TRANSLATOR

Σελίδες

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Ἀντιμετώπισις ἑνός αἱρετικοῦ: (9o: Στήν Πίστη δέν προστίθεται καί δέν ἀφαιρεῖται τίποτε!), ἐκ τοῦ βιβλίου: "ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ", Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Ἀντιμετώπισις ἑνός αἱρετικοῦ:
(9o: Στήν Πίστη δέν προστίθεται
καί δέν ἀφαιρεῖται τίποτε!),
ἐκ τοῦ βιβλίου: 
"ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ",
 Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

http://www.immspartis.gr/wp-content/uploads/2010/11/Simvolon-Pistews.jpgὈφείλουμε νά πιστεύουμε σέ ὅλα ὅσα εὐδόκησε νά μᾶς ἀποκαλύψη ὁ Θεός χωρίς προσθῆκες ἤ ἀφαιρέσεις, ἔτσι ὅπως φυλάγονται στήν ἁγία Ὀρθοδοξία. 
Συγκεκριμένα:

Ὁ Θεός εἶναι ἕνας κατά τήν οὐσία, ἀλλά μέ τρία χωριστά πρόσωπα. Ὁ Πατήρ διά τοῦ Υἱοῦ ἔπλασε τόν κόσμο καί προνοεῖ γι' αὐτόν. Ἔπλασε κατ' εἰκόνα Του τόν ἄνθρωπο γιά νά ζῆ μέσα στόν παράδεισο. Μέ τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων χάσαμε τήν παραδείσια ζωή καί μᾶς ἦταν ἀδύνατον νά σωθοῦμε. 

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μᾶς λυπήθηκε, ἀνέλαβε τό ἔργο τῆς ἐξαγορᾶς καί τῆς ἀποκαταστάσεως, ἦλθε στήν γῆ, ἔλαβε σάρκα, ἔπαθε, πέθανε πάνω στόν Σταυρό, ἀναστήθηκε, ἀναλήφθηκε στούς οὐρανοῦς καί κάθησε ὡς Θεάνθρωπος στά δεξιά τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος μέ τόν τρόπο αὐτό ἔδειξε ὅτι ἀποδέχεται τήν θυσία τοῦ Υἱοῦ καί τήν μεσιτική Του δύναμι γιά τήν σωτηρία τῶν πιστῶν. 

Ὁ ἴδιος ὁ Υἱός ἔστειλε τό ἐκπορευμόμενο ἀπό τόν Πατέρα Ἄγ. Πνεῦμα, τό ὁποῖο κατῆλθε στούς Ἀποστόλους, τούς γέμισα μέ θεία σοφία καί δύναμι. Ἐκεῖνοι, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου, φύτεψαν τήν χριστιανική πίστι καί συγκρότησαν ἀπό τό σύνολο τῶν πιστῶν τήν Ἐκκλησία, πού ἔχει κεφαλή τόν Χριστό. Οἱ ἴδιοι, κατά τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τελοῦσαν τά μυστήρια, πού προσφέρουν τήν Θεία Χάρι στούς πιστούς, καί ἄφησαν τούς Ἐπισκόπου καί τούς ἱερεῖς διαδόχους τους στό ἀποστολικό ἔργο καί διαχειριστές, οἰκονόμους τῶν οὐρανίων πνευματικῶν θησαυρῶν, πού τό Ἅγ. Πνεῦμα ἐμπιστεύθηκε στήν Ἐκκλησία. 

Συνέχισαν τό ἔργο τῆς σωτηρίας διά μέσου τῶν αἰώνων οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων μέ τήν ἰδιαίτερη χάρι τῆς χειροτονίας, καί ἔτσι τό ἔργο αὐτό ἐξακολουθεῖ ἀδιάσπαστα νά συνεχίζεται καί στίς ημέρες μας. 

Οἱ πιστοί πού δέχονται τήν Θ. Χάρι μέ τά μυστήρια, σώζονται μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὄχι μεμονωμένοι, ἀλλά ἑνωμένοι ὅλοι μαζί στήν πραγματική βιωματική πίστι καί κάτω ἀπό τήν χειραγώγησι τῶν ποιμένων. Ἡ σωτηρία κάθε ψυχῆς τελεῖται μυστικά καί ὁ κάθε πιστός προσδοκᾶ μιά ἄλλη φωτεινή ζωή, χάριν τῆς ὁποίας ὑπομένει ἑκούσιες καί ἀκούσιες στερήσεις. Πιστεύει ἀκόμη ὅτι οἱ κεκοιμημένοι δέν παύουν νά παραμένουν στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐπικοινωνοῦν μαζί μας ὄχι βέβαια μέ ὁρατό τρόπο, ἀλλά ἀόρατα. 

Σέ ὅλα πρέπει νά πιστεύετε ὁλόψυχα. Κι ἐμεῖς ὁμολογοῦμε αὐτήν τήν πίστι μελετώντας συχνά τό σύμβολο τῆς πίστεως. Αὐτές εἶναι οἱ ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καί δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἄλλες.


https://www.stamoulis.gr/Images/Products/17937.jpg 

Ἐκδόσεις:
"ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ"
Γιά τό διαδίκτυο πληκτρολόγηση-δημοσίευση, τό:
Διαβάστε τά ἄλλα Μέρη, ἐδῶ:
 
 
 
 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)