Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021

Με την παρουσία λαϊκών στην Εκκλησία ασχολήθηκε σήμερα η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ιεραρχία: 

Για όσους καλούν τον λαό σε αποτείχιση από την Εκκλησία 

και ανυπακοή στην Ιερά Σύνοδο 

να ληφθεί μια συλλογική απόφαση. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δέν ξέρουμε σέ ποιούς συγκεκριμένα 
ἀναφέρονται οἱ Ἀρχιποιμένες μας,
πού ὅπως εἰπώνεται καλοῦν συνεχῶς σέ ἀποτείχιση.
Δέν εἴμαστε ἀπό αὐτούς,
ἀλλά δεινή ἐντύπωση κάνουν δύο τινά.
Πρῶτον:
ἡ ἀπαξίωση τῶν λαϊκῶν πού ἀποτελοῦν 
τήν συντριπτική πλειοψηφία
τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Προφανῶς, πολλοί Ἀρχιποιμένες 
μπερδεύουν τήν Διοικοῦσα Ἐκκλησία
μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
εἰδικά ὅταν τούς ἀσκεῖται ἔλεγχος
στά δημόσια λεχθέντα καί πραχθέντα τους!
Δεύτερον:
τό ὅτι οἱ Ἀρχιποιμένες μας δέν θορυβοῦνται
μέ τόν Οἰκουμενισμό, τή Νέα Τάξη Πραγμάτων
καί τούς πολιτικούς Καίσαρες-δυνάστες πλέον
πού μᾶς ὁδηγοῦν στίς αἱρέσεις, στήν ἀθεΐα,
στήν ἠθική κατάπτωση, στόν ἀφελληνισμό,
στήν ἀνελευθερία, στόν ἐκφοβισμό, στίς ἀπειλές,
στήν τεχνολογική καί ὑγειονομική σκλαβιά
καί στό ἀντίχριστο πνεῦμα
κι ἔτσι, ὄχι μόνο δέν σπεύδουν ποτέ
νά πάρουν μία "κοινή ἀπόφαση" 
πρός τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας
(π.χ. ἀφορισμοί πολιτικῶν)
καί τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας γενικώτερα,
ἀλλά ἀντιθέτως, 
συμπλέουν, ἔχοντας "κοινό πνεῦμα" μαζί τους!
Ἄς διορθώσουν πρῶτα τά δεύτερα 
πού εἶναι καί τά οὐσιαστικά,
ὅπως ἐπίσης καί τό κατ' ἐξοχήν ἔργο τους,
δηλαδή ἡ σωστή κατήχηση, τό σωστό παράδειγμα
καί ἡ διαφύλαξη τῆς Πίστεώς μας 
ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες 
κι ἔπειτα ἄς κυνηγήσουν τίς φωνές 
πού καλοῦν πρός ἀποτείχιση,
τούς συνωμοσιολόγους
καί τούς ὑβριστές τους 
(ὁ δημόσιος ἔλεγχος δέν εἶναι ὕβρις παρεμπιπτόντως...)
στόν βαθμό πού σφάλλουν.
Τέλος,
ἄς ἀναρωτηθοῦν μήπως οἱ ἴδιοι 
συνωμοτοῦν κατά τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ
καί τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, κατά τοῦ ποιμνίου τους
καί μήπως οἱ ἴδιοι ὑβρίζουν τά ἱερά καί ὅσια
καί αὐτό διδάσκουν
(βλέπε π.χ. συνεχῆ ἐμβολιαστικά "κηρύγματα"
ἀπόντων αὐτῶν τῆς μετανοίας...)
ἤ ἐπιτρέπουν νά τό κάνουν αὐτό καί νά τό ἐπιβάλλουν
καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο
οἱ νεοταξίτες, οἱ κοσμικοί ἐξουσιαστές
καί κάθε ὄργανο τοῦ διαβόλου
μέ τούς ὁποίους, 
πρᾶγμα ἀντιφατικό γιά ἐκκλησιαστικούς ἀνθρώπους
καί δή ἡγέτες καί Λειτουργούς τοῦ Ὑψίστου,
ἔχουν ἄψογη συμφωνία καί συνεργασία, 
εἰδικά ἐν καιρῷ "πανδημίας" 
καί ραφιναρισμένης δικτατορίας!...
Ὑ.Γ.:
Σεβαστοί Πατέρες μας, 
μήν βάζετε στόν ἴδιο σάκο τήν ἀποτείχιση
μέ τήν ἐπιμέρους ἁγία ἀνυπακοή σέ ἐντάλματα 
πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ
(π.χ. ἀσπασμός τῶν ἁγίων εἰκόνων ἄνευ μάσκας),
μέ τήν ἐλευθερία λόγου καί ἀπόψεων
σέ ζητήματα ὅπως ἡ ὑγεία πού εἶναι θέμα προσωπικό
καί μέ τήν δικαία κοινωνική ἀντίθεση
ὅταν καταπατοῦνται τό Σύνταγμα, Νόμοι
καί τό αὐτεξούσιο τῶν ἀνθρώπων,
εἰδικά ὅταν αὐτό ἀφορᾶ 
τήν θρησκευτική του συνείδηση!
Ἐπίσης, τά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας 
ὅπως τά ἔθεσε ὁ Κύριος καί ὄχι Ὑμεῖς...
τά ὑποσκάπτουν χειρότερα
 αὐτοί πού δέν τά φυλάττουν σωστά,
ἐνῶ αὐτό εἶναι τό ἱερό καθῆκον τους,
ἐπιτρέποντας καί παραχωρῶντας ἔτσι 
σέ κάθε ἐξωτερικό ἐχθρό
νά ἀποκτήσει δικαιώματα 
καί νά βρεῖ κατάλληλες εὐκαιρίες
κι ἀνοιχτές θύρες
ὥστε νά ἀποτελειώσει κάθε σατανικό του σχέδιο! 
Ἀποτειχισθεῖτε Ὑμεῖς ἀπό τούς σατανανθρώπους
πού τούς ἐπιτρέπετε 
νά ἀποφασίζουν γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ
καί γιά τά πρόβατά Σας!
Ἄν συμφωνεῖτε μαζί τους,
δέν σᾶς φταῖνε ὅσοι θέλουν νά Σᾶς ἀποφύγουν,
ἀκόμη κι ἄν τό κάνουν αὐτό μέ λάθος τρόπο
καί μᾶλλον θά δώσετε λόγο καί γι' αὐτούς
καί τό πιθανόν ὀλίσθημά τους,
ὡς συνέπεια τῶν δικῶν Σας δογματικῶν
καί πνευματικῶν ὀλισθημάτων
καί τῆς ἐλλιποῦς πατρότητας,
ἡ ὁποία μᾶς λείπει ἐμπόνως.


