Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Δέκα Κεφάλαια γιά τήν "Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ" καί ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ: Τήν "εὐχή τοῦ Ἰησοῦ" πρέπει νά τήν λένε μόνο οἱ Μοναχοί ἤ ὅλοι οἱ Χριστιανοί; Ὅσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι καί Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς

Δέκα Κεφάλαια γιά τήν "Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ"
καί
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΡΙΕΣ:
Τήν "εὐχή τοῦ Ἰησοῦ" πρέπει νά τήν λένε
μόνο οἱ Μοναχοί ἤ ὅλοι οἱ Χριστιανοί; 
Ὅσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι
καί
Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς

 Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Παίσιος ΒελιτσκόφσκυΑποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς


 
Σχετική εικόνα
1. Νά εἶσαι σταθερῶς προσηλωμένος εἰς τόν Θεόν, διότι Ἐκεῖνος θά σέ καθοδηγήσῃ εἰς τό κάθε τί καί θά σοῦ ἀποκαλύψῃ διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅλα τά ἐπουράνια καί τά ἐπίγεια μυστήρια.

2. Ὁ νοῦς μας δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι σταθερῶς καί ἀπολύτως προσηλωμένος εἰς τόν Θεόν, ἄν δέν ἀποκτήσωμεν τάς ἑξῆς τρεῖς ἀρετάς:
α) τήν ἀγάπην εἰς Αὐτόν καί τούς ἀνθρώπους,
β) τήν ἐγκράτειαν καί
γ) τήν ἀδιάλειπτην προσευχήν.


3. ἀγάπη ἐξορίζει τήν ὀργήν, ἡ ἐγκράτεια ἐξασθενίζει τήν σαρκικήν ἐπιθυμίαν καί ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή διώκει ἀπό τόν νοῦν τούς λογισμούς, φυγαδεύουσα ταυτόχρονα τήν ἐχθρότητα καί τήν ἕπαρσιν.

4. Ἡ "Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ" εἶναι ἐργασία κοινή τῶν Ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων. Μέ τήν προσευχήν αὐτήν οἱ ἄνθρωποι πλησιάζουν σύντομα τήν ζωήν τῶν Ἀγγέλων.

5. Ἡ "Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ" εἶναι ἡ πηγή ὅλων τῶν καλῶν ἔργων καί ἀρετῶν καί ἐξορίζει μακριά ἀπό τόν ἄνθρωπον τά σκοτεινά πάθη· ἀπόκτησε αὐτήν, καί πρίν πεθάνῃς, θά ἀποκτήσῃς ψυχήν ἀγγελικήν.

6. Ἡ "Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ" εἶναι θεϊκή ἀγαλλίασις. Εἶναι πολύτιμος ὡσάν ξίφος. Οὐδέν ἕτερον πνευματικόν ὅπλον ἠμπορεῖ νά ἀναχαιτίσῃ τόσον ἀποτελεσματικῶς τούς δαίμονες· τούς κατακαίει, ὅπως ἡ φωτιά τά βάτα.

7. Αὐτή ἡ προσευχή ἀναφλέγει ὁλόκληρον τόν ἐσωτερικόν ἄνθρωπον· καί τοῦ φέρνει ἀνέκφραστον χαράν καί εὐφροσύνην· οὔτως, ἀπό τήν (πνευματικήν) ἡδονήν καί τήν γλυκύτητα, ὁ ἄνθρωπος ἀδιαφορεῖ γιά τήν ζωήν αὐτήν καί θεωρεῖ κάθε τι γήινον, ὡσάν χῶμα καί στάκτην.

8. Ὅποιος μέ πόθον καί χωρίς διακοπήν, ὡσάν τήν ἀνάσαν, ἡ ὁποία ἐξέρχεται ἀπό τά στήθη του, ἐπαναλαμβάνει τήν "Εὐχήν τοῦ Ἰησοῦ", τό "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με!", σύντομα θά γίνῃ κατοικητήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Ὁποία "μονήν παρ' αὐτῷ ποιήσει" (πρβλ. Ἰωά. ιδ΄ 23).

9. Τότε ἡ "Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ" θά καταβροχθίζῃ τήν καρδίαν καί ἡ καρδία τήν Εὐχήν· τότε ὁ ἄνθρωπος, ἀσκῶν νύκτα καί ἡμέραν τήν εὐλογημένην αὐτήν ἐγκράτειαν, θά λυτρωθῇ ἀπό ὅλας τάς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ. 

10. Εἴτε στέκεσαι εἴτε κάθεσαι εἴτε τρώγεις εἴτε ταξιδεύεις εἴτε κάνεις ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐπαναλάμβανε ἐπιμόνως τήν "Εὐχήν τοῦ Ἰησοῦ", ἀσκῶν ἰσχυράν βίαν εἰς τόν ἑαυτόν σου, διότι αὐτή πλήττει τούς ἀοράτους ἐχθρούς, ὡσάν πολεμιστής μέ φονικήν λόγχην.


http://3.bp.blogspot.com/-EEFUDo7HR8k/UrVM90xY8yI/AAAAAAAABjc/XgmH7HujFNE/s1600/Kyrie+eleison+piso2.jpg

 

Γιά τό διαδίκτυο πληκτρολόγηση-ἐπιμέλεια-δημοσίευση, τό:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)