Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

"ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής Ἐπιστολή Γ΄ Πρός Μοναχόν εἰσερχόμενον εἰς τό στάδιον τῆς ἀθλήσεως

"ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ"
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἐπιστολή Γ΄
Πρός Μοναχόν εἰσερχόμενον εἰς τό στάδιον τῆς ἀθλήσεως
http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47

Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ ,
 


Πρός Μοναχόν εἰσερχόμενον εἰς τό στάδιον τῆς ἀθλήσεως  (Ἐπιστολή Γ΄).


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi98JcDdATv8YZZJtNnrmpmRDQLzzsBhzX1suiliuxNGzPcI18kkiMODvQj5cH84R6y3q60nWnyVQHB5vH33povp6jj4TbeNYPh1C5yqp3G7lXeO-Pr22Ui2T5GRnsIBwo9sr4i_3WGABI/s1600/photo.jpg
...Ὅθεν, τέκνον μου, τώρα πού εἶναι ἀρχή φρόντισε νά γνωρίσῃς τόν ἑαυτόν σου καλῶς, διά νά βάλῃς θεμέλιον στερόν τήν ταπείνωσιν. Φρόντισε νά μάθῃς τήν ὑπακοήν, νά ἀποκτήσῃς τήν εὐχήν.

Τό "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με" ἄς εἶναι ἡ ἀναπνοή σου. 

Μή ἀφήνῃς τό νοῦν σου ἀργόν, διά νά μή διδαχθῇς τά κακά. Μή ἀφήνεσαι νά κυττάζῃς τάς ἐλλείψεις τῶν ἄλλων, διότι, χωρίς νά τό ἐννοῇς, θά εὑρίσκεσαι συνεργός τοῦ πονηροῦ καί ἀπρόκοπος εἰς τό ἀγαθόν. Μή συμμαχῇς ἐν ἀγνοίᾳ μέ τόν ἐχθρόν τῆς ψυχῆς σου.


Ὥς πολυμήχανος ὁ ἐχθρός γνωρίζει καλῶς νά κρύπτεται πίσω ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες. Ὁπότε διά νά κτυπήσῃς αὐτόν, πρέπει νά πολεμήσῃς, νά θανατώσῃς τόν ἑαυτόν σου-ὅλα τά πάθη. Ὅταν ὁ παλαιός ἄνθρωπος ἀποθάνῃ, τότε θά καταργηθῇ ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ καί ἀντικειμένου.

Δέν εἶναι ἡμῶν ἡ πάλη πρός ἄνθρωπον, ὅπου τυχόν ἠμπορεῖς νά τον θανατώσῃς μυριοτρόπως, ἀλλά εἶναι πρός τάς ἀρχάς καί ἐξουσίας τοῦ σκότους. Δέν πολεμοῦνται μέ γλυκά καί λουκούμια, ἀλλά μέ δακρύων ὀχετούς, μέ πόνον ψυχῆς ἕως θανάτου, μέ ἄκραν ταπείνωσιν καί μεγίστην ὑπομονήν. Νά τρέχῃ αἷμα ἀπό ὑπερκόπωσιν τῆς εὐχῆς. Νά πέφτῃς βδομάδες ἐξηντλημένος ὡς βαρειά ἀσθενής. Καί νά μήν παραιτῆσαι τῆς μάχης, ἕως νά νικηθοῦν καί ὑποχωρήσουν οἰ δαίμονες. Ὁπότε λαμβάνεις ἐλευθερίαν παθῶν.

Καί λοιπόν, τέκνον μου, βίασε σεαυτόν ἐξ ἀρχῆς νά εἰσέλθῃς διά τῆς στενῆς πύλης· διότι μόνη αὐτή εἰσάγει εἰς τήν εὐρυχωρίαν τοῦ Παραδείσου. Κόπτε καθ' ἡμέραν καί ὥραν τό θέλημά σου καί μή ζητῇς ἄλλην ὁδόν πλήν αὐτῆς. Αὐτήν ἐπεριπάτησαν οἱ πόδες τῶν ὁσίων Πατέρων. Ἀποκάλυψον http://www.osiostherapon.com/wp-content/uploads/2014/11/%CE%A4%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE.jpgκαί σύ πρός Κύριον τήν ὁδόν σου καί αὐτός σέ ὁδηγήσει. Ἀποκάλυψον εἰς τόν Γέροντα τούς λογισμούς σου καί αὐτός σέ θεραπεύει. Μή κρύψῃς ποτέ λογισμόν σου, διότι ἐντός αὐτοῦ εὑρίσκεται κεκρυμμένη ἡ πονηρία τοῦ διαβόλου· ἐν τῷ λέγειν ἀφανίζεται. Μή ἀποκαλύψῃς σφάλμα ἑτέρου, εἰς δικαίωσιν ἐδικήν σου, διότι εὐθύς ἠ χάρις ἀποκαλύπτει τά ἰδικά σου, ὅπου μέχρι τοῦ νῦν σέ ἐσκέπαζεν. Ὅσον ἐσύ ἐν ἀγάπῃ σκεπάζεις τόν ἀδελφόν, τοσοῦτον ἡ χάρις θάλπει καί φυλάττει σε ἀπό συκοφαντίας ἄνθρώπων.


ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)