ἡ Μαγεία, ὁ Ἀποκρυφισμός παντός εἴδους, ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ κακοδοξία μέ ἀποκορύφωμα τήν πραγματοποίηση τῆς πιό ληστρικῆς ψευδοσυνόδου πού ἔλαβε χώρα ἀνά τούς αἰῶνας, καί φυσικά ἡ ἀνηθικότητα, τά πάθη μας, ἡ ἀφιλοπατρία καί ἡ προκλητική ἀδιαφορία καί ἀμετανοησία μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Ἀνοίξαμε διάπλατα πόρτες καί παράθυρα στόν διάβολο, ἀλλά καί στούς ἀνθέλληνες κι ἀντιχρίστους ὅλου τοῦ κόσμου, ἔνθεν κι ἔνθεν, καί κρεμάσαμε στίς εἰσόδους τῶν ψυχῶν μας καί τῆς Πατρίδας μας στολισμένες πλατιές κορδέλες μέ τήν λέξη: "welcome", κατά τό κοινόν ἑλληνικόν λεγόμενον: "μπάστε σκύλοι ἀλέστε"!
Γίναμε αὐτοβούλως ὑπάκουα δουλικῶς κι ἀδιακρίτως παχύδερμα πτώματα, ὄζοντα "πνευματικῆς" καί ἐθνικῆς δυσωδίας καί ξεφτίλας ἀντίστοιχα

Παραθέτουμε ἀμέσως παρακάτω μία προφητεία (ἀπό τίς πολλές πού μπορεῖ νά διακρίνει ἕνας νήφων καί ξυπνητός Χριστιανός διάσπαρτες σέ προφορικούς καί γραπτούς λόγους τοῦ π. Καντιώτη) πού λέγει ὁ ἅγιος αὐτός Ἐπίσκοπος τόν ὁποῖον θαυμάζουμε, καί κλαίγοντας μέ μαῦρο δάκρυ, διότι δέν εἴμεθα ἄξιοι νά ἔχουμε αὐτήν τήν δύσκολη στιγμή στήν Πατρίδα μας ὄχι μόνον ἕναν τέτοιον Ποιμένα, ἀλλά οὔτε τόν μισό ἀπό αὐτόν!


"Tώ­ρα ἐμεῖς γίναμε ἀναίσθητοι. 

Καὶ ἂν ἐκκλη­σιαζώμαστε, τυπικὰ καὶ ἀδιάφορα ἐκκλησιαζόμαστε· χωρὶς αἴσθημα, χωρὶς συγκίνησι, χω­­­ρὶς ἀγάπη καὶ λατρεία πρὸς τὸ Θεό. Ἐνῷ στὶς χῶρες ὅπου καταδιώκεται ὁ χριστιανισμός, ὅ­σοι πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία, πηγαίνουν πρα­γματικὰ γιὰ τὸ Θεό. Θὰ ἔρθουν ὅμως χρό­νια καὶ σ᾿ ἐ­μᾶς, ποὺ δὲν θὰ μποροῦμε νὰ πᾶμε στὴν ἐκ­κλησία. Θὰ τιμωρηθοῦμε, γιατὶ περιφρονήσαμε τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Τώρα δὲν μᾶς στοιχίζει τίποτε ὁ Χριστός. Διασκέδασι· πᾶμε στὰ πανηγύρια, ἀνεβαίνουμε στὸ βουνό, παίρνουμε καθαρὸ ἀέρα, ἀ­γναν­τεύουμε τὰ πελάγη. Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀκίνδυνος χριστιανισμός. Ἀλλὰ ἔρχονται ἡμέρες, ποὺ τὸ νὰ εἶνε κανεὶς Χριστιανὸς θὰ στοιχίζῃ πάρα πολύ· καὶ τότε θὰ φανοῦν οἱ πραγματικοὶ Χριστιανοί".
(Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης)Κατακλεῖδα:
Στόν Παράδεισο οἱ σωσμένοι κι ἀγαπῶντες τόν Κύριον θά στέκονται σφαιρικά γιά νά βλέπονται ὅλοι μεταξύ τους ἀγαπητικά καί νά ἀγαλλιᾶται ἀενάως ἡ ψυχή τοῦ ἑνός μέ τήν δόξα τοῦ ἄλλου κι ὅλοι μαζί θά ὁροῦν ταυτόχρονα ἀγαπητικῶς τόν Θεόν καί θά ἀγαλλιῶνται ἀτελευτήτως μέ τήν ἄπειρη δόξα Του.
Στήν κόλαση πού ἔχουμε καταντήσει τήν Πίστη μας καί τήν Πατρίδα μας στίς παροῦσες ἐσχατολογικές στιγμές πού ζοῦμε, καλό θά εἶναι νά σταθοῦμε ὅλοι μας σφαιρικά, ἀλλά ὄχι γιά νά χαιρόμαστε καί νά ἀγαλλόμεθα φυσικά, μά γιά νά κοιτᾶμε ὁ ἕνας τά χάλια τοῦ ἄλλου καί ὁ καθένας τά δικά του καί ταυτοχρόνως γιά νά φτύνουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον (δέν μποροῦμε μόνοι μας τόν ἑαυτό μας), διότι καταντήσαμε "υἱοί ἀπωλείας"! Αὐτήν τήν "μεταμόρφωση" βιώνουμε τόν φετινό Αὔγουστο ἐν ἔτει 2016, μετά ἀπό τήν ληστρικότερη ψευδοσύνοδο ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης 2016, καί μετά ἀπό τίς ἀπείρου κάλλους κακοδοξίες καί ἀφωνίες πού προηγήθηκαν τῆς ψευδοσυνόδου καί πού ἕπονται αὐτῆς ἀφειδῶς, γαρνιρισμένες, τι χειρότερα, μέ διώξεις Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν κι ἔχει ὁ Θεός..,  χωρίς ὀρθοτόμηση καί προπαντός χωρίς μετάνοια!
Μήπως κι ἔτσι συνέλθουμε διά τοῦ "λουτροῦ πτυέλων" πού μᾶς πρέπει καί ξυπνήσει κάτι μέσα μας ἀπό τό "λουτρό μετανοίας" πού ἔχει στερέψει γιατί τό ξεχάσαμε, ἤ τό περιφρονήσαμε, καί πού μᾶς χρειάζεται ΕΓΚΑΙΡΩΣ! ΠΟΛΥ ΕΓΚΑΙΡΩΣ!
Διαφορετικά, ὁδεύουμε μέ καλά πατημένο τό γκάζι γιά ἀναρχία, δεινά, Παγκόσμια Κυβέρνηση, Παγκόσμια Θρησκεία, Ἀντίχριστο, τέλος!...


Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)