Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Ἡ σεξουαλική διαφώτιση τῶν νέων Ἀναστάσιος Β. Ἀντωνόπουλος (συγγραφέας-ἐκπαιδευτικός) 12ο Ὁ Θεῖος Νόμος καί ἡ ἐγκράτεια

Ἡ σεξουαλική διαφώτιση τῶν νέων
Ἀναστάσιος Β. Ἀντωνόπουλος (συγγραφέας-ἐκπαιδευτικός)
12ο
Ὁ Θεῖος Νόμος καί ἡ ἐγκράτεια

Ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Ἱερομονάχου Βασιλείου Λαυριώτου, Προηγουμένου, Ἅγιον Ὄρος Πάσχα 2012


Ὁ Θεῖος Νόμος καί ἡ ἐγκράτεια.
http://3.bp.blogspot.com/-DcTPBLqJaUk/U9aAb05UQeI/AAAAAAAAgfA/RvOx6LmkYFo/s1600/xx.png
Ἡ ἐγκράτεια παράγει πλεόνασμα ζωῆς καί δύναμης καί καλύτερη νευρική κατάσταση ὁλοκλήρου τοῦ ὀργανισμοῦ. Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ συνιστᾶ τήν ἐγκράτεια, δηλαδή τήν τέλεια ἀποχή ἀπό κάθε ἐκπλήρωση τῆς γεντήσιας ὁρμῆς καί τήν κυριαρχία αὐτῆς τῆς θέλησης καί γι' αὐτό παραγγέλνει μέσῳ τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου τά ἑξῆς: "Νεκρῶστε τά ἐπί γῆς μέλη σας, πορνεία, ἀκαθαρσία, πάθος καί ἐπιθυμία κακή" (Κολ. Γ, 5 καί Α΄ Θεσ. Δ, 3). Ἀλλοῦ συνιστᾶ πρός τούς Ἐφεσίους (ε΄, 3) πώς ἡ πορνεία καί κάθε εἶδος σαρκικῆς ἀκαθρσίας δέν πρέπει οὔτε ν' ἀναφέρεται ἀνάμεσα στούς Χριστιανούς. Στήν πρός Γαλάτες ἐπιστολή ὁ ἀπόστολος Παῦλος συγκαταλέγει τήν ἐγκράτεια μεταξύ τῶν καρπῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γάλ. Ε΄, 22-23). Ὁ δέ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός δέν ἀπαγόρευσε μόνο τήν ἐκπλήρωση τῆς γενετήσιας ὁρμῆς, ἀλλά κάι τό βλέμμα τό ἔνοχο καί τήν ἐπιθυμία τήν ἐνήδονη λέγοντας: "Ἀκούσατε ὅτι λέχθυκε στούς ἀρχαίους νά μή μοιχεύσεις. Ἀλλά σᾶς λέω ὅτι ὁ καθένας πού βλέπει μία γυναίκα, γιά νά τήν ἐπιθυμήσῃ πρός ἁμαρτία, τήν ἔχει πρηγουμένως μοιχεύσει μέσα στήν καρδιά του" (Ματθ. Ε΄, 28).
Ἐάν διαβάσουμε τό πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου, θά ἀντιληφθοῦμε σαφῶς, ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀποφαίνεται ἐκεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει ἐκεῖ μεγαλύτερη κατάπτωση καί πιό ἀπαίσιο κατάντημα γιά τόν λογικό ἄνθρωπο, ἀπό τά βδελυρά ἐκεῖνα καί ἀκατονόμαστα πάθη τῆς ἐλεύθερης ἱκανοποίησης τῆς γενετήσιας ἡδονῆς, τῆς ἀνηθικότητας, τῆς ἀτιμίας καί τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας, στίς ὁποῖες ἔχουν παραδοθεῖ καί βυθισθεῖ οἱ ἀρχαῖοι λαοί, ἐπειδή εἶχαν ἀποστατήσει ἀπό τόν Θεό καί εἶχαν ἐξωκείλει τῆς εὐθείας ἠθικῆς ὁδοῦ. Γι' αὐτό καί καταστράφηκαν λόγῳ αὐτῆς τῆς αἰτίας.
Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ ἠθικός Νόμος, ὁ Νόμος τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ σύμπαντος ὄχι μόνο ἀπαγορεύει τήν ἐκπλήρωση τῆς γεντήσιας ἡδονῆς καί συνιστᾶ τή ἐγκράτεια, ἀλλά ἐπιβάλλει καί αὐστηρές κυρώσεις ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζοῦν σέ ἀνηθικότητα, θεωρώντας ὅλες τίς ἀνήθικες πράξεις ὡς ἐγκλήματα.
