Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Παραινετικά Κεφάλαια Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ, ΙΓ΄

Παραινετικά Κεφάλαια
Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ,
ΙΓ΄

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/Agion_pics/Jan_13.jpg 


Διαβάστε τά ἄλλα κεφάλαια, ἐδῶ: Α΄ , Β΄ , Γ΄Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄ , Z' , Η΄ , Θ΄ , Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ' , ΙΔ' , ΙΕ΄ , ΙΣΤ'

https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2012/07/theio-thelima.jpg
Πρόσεχε μέ ἀκρίβεια τόν ἑαυτό σου πιστεύοντας ὅτι ὁ Κύριος, ἐνῶ ἦταν πλούσιος σέ θεῖες δυνάμεις, ἀπέθανε καί ἀναστήθηκε γιά μᾶς κάι μέ τό αἷμα Του μᾶς ἐξαγόρασε.
Ἐφ' ὅσον λοιπόν εἶσαι δοῦλος ἀγορασμένος, νά μη ζῆς ἱκανοποιῶντας τόν ἑαυτό σου, ἀλλά τόν Κύριο. 
Νά εἶσαι τέλειος δοῦλος Του σέ ὄλα καί νά ἔχης ἀπόλυτη ἀπάθεια. Ὅπως ἕνα ζῶο ὑποτάσσεται χωρίς ἀντίρρησι στόν κύριό του, ἔτσι νά ὑποτάσσεσαι καί σύ πάντοτε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Νά εἶσαι τελείως νεκρωμένος στά ἀνθρώπινα πάθη καί σέ κάθε ἡδονή. Νά μήν ἔχης κανένα δικό σου θέλημα ἤ ἐπιθυμία. Ἀντίθετα, μέ ὅλο σου τό θέλημα καί μέ ὅλη σου τήν ἐπιθυμία νά ἐργάζεσαι πάντοτε τό θεῖο θέλημα. Ἔτσι ποτέ δέν θά σκεφθῆς ὅτι εἶσαι ἐλεύθερος ἤ ἀυτεξούσιος, ἀλλά θά λέγης ὅτι εἶσαι δοῦλος τοῦ Θεοῦ, πού πρέπει νά ὐποτάσσεται καί νά ἀκολουθῆ τό θεῖο Του θέλημα. 
Νά προσέχης τόν ἑαυτό σου περιμένοντας καθημερινά πειρασμούς, θάνατο, θλίψεις, μεγάλους κινδύνους, ὥστε νά ὑπομένης πρόθυμα καί ἀτάραχα μέ τήν σκέψι: "Διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν" (Πράξ. ιδ΄ 22).


LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)