Με την παρουσία λαϊκών στην Εκκλησία ασχολήθηκε σήμερα η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 5 Ὀκτωβρίου 2021, στή δεύτερη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.

Μετά τήν προσευχή, ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν καί διαπιστώθηκε ἀπαρτία. Κατόπιν ἐπικυρώθηκαν τά Πρακτικά τῆς χθεσινῆς Συνεδρίας.

Ἀκολούθως, σύμφωνα μέ τήν Ἡμερησία Διάταξη, ἀνέγνωσε τήν Εἰσήγησή του ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ὀ­ρε­στι­ά­δος καί Σου­φλίου κ. Δα­μα­σκη­νός μέ θέ­μα: «Κα­νο­νι­σμός "Περί συστά­σεως, ὀρ­γα­νώ­σεως καί λει­τουρ­γίας τοῦ Μη­τρῴου Ἐ­φη­με­ρίων, Δι­α­κό­νων καί Ἱ­ε­ρο­κη­ρύ­κων τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος (Μ.Ε.Δ.Ι.)"».

Ἐπηκο­λού­θησε εὐρύτατος δι­ά­λο­γος ἐπί τῆς Εἰ­ση­γή­σεως, κατά τόν ὁποῖο ἔλαβαν τόν λόγο πολλοί Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς προβαίνοντας ἐν τέλει στήν ψήφιση τοῦ Κα­νο­νι­σμοῦ μέ νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Ἀκολούθησε ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰ­λίου, Ἀ­χαρ­νῶν καί Πε­τρου­πό­λεως κ. Ἀ­θη­να­γό­ρου μέ θέμα: «Συμ­με­τοχή τοῦ λα­ϊ­κοῦ στοι­χείου εἰς τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κόν γε­γο­νός».


Στό ἐρευνητικό μέρος τῆς Εἰσηγήσεώς του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε κυρίως τήν ἔννοια τῆς λέξης «λαϊκός» στήν Ἐκκλησία ἀναφερόμενος συνοπτικά στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία καί ἐκτεταμένα στό πῶς ἐκφράζεται ἡ ὁμοτιμία καί ἡ ὁμοφροσύνη στό ἐκκλησιαστικό γεγονός.