Ἀλλά ὁ Θεός ἔπλασε μέ σοφία τόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός ἔδωσε σέ αὐτόν τά ἔνστικτα καί τίς ὁρμές, μέ τή λογική συνεργασία τῶν ὁποίων θά ἐκτελέσει τόν ἐπί γῆς προορισμό του. Ἄν παραδεχθοῦμε τήν θεωρία τοῦ Φρόυντ, κατά τήν ὁποία τό γενετήσιο ἔνστικτο ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ ὁρισμένους φυσικούς νόμους, ἀκατάβλητους καί ἑπομένως ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά τό χαλιναγωγήσῃ καί νά τό κατευθύνῃ, τότε, κάτ' ἀνάγκη παρουσιάζεται στήν περίπτωση αὐτή μία ἀντίφαση, ἡ ὁποία εἶναι ἀντίθετη μέ τήν πανσοφία τοῦ Δημιουργοῦ Θοεῦ. Ἀλλά ἀντιφάσεις στόν πάνσοφο Θεό ὁ ὁποῖος "ἐποίησε τά πάντα ἐν σοφίᾳ καί καλά λίαν" δέν ὑπάρχουν.
Καί λέμε ὅτι δέν ὑπάρχει ἀντίφαση στίς ἰδιότητες τοῦ Θοεῦ κάι τά δημιουργήματαά του, διότι ἐάν τό γενετήσιο ἔνστικτο ἦταν ἀναπόφευκτα φυσική ἀνάγκη, ἡ μή ἐκπλήρωση τῆς ὁποίας θά δημιουργοῦσε ψυχικές ἀνωμαλίες καί βλάβες στόν ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεός, ὡς Πάνσοφος καί Παντοδύναμος, δέν θά δημιουργοῦσε τέτοια ἔνστικτα, ἤ τουλάχιστον ὡς νομοθέτης ὁ Θεός, δέν ἤθελε νά νομοθετήσῃ διατάξεις, οἱ ὁποῖες νά ἀπαγορεύουν καί αὐτήν ἀκόμη τή σκέψη καί τήν ἐπιθυμία, γιά τήν ἐκπλήρωση αὐτῶν τῶν ἐνστίκτων.
Μία τέτοια, ὅμως, ἀντινομία, τήν ὁποία δυσκολεύεται νά κάνῃ καί ὁ ἀτελής ἀνθρώπινος νόμος εἶναι φανερά ὕβρις καί νά τήν ἀποδώσουμε στόν δίκαιο καί πάνσοφο Θεό.
Ἐκεῖνος, λοιπόν, πού πιστεύει στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, Θεοῦ Παντοδύναμου, Πάνσοφου καί Πανάγαθου, αὐτός θά δεχθεῖ, κατά λογική συνέπεια, ὅτι ὁ Θεός ὄχι μόνο δέν κάνει ἀντιφάσεις καί ἀντινομίες, ἀλλά τά "πάντα ἐποίησεν ἐν σοφίᾳ καί καλά λίαν"
Αποτέλεσμα εικόνας για λευκό κρίνοἙπομένως καί ἡ γενετήσια ὁρμή τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι μία φυσιολογική ἀναπόφευκτη ἀνάγκη, τῆς ὁποίας τήν ἱκανοποίηση νά ἀπαγορεύει ὁ Θεός, διότι ὁ Θεός οὐδέποτε ἀπαγορεύει στόν ἄνθρωπο τήν ἱκανοποίηση τῶν φυσιολογικῶν ἀναγκῶν, ὅπως εἶναι ἡ πείνα, ἡ δίψα κ.λ.π., τουναντίον μάλιστα προνοεῖ καί φροντίζει μέ μεγάλη ἐπιμέλεια, φροντίδα καί ἀγάπη, γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν φυσιολογικῶν ἀνγκῶν τῶν δημιουργημάτων Του. 
Ἄρα ἡ γενετήσια ὁρμή εἶναι μέν μία φυσιολογική ἐνέργεια τοῦ ὀργανισμοῦ, ὄχι ὅμως ἀναπόφευκτη καί ἀπαραίτητη, γιά τή συντήρησή του, οὔτε ἰσχυρή καί ἀκατάβλητη, γιατί ἡ δύναμη τῆς θέλησης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἰσχυρότερη τῆς δύναμης τοῦ γενετήσιου ἐνστίκτου καί ἑπομένως μπορεῖ νά κυριαρχήσει σέ αὐτό.
Σέ ἐκείνους δέ, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ἀφιερώσουν τόν ἑαυτό τους γιά τήν ἐξυπηρέτηση σκοπῶν ἀνώτερων καί ἱερότερων καί προτιμοῦν τόν ἁγνό βίο τῆς παρθενίας, -καί εἶναι χιλιάδες καί ἑκατομμύρια αὐτοί-σέ αὐτούς ἡ δύναμη τῆς θέλησης εἶναι ἰσχυρότατη καί ἀκατάβλητη, ἡ ὁποία πάντοτε κατορθώνει, μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάριτος, ἀληθινή ἁγνόητητα, ὄχι μόνο κατά τή νεανική ἡλικία, ἀλλά καί μέχρι τό τέλος τοῦ βίου. Αὐτό μαρτυρεῖ ἠ πείρα τῶν Χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων, τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει κανείς. 
(συνέχεια...)Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τ. Κ. 57002

ΣΟΧΟΣ 2013

Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.

Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.


Διαβάστε ἐδῶ τό:  

  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)