Τό δεύτερο μέρος τῆς Εἰσηγήσεως, περιελάμβανε σχόλια σέ ἕνα κείμενο σύγχρονου λαϊκισμοῦ, τό ὁποῖο ἐπέλεξε ὡς χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀνάμεσα ἀπό δεκάδες κείμενα πού εἶναι σχεδόν πανομοιότυπα ὡς πρός τό ὕφος, τήν δομή, τήν ὀρθογραφία, τήν σύνταξη καί τήν στίξη. Ἡ συνήθης πρακτική τῶν συντακτῶν τῶν κειμένων αὐτῶν, τόνισε ὁ Εἰσηγητής, «εἶναι νά προκαλέσει καί νά ἐγείρει τό δημόσιο αἴσθημα, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά ἤ ἐλλιπῆ, ἀπαξιωτικά καί κατά βάση ψευδῆ καί δυσφημιστικά στοιχεῖα γιά τό πρόσωπο, τόν θεσμό, τήν συλλογικότητα ἤ τήν κατάσταση κατά τῶν ὁποίων βάλλουν καί ἔτσι ἀποτελοῦν ἕνα σύγχρονο ἐντατικό κοινωνικό πρόβλημα, πού δέν ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά κάθε χῶρο πού ἐμπλέκεται ἐνεργά στόν δημόσιο βίο καί πού ἡ συντεταγμένη δομή του καί οἱ παρεμβάσεις του ἐνοχλοῦν κύκλους ἤ ἄτομα πού βασανίζονται ἀπό μιά περίπλοκη ψυχοπαθολογία».

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀθηναγόρας, ἀφοῦ ἐπεσήμανε ἀναλυτικά τά κοινά χαρακτηριστικά τῶν κειμένων πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον καλοῦν τόν λαό σέ ἀποτείχιση ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀνυπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο, ἀνέφερε συμπερασματικά ὅτι πρέπει νά ληφθεῖ μιᾶ συλλογική ἀπόφαση γιά τό πῶς θά τοποθετηθοῦμε ἀπέναντι σέ αὐτά. Καί τόνισε: «Ἐμεῖς ἀμετακίνητοι ἀπό τίς θέσεις μας ἔχουμε νά ἐπιλέξουμε μεταξύ δύο πρακτικῶν:

ἤ νά τούς ἀγνοήσουμε καί νά τούς ἀφήσουμε νά συνεχίσουν νά δροῦν ἀνεξέλεγκτα ἐντός κι ἐκτός Ἐκκλησίας, σκανδαλίζοντας τούς πιστούς κι ὁδηγώντας πολλούς ἐξ αὐτῶν στήν ἀπόλυτη πλάνη καί σέ πράξεις πού ἐλλοχεύουν πολυεπίπεδους κινδύνους ἤ νά σχεδιάσουμε καί νά ἐφαρμόσουμε ἕνα ἑνιαῖο πλαίσιο προστασίας τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ποιμνίου μας ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν πάσης φύσεως δημαγωγῶν, συνωμοσιολόγων καί ὑβριστῶν τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς μας.


Μέ τό νά παρακολουθοῦμε μουδιασμένοι τίς ἐπιθέσεις ἐναντίον μας, εὐχόμενοι ἁπλῶς τό κακό νά εἶναι μικρό ἤ νά σιωποῦμε δίνοντας χῶρο στόν παραλογισμό ἤ ἀκόμα χειρότερα αὐτοεγκλωβισμένοι καί φοβούμενοι μιά ἐμφανῶς ἀναπόφευκτη σύγκρουση νά προσπαθοῦμε νά ἐξευμενίσουμε τό τέρας πού σιγά – σιγά ξεπροβάλλει μπροστά μας, δέν προστατεύουμε τήν ἑνότητα, οὔτε ἐκτελοῦμε κάποια χριστιανική ἐπιταγή, ἁπλῶς δίνουμε χῶρο στούς διῶκτες μας νά ἐπεκταθοῦν, παρουσιάζοντας ἐσφαλμένα στήν κοινωνία τήν εἰκόνα ὅτι ἤ ἀδιαφοροῦμε γιά τήν Ἐκκλησία καί το μέλλον της ἤ ὅτι φοβισμένοι προσπαθοῦμε ν’ ἀποφύγουμε καταστάσεις πού θά καταδείκνυαν τήν εὐαλωτότητά μας ἔναντι αὐτῶν πού ὑποσκάπτουν μεθοδικά τά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας».


Ἡ συζήτηση ἐπί τῆς Εἰσηγήσεως θά πραγματοποιηθεῖ αὔριο, Τετάρτη 6 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., κατά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χίς θά συ­νε­χί­σει τίς ἐρ­γα­σίες Της.

 

 

 

ksipnistere.com

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)